Oulu

Destia haluaa Kempeleen kunnalta lou­ho­sa­lu­ees­ta yli kolme miljoonaa euroa maksettua enemmän – "Keksittyjä väitteitä"

Kempeleen kunta ja Destia eivät päässeet vapaaehtoisneuvotteluissa molempia miellyttävään sopimukseen louhosalueen hinnasta. Asian päätyi toukokuussa lunastukseen. Nyt Destia Oy hakee käräjäoikeuden maaoikeudesta lisää hintaa alueelle. Ero on merkittävä. KUVA: Heli Rintala
Oulu 11.9.2019 10:44
Sauli Pahkasalo

Des­tia Oy on jät­tä­nyt Lin­na­kan­kaan lou­ho­sa­lu­een lu­nas­tus­toi­mi­tuk­ses­ta va­li­tuk­sen Ou­lun kä­rä­jä­oi­keu­den maa­oi­keu­teen.

Tou­ko­kuus­sa lu­nas­tus­toi­mi­tuk­sen lop­pu­ko­kouk­ses­sa mää­ri­tet­tiin Kem­pe­leen kun­nan mak­set­ta­vak­si kiin­teis­tön ja edun­val­von­ta­ku­lu­jen kor­vauk­sia va­jaat 540 000 eu­roa. Kun­ta suo­rit­ti mak­sut ke­sä­kuus­sa, ja va­jaan 21 heh­taa­rin kiin­teis­tö siir­tyi kun­nan hal­lin­taan.

Des­tia vaat­tii kä­rä­jä­oi­keu­del­ta, et­tä esi­mer­kik­si eri­tyis­maan koh­teen­kor­vaus ko­ro­tet­tai­siin rei­lus­ta 433 000 eu­ros­ta rei­luun kah­teen mil­joo­naan eu­roon, lou­hok­sen poh­jal­le joh­ta­vas­ta ajo­luis­kas­ta tu­han­nen eu­ron si­jaan noin 178 000 eu­roa, lou­ho­sa­lu­een ai­das­ta tu­li­si saa­da 5 200 eu­ron si­jaan 34 000 eu­roa ja ties­tös­tä 10 000 eu­ron si­jaan 195 000 eu­roa. Kaik­ki­aan vaa­ti­mus­koh­tia on 11, joi­den lop­pu­sum­ma oli­si noin 3,8 mil­joo­naa eu­roa.

Li­säk­si Des­tia vaa­tiin kor­vauk­sil­le lu­nas­tus­lain mu­kais­ta kor­koa.

Des­tia pe­rus­te­lee vaa­ti­muk­si­aan muun mu­as­sa sil­lä, et­tä alu­eel­ta oli­si edel­leen saa­ta­vis­sa run­saas­ti ki­vi­ai­nek­sia ja lou­hin­taa oli­si voi­tu jat­kuu use­an vuo­den ajan. Des­tia myös huo­maut­taa, et­tä lu­nas­tus­kor­vauk­sen mää­rää­mi­nen raa­ka­maan hin­ta­ta­son pe­rus­teel­la ei joh­da lu­nas­tus­lain edel­lyt­tä­mään täy­teen kor­vauk­seen. Koh­de pi­täi­si yh­ti­ön mu­kaan ar­vi­oi­da odo­tu­sar­voi­se­na maa-ai­nes­ten ot­to­a­lu­ee­na.

Kun­ta vaa­tii, et­tä maa­oi­keus hyl­kää kaik­ki vaa­ti­muk­set, sil­lä lu­nas­tus­toi­mi­tuk­sen pää­tök­ses­sä ei ole sen mu­kaan yh­ti­ön väit­tä­miä vir­hei­tä ja mää­rä­tyt kor­vauk­set ovat vä­hin­tään­kin riit­tä­viä.

Kun­nan­hal­li­tus huo­maut­taa vas­ti­nees­saan, et­tä Des­tia Oy on kek­si­nyt väit­teet kal­li­on lou­hi­mi­sen mah­dol­li­ses­ta jat­ka­mi­ses­ta jäl­ki­kä­teen, kun osa­puol­ten vä­li­set neu­vot­te­lut va­paa­eh­toi­sen kau­pan kaup­pa­hin­nas­ta ei­vät joh­ta­neet so­pi­muk­seen.

