Kotimaa

LM-selvitys: Poliisia avustavassa oi­keus­p­sy­kiat­rian yksikössä epäily lai­min­lyön­neis­tä – Viisi psykologia vakavasti huolissaan lasten haas­tat­te­luis­ta

Useille poliisilaitoksille virka-apua antava lasten oikeuspsykiatrian yksikkö toimii Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. KUVA: Jukka Ritola
Kotimaa 15.11.2019 6:00
Taneli Koponen

Työtekijät epäilevät, että poliisille virka-apua antavassa lasten oikeuspsykiatrian yksikössä on tapahtunut laiminlyöntejä. Johto ei halua suoraan kommentoida epäilyjä, mutta vakuuttaa yksikön olevan toimintakykyinen.

Osittain harhaanjohtavaksi lyhennetty lausunto. Ohjeistuksen vastaisesti tehty, johdatteleva oikeuspsykologinen haastattelu. Poliisin vaatimia kysymyksiä, jotka on jätetty kysymättä rikoksen uhriksi epäillyltä.

Esimerkiksi näin työntekijät kuvaavat Lännen Median lukuisista eri lähteistä hankkimissa tiedoissa lasten oikeuspsykiatrian yksikössä tapahtuneita laiminlyöntiepäilyjä. Osa työntekijöiden epäilystä on tuotu esimiesten tietoon Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toimivassa yksikössä jo vuonna 2015.

Yksikössä tutkitaan, haastatellaan ja tehdään lausuntoja lapsista, joiden epäillään joutuneen pahoinpitely- ja seksuaalirikosten uhreiksi. Haastattelut ja lausunnot ovat keskeistä näyttöä rikostutkinnassa ja oikeudenkäynneissä. Yksikkö antaa virka-apua Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueiden poliisilaitoksille.

Osa epäkohdista käy ilmi huolenilmauksesta, jonka viisi yksikön psykologia toimitti esimiehilleen tammikuussa 2018. Psykologit kertovat kirjelmässään olevansa vakavasti huolestuneita yhden kollegansa toiminnasta ja samalla asiakkaiden oikeusturvasta.

Asiapaperissa kerrotaan kyseisen psykologin tekemästä haastattelusta, joka tehtiin vastoin yksikön käytäntöjä. Psykologien mukaan haastattelusta tehdyssä lausunnossa lapsen kertoma oli lyhennetty ”osittain harhaanjohtavasti”. Listauksen mukaan ongelmia on ollut myös haastattelujen suunnittelussa ja aineiston toimittamisessa poliisille. Toimituksen tavoittama psykologi kiistää laiminlyöneensä työtehtäviään.

Psykologiliiton ammattieettinen lautakunta on käsitellyt selvityspyyntöä, jossa saman psykologin sanotaan laiminlyöneen virka-apuyksikössä esimerkiksi merkintöjen tekemistä potilastietojärjestelmiin sekä kieltäytyneen esittämästä poliisin vaatimia kysymyksiä lapselle, koska ”hän ei uskonut kysymykseen." Psykologiliiton kannanotossa siteeratun selvityspyynnön mukaan psykologi ei ole lasten haastatteluissa selvittänyt asiaa "riittävällä ja luotettavalla tavalla."

Psykologiliiton ammattieettinen lautakunta piti 21. joulukuuta 2018 päivätyssä kannanotossaan esitettyjä huolia erittäin vakavina ja niiden selvittämistä hyvin tärkeänä. Selvityspyynnön käsittely keskeytyi, koska sen kohteena ollutta psykologia ei tavoitettu.

Toimituksen tietojen mukaan oikeuspsykiatrian esimiehet saivat vuonna 2015 työntekijöiltä tiedon, jonka mukaan haastattelutilanteessa oli ollut epäselvyyksiä. Kyse oli lääkäreiden järjestämästä haastattelusta, jossa ei ollut paikalla yhtään psykologia.

Esimiehille kerrottiin, että haastateltava ei ollut kyennyt ymmärtämään kysymyksiä, haastattelussa myös käytettiin johdattelevia kysymyksiä ja lääkärit tekivät tulkintoja muun muassa haastateltavan pään liikkeistä ja eleistä. Useat työntekijät epäilivät haastateltavan ja rikoksesta epäillyn oikeusturvan vaarantuneen tilanteessa.

