Kotimaa

Met­sä­no­mis­ta­jil­le on suunnitteilla ensimmäinen valtiontuki täysin ja ainoastaan il­mas­to­läh­tö­koh­dis­ta – kom­pen­saa­tioi­den taustalla hiilinielujen vahvistaminen

Kainuulaisesta metsästä oli juuri tuotu tuoreita puita tienvarteen odottamaan kuljetusta. Paltamolainen metsänomistaja Päivi Korhonen sanoo, että porkkana on aina parempi kuin keppi, jos muutoksia halutaan. KUVA: Juha Neuvonen
Kotimaa 26.1.2020 19:04
Tanja Nuotio

Paltamossa Kainuussa noin 80 hehtaaria metsää omistava Päivi Korhonen ei ylläty valtion aikeista: "Ainahan porkkana on parempi kuin keppi."

Suomessa selvitetään ensimmäistä kertaa, voisiko valtio alkaa maksaa korvausta yksityisille metsänomistajille siitä, että nämä kasvattavat lisää hiilinieluja.

– Tavoitteena on selvittää, mikä voisi olla malli Suomelle, jos valtio lähtisi korvaamaan metsänomistajille sitä, että he säilövät tulevaisuudessa lisää hiiltä metsiinsä, neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Mahdollisten korvausten taustalla on hiilinielujen ja hiilivarastojen vahvistaminen.

Torniainen korostaa, että uudesta tukijärjestelmästä hiilensidonnalle ei ole vielä päätetty, vaan kyseessä on ministeriön aloittama selvitys. Hanke pyritään saamaan kilpailutettavaksi kevään aikana.

– Tätä on mietitty pitkään. Hallitusohjelman kirjauksessa on, että selvitetään hiilikorvausjärjestelmät, ja selvitys tehdään nyt osana kirjauksen toimeenpanoa. Tuloksia saadaan toivottavasti käyttöön vuoden sisällä.

Metsänomistaja: Korvaukset eivät sovellu kaikille

Metsänomistaja ja maaseutuyrittäjä Päivi Korhonen on seurannut hiilinielukeskustelua eikä ole ollenkaan yllättynyt valtion uusista suunnitelmista.

– Tietenkin, jos asioihin halutaan vaikuttaa, niin ainahan porkkana on parempi kuin keppi. Yleensä porkkanoihin liittyy ehtoja. Varmaan jokainen harkitsee asiaa omalta kohdaltaan, lähteekö mukaan.

Korhonen omistaa noin 80 hehtaaria metsää Paltamossa Kainuussa. Hän muistuttaa, että metsien rakenteet ovat eri tiloilla erilaisia, eivätkä korvaukset sovellu suoraan kaikille.

Luonnonsuojeluohjelmiin hän ei ole lähtenyt mukaan. Sen sijaan valtion Kemera-tukihankkeita tilalla on ollut. Korhonen painottaa, että metsää hoidetaan suunnitelman mukaisesti.

– Meillä on tilakohtainen metsäsuunnitelma, jonka mukaan tehdään hoitotoimenpiteitä ja hakkuita.

"Pitää olla selkeät kriteerit, mistä korvataan"

Onko kansalliselle, valtion rahoittamalle uudelle tukijärjestelmälle tilausta, tätä maa- ja metsätalousministeriö lähtee nyt selvittämään.

– Pitää olla selkeät kriteerit, mistä korvataan. Jos metsät kasvavat jo nyt, niin ei metsän kasvattamisesta mitään makseta, vaan täytyy löytää ne lisätoimet, jotka tuovat lisäarvoa ilmaston hyväksi, Torniainen selventää.

– Ratkaisujen on oltava pysyviä tai ainakin riittävän pitkäaikaisia. Ei ole mitään järkeä maksaa puun seisottamisesta vain kymmeneksi vuodeksi ilmaston hyväksi, jos hakkuut toisaalla vastaavasti lisääntyvät.​

Valtio kartoittaa, millaisia ilmastokompensaatioon liittyviä hankkeita on jo olemassa kotimaassa ja ulkomailla ja mitä kokemuksia niistä on saatu.

Tatu Torniaisen mukaan Suomessa on yksityisellä puolella menossa useita kompensaatiohankkeita, joihin metsänomistajat voivat jo osallistua. Mahdollisesti ministeriössä selvitetään nyt, millaista valtion tukea Suomen yksityiset hankkeet kaipaisivat.

Kansainvälisiä hankkeita on selvitetty myös aiemmin.

– Kartoitamme vaihtoehdot ja teemme sen jälkeen päätöksiä, kannattaako valtion rahoittaa kompensaatiota. Meidän pitää etukäteen tietää vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.

