Kotimaa

Näin oi­keus­kans­le­ri linjasi kohutuista suomalaisista Isis-lapsista – Selkeä oikeudellinen suositus, mutta keinot ul­ko­mi­nis­te­riön harkinnassa

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) menettelytavat ministeriön sisällä ovat nyt oikeuskanslerin tutkinnassa.
Kotimaa 10.12.2019 14:46
Joonas Kuikka

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin 9.10.2019 antamaan lausuntoon on viitattu moneen kertaan, kun on käsitelty ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) päätöksentekoa ja ministeriön virkamiesten kritiikkiä Haavistoa kohtaan. Tämä juttu avaa, mitä oikeuskansleri oikeastaan linjasi eri vaihtoehdoista al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilanteen ratkaisemiseksi. 

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti vastasi 9. lokakuuta useisiin kanteluihin, jotka koskivat al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten ja naisten auttamista.

Kanteluita oli tehty kahdesta syystä. Ensimmäisessä kanteluryhmässä vaadittiin ulkoministeriötä auttamaan suomalaisten kotiuttamisessa. Toisessa ryhmässä vaadittiin estämään lasten ja naisten pääsy Suomeen.

Oikeuskanslerin vastaukseen on viitattu usein viime päivien keskustelussa ulkoministeriön sisäisistä kuohuista.

Oikeuskansleri Pöystin lausunnon perusteella voidaan analysoida eri toimintalinjojen oikeudellisuutta.

Kyse on lasten ja mahdollisesti myös naisten aktiivisesta auttamisesta Suomeen. Jos henkilöt pystyisivät itse tulemaan Suomeen, mitään ongelmaa ei olisi. Heillä on täysi oikeus palata. Paluu itse ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut mahdollista, sillä al-Holin leiriä vartioi kurdihallinto, eivätkä leiriläiset pääse sieltä itse pois.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kävi lokakuussa läpi laajasti eri toimintalinjojen etuja ja ongelmia, kun hän vastasi suomalaisten kanteluihin al-Holin leirin lapsista ja naisista. KUVA: Anssi Jokiranta

Vaihtoehto 1. Vain lapset autetaan Suomeen

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää oikeudellisesti perusteltuna toimintalinjaa, että ainakin lapset autetaan Suomeen.

Perustelut tulevat perus- ja ihmisoikeuksista. Lasten oikeudet eivät toteudu al-Holin leirillä.

Oikeuskansleri esittää, että "valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisesti toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset".

Pelkästään lasten kotiuttaminen on kuitenkin useista syistä vaikea vaihtoehto. Se vaatisi leirillä olevien äitien ja al-Holin leiriä vartioivan kurdihallinnon suostumuksen. Näihin seikkoihin oikeuskansleri viittaa muuttuvilla olosuhteilla, joihin suomalaiset virkamiehet eivät voi vaikuttaa.

Vaikka vain lasten kotiuttaminen olisi mahdollista, oikeuskanslerin mukaan on lisäksi kysyttävä, mihin lainsäädäntöön perustuen voidaan erottaa lapset huoltajistaan eli tosiasiassa ottaa huostaan. Huostaanottoa ei voida tehdä vieraan valtion maaperällä niin, että lapsen oikeudet täysin toteutuisivat.

Lasten kotiuttaminen yksin ei siis välttämättä ole edes mahdollista ja vaikka olisikin, siinä olisi oikeudelliset ongelmansa.

Oikeuskansleri ei kuitenkaan pitäisi laillisuusvalvonnallisesti moitittavana, vaikka ulkoministeriö pyrkisi kotiuttamaan lapsen ilman huoltajan suostumusta.

– Ei ole poissuljettua, että huoltajasta erottaminen aiheuttaisi lapsille vielä lisää kärsimystä, oikeuskansleri kuitenkin kirjoittaa.

Vaihtoehto 2. Lapset ja äidit autetaan Suomeen

Tämän toimintalinjan valitsemalla ulkoministeriö välttäisi huostaanoton aiheuttamat oikeudelliset ongelmat.

Suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset suomalaisine äiteineen autettaisiin Suomeen.

Äitien kotiuttamisesta seuraisi kuitenkin oikeuskanslerin mukaan joukko uusia oikeudellisia ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Lasten vanhemmat ovat saattaneet lapsensa vaaraan mennessään Syyrian taistelualueelle.

– Käsitykseni mukaan leirillä olevat aikuiset ovat tietoisina vallitsevista olosuhteista ja erittäin merkittävistä riskeistä erityisesti lasten keskeisille perus- ja ihmisoikeuksille menneet alueelle. Mielestäni tämä seikka on merkityksellinen arvioitaessa sitä, onko lapsen kotiuttaminen tai siihen pyrkiminen ilman huoltajan suostumusta oikeudellisesti perusteltavissa, kirjoittaa oikeuskansleri.

Tämä periaatteessa voi oikeuttaa lasten huostaanoton, mutta sen tulisi tapahtua Suomessa.

Viranomaisten on myös meneteltävä niin, ettei Suomessa oleskelevien turvallisuus vaarannu.

Tässä asiassa on kaksi puolta.

Terrorismia varten koulutetut äidit ja lapset voivat olla turvallisuusuhka Suomeen tuotuina. Oikeuskanslerin lainaaman sisäministeriön julkaisun mukaan jopa alle 10-vuotiaat pojat ovat olleet vaarassa päätyä lapsisotilaiksi.

Toisaalta turvallisuusriskejä liittyy siihenkin, että ihmiset jätettäisiin taistelu- tai konfliktialueelle, jolloin terrorismi-ideologia voisi taas alkaa levitä.

Kumpikaan vaihtoehto ei siis ole ongelmaton.

Vaihtoehto 3. Ketään ei auteta Suomeen

Lapset ja äidit saavat palata Suomeen, jos pystyvät, mutta ulkoministeriö ei auta heitä.

Oikeuskansleri ei tässä tilanteessa näkisi ulkoministeriön toimintaa tuomittavana.

– Totean kuitenkin, että oikeudellisella arviolla on nyt esillä olevassa tilanteessa rajallinen merkitys sen vuoksi, että viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet ja edellytykset toimia poikkeavat siitä, mitä ne olisivat, jos kysymys olisi maan sisäisestä tilanteesta, toteaa oikeuskansleri.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei ole tuomittavaa, jos suomalaiset eivät pysty auttamaan lapsia kotiin vieraan valtion tai hallinnon alueella itsestä riippumattomien olosuhteiden vuoksi. Viranomaiset joutuvat myös arvioimaan, mitkä toimenpiteet ovat mahdollisia esimerkiksi omaa turvallisuutta vaarantamatta.

Konsulipalvelulain mukaan viranomaisilla on harkintavalta. Sanamuoto laissa menee niin, että edustusto tai ulkoministeriö voi avustaa.

Oikeuskanslerin vastaus päättyy siihen, ettei hän näe viranomaisten toimintaa tuomittavana tilanteessa, jossa he eivät olleet lokakuun 9. päivään mennessä pystyneet auttamaan suomalaisia Suomeen al-Holin leiriltä.

– Minulla ei ole aihetta epäillä kenenkään valvontavaltaani kuuluvan menetelleen lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti asiassa. Kantelut eivät näin ollen ole johtaneet toimenpiteisiin.

Odottavan toimintalinjan ongelmana on kuitenkin se, etteivät viranomaisten velvollisuudet lasten oikeuksien turvaamisesta toteudu. Ongelma tuskin ratkeaa itsestään. Oikeuskanslerin mukaan oikeudellinen arvio puoltaa al-Holin suomalaislapsien kotiuttamisen edistämistä.

Uusi tutkinta meneillään, ulkoministeriöstä toistakymmentä kantelua

Oikeuskansleri Pöysti tutkii parhaillaan ensinnäkin, onko ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) mahdollisesti painostanut virkamiehiä tekemään laittomia päätöksiä.

