Kotimaa

So­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­den mukaan las­ten­suo­je­lun tilanne on kestämätön: "Olemme seuranneet ra­ken­teel­lis­ta lasten ja nuorten heit­teil­le­jät­töä"

Yhtä sosiaalityöntekijää kohden voi olla enimmillään 80 lapsiasiakasta. KUVA: Heikki WestergŒrd
Kotimaa 20.11.2017 0:01
STT

Yli tuhat sosiaalialan työtekijää ja opiskelijaa vetoaa päättäjiin lastensuojelun kestämättömän tilanteen parantamiseksi. Allekirjoittajien mukaan yhtä sosiaalityöntekijää kohden voi olla enimmillään jopa 80 lapsiasiakasta.

–  Me sosiaalityöntekijät olemme seuranneet voimattomina sitä rakenteellista lasten ja nuorten heitteillejättöä, jota lastensuojelutyön krooninen aliresursointi saa aikaan useissa kunnissa, vetoomuksessa sanotaan.

Allekirjoittajat toteavat, että kiire ja kuormitus näkyvät lastensuojelun arjessa. Tällöin työn laatu heikkenee ja virheet lisääntyvät. Monet sosiaalityöntekijät kokevat jäävänsä työssään liian yksin, vetoomuksessa todetaan.

–  Me sosiaalityöntekijät pidämme epäoikeudenmukaisena ja lasten oikeuksien vastaisena tilannetta, jossa poliitikot ja monien kuntien virkamiesjohtokin näyttää ummistavan silmänsä ja laistavan vastuunsa oman kunnan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten todellisuudelta, allekirjoittajat sanovat.

Lastensuojelun työntekijät huomauttavat, että he eivät pysty päättämään asiakasmäärien pienentämisestä. Ratkaisut vaativat poliitikkojen ja kuntien virkamiesjohdon päätöksiä.

–  Tarvitsemme rauhaa ja aikaa tutustua lapseen ja selvittää, luoda ja ylläpitää luottamusta ja selvittää, millaisia lapsen läheiset ihmissuhteet ja arjen kokemukset ovat.

Lapsen oikeuksien päivä on maanantaina

Maanantaina vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Tämän vuoden teemana on yhdenvertaisuus. Päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi. Sopimus hyväksyttiin vuonna 1989 YK:n yleiskokouksessa. Sen keskeisiä periaatteita ovat syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen.

Sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Sen ulkopuolella on jättäytynyt ainoastaan Yhdysvallat. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Yleisluontoinen lapsen oikeuksien julistus on vanhempaa perua ja vuodelta 1959.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (50)

Jos joku kiinnittäisi huomiota siihen mihin niitä resursseja käytetään. Sosiaalityöntekijät juoksevat ympäriinsä kotikäynneillä etsimässä tavallisista kodeista vikoja ja jos ei löydy tarpeeksi, sepitetään. Jos on vaikka liikaa tavaraa tai ei ole mattoja lattialla. Sitten palaveerataan näistä puutteista ja kaikista mahdollisista (vakio)huolista mitä on suinkin pystytty keksimään. Tuputetaan perheille pakkotoimia joilla ei ole mitään tekemistä perheiden mahdollisten ongelmien kanssa, esim. kotiin pitää ottaa vastaan perhetyöntekijöitä istuskelemaan. Jos vanhempien asenne ei ole kunnioittava, tehdään kiireellinen sijoitus tai ainakin aloitetaan huostaanoton valmistelu. Kyllä siinä saadaan pari työviikkoa menemään komeasti kun näytetään kuka on kuka.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lastensuojelun suuri ongelma on työkulttuuri, jonka mukaan sosiaalityöntekijöiden ei tarvitse piitata sosiaalityötä koskevista laeista. Virallisiin asiakirjoihin tehdyt kirjaukset muotoillaan suojelemaan sosiaalityöntekijöitä eikä kertomaan totuutta tapahtumista. Perheiden mahdollisuudet puolustaa itseään ja lapsiaan näitä väärinkäytöksiä vastaan ovat olemattomat, koska valitustiet ovat hitaita ja tuloksettomia. Tilastot lastensuojelun kirjoissa olevien perheiden ja lapsien määristä eivät ole todellisia. Tiedän mm. perheen, joka oli yli kaksi vuotta lastensuojelun "asiakkaana" tietämättä sitä itse. Kun perhe sai paperit, oli sinne kirjattu kaksi toisen viranomaisen tekemää lastensuojeluilmoitusta, joita ko. henkilö ei ollut tehnyt ja myös kirjallisesti todisti tämän. Mitään tietoa lastensuojelun asiakkuudesta ei papereista löytynyt. Useita asioita ja tapahtumia oli kirjattu väärin (valehdeltu). Yli kahteen vuoteen tähän perheeseen ei otettu kertaakaan yhteyttä. Kahden vuoden kuluttua kysyttiin halusiko perhe asiakkuuden jatkuvan. Hämmästynyt perhe vastasi ettei halua, jonka jälkeen tuli kirjallinen ilmoitus asiakkuuden päättämisestä. Montakohan tuhatta tällaista paperiperhettä lastensuojelun tilastoissa piileskelee kertomassa ylivoimaisesta kuormituksesta ja lisäresurssien tarpeesta?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Alalla on täysin sinne sopimattomia ihmisiä kasoittain. Liikakuormitus on hallittavissa kun anononyymit ilmoitukset poistetaan ja lastensuojelu alkaa tekemään perheiden kanssa aitoa yhteistyötä rehellisisesti. Kiusaaminen, tiedon vääristely on saatava kuriin. Perheiden on saatava apua ilman lastensuojeluasiakkuutra ja pelkoa turhista huostaanotoista. Turhaa kritiikkiä resursseista, resursseja on riittävästi toimintatavat ovat vanhanaikaisia ja perheitä syyllistäviä. Lastensuojeluun tarvitaan enemmän tehokasta valvontaa ja rikkomuksista selkeät rangaistukset työntekijöille. Lastaan puolustava vanhempi ei ole hullu eikä masentunut vanhempi huono vanhempi!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei eerika kuollut resurssien puutteen takia. Tieto oli.

