Kotimaa

Näin hal­li­tusoh­jel­ma muuttaa arkeasi – pakkoruotsi palaa kir­joi­tuk­siin, haittaveroa kiristetään ja tuomiot nousevat

Hallituspuolueiden johtajat julkistavat hallitusohjelmaa uudessa Oodi-kirjastossa Helsingissä. Vasemmalla Pekka Haavisto (vihr.), Juha Sipilä (kesk.), Antti Rinne (sd.), Li Andersson (vas.) ja Anna-Maja Henriksson (rkp).
Kotimaa 3.6.2019 10:50 | Päivitetty 3.6.2019 13:33
Petteri Lindholm

Viikkoja valmistelu hallitusohjelma on nyt valmis ja julkaistu. Kokosimme ohjelman pääkohdat ennakkotietojen perusteella.

Hallitusohjelma on viimein kasassa, ja hallituspuolueet esittelevät uutta ohjelmaa Oodi-kirjastossa Helsingissä maanantaina aamupäivällä.

Lännen Media kokosi hallitusohjelmasta pääkohdat sen perusteella, mitä ohjelmasta tiedettiin ennalta luonnosten perusteella.

Tiedot perustuvat Lännen Median tietojen lisäksi Helsingin Sanomille ja Iltalehdelle vuodettuihin hallitusohjelmaluonnoksiin.

Poliisi ja rikostuomiot: tuomioita kovennetaan, raiskauksen määritelmä muuttuu, poliiseja lisätään

Hallitus nostaa poliisien määrää kolmellasadalla vuoteen 2022 mennessä. Sen jälkeen Suomessa noin noin 7 500 poliisia.

Samalla poliisille asetetaan valtakunnalliset enimmäisvasteajat, mikä merkitsee lisäpoliiseja varsinkin maaseudulle ja harvaan asutuille alueille.

Seksuaalirikoslainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus, ja rangaistuksia kovennetaan.

Etenkin lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistusten alarajoja korotetaan. Törkeimpien väkivalta- ja seksuaalirikosten tasoja arvioidaan uudestaan ja rangaistusten kovuutta sekä tekojen uhreille aiheuttamaa haittaa suhteutetaan verrattuna muihin rikostuomioihin.

Raiskauksen määritelmä muutetaan suostumukseen perustuvaksi.

Seksuaalirikosten uhrien ja väkivaltaa kohdanneiden naisten tukipalveluita ja turvakoteja lisätään. Nykyisellään väkivallan uhrien tukipalvelut eivät ole Suomessa Euroopan neuvoston edellyttämällä tasolla.

Sukupuoli rikoksen motiivina tulee tuomiota koventavaksi seikaksi. Nykyään esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden osana tehty rikos on jo tuomiota koventava tekijä.

Jatkossa pakkoavioliiton voi mitätöidä. Sukuelinten silpomisen, jota on joskus kutsuttu virheellisesti "naisten ympärileikkaukseksi", vastaiseen työhön tuodaan lisää resursseja.

Hallitus perustaa itsenäisen raportoijan viran, joka raportoi naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Sosiaaliturva: indeksijäädytykset perutaan, perustuloa kokeillaan taas, oppositio mukaan uudistuksiin

Hallitus käynnistää sosiaaliturvan uudistamisen parlamentaarisessa komiteassa.

Se tarkoittaa sitä, että hallituspuolueiden lisäksi myös oppositio tulee mukaan valmisteluun.

Parlamentaarisessa käsittelyssä tarkastellaan muun muassa perus- ja ansioturvaa, toimeentulotukea ja palveluiden yhteensovittamista. Yhä kalliimmaksi viime vuosina noussutta asumistukea käsitellään erillään muista etuuksista.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista on poistaa niin sanottuja kannustinloukkuja eli tehdä työnteosta kannattavaa silloinkin, kun saa sosiaalietuuksia.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista selvitetään.

Nykyisellään ainoastaan työttömyyskassojen jäsenet ovat oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, mutta sen rahoitukseen osallistuvat kaikki työssäkäyvät. Hallitus selvittää, voidaanko ansiosidonnaista maksaa jatkossa kaikille työssäehdon täyttäneille.

Viime hallituskauden indeksijäädytykset poistetaan eli esimerkiksi työttömyysetuuksien, lapsilisien ja kansaneläkkeiden indeksikorotukset jatkuvat vuonna 2020.