Toinen kysymys on konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirtäminen pois konsulipäällikön virasta.

Kolmas kysymys on uuden erityisedustajan asettaminen al-Hol-asiaan. Oikeuskansleri arvioi näiden toimien asianmukaisuuden ja laillisuuden.

Ensimmäiseen kysymykseen voi saada alustavan arvion jo oikeuskanslerin 9. lokakuuta päivätystä vastauksesta, joka antaa ulkoministeriölle melko laajat toimintavaltuudet, joista mitään toimintalinjaa itsessään on hyvin vaikea todeta laittomaksi.

Toisaalta oikeuskanslerin suositus lasten tuomisesta Suomeen tuskin edellyttää erillistä poliittista päätöstä, jotta sitä voitaisiin valmistella ja toteuttaa ulkoministeriössä.

Oikeuskanslerinviraston mukaan tuoreimmat kantelut koskevat ulkoministeriön sisäisiä toimia. Kanteluita on tullut jo toistakymmentä ja määrä kasvaa. Keskusrikospoliisi siirsi tutkinnan oikeuskanslerille.

Ensin oikeuskansleri pyytää selvitykset asianosaisilta. Selvityspyyntöjä ei ole vielä lähetetty, eikä niiden määräpäivää ole tiedossa. Esittelijäneuvos Johanna Koivisto arvioi, että oikeuskanslerin ratkaisua tuskin tulee ennen vuodenvaihdetta.

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (31)

tuontilapset taas kunnostautuneet vaasassa?koska tää loppuu hei haavisto

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onko oikeuskansleri asianosaisena esteetön henkilö selvittämään tätä asiaa? Suomessa moititaan monia muita valtioita oikeusjärjestelmän heikkouksista, mutta...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tästä unohtuu nyt yksi vaihtoehto. Lapsen kotiuttaminen yksin on mahdollista jos lapsi on orpo.

Ainakin joissain jutuissa on vihjattu siihen että Al-Holilla olisi muutamia orpoja suomalaisiksi epäiltyjä lapsia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ensin naiset ja lapset ja sitten perheen yhdistäminen ja isät kans! Näinhän se menee!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ja suku. Näin tuodaan terroristijärjestö Suomeen. Kaatunutta maitoa on hankala saada kannuun takaisin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt kun vihreät saavat miehitettyä ulko- ja sisämisteriöiden korkeimmat virat, niin Suomeen tulee oikea turvapaikkahakijoiden ryntäys ilman karkotuspelkoa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

ISISI:lle on erittäin tärkeä saada järjestettyä mahdollisimman paljon väkeä korkean sosiaaliturvan maihin ,koska nämä hyvän sosiaaliturvan saaneet ihmiset lähettävät rahaa sinne mistä terroristiverkostoa johdetaan.
Rahan kähettäminen tapahtuu vapaa-ehtoisesti ,tai kiristyksellä ja väkivallalla uhaten.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oikeuskansleri Pöysti ilmaisi selkeästi mielipiteensä ja näkemyksensä terroristien vaimojen ja lapsien tuomisesta Suomeen. Se lisäsi luottamustani Suomen oikeusjärjestelmään.