Mutta meillä on pelko joka estää sen että kaikille samat säännöt. Tämä kiusaamiskulttuuri lähtee jo päiväkodista. Kouluikäisten vanhemmat trollaavat instagrammissa ja kirjoittavat tekaistuja wilmaviestejä pilkattavaksi.

Kiusaaminen kuriin. Sitä harjoitetaan jos voudaan, jos tukiverkot kunnossa. Notkuttu pitkään samalla alueella.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Teesi numero 1.KIUSAAMINEN KURIIN.
Parasta lastensuojelua100-vuotiaassa Suomessamme olisi lapsen, nuoren, keski-ikäisen, työikäisen, vanhuksen kohteleminen tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Näin saataisiin hyvä kiertämään tyyliin " kaveria ei jätetä ",
jonka jo sotiemme veteraanit ja lotat upealla esimerkillä opettivat meille toimiessaan sotarintamalla.
Tänään olen saanut kohdata upeita toimijoita maamme lasten ja nuorten hyväksi, ja kyllä me yhdessä rehdisti omistimme saloissa liehuvan siniristilipun itse kullekkin yhden.
Hoitsu

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Koko tämä lasten ja lapsiperheiden surkeus on pitkälti sosialistien omaa aikaansaannosta: halutaan olla tekemättä mitään ja vain ryypätä ja itkeä kun oma vastuu puuttuu kokonaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vain murto-osa huostaanotoista johtuu vanhemman alkoholismista tai väkivallasta ! Lastensuojelu huostaanottaa lapsia joilla on erityislapsen käytösoireita, masennusta koulukiusaamisesta tai muuten haasteita - tutustu tilastoihin ennen kuin kirjoitat vanhemmista pahoja yleistyksiä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Toisessa uutisessa sanottiin, että pellepuvussa pelottelevat lapset ovat sen sortin tapaus, että heistä tehdään lastensuojeluilmoitus. Näiden pelleilmoitusten käsittelyynkö sosiaalitoimen resurssit kuluvat?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lastensuojelua tarvitsevien lasten hoito on pirstaloitunut niin, että vakavatkin lasten kaltoinkohtelut jäävät vaille toimenpiteitä. Tiedonkulku päiväkodin, kuntouttavien henkilöiden, neuvolan, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon ja jopa poliisin välillä ei pelaa. Tästä johtuen moni lapsi kokee edelleen vakavaa heitteillejättöä, hyväksikäyttöä ja väkivaltaa saamatta apua. Ei riitä, että yksi tai kaksi tahoa on huolissaan ja tekee lastensuojeluilmoituksen. Tiedonkulun olisi oltava ehdottoman aukotonta, jotta lapsi saa tarvitsemansa avun. Erityisesti tilanteessa, jossa lapsen kommunikaatiokyky on rajallinen tai kehitystaso on matala, olisi saumaton yhteistyö ja vastuunotto ehdottoman tärkeää. Kuka auttaa?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Perheisiin avuksi perustyöntekijöitä, Ei tarvi korkeasti koulutettua. Luullaan että mitä korkeampi koulutus ,että sillä saadaan paljon hyvää, mutta unohdetaan että lapset tarvitsevat ympärille ihan vain turvallista aikuista. Ei joka asiaan tarvi suuria titteleitä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onko muuallakin varaa kuin Oulussa, että palaverissä jopa 5-6 henkilöä ja kotikäynneillä 2-3. Kyseessä aivan normaali sijaisperhe joka taistelee lasten puolesta. Siitä huolimatta asiat kirjataan väärin asiakassuunnitelmaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Monta ehdotusta tilanteen parantamiseksi löytyy jo ketjusta.
