Kulttuuri

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi apurahoja – tässä Pohjois-Pohjanmaalle myönnetyt

Kulttuuri 14.2.2018 17:12
Kaleva

Suomen Kulttuurirahasto jakaa keskusrahastosta yhteensä 26 miljoonaa euroa tieteelle ja taiteelle. Summa kasvoi miljoonalla eurolla edellisvuodesta.

Viime lokakuussa tehtyjen hakemusten perusteella apurahoja myönnetään 1090 henkilölle. Hakemuksia tuli yhteensä 8895. Taiteen hakemusten määrä lisääntyi, mutta tieteen laski noin neljällä sadalla viime vuoteen verrattuna.

Pohjois-Pohjanmaalla suuren apurahan, 60 000 euroa, sai Fil. tohtori Anna Liisa Ruotsalainen ja työryhmä, Oulun yliopiston kasvitieteellistä puutarhaa ja perus- ja lukio-opetusta yhdistävän hankkeen toteuttamiseen.

Apurahoja myönnettiin alueella myös muun muassa Bättre Folk -festivaalin toteuttamiseen ja kehittämiseen, 15 000 euroa, sekä The Irish Festival of Oulu -festivaalin järjestämiseen, 5000 euroa.

Fil. maisteri Markus Juutinen Oulusta sai 24 000 euroa koltansaamen kielikontakteja käsittelevään väitöskirjatyöhön kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana. 

Keskusrahaston myöntämien apurahojen lisäksi maakuntarahastot jakavat keväällä yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. Niiden jako kasvaa puolella miljoonalla eurolla.

Katso Pohjois-Pohjanmaan alueelle myönnetyt apurahat:

Humanistiset tieteet

Fil. maisteri Eeva-Riikka Iisakkila, Sievi, Kajaanin linnan ja kaupungin yhteisöä (n. 1650–1680) sekä mikrohistorian teoriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vilho Rossin rahastosta 24.000

M.A. Aino Isojärvi, Oulu, Disney-elokuvien perhemallia ja isyyskäsityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 12.000

Fil. maisteri Markus Juutinen, Oulu, koltansaamen kielikontakteja käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta 24.000

Fil. maisteri Tuuli Koponen, Oulu, toisen maailmansodan suomalaisia sotavalokuvia käsittelevään väitöskirjatyöhön, E. J. Sariolan rahastosta 24.000

Fil. maisteri Niina Korpinen, Oulu, selkärangan kehitystä ja nykyisten selkäsairauksien taustaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Martti Emil Tammivuoren rahastosta 24.000

Fil. maisteri Janne Metsänheimo, Oulu, mielisairauksien ja niiden hoidon historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Hilkka ja L. A. Puntilan rahastosta 24.000

Fil. maisteri Salla Rahikkala, Hailuoto, jälkikoloniaalista nykyfiktiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta 24.000

Fil. tohtori Samu Sarviaho, Oulu, suomenkielisten pohjoissuomalaisten alkuperään liittyviä käsityksiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Harry Hendusen rahastosta 28.000

Fil. maisteri Sonja Tanhua, Oulu, kolttasaamelaisia osana aktiivista kansalaisyhteiskuntaa 1970-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Reino Kontolan rahastosta 24.000

Fil. maisteri Tuomo Toljamo, Oulu, digitaalisia faksimileja tieteellisessä editoinnissa käsittelevään väitöskirjatyöhön Isossa-Britanniassa 24.000

Käyttäytymistieteet

Kasvatust. maisteri Iida Kauhanen, Oulu, yksintulleiden turvapaikanhakijoiden kokemuksia turvapaikkaprosessista Pohjois-Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Peruskouluväen rahastosta 24.000

M.Ed. Audrey Paradis, Oulu, suomalaisten ja kanadalaisten matemaattisten aineiden lukionopettajien itsenäisyyden käsitystä ja ymmärrystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Helvi ja Paavo Palolan rahastosta 24.000

Kasvatust. maisteri Katja Sutela, Liminka, erityismusiikkikasvatusta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 24.000

Fil. maisteri Dimitri Tuomela, Oulu, innostavaa ja päättelykeskeistä matematiikan oppimiskulttuuria käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 12.000

Luonnontieteet

Fil. maisteri Juhani Hopkins, Oulu, naaraiden seksuaalista signalointia käsittelevään väitöskirjatyöhön 12.000

