Kotimaa

Su­den­met­säs­tyk­seen haetaan ehkä apua Ruotsista – Ministeri Leppä: "Tavoite on, että se toteutuu"

Ruotsin ja Norjan eli Skandinavian susikantaa uhkaa sisäsiittoisuus, ellei Suomesta pääse alueelle riittävästi susia. Susikannan suotuisan suojelun tasoakin voitaisiin arvioida useamman maan alueella. KUVA: Lillian Tveit
Kotimaa 9.2.2020 6:00
Jami Jokinen

Yhteistyö voi helpottaa kannanhoidollisen metsästyksen saamista EU-syynin läpi. Suden suotuisan suojelun tasoa voidaan arvioida useamman maan alueella, jos susilla on riittävä liikkuvuus niiden välillä.

Suden kannanhoidolliseen metsästykseen saatetaan hakea vetoapua Ruotsista.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) asetti edellisviikolla työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita.

Lepän mukaan tällä pyritään nimenomaan metsästyksen avaamiseen uudelleen.

– Tavoite on, että se toteutuu, hän toteaa.

Ministeri pitää metsästystä välttämättömänä siitä huolimatta, että susi on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Hän sanoo, ettei suden suojelussa voi ohittaa ihmisiä.

– Metsästyksen avulla pidetään susikanta ihmisarkana ja siten vahvistetaan sosiaalista kestävyyttä, Leppä perustelee Lännen Medialle.

Suomella rajallinen valta metsästyksessä

Luontodirektiivi suojelee sutta tiukasti.

Yksi metsästyksen sallimisen edellytys on se, ettei sillä vaikeuteta suden suotuisan suojelun tason säilyttämistä tai saavuttamista tulevaisuudessa. Tämä rajoittaa voimakkaasti Suomen mahdollisuuksia päättää metsästyksen aloittamisesta.

EU-tuomioistuimen lokakuisen päätöksen mukaan suojelutasoa voidaan kuitenkin tarkastella myös yhtä maata laajemmalla alueella. Se edellyttää, että maiden susikannoilla on riittävä yhteys.

Venäjän susia ei tässä voi huomioida, koska se ei ole EU-maa. Siksi katseet kääntyvät Ruotsiin.

Väliotsikko

Suomessa pienimmäksi elinvoimaiseksi susikannaksi on arvioitu 25 lisääntyvää laumaa. Luken viime maaliskuun arvion mukaan laumoja oli 24.

Elinvoimainen susikanta ei yksin riitä luontodirektiivin tarkoittaman suotuisan suojelutason määrittelyyn. Siinä otetaan huomioon myös levinneisyysalue, elinympäristöt ja arvio kannan säilymisestä pitkällä aikavälillä.

Joidenkin näkemysten mukaan tähän ei ylipäätään voida päästä Suomen rajojen sisällä.

– Käytännössä se tarkoittaisi niin suurta susikantaa, että se yhdessä muiden suurpetokantojen kanssa johtaisi sekä sosiaalisesti että taloudellisesti mutta myös ekologisesti kestämättömään tilanteeseen, todetaan syksyllä julkaistussa suden kannanhoitosuunnitelmassa.

"Eihän susi tunne rajoja"

Tässä kuvaan voi astua Pohjanlahden ylittävä yhteistyö.

– On tietenkin selvää, että jos kaksi EU:n jäsenmaata pystyy osoittamaan käytännön yhteistyön kautta, että kahden nyt suhteellisen erillisen populaation välille voidaan luoda riittävä yhteys ja geneettistä vaihtoa, niin sillä on vaikutusta siihen miten susikantojen suotuisaa suojelutasoa arvioidaan, vahvistaa maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi.

Käytännössä tämä voi lisätä mahdollisuuksia kannanhoidolliseen metsästykseen, joka läpäisee myös EU:n syynin.

– Tämä vastaa mielestäni luonnollista tilannetta, eihän susi tunne rajoja, Leppä huomauttaa.

Sisäsiittoisuus uhkaa

Suomi on parhaillaan viimeistelemässä riistanhoitoon liittyvää yhteistyöasiakirjaa Ruotsin ja Norjan kanssa. Niemen mukaan kannanhoidollinen metsästys ei ole yhteistyön tiivistämisessä ensisijaista.

Naapurimaita motivoivat ensisijaisesti niiden susikannan sisäsiittoisuuteen liittyvät uhat. Niin sanottu Skandinavian susikanta on vaarassa köyhtyä geneettisesti.

– Kyse on yhteistyöstä ja tiedon vaihdosta kaikilla tasoilla ja edellytysten luomisesta sille, että Ruotsin susikanta saisi täydennystä Suomesta, Niemi sanoo.