1) Pitäisi esim. olla tekemättä turhia lastensuojeluilmoituksia, esimerkkinä alaikäisen nuoren alkoholinkäyttö. Ikävä kyllä tuokin vaatisi Lastensuojelulain muutoksen ennen kuin ilmoituksen voisi jättää tekemättä ja käsittelemättä.
2) Pitäisi antaa heti 20min aikoja ihmisille. Ikävä kyllä lasten ja perheiden monimutkaiset ongelmat eivät ole niin lyhyessä ajassa autettavissa. Lastensuojelulain mukaan lapsen tilanne tulee yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen arvioida riittävän ripeästi. Eli jos on akuutti tarve, asia hoidetaan heti.
3) Pitäisi saada asioida sähköisesti. Ikävä kyllä se ei ole tietoturvasyistä laillisesti mahdollista. Taas tarvittaisiin lakimuutosta.
4) Pitäisi saada soitella enemmän. Jotta työaikaa jäisi muuhunkin kuin puhelinpäivystykseen, pitää puhelinaikaa rajata. Asiakas voi kuitenkin aina jättää yhteydenottopyynnön, jolloin sossu soittaa puhelinaikansa ulkopuolelta silloin kun siihen sopiva väli löytyy.
5) Pitäisi varata lyhyempiä aikoja eikä esim. 3h aikaa yhden tunnin tarpeeseen. Itse kun olen vetänyt verkostoja, joissa osallistujia ovat perheen lisäksi esim. isovanhemmat, päiväkoti, lastenpsykiatria, toimintaterapeutti, vanhemman psykiatrinen hoitotaho ja päihdekuntouttava taho, niin kyllä siihen kevyesti voi kulua kaksikin tuntia. Kaikkien täytyy tulla kuulluiksi ja yhdessä pitää käydä rakentavaa keskustelua muutostyön tavoitteista, käytännön toteutuksesta ja aikatauluista sekä seurannasta. Tuollaisen session jälkeen sossu vielä kirjaa kaiken puhtaaksi niin totuudenmukaisesti kuin vain pystyy omien muistiinpanojensa pohjalta. Työaikaa menee yllättävän paljon myös yhden verkoston ajankohdan sopimiseen, kun osallistujia on monta. Kokeilkaapa joskus itsekin!

Joku kertoi nähneensä, että sossut lorvailevat ja kahvittelevät. Olen itse tehnyt eri kunnissa lastensuojelun sossun töitä pian 25 vuotta ja eikä minulla ole välttämättä minkäänlaista mahdollisuutta pitää edes yhtä kahvitaukoa joka päivä. Lounastauoista yritän pitää kiinni, koska verensokeri ei oikein pysy tasaisena, jos koko päivän paahtaa syömättä. Kaikissa työpaikoissani on ollut sama tilanne.

Lastensuojelussa ja muussakin sosiaalihuollossa on kuitenkin todellisia ongelmia, jotka johtuvat myös muista syistä kuin resurssipulasta. Ihmisten olisi hyvä kuulla myös niitä, jotka ovat sosiaalityön koulutettuja ja sitä työtä virkavastuullaan tekevät. Harvemmin mediassa ihmiset väittävät tietävänsä, miten kirurgin pitää leikata tai mitä lääkettä nukutuslääkärin käyttää. Sosiaalityön sisältö näyttää kuitenkin olevan ihmisten mielestä täysin vapaata riistaa, vaikka kyse on vastuullisesta asiantuntijatyöstä.

