Kotimaa

Teknologia-ala kaipaa naisia, mutta tyttöjen kiinnostus lopahtaa jo yläkoulussa – tek­no­lo­gia­teol­li­suus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

Naisten osuus on kasvanut keskimääräistä enemmän it-alalla. Teknologiateollisuus ry:n kasvuohjelmien päällikkö Piia Simpanen uskoo, että naisroolimalleilla on ollut tähän iso vaikutus. KUVA: Mauri Ratilainen
Kotimaa 15.10.2019 7:00
Vanessa Valkama

Teknologiateollisuus ry:n mukaan työvoimaa valuu hukkaan, kun naisten osaamista ei hyödynnetä teknologia-alalla. Opiskelijoista vain joka neljäs on nainen. Yksi ongelma on se, että nuorten mielikuvat teknologia-alasta eivät aina vastaa todellisuutta.

Naisten määrä teknologia-alalla kasvaa hitaasti. Teknologiateollisuuden palkkatilaston mukaan kahdessa vuodessa naisten määrä alalla on kasvanut vain 0,4 prosenttia. Viime vuonna naisia oli teknologia-alan yrityksissä 21,7 prosenttia, eli noin viidesosa.

– Teknologia-ala tarvitsee nyt enemmän osaajia kuin heitä on. Jos naisia on yrityksissä vain noin 22 prosenttia, meillä on valtava määrä osaamista hyödyntämättä, sanoo Teknologiateollisuus ry:n kasvuohjelmien päällikkö Piia Simpanen.

Hän johtaa Women in Tech -verkostoa, jonka tarkoitus on innostaa naisia teknologia-alalle.

– Varsinkin verkoston yrityksissä on tehty töitä jo monta vuotta, että naisia olisi enemmän alalla. Muutos lähtee kuitenkin ihan kouluasteelta asti.

Tällä hetkellä teknologia-alan opiskelijoista vain noin joka neljäs on nainen.

Työvoimaa valuu hukkaan

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen myöntää, että naisten määrä alalla kasvaa yllättävän hitaasti. Hänen mukaansa teknologiayritysten kiinnostus naisosaajia kohtaan on silti selvästi kasvanut.

– Monet isommat yritykset ovat tehneet jo paljon sisäisiä projekteja, joissa koulutetaan naisia pikku hiljaa seuraavaan tehtävään, Miettinen sanoo.

– Kiinnostus kasvaa, koska teknologiayritykset hukkaavat valtavasti potentiaalista työvoimaa, kun naiset jäävät ulkopuolelle.

Miettinen on Teknologiateollisuus ry:n ensimmäinen naispuheenjohtaja. Hänen mukaansa naisia tarvitaan lisää teknologia-alalle myös siksi, teknologia yleistyy ja sitä käyttävät sekä naiset että miehet.

– Teknisiin laitteisiin voisi saada erilaisia näkökulmia naisilta, jolloin käyttäjäystävällisyys parantuisi. Uskon aidosti siihen, että tasa-arvoa lisäämällä tilanne paranisi.

Mielekkäämpää matematiikkaa

Miettisen mukaan naisten määrä teknologia-alalla kasvaa hitaasti, koska muutos alkaa jo kotoa ja koulusta. Pojat ja tytöt ohjataan yhä perinteisesti eri aloille.

– Asia pitäisi ottaa esille jo kotona sekä myös oppilaitoksissa ja kouluissa. Matematiikan opiskelu avulla aukeaa ovi aika monelle alalle tulevaisuudessa, Miettinen sanoo.

– Muutokset ajatteluun pitää tehdä ajoissa. Siihen tarvitaan sekä miehiä että naisia, isiä ja äitejä, että mihin suuntaan lapsia ohjataan ja mitä mahdollisuuksia heille tarjotaan.

Miettinen muistuttaa, että myös oppilaanohjaajien ja opettajien rooli on tärkeä. Tämän takia Women in Tech -verkosto tekee yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Lisäksi Miettinen ehdottaa, että matematiikan opiskelua voisi kehittää mielekkäämmäksi.

– Vaikka numerot ovat peruspohja, matematiikan ei tarvitse olla pelkästään niitä. Laskettava voisi liittyä kiinteämmin arkielämään.