Pullonkaulana on poronhoitoalue molemmissa maissa. Alueilla suden suojelustatus on heikompi kuin etelässä, ja suuri osa poronhoitoalueille vaeltaneista susista ammutaan poikkeusluvilla.

Niemen mukaan kriittisempiä ovat toimenpiteet Ruotsissa, jonne päätyneet sudet ammutaan ennen kuin ne pääsevät varsinaisen susikannan levinneisyysalueelle maan keskiosiin.

– Suomesta rajan ylitse on siirtynyt viimeisten vuosien aikana useita susia ja jos nämä sudet päätyisivät Ruotsin susialueelle ja lisääntyisivät siellä, Ruotsin tavoitteet täyttyisivät.

Poronhoitoalueille korvauksia?

Länsinaapurin keinot susien siirtymisen turvaamiseksi selvinnevät, kun Ruotsi saa parhaillaan uusittavan suden kannanhoitosuunnitelmansa valmiiksi.

Suomen suunnitelma päivitettiin viime syksynä. Siinä esitettiin muun muassa poronhoitoalueen lounaisosiin maksettavia korvauksia, joilla olisi tarkoitus lisätä suden sietämistä ja mahdollistaa susien siirtyminen Ruotsiin.

– Mahdollinen sietokorvausasia tulee tarkasteluun vasta paljon myöhemmin, jos muut toimet – myös toimet Ruotsissa – eivät ole riittäviä, Niemi sanoo.

Jos muu ei auta, suunnitelma mainitsee myös susien siirtämisen Suomesta suoraan Keski-Ruotsiin.

Suden kannanhoitosuunnitelmassa pitkän tähtäimen tavoitteeksi mainitaan myös yhteinen susikantojen hoito maiden välillä.

"Metsästäjät ovat lainkuuliaista väkeä"

Suotuisan suojelutason varmistaminen vielä riitä. Metsästyksen avaaminen vaatii EU-tuomioistuimen päätöksen mukaan perustelut, joilla on tieteellisesti kestävä pohja.

Perusteeksi voi kelvata esimerkiksi laittoman tappamisen vähentäminen. On kuitenkin osoitettava kirkkaasti ja tieteellisesti pätevällä tavalla, ettei tavoitteita voida saavuttaa muilla keinoilla kuin kannanhoidollisella metsästyksellä.

– Tutkimusten mukaan laillisen metsästyksen avulla on voitu vähentää salametsästystä, Leppä toteaa.

EU-rahoitteisessa susihankkeessa on myös lisätty erityisesti salametsästyksen valvontaa ja tutkintaa. Käytännössä resurssit ovat edelleen pienet.

– Metsästäjät ovat lainkuuliaista väkeä ja uskon valtaosan tuomitsevan salametsästyksen. Niin teen myös minä metsästäjänä.

Millaisista suunnista työryhmä sitten lähtee selvittämään metsästyksen edellytyksiä? Sitä Niemi ei halua spekuloida.

– En lähde tässä vaiheessa arvioimaan eri mahdollisuuksia ja todennäköisyyksiä kannanhoidollisen metsästyksen avaamiseen. Se on työryhmän asia.

Ministeri Leppä ei myöskään halua arvioida, kuinka merkittävään rooliin susikannan suotuisan suojelun tason arviointi Suomea laajemmalla alueella voi käytännössä nousta.

– Työryhmä arvioi, onko tällä merkitystä kannanhoidollisen metsästyksen osalta.

Hän ei kommentoi, jätetäänkö asia sikseen, mikäli työryhmä toteaa metsästyksen sallimisen mahdottomaksi.

Leppä luottaa Luken arvioon

Erityisesti keskustan suunnalta on tullut voimakasta kritiikkiä valtion riistahallintoa ja sen suurpetotutkimusta kohtaan.

Puolueen kaksi kansanedustajaa, Hannu Hoskonen ja Tuomas Kettunen jättivät joulukuussa susiasioista kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun mukaan Luke olisi muun muassa tehnyt susien kanta-arvion tietoisesti liian pieneksi.

Luke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan. Ministeri Leppä ei allekirjoita puoluetoveriensa väitteitä.

– Luonnonvarakeskuksen kanta-arvio on se johon nojaan ministerinä, hän sanoo.

Viimeksi kokeilu epäonnistui

Kannanhoidollista metsästystä kokeiltiin vuosina 2015 ja 2016.

Tällä haluttiin muun muassa vähentää susien laitonta tappamista ja lisätä kansalaisten luottamusta riistahallintoon.

Joidenkin suomalaistutkimusten mukaan poikkeuslupien myöntäminen todella vähentää laittomuuksia.

Luontodirektiivin tulkinnalle oleellista on kuitenkin kokonaissaldo eli se, väheneekö laiton tappaminen niin paljon, että metsästys voidaan perustella sillä.