Epäily on jätetty käsittelemättä työyksikössä. Epäilyksen esiin nostaneet työntekijät saivat yksikössä suullisen huomautuksen, koska he olivat perehtyneet tapaukseen ilman lupaa ja välittäneet luottamushenkilölle haastatellun nimen.

Lännen Median näkemän asiakirjan mukaan vuoden aikana tilanne on kärjistynyt yksikössä siten, että osa työntekijöistä pelkää laiminlyönneistä epäiltyä psykologia. Yksikössä tehdään pelkäävien työntekijöiden vuoksi säännöllisesti ylimääräinen vartijakierros.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon on tehty hiljattain useita valvontapyyntöjä oikeuspsykiatrian yksikön tilanteesta. Toistaiseksi niitä ei ole ratkaistu.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työsuojeluvaltuutettu Iikka Jäntti vahvistaa, että lasten oikeuspsykiatrisella on ollut työntekoon liittyviä ongelmia vuodesta 2015 lähtien.

– Työnantaja ei ole huolehtinut riittävästi omista velvoitteistaan, jotka liittyvät asiakkaiden ja työntekijöiden oikeusturvaan. Taustalla on tietosuoja, työolosuhde ja laatuasioita, hän sanoo.

Johto on hänen mukaansa vaikuttanut asiattomasti siihen, kuka työsuojeluvaltuutettu hoitaa asioita alueella. Ongelmia esiin tuoneita työntekijöitä on ohjattu johdon toimesta vaikenemaan.

– Lisäksi työterveyshuollon näkökulmia ei ole otettu riittävästi huomioon. Ihmettelen myös, että aluehallintovirasto ei ole puuttunut epäkohtiin, vaikka se on saanut useaan otteeseen niistä tietoa.

Toimitus pyysi lastenpsykiatriasta vastaavalta toimialuejohtajalta Kari Niemiseltä kommenttia laiminlyöntiepäilyihin. Nieminen ei halunnut vastata kysymyksiin epäkohdista suoraan. Hän viestitti sähköpostitse, että yksikkö on toimintakykyinen ja työtä tehdään täydellä teholla.

–  Mahdollisiin epäkohtiin esimiehet ovat tarttuneet työnantajan käytettävissä olevin keinoin. Haastattelut tehdään työparityöskentelynä ja poliisilta saatu palaute on pääsääntöisesti myönteistä. Työsuojeluvaltuutettujen alueet on määritelty työsuojelukauden 2017-2020 alussa eikä näihin ole nähty mitään tarvetta puuttua, Nieminen kirjoittaa.

Laiminlyöntiepäilyjen kohteena olevan psykologi kertoo, että viiden psykologin työnantajalle toimittamassa huolenilmauksessa ja laiminlyöntiepäilyissä on kyse työpaikkakiusaamisesta.

– Työhöni ei liity mitään sellaista, mikä olisi objektiivisesti katsoen jonkinlainen virkavirhe tai johon liittyisi hyvän hoitokäytännön vastainen menettely.

– En ole reagoinut kiusaamiseen mitenkään. Olen hiljaa ottanut kaiken vastaan. En ole jaksanut millekään viranomaisellakaan (ilmoittaa), psykologi kertoo ja sanoo harkitsevansa parhaillaan irtisanoutumista työpaikkakiusaamisen vuoksi.

Hän kiistää jättäneensä kysymättä poliisin kysymyksiä haastatteluissa tai lyhentäneensä lausuntoa harhaanjohtavaksi. Psykologin mukaan vartijakierron lisääminen pelkäävien työntekijöiden takia kuulostaa absurdilta.

– En tiedä mihin tämä perustuisi, koska ei siellä ole mitään sellaista tapahtunut, että minua pitäisi jotenkin pelätä.

Sisä-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi sanoo poliisin yhteistyön sujuneen hyvin oikeuspsykiatrian yksikön kanssa, mutta yksikön poliisille antamat lausunnot ovat joiltain osin viivästyneet.