Poliitikot, Haavisto, täytyy herätellä näkemään ja ymmärtämään tosiasiat. Haavisto toimillaan heikentää suomalaisten turvallisuutta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eikö kukaan ole tosiaan tullut ajatelleeksi että nämä leirillä pidetyt aikuiset ovat suurella todennäköisyydelllä rikollisia? Missä ja miten heidät tuomitaan?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Just joo. Mitähän leiriläisiä he ovat. Sehän on terrorijärjestö=ISIS ja sitä myöden nämä porukat ovat sinne menneet tekemään omaa mitä ihmeen kalifaattia, nyt kun se ei onnistunut, ollaan sitten meidän vääräuskosten armoillako? uskoo ken tahtoo.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ihmeellistä venkulointia. Hallitus nyt vaan tekee julkisesti päätökset hakea kaikki pois leiriltä. Seuraavissa vaaleissa sitten kansa sanoo mitä mieltä se asiasta on.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mitä minä juuri luin? "eivätkä leiriläiset pääse sieltä itse pois", mitkä LEIRILÄISET?? Eivät he mitään kesäleiriläisiä ole vaan sotavankeja, ja ihan syystä siellä! Ovat olleet rakentamassa, auttamassa ja taistelemassa terroristien ja ISIS-kalifaatin puolesta. Nämä ovat käveleviä aikapommeja eivätkä missään nimessä kuulu Suomeen!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kävelevien aikapommien kulkue Suomessa torpattiin juuri oikeuden päätöksellä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oikeuskansleri esittää, että "valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisesti toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset". Oikeuskansleri painottaa lausunnossaan, että valtioneuvostossa (koko hallitus) pitäisi pyrkiä tekemään päätös suomalaisten kotouttamisesta. Tällaistä päätöstä ei valtioneuvosto ole tehnyt, vaan Haavisto on määrännyt omavaltaisesti ulkoministeriön toimimaan asiassa. Konsulitoiminnasta vastuussa oleva virkamies on vaatinut valtioneuvoston päätöstä asiassa ennen kuin ulkoministeriö voi aloittaa laillisesti tarvittavat kotoutustoimet. Haaviston ja virkamiesten erimielisyys asiassa on siis valtioneuvoston päätöksen puuttuminen asiassa. Miksi Haavisto ei ole esitellyt valtioneuvostossa asiaa päätettäväksi. Tähän kysymykseen Haavisto ei ole vastannut, vaan kertoo iltakoulussa informoineensa hallituksen jäseniä omista aikeistaan. Hallituksen iltakoulu on tilaisuus, missä käydään yleistä tietojenvaihtoa eri ministeriöiden hankkeista ja mahdollisesti myöhemmin päätettäväksi tulevista erittäin tärkeistä asioista. Siellä ei päätetä eikä hyväksytä mitään. Julkisuudessa ei ole selvinnyt, miten ja milloin Haavisto on informoinut presidenttiä ja mitä presidentti on asiassa ilmaissut. Paljon on vielä kysymyksiä ilmassa Haaviston toimista ja selittelyistä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Konsulipalvelulakia ei voida soveltaa Al-holin leirillä olijoihin, tämä on sanottu useilta tahoilta, ja sen on ulkoministeri Haavistokin myöntänyt.
He ovat oma-alotteisesti matkustaneet konfliktialueelle.

Miksi oikeuskansleri viitaa sellaiseen lakiin, joka ei koske näitä ihmisiä ?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

MIksi oikeuskansleri ei puolusta tai tee selvitystä, kun presitentti ei tiedä asiasta. Valehteliko haavisto asiasta, kun sanoi presitentin tietävän asiasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Sanoi olevansa tietämätön päätöksestä koska sellaista ei ole. Sanoi olevansa kyllä tietoinen asian valmistelusta. Onko vaikea ymmärtää muinaissuomalaisille.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eikö suomessa ole ongelmia jo ihan tarpeeksi rajojen sisäpuolellakin miksi niitä pitää hankkia lisää rajojen ulkopuoleltakin.Eikö edellinen hallitus pitänyt jo tästä huolen Oulu ei tule koskaan palamaan entiselleen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (31)

Uutisvirta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on erittäin huono Etelä-Lapissa sekä Koillismaalla lumisateen vuoksi.
Ajokeli on huono Kainuun maakunnassa, Keski-Lapissa sekä muualla Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Ajokeli muuttuu huonoksi keskiyöstä alkaen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa lumisateen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Olen ansiosidonnaisella

133 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Sairaanhoitajille 6,8 %n korotus

Sairaanhoitajille lisää palkkaa. Pysyy ala jatkossakin kiinnostavana kohteena opiskelijoille. Lue lisää...
EHDOTTOMASTI

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

18.1.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image