Lisäksi on osoitettava, ettei muita keinoja ole käytettävissä.

Susikannan näkökulmasta ainakin edellinen kokeilu epäonnistui.

Vuonna 2015 susia arvioitiin olleen 220-245, kun määrä vuonna 2017 oli enää 150-180.

Kannanhoitosuunnitelman mukaan kannan laskun syynä oli "mitä ilmeisimmin" juuri kannanhoidollinen metsästys.

Sen mukaan metsästys oli myös merkittävin syy siihen, miksi susikannan painopiste siirtyi Suomen itäosista maan länsiosaan.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (56)

Suomessa susikanta pitää saada leviämään Etelä-Suomeen ja erityisesti Uudellemaalle. Sinne sopii vielä useita laumoja. Ongelma on että Kainuun sekä Pohjois-Pohjanmaan etelärajalla susititheys on sietämättömän kova. Sieltä voisi tarkoituksellisesti siirtoistuttaa puolet kannasta etelään ja sen aloittaa sen jälkeen kannanhoidollinen pyynti, jolla kanta pidetään tuolla puolitetulla tasolla. Silloin susikannanhoidossa oltaisiin järkevällä ja oikeudenmukaisella tasolla. Silloin tuo laumojen määräkin rupeaisi näyttämään Luken tilastoissa riittävältä. Itse en kyllä usko Luken arvioita alkuunkaan. Suurin motiivi heillä on taata oma rahoituksensa arvioimalla kanta riittävän pieneksi. Samoin siltä tulee aivan naurettavilla perusteilla sekä tutkimuksilla syytteitä metsästäjiä kohtaan. Valehtelu ja keksityt tutkimukset pitäisi saadfa kitkettyä nollaan valtion rahoittamilta organisaatioita. OIkea järkevä toiminta ja uskottavuuden palauttaminen olisi Luken lakkauttaminen ja uuden organisaation perustaminen, johon ei oteta ketään työntekijää Lukesta. Eikä se organisaatio saa sijaita kehä 3:n sisäpuolella vaan sen pitää olla mieluiten Pohjois-Suomessa siellä alueella mitä se oikeasti tutkii!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Susia ei ole liikaa. Metsissä liikkuessani en ole koskaan nähnyt susia. Susi kuuluu Suomen luontoon. Miksi susikantaa pitää rajoittaa kun niitä on niin vähän ? Pelko susia kohtaan on liiottelua.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eikö runsas salametsästys kiistatta osoita, etteivät metsästäjät ole lainkuuliaista väkeä? Eivätkä rikkeet pelkkään salametsästykseen rajoitu. Metsästetään luvattomaan aikaan, pyydetään alueilla, joihin ei ole lupaa, käytetään laittomia pyyntivälineitä jne. Kaikkea muuta kuin lainkuuliaisuutta sanon minä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jaa että "metsästäjät ovat lainkuuliaista väkeä"? Valitettavasti huomattavalta osalta eivät. Juuri metsästäjät jatkuvasti otsikoihin nousevia metsästysrikoksia tehtailevat, eivät mitkään muut alan harrastajat. Ministerikin voisi ottaa laput silmiltään asian tiimoilla eikä puhua joutavia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aivan varmasti susi oppii elämään kaupungissakin...eläähän siellä monia muitakin "metsäneläimiä". Sudet kuuluisi sinne mistä ne on aikanaan häädetty ja missä myös niiden suojelijat asuvat.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos jätettäisiin metsästyskortit maksamatta niin millä rahoittaisivat susien paapomisen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kukahan tässä on sisäsiittoinen, tuskin Sudet ainakaan. Petoviha lemuaa kauas ja pistävänä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aika sairasta touhua Suomessa on petokeskustelu kun lukee Lepän ja muiden satukirjojen lukijoiden juttuja tässä lehdessä. Kenen asialla Leppä hurskastelee? Kansantaloudellisesti porotaloushan ei ole Suomelle kovin kannattavaa. Lepän kannattaisi tarmonsa purkaa ylisuuriin porolaumoihin ja huudella susien perään vasta kun poroluku on sallituissa rajoissa. Toinen ihmettelyn kohde on tässäkin suunnataan osittain susipelko persujen syyksi. Onko enää Suomessa sellaista tekoa, johon persu ei olisi syytön?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No, eihän homma ole merkityksellistä Suomessa Ja Ruotsissa kun puhutaan vain reilusta miljardista eurosta. "Selvityksen mukaan Suomen ja Ruotsin porotalous tuottaa noin 1,3 miljardin euron kokonaisliikevaihdon, kun mukaan lasketaan myös esimerkiksi porosta jalostettujen tuotteiden myynti sekä porotalouden merkitys matkailulle. Porotalous työllistää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 15.000 henkilöä suoraan tai välillisesti."