Lisää käytäntöä ja roolimalleja

Suomessa tytöt ovat kiinnostuneita tieteestä ja teknologiasta alakoulussa, mutta yläkoulussa kiinnostus romahtaa, kertoo Microsoftin Euroopan maita vertaillut tutkimus vuodelta 2017.

– Suomessa yksi syy ammattien eriytymiseen on mielikuvien ja todellisuuden välinen kuilu. Teknologia-alasta pitää lisätä tietoa, koska nuorilla voi olla siitä aika yksipuolinen kuva, Piia Simpanen sanoo.

– Tarvitsemme yhteiskunnan suuriin muutoksiin erilaisia osaajia ja monipuolisia ratkaisuja. Nuorille pitäisi viestiä, mikä teknologian rooli on tässä.

Simpasen mukaan kouluikäisiä voisi kannustaa teknologian pariin esimerkiksi lisäämällä käytännön kokeiluja ja harjoittelua tiedeaineissa ja erilaisissa kerhoissa. Nuorten kannattaa myös tutustua teknologia-alan yrityksiin ja korkeakouluihin, mihin tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelma.

– Lisäksi lapsille tarvitaan erilaisia roolimalleja ja samaistumisen kohteita, sekä naisia että miehiä. Niin kauan kun roolimallit ovat yksipuolisia, ei ehkä huomatakaan, että nainen teknologia-alalla on normaali asia.

Simpasen mielestä kannustaminen teknologia-alalle lähtee liikkeelle jo ennen kouluikää.

– Tämä on iso yhteiskunnallinen asia, jossa kaikilla on roolinsa. Ei ole yhtä tahoa, jota edes kannattaisi syytellä. Kaikkien pitää tehdä töitä monimuotoisemman teknologia-alan eteen, Simpanen sanoo.

Tasa-arvo pöydälle yrityksissä

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden, eli mukaan ottamisen kulttuurin, pitäisi olla Simpasen mielestä osa yritysten strategiaa ja arkea.

– Sitä täytyy seurata ja mitata. Tietoisuutta pitää olla joka tasolla ja näkyvillä asiakkaille asti. Yritys voi pitää koulutuksia ja kiinnittää huomiota siihen, miten monimuotoisuus näkyy esimerkiksi viestinnän kuvastossa.

Myös Marjo Miettinen uskoo, että yritysten täytyy nostaa tasa-arvo pöydälle.

– Yrityksen edustaja voi esimerkiksi vaatia rekrytointifirmalta, että listalla pitää olla mukana naisia. Kyllä heitä sitten löytyy.

Mentoreiksi myös miehiä

Marjo Miettisen mukaan parhaita keinoja lisätä naisten osuutta teknologia-alalla ovat verkostoituminen ja keskinäinen tuki.

– Women in Tech -foorumeissa henki on uskomattoman upea, hämmästelen sitä joka vuosi enemmän. Tarvitsemme roolimalleiksi naisia, jotka ovat tehneet hyppäyksiä alalle.

Miettinen on teknologiayritys Ensto oy:n osaomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on itsellään koko ajan muutama nuori nainen mentoroitavana.

– Erilaisia mentorointiohjelmia kannattaa hyödyntää. Itselläni oli aikanaan tukihenkilöinä sekä miehiä että naisia. Miestenkin saaminen mukaan mentoreiksi on tärkeää, koska he ovat aika pitkälti edelleen päättävissä elimissä.

Naisia hakeutuu digialalle

Hyvä esimerkki julkisen keskustelun ja roolimallien vaikutuksesta on it-ala. Siellä naisten osuus on kasvanut muihin teknologia-aloihin verrattuna keskimääräistä enemmän. Viime vuonna alalla oli naisia 27,5 prosenttia.

– Joissain digiyrityksissä naisten osuus voi olla jopa yli 40 prosenttia, kun joissakin naisten osuus on hyvin pieni, Piia Simpanen kertoo.

– Viime aikoina on puhuttu paljon digitalisaatiosta ja sen merkityksestä, mikä saa varmaan monen hakeutumaan alalle. Moni naisroolimalli on ollut myös esillä mediassa, Simpanen sanoo.