– On jopa niin, että tutkinta on valmis, mutta jäädään odottamaan lausunnon valmistumista, hän sanoo. Lausuntoa saatetaan joutua odottamaan useista viikoista jopa kuukausiin.

MAINOS

Kommentoi

Miten on mahdollista, että Taysin johto ei ole puuttunut noin räikeään toimintaan? Ja miten on mahdollista, ettei Aluehallintovirasto/työsuojeluviranomainen ole puuttunut asiaan vaikka useita ilmoituksia on tehty? Onko kyse osaamattomuudesta vai kyvyttömyydestä puuttua epäkohtiin? Onko niin, että epäkohtiin puututaan vasta sitten, kun asia julkisuudessa? Jos sittenkään..
Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on kuulemma uusi johtaja, joten toivoa johtajuuden parantumisesta on näkyvissä. Mutta mistäs saataisiin parannuskeinoja Avin toimimattomuuteen?
Kaikesta tästä hölmöilystä kärsii aina potilas ja tämän omaiset.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hyvä, että psykologiliitto on herännyt. Vastaavantyyppistä toimintaa on maailmalla esiintynyt ja sen seuraukset ovat rankkoja; Ei ole kivaa joutua syyttömänä leimatuksi ja tuomituksi psykologin kierojen asenteiden vuoksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Psykologina minua kiinnostaa kuulla perustelut mielipiteellesi. Olen työurani aikana tottunut siihenkin, että osa ihmisistä ei tätä tieteenalaa arvosta, eikä tarkempaa tietoa psykologien koulutuksesta ole. Siihen on syynsä, mm. se, että psykologeja koulutetaan vähän ja ammattikunta on pieni. Koulutukseen tulin valituksi, koska kirjoitin laudaturin paperit, ylioppilastodistuksen keskiarvo oli yhdeksän pinnassa ja päästyäni läpi yli viidensadan hakijan joukosta kirjallisessa kokeessa, läpäisi kakkosvalintakierroksen soveltuvuuskokeet ( ryhmä- ja parihaastattelut ja psykologiset persoonallisuustestit). Koulutukseen valittiin 20 opiskelijaa. Tutkinnon suorittaminen kesti pitempään kuin maisterintutkinnon yleensä, koska opintoihin kuului kliininen harjoittelu ohjattuna. Opetusmateriaali oli kahta kirjaa lukuunottamatta englanniksi, koska käytössä oli alan viimeisin tutkimustieto. Saimme tutkijan koulutuksen pakollisine tilastomatematiikan opintoineen. Perusopintoihin kuului kehityspsykologiaa, oppimisen psykologiaa, havaintopsykologiaa, työn psykologiaa, pakollinen kurssi psyykenlääkkeistä, psykodiagnostiikkaa ( perusoppikirjana sama DSM- tautiluokitus kuin psykiatreilla), paljon testikoulutusta, neuropsykologiaa, koulutusta psykoterapiamenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta. Kaikessa opetuksessa oli tieteellinen, kriittinen ote. Painopisteeksi syventäviin opintoihin valitsin kliinisen psykologian, jossa paneudutaan erityisesti potilaiden hoitamiseen. Sen työn psykologi tekee moniammatillisessa työyhteisössä. Sivuaineopintoja tehtiin usein yhteiskuntapolitiikasta, kasvatustieteestä ja erityispedagogiikasta. Koen saaneeni hyvän ja monipuolisen koulutuksen, jota syvensin myöhemmin nelivuotisella Valviran hyväksymällä psykoterapiakoulutuksella. Työtä on hankaloittanut eniten resurssien puute ja hallinnollisten esimiesten osaamattomuus. Samoin vakavat puutteet lastensuojelussa ja jatkohoitopaikkojen niukkuus. Psykiatri on lääkäri, joka valitsee erikoistumisalakseen psykiatrian. Kaikilla aloilla on aina joku, joka ei täytä hyvän ammattilaisen kriteerejä. Kurssien sisällöistä ja pääsyvaatimuksista löytyy tietoa yliopistojen sivuilta. Yhtä muutosta toivoisin: informaatikot voisivat siirtää ne self-help yms. epätieteelliset oppaat omaan luokitukseensa pois psykologia-nimikkeen alta. Liitto varmaan antaisi apua tässä asiassa. Psykologin ja muiden mielenterveystyön ammattilaisten työ on vaikeaa, potilaiden turvaksi usein salassapidettävää ja paikalla ollaan lähes aina silloin, kun jossain on paljon kärsimystä. Ei mikään kevyt homma. Poliisille selvityksiä tekevä yksikkö näkee ja kuulee kauheuksia. Sekin on totta, ettei siviili tai varsinkaan juristi aina ymmärrä, mitä sokissa olevalta tai pahasti traumatisoituneelta ihmiseltä voi kysyä traumatisoimatta häntä enempää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hitaasti pyörivät byrokratian rattaat - ja aina samaan suuntaan...