Indeksikorotukset nostavat etuuksien tasoa inflaation eli kuluttajahintojen nousun kanssa samaa tahtia. Käytännössä tuet nousevat elinkustannusten nousun kanssa samaa tahtia.

Perustulokokeilua jatketaan negatiivisena tuloverona tunnetun mallin mukaisesti.

Siinä tuloveroa maksetaan vasta, kun tulot ylittävät tietyn alarajan.

Jos tulot jäävät tämän rajan alle, palkansaajalle kompensoidaan tulot alarajaan asti etuuksina.

Työllisyys: aktiivimallin leikkuri poistetaan, palkkatukea laajennetaan, työllisyyspalveluihin lisää rahaa

Hallitus purkaa aktiivimallin leikkurin, joka viime hallituskaudella leikkasi työttömyysetuuksia, jos niin sanottu aktiivisuusehto ei täyttynyt.

Sen tilalle on tulossa malli, jossa työttömälle tulee henkilökohtainen työnhakuvelvoite.

TE-toimistoille tuodaan lisäresursseja, joiden on tarkoitus parantaa työttömien työllistämispalveluita.

"Naisten ja miesten euroja" pyritään tasoittamaan.

Hallitus säätää lain, joka mahdollistaa paremmin puuttumisen naisten ja miesten välisiin perusteettomiin palkkaeroihin.

Palkkatukien käyttöä lisätään merkittävästi.

Työnantajat saavat jatkossa ennalta sitovat palkkatukipäätökset, minkä on määrä vähentää työnantajien kohtaamaa byrokratiaa.

Sitä pyritään purkamaan myös käyttöön otettavalla työllistymissetelillä.

Hallitus pyrkii luomaan 60 000 uutta työpaikkaa.

Paikallista sopimista kokeillaan jonkinlaisessa laajuudessa.

Erityishuomion hallitus kohdistaa vaikeasti työllistyvien ja ikääntyneiden työllistämiseen sekä maahanmuuttajien työllisyyden nostamiseen.

Korkeakoulutettujen tuloa työmarkkinoille pyritään nopeuttamaan.

Työllisyyttä kutsutaan pohtimaan myös kolmikantainen työryhmä, jossa on mukana hallituksen lisäksi työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöt.

Koulutus: Pakkoruotsi palaa kirjoituksiin, korkeakoulutukseen lisärahaa, oppivelvollisuus pitenee

Ammattikorkeakoulut saavat hallitukselta 20 miljoonaa vuodessa, yliopistot 40 miljoonaa ja lisäksi yliopistoindeksi palautetaan.

Oppivelvollisuus pitenee koskemaan ammattikouluja ja lukioita. Samalla oppikirjoista ja muista oppimateriaaleista tulee maksuttomia.

Yritysvetoiseen tutkimukseen ja kehitykseen tulee 150 miljoonaa euroa lisää rahaa kolmen vuoden aikana. TK-rahoitusta hallinnoi Business Finland.

Toinen kotimainen kieli palaa pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksiin. "Pakkoruotsi" poistettiin yo-kirjoituksista vuonna 2005.

Maahanmuutto: jalkapanta mahdolliseksi turvapaikanhakijoille, pakolaiskiintiötä nostetaan

Turvapaikkahakemusten käsittelyyn säädetään kuuden kuukauden tavoiteaika, ja pakolaiskiintiö nostetaan vähintään 850 henkilöön.

Jatkossa pakolaiskiintiön tasoa arvioidaan vuosittain välillä 850–1 050.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä voidaan jatkossa valvoa teknisellä valvonnalla eli jalkapannalla. Sillä on tarkoitus korvata kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön säilöönotto.

Hallitus haluaa lisätä selvästi työperäistä maahanmuuttoa. Tämä koskee hallitusohjelmaluonnosten mukaan etenkin "osaavan työvoiman" työperusteista maahanmuuttoa.

Suomessa opiskelleiden oleskelulupaa pidennetään kahteen vuoteen siitä, kun henkilö on valmistunut koulusta.

Perheenyhdistämisen helpottamista selvitetään.

Verotus: tuloveroa kevennetään, haittaveroja kiristetään, sokeriveroa selvitetään

Hallitus aikoo laskea tuloveroa 200 miljoonalla.

Tupakkaverotusta nostetaan tulevan neljän vuoden aikana 200 miljoonalla eurolla. Alkoholivero taas nousee 50 miljoonalla.