Simpasen mukaan myös opiskelijoiden määrä on alkanut nousta pikku hiljaa tietotekniikkapuolella, kun aiemmin naisten osuus opiskelijoista oli erityisen pieni.

Women in Tech

Women in Tech -verkoston tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle.

Tarkoitus on yhdistää opiskelijoita ja työelämässä olevia naisia ja miehiä ja tarjota roolimalleja ja menestymisen reseptejä niin tutkimus- kuin yritysmaailmaankin.

Toiminnasta vastaa Teknologiateollisuus ry. Toiminnan käytännönjärjestelyitä, kuten uusia jäsenyyksiä ja tapahtumia, hoitaa Women of Aalto.

Verkosto järjestää muun muassa Women in Tech -foorumeita sekä aamutreffejä noin 1-2 kertaa kuukaudessa.

Tilaisuuksiin ovat tervetulleita sukupuolesta ja taustasta riippumatta kaikki, jotka ovat kiinnostuneita teknologiabisneksen tulevaisuudesta.

MAINOS

Kommentoi

Kyllä Marjo on nyt varmaan muistojen syövereissä. Tyttöjä ja poikia ei ohjata nykyään koulussa eri aloille. Jos tästä (eri aloille ohjaamisesta) on näyttöä, niin pyytäisin kertomaan missä näyttö on? Valitseeko muuten ison yrityksen hallituksen puheenjohtaja työntekijänsä sukupuolen eikä osaamisen perusteella? Epäilen. Eiköhän se kompetenssi ratkaise!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miten tänne terveydenhoitoalalle saataisiin miehiä lisää. Olet sitten lääkäri tai hoitaja niin nainen ainakin yhä useammin. Miksi tästä ei olla yhtä huolissaan

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tasa-arvo toimii vain toiseen suuntaan. Olipa kyse sitten sukupuolesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Yliopisto-opiskelijoista yhä useampi on nainen ja epäsuhta tulee tulevaisuudessa siis vain kasvamaan. Itse en kyllä usko, että jalkovälillä on vaikutusta älykkyyteen tai työssä suoriutumiseen. Onneksi vain murto-osa naisista on karvapehkonsa joka paikkaan kasvattavia feministejä ja suurin osa on normaaleja ihania naisia!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vasta työvoimapula on nyt saanut yritykset huomaamaan tämän asian. Työtehtävissä on vaihtoehtoja niin laajalla skaalalla että kiinnostavia tehtäviä varmasti löytyisi eri asioiden taitajille ja erilaisesta osaamisesta olisi yritykselle hyötyä. Aika vähän matematiikkaakan loppujenlopuksi oikeasti käytetään, se on vain muutamien erikoisalojen heiniä.
Viimeistään yläasteen TET-harjoittelussa tekniikan ala esitellään koululaisille kuitenkin tylsänä ja pölyttyneenä, tarjoamalla harjoittelijoille lähinnä vain siivoojan tehtäviä. Varmaan sen takia näiden kiinnostus sitten loppuukin.
Yksi syy tähän, ja sitä kautta muutoksen hitauteen voisi olla että yritykset haluavat ylläpitää ns. äijäkulttuuria, eivätkä ole valmiita vastaamaan muuttuviin haasteisiin ja sen mahdollisuukssin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä tuota samaa jaskaa pauhettiin jo -90-luvun lopulla. Eipä se auttanut vaikka kouluttautui alalle, koulutusta vastaamattomia pätkätöitä sai lapsentekoikäisenä naisena tyytyä tekemään. Että ihan sama kohtelu siellä oli (ja on edelleen) kuin naisvaltaisilla aloilla. Pätkää, osa-aikaa yms silppua.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olen ollut 20v IT-alalla. Vain miehiä ymärillä. Ei riitoja, ei draamaa, ei henkilökemia ongelmia. Pysykää naiset pois IT- alalta. Pidetään se miesten valtakuntana. Naisten kans touhutaan sit iltaisin kotosalla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vieläkö tällaisiin vähätteleviin mielipiteisiin törmää? Olen nainen, joka ollut it-alalla 20 vuotta. Uran alussa sain kuulla näitä vähätteleviä mielipiteitä useammin. Onneksi olen löytänyt hyvän työnantajan, joka arvostaa osaamistani ja työyhteisön, jossa on sekä nuoria, kokeneempia miehiä ja naisia. Kyllä täällä kelpaa olla ilman riitoja ja draamaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei se ole kiinnostumisesta kiinni, vaan tiedon puutteesta, tai väärästä luulosta alaa kohtaan, josta uutisessakin kerrotaan.