Fil. maisteri Lauralotta Muurinen, Oulu, metsätalouden pitkäaikaisvaikutuksia metsien aluskasvillisuuteen ja maaperäyhteisöihin käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 27.000

Fil. maisteri Iivari Pietikäinen, Oulu, materian ja säteilyn vahvaa ja epälineaarista vuorovaikutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suoma ja Adolf Falckin rahastosta 18.000

Fil. tohtori Anna Liisa Ruotsalainen ja työryhmä, Oulu, Oulun yliopiston kasvitieteellistä puutarhaa ja perus- ja lukio-opetusta yhdistävän hankkeen toteuttamiseen, Huhtamäen rahastosta 60.000

Fil. maisteri Mikael Vasilopoulos, Oulu, kultamalmien tutkimusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aarne ja AnnaLiisa Laitakarin rahastosta 4.000

Lääketieteet

Lääket. lis. Mirella Ahonen-Siirtola, Oulu, vatsanpeitteiden arpityriä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 12.000

Fil. maisteri Tarja Alakoski, Oulu, sydämen signalointimekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maire ja Aimo Mäkisen rahastosta 24.000

M.Sc. Ganapathy Raman Devarajan, Oulu, kollageeni XVIII:a rintasyövässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, AnnaLiisa ja Esko Pennasen rahastosta 19.500

Lääket. lis. Teemu Kilpiö, Oulu, sydämen vajaatoiminnan solunsisäisiä mekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli Turusen rahastosta 12.000

Fil. maisteri Antti Moilanen, Oulu, disulfidisidosten muodostuksen mekaniikkaa ja sovelluksia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Terttu ja Raimo Veijalaisen rahastosta 24.000

Fil. tohtori Florence Naillat, Oulu, Wnt4-signaloinnin roolia munasolun kasvun aikana ja sen vaikutuksia hedelmättömyyteen käsittelevään tutkimukseen, M. S. Elomaan rahastosta 28.000

Lääket. lis. Terhi Partanen, Oulu, myyräkuumeeseen liittyvää keskushermostoinfektiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ingrid, Toini ja Olavi Marteliuksen rahastosta 8.000

Dosentti Paula Vähäsalo ja lääket. lis. Paula Keskitalo, Oulu, uusia ennustetyökaluja lastenreuman hoidossa ja luokittelussa käsittelevään tutkimukseen, Toini ja Pentti Rikkosen rahastosta 24.000

Tekniset tieteet

D.Sc. (Tech) Xiaohua Huang, Oulu, automaattista mikroilmeiden analysointijärjestelmää käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Suoma ja Adolf Falckin rahastosta 28.000

Tekn. tohtori Juha Partala, Oulu, tietoturvateknologioiden kehittämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Maili Aution rahastosta 28.000

M.Sc. Anton Sdobnov, Oulu, kädessä pidettävää optista laitetta ihon verenkierron tutkimisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 24.000

M.Sc. (Tech) Jatin Sethi, Oulu, selluloosananoparia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla-Riitta Magnien-Laurilan rahastosta 24.000

Yhteiskuntatieteet

M.B.A. Bibi Hatami Boroun, Oulu, liiketoiminnan etiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Huugo Ranisen rahastosta 24.000

Fil. maisteri Kaisu Innanen, Oulu, tutkijoita tiedeviestijöinä käsittelevään väitöskirjatyöhön, E. J. Längmanin rahastosta 24.000

Kauppat. maisteri Teemu Meriläinen, Oulu, liikenteen sähköistymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta 24.000

Fil. maisteri Tuuli Miettunen, Oulu, saamelaisten ja suomalaisen hyvinvointivaltion suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Väinö Tannerin rahastosta 24.000

Kirjallisuus

Fil. maisteri Timo Harju, teatterit. maisteri Eerika Arposalo ja medianomi AMK Katri Aaltio, Oulu, Sääkirjahankkeen toteuttamiseen vanhusten hoivakodissa, Taidetta hoitolaitoksiin apurahana, Aino ja Einari Haakin rahastosta 15.500

Lastenkulttuuri

Muusikko Markus Lampela, Oulu, lastenmusiikin säveltämiseen sekä Soiva Siili -yhtyeen taiteelliseen toimintaan, Kyllikki ja Paavo Lassilan rahastosta 12.000