Nimimerkkini viittaa siihen, että olen itse puhaltanut pilliin kunnissa tehtävän työn sisällön puutteista, laiminlyönneistä ja suoranaisista lainvastaisuuksista.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Totta puhut siinä, että harvassa on ne ammatit sisältöineen, joista ammatti-pätevä henkilö saa yhtä paljon arvostelua ja neuvoja osakseen kuin sosiaalityöntekijä. Senhän todistaa jo tämä kommentti-rivistökin. Viheliäinen virka: kaikki tahtoo neuvoa ja opastaa, mutta itse työhön ei neuvojat itse asiassa koskisi pitkällä kepilläkään. Erityisen viisaita neuvoja muista ammattikunnista sosiaalityöntekijöille - suuren yleisön ja kadun miesten ja kaikkien nilsiän nipasenmäkisten jälkeen - tulee tieten terveydenhuollosta. Kukaanhan ei ole niin viisas kuin sairaanhoitaja. Opettjaat hyvänä kakkosena.
Hyvää loppu vuotta vain kaikille sinne lastensuojeluun.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Joka alalla on niitä hyviä tyyppejä ja huonoja tyyppejä. Etenkin itse olen työssäni nähnyt miten sossut ovat aika usein väärässä paikkaa missä sitä apua oikeesti tarvittaisiin sielä niitä ei kyllä näy. Lastensuojelu tarvitsisi kiireesti täysi remontin. Rivityöntekijät eivät uskalla sossuille sanoa jos huomaavat että sossut kohtelee lasta ja lapsen ydinperhettä väärin. Ihan vaan sen takia että pelkäävät oman työpaikkansa puolesta. Toki on niitäkin perheitä missä sossuja tarvitaan ja niitä ääripään tekoja sossuilta tarvitaan, mutta valtaosa huostaanotoista on aiheettomia ja silloin lapsi traumatisoituu vielä enemmän kun on aiheeton kun se että se on tarpeeseen. Huostaanotto on lähes aina trauma koko perheelle ja tämäkin asia unohtuu sossuilta aina.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nykyvanhemmilla olisi peiliin katsomisen paikka. Miksi tehdä lapsia kun kerran ei niistä pysty huolehtimaan, vaan omat tarpeet menevät lasten tarpeiden edelle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tässä on kysymys lasten elämää ohjaavien toimien organisoinnista. Näistä yksi on lastensuojelu, jossa alkoi mennä pieleen lastensuojelulain uusimisen 2007 jälkeen. Lakiin kirjatut toimet ovat johtaneet ojasta allikkoon. Toimilla ei ole saavutettu suunniteltuja tavoitteita, vaan on päinvastoin saatu aikaan karmeitakin lasten kaltoinkohteluja sekä yhteiskunnan että kansalaisten toimesta. Lastensuojelun käytännön toimet ovat sekavia, sen voi päätellä THL:n lastensuojelun käsikirjasta, ja siitäkin, että kukaan ei halua tai ei osaa kertoa käytännöistä. Kun hyviä käytäntöjä ei ole, huonotkin pääsevät sovellettaviksi ja johtavat karmeisiin tuloksiin. On syntynyt mutkikkaita syy-seuraussuhteita. Kuinka paljon nämä tilanteet ovat vain lisänneet bensaa paloon, sitä tuskin kukaan uskaltaa tutkia, saati julkaista tutkimustulokset. Resurssien sokko lisääminen lastensuojeluun ei korjaa tilannetta, vaan ongelmat tulee ratkaista laajemmassa perspektiivissä yhteiskuntatasolla siten, että lastensuojelua tarvitaan entistä vähemmän.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Varmaan toimintatavoissa on myös kehittämisen varaa; ainakin siellä missä kyse on puhtaasti byrokraattisista toimenpiteistä. Mikään organisaatio ei voi toimia kovin uskottavasti ja tehokkaasti jos A) puhelin on koko ajan varattu ja puhelinaikoja on vain muutamana tuntina viikossa jotta viranomaiseen edes saapi yhteyttä. B) Ensimmäinen vapaa aika on vasta kolmen kuukauden päästä C) tehotontahan se on jos verrattain pieneen asiaan varataan päivästä vaikka 3h kun tarve olisi ehkä vain yhdelle tunnille. D) mahdottomuus toimittaa sähköisiä dokumentteja asioiden nopeampaa käsittelyä varten. Saattaapi olla että yhtäkkiä sitä aikaa voisi olla enemmän jos vanhan mallinen byrokratia uudistettaisiin vastaamaan vuotta 2017. Vuoropuhelun aloittaminen mahdollisimman nopeasti vaikka sitten 20min ajoilla viikonsisään ensimmäisestä yhteydenotosta esiselvitystä ja tutustumista varten voisi olla tehokkaampaa kuin yhden pitkän ajan varaaminen suoraan kolmen kuukauden päähän.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aika paljon näyttää sitä aikaa olevan istuskella kahveilla ym. torikokouksissa... Jos kaikki tämä aika käytettäisiin työn tekoon, niin voisi tilanne olla toinen. Sivusta seuranneena näkee tilanteen eri valossa... Menkääpä sosiaalityöntekijät vuodeosastoille katsomaan, onko siellä hoitajilla aikaa istuskella kahveilla tai pitää torikokouksia... Voin kertoa, ettei ole ja jääpä jopa työehtosopimuksen mukaiset ruokatauotkin pitämättä, kun potilaat laitetaan etusijalle. Ihmetyttää tämä lorviminen ja sitten kehdataan julkisuudessa väittää työolosuhteita tukaliksi... Keskittykää olennaisuuksiin, ei lillukanvarpuihin, niin aikaa riittää siihen, mistä palkkakin maksetaan. Turhat torikokoukset, kahvitauot ja palaverit pois.. ja esimieskin seuraamaan, mihin se aika todella menee.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Valtaviksi paisuneet ongelmat lastensuojelussa olisivat edellyttäneet jo vuosia sitten voimakkaita panostuksia ennalta ehkäisemään tilanteita, jotka johtavat lastensuojelun ongelmien merkittävään kasvuun. Mm. Sipilän hallituksen köyhiin, sairaisiin, työttömiin ja lapsiperheisiin kohdistetut ja kohdistettavat leikkaukset tulevat päinvastoin aiheuttamaan lastensuojelun ongelmien kasvua useiksi vuosiksi eteenpäinkin. Sosiaalisten tukien leikkaukset näkyvät jo nyt kasvavina ongelmina ja pelättävissä on edelleen merkittävästi kasvavat ongelmat myös suojelua tarvitsevien lasten kohdalla, lasten, jotka ovat täysin viattomia kohtaloonsa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (50)