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuo kommentti on pelkein suora kopionti YLE:n sivuilta 3.9.2014. Menneen talven lukuja. Poromiehillä oma satukirja, josta ammennetaan muka tositietoa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No pudotetaan puolet pois niin vieläkin on jäljellä vajaa 700 miljoonaa. Tosiasiassa summa on noussut tuosta alkuperäisestä 1,3 mrd summasta. On aivan turhaa vähätellä ja panetella poronhoitoa ja niiden parissa työskenteleviä ihmisiä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tämänhän se on ihan yleistä että joku rupeaa kaikkea tieto syyttämään vääränä että voisi nostaa omaa agendaansa. Kaikki todellisetkin laskelmat on näiden tiedon manipuloijien käsissä vääriä. Tuo Ylen luku on paljon todellisempi kuin Kalevan sivuilla kommentoivan susiensuojelijan keskimä näennäisolettama! Itseäni oikein korventaa ajatus, että Suomessa päättäjät kuuntelevat vähemmistäjärjestöjä jotka keksivät ja vääristävätg todellisia asioita oikein työkseen oman edun tavoittelemiseksi.Tuolleinen epädemokraattinen malli pitää estää täysin ettei todellisuus vääristy yhteiskunnassa. Meillä pitäisi vielä olla enemmistödemokratia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Joo ja rahaan on mä takaan sen,järjetöntä touhua koko susien yhssyttely,sinne on valtiolta vara pitää jokunen mij:eur,ja aivan hukaan heitettyä rahaa ja tuottamattomast työstä viellä maksetaan palkaa,ei mitään järkeä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minun mielestäni susien hoidossa maita ei tule yhdistää hoitoalueiksi. Päin vastoin, alueita tuleepienentää
Jokaiselle kunnalle on määrättävä oma susikiintiönsä, mieluummim suorassa suhteessa väkilukuun. Hoito paranee.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Voiko joku olla näin pihalla luonnosta. On kyllä vaarallista jos päättäjät ovat täysin vieraantuneet luonnosta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

ei ruattista tarvi hakia apuva sujen kaatoon...Osataan sitä ittekki päivittää hukka pois päiviltä

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minun mielestäni EU on todella paha eliitin laitos jos kaikkien - mukaan lukien Suomi - tulee lähteä. Britannia meni jo ja siellä kaikki asiat ovat lähteneet parempaan päin. Antaa ihmisten päättää omista asioistaan omilla alueillaan. Ei tarvitse alkaa Brysselin epädemokraattisten virkamiesten kertomaan miten me suomalaiset omassa maassamme elämme. Se on niin päin, että voisivat muut ottaa esimerkkiä meistä suomalaisista miten olemme vuosituhannet eläneet rinta rinnan luonnon ja eläinten kanssa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (56)

Uutisvirta

1.4.
Oulun kaupunki myy Hietasaaren huvilat huutokaupalla – viiden myynnissä olevan huvilan kunto vaihtelee täysin remontoidusta romahdusvaarassa olevaan Tilaajille
1.4.
Yle: Sairaalat saivat varmuusvarastoista jopa kahdeksan vuotta sitten vanhentuneita hengityssuojaimia
1.4.
Uefa siirsi kaikki kesäkuun jalkapallomaaottelut – tanskalaistiedon mukaan naisten EM-kisat lykätty vuodella
1.4.
Oululainen Tinja-Riikka Korpela on päässyt Evertonin maalivahtina aistimaan englantilaisten intohimoa jalkapalloa kohtaan: "Se on henki ja elämä" Tilaajille
1.4.
Toukokuun tornien taisto peruttiin koronavirusepidemian vuoksi
1.4.
Vientikiellot iskevät omaan nilkkaan viennistä riippuvissa maissa – "Rajoituksia voi jäädä päälle, kun kriisi on ohi"
1.4.
Korona työllistää myös tulkkeja, kun hallituksen tiedotustilaisuudet tulkataan suorana viittomakielle – intensiivinen simultaanitulkkaus vaatii kokemusta: "Työ on kuormittavaa ja tilaisuudet sisältävät tärkeitä asioita" Tilaajille

Etusivulla nyt

Mainos

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on aamulla huono Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Ajokeli muuttuu huonoksi iltayöllä Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

En ymmärrä yrittäjien "ahdinkoa"

277 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Tietämättömien piensijoittajien osakehölmöilyt

HEP \o/ Täällä yksi ymmärtämätön. Minä en oikeasti tiedä, mitä salkkuni yrityksille tapahtuu tulevaisuudessa. En edes ... Lue lisää...
Pannarimies

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

2.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image