Virvoitusjuomiin tulee 25 miljoonan euron korotukset, jotka painottuvat sokeripitoisiin juomiin.

Hallitus aikoo myös selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön sokerivero.

Tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävän veron, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laskee 2 250 euroon.

Terveydenhoito: 1000 uutta lääkäriä, hoitajamitoitus lakiin, ehkäisy maksuttomaksi, Vaasaan lisäyksiä

Hallitus lupaa Suomeen tuhat uutta lääkäriä, jolla on tarkoitus nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Perusterveydenhuollon hoitotakuuta kiristetään eli jatkossa kiireetöntä hoitoa on saatava viikon sisällä siitä, kun potilaan hoidontarve on arvioitu.

Vanhustenpalveluihin on tulossa sitova hoitajamäärän alaraja 0,7 hoitajaa yhtä vanhusta kohti.

Lisäksi vanhustentalojen valvontaa lisätään.

Muutamissa kunnissa jo käyttöönotettu maksuton alle 25-vuotiaiden ehkäisy tulee valtakunnalliseksi.

Translaki uudistetaan niin, että jatkossa transsukupuolisilta ei vaadita lisääntymiskyvyttömyyttä ehtona sukupuolen virallistamisessa.

Vaasan sairaala muutetaan laajan päivystyksen sairaalaksi.

Ympäristö: öljylämmitys lopetetaan, luonnonsuojeluun 100 miljoonaa, kaivoslaki uudistetaan

Eri energiamuotojen kokonaisverotus uudistetaan.

Uudistuksessa muun muassa lisätään tuulivoiman osuutta Suomen energiatuotannosta, puolitetaan turpeen käyttö vuoteen 2030 mennessä.

Fossiilisen öljyn (erotuksena bioöljyistä kuten palmuöljystä) käyttö lämmittämisessä lopetetaan 2030-luvun alkupuoleen mennessä.

Ydivoimaloiden jatkolupiin taas luvataan suhtautua myönteisesti.

Teollisuuden energiaveroja kiristetään.

Luonnonsuojeluun tuodaan vuositasolla 100 miljoonaa euroa lisärahaa.

Kaivoslaki uudistetaan siten, että kunta, jonka alueelle kaivos on tulossa, voi kaavoituksella päättää kaivoksen tulosta nykyistä tarkemmin.

Samalla kaivoksiin tulee rojaltivero eli vero, jossa kaivoksesta kaivetun aineen tulosta maksetaan pieni siivu Suomelle.

Tuotantoeläinten olojen parantamiseksi perustetaan asiantuntijatyöryhmä.

Se pohtii muun muassa porsitushäkkien poistamista ja porsaiden kastraatiosta luopumista.

Eläinten tuotantolaitosten ja teurastamoiden valvontaa tehostetaan muun muassa videovalvonnalla.

Hallitus perustaa myös eläinsuojeluasiamiehen viran.

Liikenne ja väylät: Pyöräteihin rahaa, polttoaineverot kiristyvät, tunnin junaa edistetään

Hallitus säätää lain, joka antaa kunnille mahdollisuuden ottaa käyttöön tiemaksut.

Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan noin 250 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana.

Pyörä- ja kävelyteihin hallitus on antamassa 41 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022.

Helsinki–Tampere-välin rautatien laajennusten suunnittelu aloitetaan. Helsinki–Turku-yhteyden osalta nopeamman raiteen eli tunnin junan jatkosuunnittelu alkaa.

Perusväylänpitoon eli teiden ylläpitoon ja päivittämiseen tehdään 300 miljoonan euron vuosittainen korotus viime hallituskauden jälkimmäisellä puoliskolla työskennelleen parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti.

Perhe ja tasa-arvo: Perhevapaat uudistetaan, ”rekrytointisyrjintään puututaan”

Perhevapaat uudistetaan niin, että jatkossa isälle ja äidille on kiintiöity yhtä monta kuukautta ja lisäksi on jakso, jonka käytöstä perheet voivat valita vapaasti.

Kotihoidontuki säilyy nykyisellään eli kotihoidontukea voi käyttää lapsenhoitoon kotona siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Uutena osana hallitus selvittää, voitaisiinko kotihoidontuki maksaa isovanhemmalle, joka lasta hoitaa.

Hallitus lupaa puuttua niin sanottuun rekrytointisyrjintään. Lakiin tehdään kirjaus, jonka mukaan perhevapaiden käyttö tai raskaus ei saa vaikuttaa työntekijän työsuhteen jatkumiseen.