Oulunsuun Nuorisoseura ry, Oulu, Owla ja kadonnut walkia -tanssiseikkailun toteuttamiseen, Vilho Rossin rahastosta 30.000

Muusikko Kyösti Salmijärvi, Oulu, lastenmusiikin säveltämiseen sekä Soiva Siili -yhtyeen taiteelliseen toimintaan, Kyllikki ja Paavo Lassilan rahastosta 12.000

Muotoilu ja taidekäsityö

Tait. maisteri Pia Keränen, Oulu, pelillisen oppimateriaalin käyttökokemusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta 24.000


Näyttämötaiteet

Pyhäsalmen Tanssi ry, Pyhäjärvi, Täydenkuun Tanssit -festivaalin esitysvierailuihin ja lisäkatsomon rakentamiseen, E. J. Längmanin rahastosta 30.000

Säveltaiteet

Haapavesi Folk ry, Haapavesi, 30-vuotisjuhlafestivaalin järjestämiseen ja festivaalin historiikin julkaisemiseen 20.000

Is This Art! Oy, Hailuoto, Bättre Folk -festivaalin toteuttamiseen ja kehittämiseen 15.000

Oulun musiikkijuhlasäätiö rs, Oulu, Oulun Musiikkijuhlat -kaupunkifestivaalin toteuttamiseen, M. S. Elomaan rahastosta 20.000

The Irish Music Society of Oulu ry, Oulu, 13. The Irish Festival of Oulu -tapahtuman järjestämiseen 5.000

Valokuva ja elokuvataide

Elokuvataiteilija Mika Ronkainen, Oulu, taiteelliseen työskentelyyn, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 24.000

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Äkkiseltään näyttää siltä että, Suomen valtio ostaa hyvää omaatuntoa ns. saamelaisten maanomistuskysymyksessä. Itsestään ne maat ja mannut eivät ole omistajaa vaihtaneet.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tiedätkö, että Suomen Kulttuurirahastolla ei ole mitään tekemistä valtion kanssa? Se on yksityinen säätiö ja jakaa apurahoja omista varoistaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Alueen ainoa yliopisto on Oulussa, kaikki yliopistotutkijoiden apurahat menevät sinne, sattumaako?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pari kertaa on tullut haettua apurahoja tutkimustyöhön mutta eipä niitä saa kun ei ole yliopistolla kirjoilla enää eikä suosittelijoita kehtaa käyttää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomen kulttuurirahasto tekee todeeella hienoa työtä. Kalevan kannattaisi tehdä juttu miten suomalaiset siitä hyötyy

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hyvä juttu. Itsekin olen ajatellut tehdä testamenttini nimenomaan kulttuurirahaston hyväksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

123
Sirkkaleipää leivotaan nyt myös Oulussa – Fazerin sirkkajauho tulee Hollannista, koska kotimainen hyönteistuotanto ei riitä
82
Joka kymmenes työtön aktivoitui, kun aktiivimalli leikkasi etuutta, kertoo Kela
52
Aftonbladet: Ruotsissa pidätetty autojen tuhopoltoista epäiltyjä
51
Nuorten maailmantuska voi synnyttää uuden luonnonsuojelubuumin: "Ilmastonmuutos on vaarallisempi kuin ydinsota"
48
Uusi pienpanimotuotteisiin erikoistunut pub avataan Rotuaarille perjantaina – Mallaskellari haluaa laajentaa Oulun oluttarjontaa
34
Myllytullin entinen Oulun seudun ammattiopiston kortteli uusiutuu täysin - suurin osa rakennuksista puretaan ja tilalle nousee asuin-, liike- ja toimistorakennuksia
33
Uusi taksilaki voi tuoda ongelmia koulutakseihin – harvaan asutuilla alueilla kela-kyytien ajo saattaa houkutella yrittäjää enemmän

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Joutuvatko Suomi ja Ruotsi Nato-asiassa puun ja kuoren väliin?

Erittäin suositeltavaa luettavaa tässä Nato-asiassa tarjoaa Into-kustannuksen julkaisema Vakaus vaakalaudalla. 20 eri al... Lue lisää...
Norbert Schaller

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.

Naapurit

14.8.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image