Yh­ti­ön maa-ai­nes­lu­pa ja ym­pä­ris­tö­lu­pa päät­tyi­vät 19. jou­lu­kuu­ta vii­me vuon­na, kun Des­tia ei ol­lut ha­ke­nut lu­vil­le jat­koa.

Ai­em­min yh­ti­ön nä­ke­mys alu­een ar­vos­ta oli neu­vot­te­luis­sa kor­keim­mil­laan 830 000 eu­roa. Kun­ta oli­si tar­jon­nut täs­tä puo­let.

Kem­pe­leen kun­nal­le lou­ho­sa­lue on tär­keä Lin­na­kan­kaan mat­kai­lu­a­lu­een ke­hit­tä­mi­sen kan­nal­ta. Mai­se­moin­ti­työt alu­eel­la on jo aloi­tet­tu. Jat­kos­sa lou­hok­sel­la lai­neh­tii vesi, sil­lä se pal­ve­li­si mat­kai­lu­a­lu­een ui­ma­paik­ka­na.

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (66)

Destia menee lypsylle. Miksi vasta nyt? Koitetaanko, että jos sais vähän enemmän? Aika röyhkeää touhua, mutta eikös tämä Destia ole ollut otsikoissa takavuosina muutenkin?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kempele on tosiaan vahvoilla.Se ei määritellyt lunastushintaa.Sen hinnoitteli lunastustoimikunta,mikä selvästi tuli jutussa ilmi.
Valittaa tietysti voi.Eriasia kuitenkin on,voiko lunastushinta olla ainakaan suurempui kuin vapaassa kauppaneuvotteluissa pyydetty hinta on.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Parempi on katsoa ensin mitä Oulun käräjäoikeus asiasta päättää, ennenkuin puolensa valitsee, ilman mitään syytä syytekynnys ei täyty.
Oulun käräjäoikeus tutkii asian tarkoin, sitten hovioikeus ja korkein oikeus, näkökannat ovat erittäin kaukana toisistaan.
Työt pitää pysäyttää käsittelyn ajaksi, kuten muuallakin tehdään ja kun korkeimman oikeuden päätös tulee, sitten rakentaminen jatkuu tai loppuu.
Huonosti on asiat taas hoidettu, ei voi muuta sanoa, kiire on mennyt lain edelle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos luvat ovat menneet umpeen, niin eipä siellä enää mitään louhita. SIlloin myös louhinnan valmistelut (tiet ja aidat) muuttuvat arvottomiksi. Näyttäisi että Kempele on vahvoilla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

mitehä destia pääsi oulun puolella sopukauppaan? määpä kerron; rahalla. Tarjottiin summaa ja myyjä hyväksyi. Kempeleesä kysytää et palijollako myyt ja tarjotaa sit puolet niinku hirvaskankaalla. Ahaneella on ylleesä se kallein loppu vaa molemmat tuosa riitelysä hävijää, oisivat vaa maksanneet sen mitä myyjä haluaa, jos sille montulle on nii kovasti tarvetta. Tuoha vaa kertoo siitä ettei se niin kovi tärkijä monttu kunnalle ollukkaa jos on varraa käyttää aikaa ja rahhaa riitellyy. Ei näy kunnan uimamonttua tuolla vähhään aikaan, iteppähän tiensä valittivat..