Lue myös miten ministerisalkun jakautuvat eri puolueille.

Juttua korjattu 3.6.2019 klo 13.25: Sukupuolten silpominen korjattu sukuelinten silpomiseksi.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (80)

Kautta aikojen heittämällä huonoin hallitus. Kovaa kyytiä työläisille maaseudulla. Työlisyyttä lisää ku leikataan puolet kotitalousvähennyksistä?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Voi tätä onnenpäivää. Kun ei nyt joku uuno pilaisi näitä hallituksen hienoja suunnitelmia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Köyhien ja pientulosten kuritus senku jatkuu,ei se koskaan muutu sen paremmaksi olipa mikä tahansa hallitus vallassa!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

71 v:n kokemuksella ei mikään muutu. Varsinkin jos on muistamaton pääministerin tekele. Ei muistanur toimiaan ja lukemiaan papereita Palosaaren hissijupakassa, oli täydellisesti menettänyt muistinsa. Heh.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt taisivat RKP:ssä ahneuksissaan tehdä pahimman mokan. Enemmistön sortaminen ei varmasti enää onnistu noin vain.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuommosen ohjelman vois tehdä vaikka alakoululaiset. Ohjelma on hatarin mitä historiassa on nähty. Jotkut sosialistit ja kommunistit saattavat iloita joistakin asioista, mutta taatusti tulee itku pitkästä ilosta. Ohjelma on kalliita lehmänkauppoja toisensa jälkeen, jotka tulevat veronmaksajien maksettavaksi. Enpä usko että tämä vihervasemmistohallitus pystyy istumaan neljää vuotta, ennen sitä käydään uudet vaalit jolloin sosialistit ja kepu pyyhkäistään suomen puoluekartalta pois.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hienoa uusi hallitus. Köyhien kyykytys loppui. Kokoomus ja perussuomalaiset olisivat vain leikanneet, leikanneet, leikanneet...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

...tämä vasemmistohallitus vain leikkaa, leikkaa, leikkaa......
Kyykyttävät ihan kaikkia suomalaisia ja tekevät lisää köyhiä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos nuo tietullit ja polttoaineverot astuu voimaan täällä pohjoisessa menee ihmisten talous konkurssiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Puhtaat euro6 normin dieseleille verohelpotusta,saastuttavat vähemmän kuin sähköauton valmistus jo saastuttaa,että saa ajaa 10vuotta euro6 normin dieselillä ennenkuin sähköauto on samalla viivalla!! Diesel on puhdasta ja kuluttaa vähän!! Suomi liikkuu dieselillä vielä pitkään

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Diesel ei todellakaan ole ''puhdasta'' polttoainetta. Sen lisäksi että se tuottaa miltei yhtä paljon CO2 kuin normaali polttoainemoottori, se myös saa aikaan NOx partikkeleita, jotka ovat vaarallisia ihmisille.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pakkoruotsi ei ole tätä päivää! Miksi? Voi miksi tästä järjettömyydestä ei päästä jo vihdoin eroon? Rantaruotsalaiset hallitsee jälleen meitä montaa miljoonaa pakon kautta!

Emme tahdo ruottia kotimaahamme. Koko kaksikielisyyden vaatimus tulisi poistaa välittömästi! Miten vähemmistö voi määrittää meitä?

NAURETTAVAA!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pieleen menee mutta menköön. Nyt aloittava hallitus on historian huonoin tai ainakin omituisin. Kolmen kimppa olisi taas voinut tulla kyseeseen mutta vaalien voitaja heivattiin ulos hallitusneuvotteluista jo varhaisessa vaiheessa. Hallitusohjelmassa ei ole tarpeeksi otettu huomioon, että teitä olisi hyvä korjata ja mahdollisesti rakentaa uusiakin koska toimivan kansantalouden perusta on hyvät väylät ja kulkuyhteydet, jotta tavaraa voidaan liikutella helposti. 300 miljoonan korotus on kuin se kuuluisa hyttysen paska valtameressä jos korjausvelkaa on jo pari miljardia ja pelkästään teiden osalta miljardi tai enemmän. Tiet ja väylät kannattaa kunnostaa vaikka velaksi koska niin tekevät muutkin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

vaalithan voitti sdp että silleen.
kukaan ei ole ketään heittänyt ulos vaan taisi olla ettei persuille kelvannut..paremminkin niin.