Uutisvirta

20:26
PIkkulapsen pelättiin joutuneen veden varaan Torniossa – etsintä päättyi onnellisesti, poika löytyi kunnossa
19:54
Kattokaa te nyt tuota! Tiernapojat palaavat Oulussa takaisin kirkkosaliin
19:30
Näkökulma: Sampo Terho käänsi kysymyksen perussuomalaisten hallituskelvottomuudesta sdp:hen – yritysjohtajat purskahtivat nauruun
19:16
"Jo silloin oli selvää, että tästä tulisi minun työni" – Tapani Kansan juhlakiertue päättyy Ouluun, viihdemusiikin kiintotähti nousi listakärkeen jo 1968
19:02
Loviisassa sijaitsevan koulun ruokalan katto romahti – Rakennuskonserni Skanska aloittaa korjaustyöt
18:26
Kymmenen vuoden työ palkittiin, Kasitie kohosi ykköskastiin – "Totta kai tuntuu hyvältä"
18:15
Nordea palkkaa 200 työntekijää viiteen ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen – työntekijöitä tarvitaan myös Ouluun
137
Kysyimme: Onko ajokortista kohta lainkaan tunnisteeksi?
69
Hehkut katoamassa katukuvasta, yhtiö aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – Oulussa kaksi myymälää
53
Taksien sadan vuoden kehitys taivaan tuuliin Lukijalta
52
Kärpät nousi tuhkasta ja marssi CHL:n puolivälieriin – Kärppäsankari Koblizekin pelipaikka ykkösketjussa uhattuna: ”Luultavasti Osku tulee siihen”
51
"Suomeen pitää houkutella 20 000 – 35 000 ulkomaalaista töihin" – EK esittää myös 70 prosentin palkkatukea, jos yritys työllistää turvapaikan saaneen
42
Illinsaaren ilkivalta suututtaa ja harmittaa frisbeegolfaajia – "Tämä ilkivalta kohdistuu kaikkiin, ja se on todella ikävää"
41
Pikaruokaketju Hesburger avaa pian jo kymmenennen ravintolansa Ouluun – "Avaamme uusia hyvien paikkojen löytyessä"

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

miten syntyvyys nousuun

118 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

oletko pettänyt tai harkinnut sitä

Jahas, muistin virkistämiseksi. Uskollisuus lähtee kunnioituksesta. Kunnioitus puolestaan rakkaudesta. Sanat kertoo, mi... Lue lisää...
TRJ

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

21.11.

Fingerpori

21.11.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image