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

eikös myyjä määrää hinnan ja se joko kelpaa tai ei ostajalle

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei vaan markkinat määrää! Kyllä se myyjäkin myy jos ei ole tarvetta ja markkinat tarjoaa minkä on valmiit maksamaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos kunta lunastaa peltokaistaleen pyörätietä varten, voiko maanomistaja periä jälkikäteen moninkertaisen hinnan sillä perusteella, että siinä pellolla olisi voinut vaikka sahramia kasvattaa ja sitten vielä myydä mullat hyvällä hinnalla pienissä säkeissä? Vai voidaanko lähteä siitä ajatuksesta, että tuollaista toimintaa varten ei ole esitetty suunnitelmaa tai lupahakemuksia ja myöhemmin on turha keksiä tuottoisampaa käyttöä maa-alueelle lisähinnan toivossa?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Destiakin on niitä huonomaineisia valtionfirman jämiä jotka poliitikot(sosdem/vas) ovat saaneet huonolle tolalle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Paljon on hallitus ehtinyt tekemään väärin lyhyessä ajassa. Eiliset irtisanomisilmoituksetkin on hallituksen vika ja varmaan Postin toiminta on myös hallituksen vika.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Varmasti se edellisen hallituksen 10 miljardin valtion lisävelan ottaminen 4 vuoden aikana on Rinteen hallituksen ottamaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Rahanahneen kanssa ei kannatta neuvotella. Kempeleen kannattaisi nakata kivi monttuun ja todeta vain että pitäkööt monttunsa. Ehkä 10 vuoden päästä Destia antaa montun ilmaiseksi koska montun aidan ja muiden ylläpito maksaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Yrittävät takavääntöisesti tehtailla omia summia. Murskaus alalla on tiedetty jo puolenkymmentä vuotta, että ottolupa tuolle alueelle loppuu.
Eikö Destia oppinut Morenia kaupoista. Kakkoseksi jäätte oikeudessa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No et ehkä nyt, mutta kun se viihdealue rantoineen siellä on niin saattaa käyttöä tulla :)

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Itselläni jää tämäkin alue täysin käymättä, samoin on käynyt Zeppelinin osalta, liian kaukana, syrjässä valitettavasti, investointi on jo nyt susi.
Ideaparkissa olen käynyt muutaman kerran silloin alussa.
Osallistun lukuisiin tapahtumiin Oulussa ja odotetaan Hietasaaren huvipuiston työmaan aloitusta aika pian, siellä tulisi käytyä lasten lasten kanssa pyörällä usein.
Hietasaaren alue on metsittynyt ja pusikoitunut täysin, tilaa siellä on valtavasti käyttää ja pusikoita ja huviloita jää edelleen paljon, kulkureitti on erittäin hyvä sinne.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kempeleessä ei ole mitään se on selvää, ei sitten mitään, kaukaa kierrän!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Voi että. Ompas surku. Mutta hei kiva, että jaoit tämän kokemuksen!
Toivottavasti se Oulukin innostuis kehittämään sitä Hietasaarta (nyt kaikki Oululaiset huutaa, että ei, ei sitä saa kehittää, pusikko on juts hyvä!)

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (66)

Uutisvirta

11.12.
Oulussa perjantaina esiintyvä Take 6 hitsaa yhteen gospelmusiikkia ja pophittejä – "Olemme vanhan koulukunnan a cappella -yhtye"
11.12.
Kaksi miestä mur­tau­tui lii­ke­ti­loi­hin ja va­ras­toon Ko­la­ris­sa – aje­li­vat va­ras­te­tuil­la moot­to­ri­kel­kal­la ja mön­ki­jäl­lä läpi yön, kunnes poliisi sai miehet kiinni
11.12.
Kärpät palasi voittojen tielle junioripainotteisella joukkueella – Päävalmentaja Manneria sijaistava Lauri Mikkola: ”Tämä oli iso taisteluvoitto”
11.12.
Ikimuistoinen ilta – Kärppien tähtien tuuraajaksi hälytetty Olli Vanttaja, 20, nautti kauan odottamastaan liigadebyytistä jokaisella solullaan Tilaajille
11.12.
Korjaamohallissa tulipalo Torniossa, vahingot jäivät lieviksi
11.12.
Oulujoella käyty koulua 90 vuotta – juhlaa vietettiin keskiviikkona
11.12.
Oulujoen koulua on kehitetty perinteitä kunnioittaen – se perustettiin Oulujoen kuntaan 1939

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on huono aluksi maan itäosassa, Kainuun maakunnassa, Lapin itäosassa sekä Koillismaalla Taivalkoski ja Kuusamo lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Ajokeli on huono maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Kerrostalo

Kaupunkiin matkaa 20 km. Yleinen liikenne pelaa hyvin. Lentokentälle sentään on matkaa se 30 km jotta pääsee avartumaan.... Lue lisää...
OKT asukki

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

12.12.

Fingerpori

12.12.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan kokonaistavoittavuus on 86 % Oulun markkina-alueen kuluttajista viikossa.

Kaleva Media Yrityspalvelut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityspalvelut/


stats-image