Valtiolla on jo vapaaehtoinen metsiensuojeluohjelma Metso ja metsänhoidon tukemiseen tarkoitettu Kemera-tuki. Varsinaisia ilmasto-ohjelmia ne eivät ole.

Torniainen kuitenkin huomauttaa, että Metsossa suojellaan monimuotoisuuskohteita ja osa kohteista on runsaspuustoisia, joten niilläkin voi olla ilmastovaikutus.

– Samoin Kemera, jossa tuetaan nuorten metsien hoitoa, palvelee metsien kasvukykyä ja sitä, että ne pysyvät terveinä. Tällöinhän ne sitovat myös hiiltä enemmän.

Kattavia vähennyksiä päästöihin

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi muutama päivä sitten raportin, jossa arvioitiin muun muassa maankäytön ja metsätalouden kokonaispäästökehitystä.

Ministeriön mukaan selvityksistä vedettävä johtopäätös on entistä selkeämmin se, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen vuodelle 2035 asettama hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa vain toteuttamalla kattavia ja johdonmukaisia päästövähennystoimia.

Toimia on tehtävä kaikilla päästösektoreilla samalla, kun ylläpidetään riittäviä maankäyttösektorin nettohiilinieluja.

Metsätaloudessa ja maankäytössä oleellista on ylläpitää metsien korkea hiilensidontakyky sekä vähentää maankäytön muutoksista aiheutuvia päästöjä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (55)

Parasta hiilinielun kasvattamista on hoitaa taimikot ja nuoret metsät kuntoon ja tehdä päätehakkuu vasta, kun puut ovat niin suuria, että niistä lähtee hirreksi sopivaa tukkia. Harvalla on varaa teettää em. toimenpiteitä ilman valtion tukea. Kemera-tukea pitää kohdentaa entistä enemmän nuoriin metsiin.
Jonkinlainen älyttömyyden huippu on Metsähallituksen toiminta valtion tulostavoitteiden paineessa, Siirtomaa-Suomessa. Metsät hakataan sileäksi juuri, kun metsän arvokasvu on parhaimmillaan. Ns. tukkipuusta saadaan nippa nappa yksi tukki, pikkutukki ja pölli tai kaksi. Maaseutu kärsii jo työvoimapulasta. Metsureita ei juuri ole. Helpompaa on muuttaa kaupunkiin valmiiseen vuokrakasarmiin - asumistuelle.

Totaalisuojelu on huono vaihtoehto, koska enne pitkää metsä ränsistyy ja laho metsä ei enää ole hiilen sitoja vaan luovuttaja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Peltojen metsittämistä voisi tukea täysimääräisesti. Vaikutus tulee kahta kautta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Metsätalouden tukihimmeli sen kuin kasvaa. Tukia pitäisi poistaa ja järjestelmää yksinkertaistaa. Kohta pitää olla maisteri, että voi toimia metsänomistajana, kun työ on enemmän papereiden pyöritystä kuin itse metsänhoitoa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Metsäalan ammattitaitoisia konsultteja on runsaasti. Eivätkä ole hinnalla pilattuja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuossa metsien nielukaupassa tulee olla erittäin maltillinen , lähinnä vain Suomen nielu tarpeisiin että ei koko euroopan nieluksi sidota metsän omistajien ja suomen teollisuuden työllistämismahdollisuuksia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

En tarvitse tuollaista tukea, Haluan nuo rahat Kemera tukena metsänomistajille. Me etämetsänomistajat emme enää itse osaa emmekä pysty hoitamaan nuoria metsiä mutta Kemeran avulla on Metsänhoitoyhdistysten kautta helppo teettää ammattilaisilla harvennukset ja istutukset. Työt saa vielä vähentää verotuksessa eli se on järkevä ja toimiva systeemi joka toimii parhaiten hiilinieluna. Jo kerran valtion budjetissa on löysää, ja onhan siellä noin miljardin verran esim. kehitysapurahaa jota voi myös kohdentaa kotimaan tähdellisiin tarpeisiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pitäisikö puun myyntiä verottaa niin, että tuollaiset lahjat olisi varaa maksaa verorahoista?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Puunmyynnistä maksetaan veroja niin paljon että sormiin ei jää kuin tikkuja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

teille hyviä uutisia!Nasa on sateliiteillä kartoittanut maailman metsävarat ja metsiä on nyt enempi kuin 30v.sitten.Mm.Intialaiset ovat istuttaneet 150milj.puuta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vai että tämmönen hallitus, pitäis kansalaisten mennä yleislakkoon jo että saatais maan asiat kuntoon