Ja minun arkea hallitusohjelma ei muuta suuntaan ei toiseen. Sitä kun istuu mökillä kannon nokassa niin kaikenlaiset ohjelmat voisi poltella vaikka nuotiolla jos eteen sattuisi.
Siinä touhutkaan rauhassa...ei hetkauta suuntaan tai toiseen

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ruotsia taas. Pakollinen ruotsin opiskelu vie miljoonia vuosittain muusta koulutuksesta. Mitä maksaakaan ylimääräinen virkamieskunta, koulut opettajat ym? Pohjoismaissa pärjää hyvin englannin kielellä, mikä on käytössä mm. kaupallisessa yhteydenpidossa. On hyvin vähän Suomessa niitä, jotka osaavat vain ruotsia: heille tulee halvemmaksi tulkki. Ruotsia ruotsinkielisille, muille suurempia maailmankieliä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos liikkuu Pohjoismaissa, siitä on kyllä hyötyä. Ymmärtää paremmin norjaa ja muita skandinaavisia kieliäkin hieman.

Hyvältä kuulostaa hallitusohjelma. Mielellään maksan muutaman kympin vuodessa lisää, jotta peruspalvelut paranevat niin vanhuksilla, perheillä ja opiskelijoillakin, joiden koulutuksesta tulee ilmaista niin ammattiopistossa kuin lukiossa kun. Siinä säästyy useampi tuhat euroa per vuosi vanhempien rahaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olen liikkunut kaikissa Pohjoismaissa useasti kuin myös matkustanut ympäri maailmaa. Ruotsi on kovin köykäinen kieli maailmalla, ja Pohjoismaissakin käytämme englantia. Pohjoismaissa osataan englantia erinomaisesti. Ruotsin opiskelu on verovarojen tuhlausta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomalaisille ei pitäisi ruotsia opettaa siksi, että osattais passata ruotsinkielisiä suomalaisia. Opetelkoot itse suomea se muutaman prosentin sakki. Ruotsi on skandinaavinen kieli, mutta vähemmistönä suomen ruotsinkielisillä ei ole mitään oikeutta vaatia suomenkielisiltä palvelua ruotsiksi. Puhukoot keskenään mitä haluavat. Ruotsinkielen opiskelu ja oppiminen on ihan Ok sen takia, että kanssakäyminen oikeitten ruotsalaisten kanssa käy hyvin. On suorastaan noloa kuunnella, kun suomalainen toimittaja haastattelee ruotsalaista englanniksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pelkään, että tuosta 60000 työpaikasta tulee vielä 60000 uutta työtöntä. kuten aina demarivetoisten hallitusten aikana.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (80)

Uutisvirta

65
Vantaa tekee lentoasemalla koronatestejä, toimia harkittiin läpi maaliskuun, yli 200 000 matkustajaa ehti saapua, päätös vasta viime viikolla – "Tilanne ollut ministeriöjohtoinen"
59
Vastaanottoyksikön johtaja: Maahanmuuttovirasto on valmiina vastaanottamaan turvapaikanhakijoita Kreikasta, mikäli toimeksianto tulee
54
Etäopetuksen laatuun tulee kiinnittää huomiota – etäopetusta ei ole se, että Wilmassa lähetetään ohjeita ja kirjalliset vastaukset pyydetään palauttamaan Wilmaan Lukijalta
45
Pääministeri Marin: "Joudumme joka päivä hallituksena paimentamaan kenttää, että linjauksia noudatetaan" – torui kyselytunnilla Kelaa
42
Koronatartuntojen määrä kääntyi uudelleen nousuun - tartuntoja tulee lisää nyt eri puolilla maata
42
Välipäivän jälkeen taas kaksi uutta koronakuolemaa Suomessa – tauti on vaatinut nyt 19 ihmisen hengen
37
Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta koronatartuntaa, hoidossa edelleen neljä potilasta – OYS siirtää kiireettömiä vastaanottoaikoja syksylle

Etusivulla nyt

Mainos

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on huono aluksi Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Ajokeli on tai muuttuu huonoksi Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

En ymmärrä yrittäjien "ahdinkoa"

332 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

siipeilijöitten ytk.kassa ei pysty maksamaan työttömille korvauksia ajoissa??Puhkeaako kupla??

YTK:n kyvyttömyys maksaa normaalisti siipeilijöiden päivärahaa osoittaa, että työnantajien perustama YTK on keskittynyt... Lue lisää...
Kupla puhkeaa

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

2.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image