Minusta psykologikoulutuksen kriittinen tarkastelu on retuperällä Suomessa. Psykiatrien koulutuksesta en osaa sanoa mutta auttanee että ovat pohjakoulutukseltaan lääkäreitä. Lukumäärä on liian pieni. tosin. Hyviä psykiatreja on muutama ehkä kymmeniä ja se on kyllä vähän... Ottaen huomioon että lähes jokaisella on jotakin sellaista johon psykiatrinen hoito voisi tuoda apua ja helpotusta...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

14:41
Kolttamuusikko Jaakko Gauriloff palkittiin elämän mittaisesta kulttuurityöstä Tilaajille
14:35
Finnair peruu lentonsa Pekingin Daxingiin ja Nanjingiin maaliskuun loppuun asti
14:15
Vanhemmat pakottivat 5-6 vuotiaan lapsen nukkumaan ja syömään kädet sidottuina, tutkimuksissa kyynärvarresta löytyi arpi: ”Äiti on tehny ton saksilla”
13:49
HS: Verkkojätti Amazonin saksalaisen sivuston ohjelmistovirhe jumittaa toimituksia Suomeen
13:30
Nivalan vakavan liikenneonnettomuuden kuljettaja oli 17-vuotias, saanut kortin poikkeusluvalla – auto ajautui pellolle kymmenen metrin päästä bussipysäkillä odotelleista ihmisistä
13:11
Valtuutettu Lokka tiistaina käräjillä, syytetään kahdesta kansanryhmää vastaan kiihottamisesta
12:56
Auto pyörähti penkkaan Pohjantiellä Kempeleessä – poliisi antoi suullisen huomautuksen
48
Yli 600 Stora Enson Oulun tehtaalla työskentelevää henkilöä osallistuu lakkoon – "Me olemme sitä mieltä, että talkootyön pitää nyt loppua"
27
Mestarivalmentaja Kari Jalonen sai kenkää SC Bernistä – edelliskausien menestys ei paljon painanut
26
Surkea ajokeli aiheutti kilometrien mittaiset seisahtelevat jonot Pohjantien aamuliikenteessä
20
Koronaviruksen kuolonuhrien määrä nousi yli sataan – ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista Wuhaniin ja Hubein maakuntaan
15
Jokunen republikaani äänestää Trumpia vastaan, uskoo puolueen senaattori – Trumpin oikeudenkäynti jatkuu, uusi vuoto asetti puolustuksen tukalaan asemaan
11
Sähköautoilijan kokemattomuus ja latausongelmat kostautuivat maantiellä, Helsinki–Vaasa-väli venyi 14 tuntiin – Näin käytetty ja halpa täyssähköauto toimii Suomen talvessa Tilaajille
10
Helsingin poliisin ylikomisario teki rikosilmoituksen kansanedustaja Ano Turtiaisesta – taustalla kansanedustajan tviitti

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on huono maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa lumisateen, lumisten teiden ja sohjoisten teiden vuoksi.
Ajokeli on huono Lapin länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio ja Kemijärvi pöllyävän lumen vuoksi.
Ajokeli muuttuu huonoksi aamulla ja aamupäivällä maan keski- ja itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Hinnoittelevatko selluköpit itsensä työttömäksi?

Ei mitään rajaa taas suomalaisen työntekijän haukkumisella. Ylen telkemän tutkimuksen , Yle uutiset Politiikka 28.2.201... Lue lisää...
taas aivan bullshitt...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

28.1.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image