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei tuolla hiilidioksidihömpötuksellä ole mitään tekemistä ilmaston kanssa.
Ilmasto voi ihan hyvin. Ja voisi paremmin, jos saisi enemmän hiilidioksidia, mutta kun "ilmastotoimilla" sitä juuri pyritään kovasti rajoittamaan, jostain ihmeellisestä syystä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olisiko ainakin nykyisten hakkuiden jäljiltä hyvä jos uuden metsän istutukseen saisi tukea, vaikka taimet, niin ei tulisi edes kalliiksi ja kun homma alkasi toimimaan niin kestäisi hakkuitakin pitkässä juoksussa

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ojitettujen soiden ennallistajille pitäisi suunnata vastaava tuki. Siis siinä tapauksessa, että he ennallistamistoimenpiteistä pidättäytyvät. Ojitettu suo nimittäin on hiilinielu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Metsänhoitoyhdistykset metsäteollisuus pitää muuttaa puun hankinta hintoja koska nyt suurin euro määrä maksetaan avohakkuusta joten avohakkuu kannattaa

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Samaan aikaan Fortum rakentaa isoa hiilivoimalaa Saksaan ja tulot menee veroparatiisiin. Se on sitä ilmastoratekiaa, ku tehään hiilivoimala Saksaan niin se on ilmastoteko.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Fortum toimii Saksan hallituksen linjauksen mukaisesti.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei Fortum rakenna hiilivoimalaa, vaan Uniper on rakentanut sen kymmenen vuotta sitten. Nyt on saatu lupa valmiin voimalan käyttöön ottoon. Samalla poistetaan käytöstä yli 50 vuotta vanhoja enemmän saastuttavia hiilivoimaloita. Tämä on ilmastoteko.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomen valtio on Fortumin suurin omistaja. Kutsutko Suomea veroparatiisiksi? Rohkenen olla toista mieltä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Joku metsien museointisysteemi näyttäisi taas olevan rakenteilla. Ei kiitos sanon minä, metsänkasvattaja olen ja haluan pitää metsät hyvässä kasvussa. .

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (55)

Uutisvirta

9:19
Pohjoisen poliiseista kolmasosa katsoo työturvallisuuden heikentyneen – asiakkaat ovat entistä aggressiivisempia ja arvaamattomampia
8:45
Koronatartuntojen määrä Teneriffan eristyshotellissa kasvaa, Iranissa virus iski ministeritasolle – Tokion olympialaiset eivät vielä vaarassa
8:43
Väitös Oulun yliopistossa: Mobiilipelien grafiikkaoptimoinnin haasteet on mahdollista ratkaista
7:00
Päivän leffapoiminnat: Arto Paasilinnan Ulvova mylläri sai Asterix-käsittelyn – ranskalaisessa kyläkomediassa on sadunomaisia piirteitä
7:00
TV-arvio: Erityisherkkyys ei ole sairaus eikä se näy ulospäin – Katariina Männikkö kertoo Akuutissa, kuinka hän oireilee
7:00
Esteettömien autopaikkojen väärinkäyttö harmittaa – Kynnys ry:n puheenjohtaja: "Asiasta huomauttaessa vastaus on monesti välinpitämätön tai tyly – ei kuulu sinulle" Tilaajille
6:40
Turverekan pyörän laakeri syttyi tuleen Kuivaniemellä Iissä
22
Koronan leviäminen uhkaa Euroopassa, hallitus pui varautumista keskiviikkona – Asiantuntija vastaa kysymyksiin pandemian uhasta, viruksen leviämisestä ja rokotuksista
18
Uutisanalyysi: Oulun yliopisto tulossa Raksilaan – sijainnilla iso merkitys kilpailukyvylle Tilaajille
9
Raskaat ajoneuvot syynissä Haukiputaalla – saldona jarruvikoja, kortitta ajoja ja ammattipätevyyden puuttuminen
6
Koirille uusi puistoalue Toppilan Rantapuistoon
3
Tervahiihto peruttiin hätiköidysti – Oulun seudulla mitä parhaimmat lumi- ja latuolot Lukijalta
3
Pohjois-Pohjanmaalla enemmän työttömiä kuin viime vuonna, maakunnan suurin työttömyysaste Taivalkoskella
3
Maailman onnellisin maa – helpolla hyvinvointivaltiossa ei pääse, jos on vanha tai sairas, usein yhtälöön kuuluu myös köyhyys Lukijalta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Milloin Marinin hallitus kaatuu?

197 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Onko pakko omistaa auto?

Elämänympyrät jää aika pieniksi ilman autoa, varsinkin kesällä. Lue lisää...
Lady in black

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

26.2.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image