"– Suomessa yksi syy ammattien eriytymiseen on mielikuvien ja todellisuuden välinen kuilu. Teknologia-alasta pitää lisätä tietoa, koska nuorilla voi olla siitä aika yksipuolinen kuva, Piia Simpanen sanoo."

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksi aina vouhotetaan, että pitää saada enemmän naisia jollekin miesvaltaiselle alalle? Enpä näe uutisia joissa vouhotettaisiin, että jollekin naisvaltaiselle alalle pitäisi saada enemmän miehiä... Tasa-arvo huipussaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

no onhan vuosia puhuttu siitä, että miehiä pitäisi saada enemmän hoitoalalle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kun miesvaltaisille aloille ei naiset hakeudu- korkeammin palkattuihin siis - niin myöhemin nais- ja köyhyystutkijat syyllistävät mieskuntaa, että naisen euro on 80 sn ja eikä palkkatasa-arvoa ole.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onhan esim. hoitoalalle ja opetusalalle kaivattu miehiä jo vuosikymmenet, ja asioista on uutisoitu. Asiasta on tuutattu jo kai 90-luvulta asti, ja ilanne on parantunut.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aikonaan elektoniikka-alalla oli hallit täynnä naisia, töppäsivätkö tietyt yritykset alan maineen?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei niinkään mainetta vaan Suomesta ulosliputettiin valmistava elektroniikkateollisuus.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaikkialta länsimaailmasta ”ulosliputettiin” valmistus, koska se on täällä aivan liian kallista.

Ei ole mikään suomalainen ilmiö, eikä kukaan tehnyt sitä ilkeyttään ihmisten irtisanomisen ilosta.

Ihan normaalia meininkiä, kehitys kehittyy. Eihän 90% yli 12-vuotiaista ole enää pellolla kuokkimassakaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mistä hoitajat ja 0.7 hoitajamitoitus jos aina vaan enemmän porukkaa menee it-alalle?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kiinassa ihmiset suostuvat pieniin palkkoihin, jätteiden dumppaus helppoa, ei tarvi kierrättää ja päästöt voi huoletta turauttaa taivaalle tai vesistöihin. Omistajille hyvä juttu, ei muille. Ei kannata kutsua kehitykseksi. Pikemminkin taantumaa tuo ahneus.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

22.11.
Kärppien voittoputki venyi jo yhdeksään – Lukko hallitsi peliä, mutta Kärpät onnistui maalinteossa
22.11.
Kärpät otti vierasvoiton Lukosta - katso ottelukooste
22.11.
Kuvagalleria: Lumo toi iloa ja valoa marraskuiseen pimeyteen, tältä valofestivaalin teokset näyttävät
22.11.
Kaksi suomalaista mäkihypyn maailmancupin kauden avauskilpailuun – Eetu Nousiainen ja Andreas Alamommo selvittivät tiensä karsinnasta kilpailuun
22.11.
Junttilan tehoilta takasi Kärpille yhdeksännen perättäisen voiton – Rybarille kauden kolmas nollapeli
22.11.
Kalevan entinen päätoimittaja Markku Mantila palaa Vaasaan Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajaksi – "En olisi muuten tullutkaan näihin hommiin, jos en luottaisi tulevaan"
22.11.
Kärpät tekee 0-2 maalin Lukkoa vastaan

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Sinun valintasi - eroa AY-liitosta!

202 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Sinun valintasi - eroa AY-liitosta!

Kaikissa tilanteissa, nyt ja tulevaisuudessa, AY-liike rakentaa Suomea paremmaksi ja toimii suomalaisten yhteiseksi hyvä... Lue lisää...
Yhdessä enemmän

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

23.11.

Fingerpori

23.11.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan kokonaistavoittavuus on 86 % Oulun markkina-alueen kuluttajista viikossa.

Kaleva Media Yrityspalvelut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityspalvelut/


stats-image