Kotimaa

Laiton tappaminen on susien yleisin kuolinsyy – poliisin resurssit ovat edelleen pahin pullonkaula laittoman metsästyksen kitkennässä

Aikuinen susi kuolee Suomessa ja Ruotissa todennäköisimmin rikoksen kohteena. Salatappojen kitkemistä on jälleen kerran pohdittu susikannan hoitosuunnitelman päivityksessä. KUVA: Joel Maisalmi
Kotimaa 17.9.2019 14:35 | Päivitetty 17.9.2019 14:38
Jami Jokinen

Arvioiden mukaan Suomessa salametsästys on yleisempää ja tulee päivänvaloon harvemmin kuin Ruotsissa. Suden kannanhoitosuunnitelman luonnos esittää keinoiksi asenneviestintää ja lisää poliisiresursseja. Myös haaskoihin on tulossa rajoituksia.

Laiton tappaminen on tutkijoiden mukaan susien yleisin kuolinsyy sekä Suomessa että Ruotsissa.

Meillä poliisin tietoon tulee arvioiden mukaan kuitenkin vain joka kymmenes, mutta naapurissa joka kolmas laiton sudentappo. Tarkkaan ottaen kyse on niin sanotuista kryptisistä eli selittämättömistä kuolemista, joiden todennäköisin syy on salatappo.

Luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska menetelmät ovat erilaiset.

Ruotsissa on panostettu pidempään ja tehokkaammin muun muassa susien yksilölliseen dna-seurantaan, kun taas Suomessa arvio oli puhtaasti laskennallinen.

Erilaisten tutkimusten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Suomessa salatapot ovat yleisempiä kuin Ruotsissa. Siksi pienempi osa tulee todennäköisesti myös viranomaisten tietoon.

"Vaikea saada otetta"

Salatappoja on yritetty hillitä rangaistuksia koventamalla. Tapetusta sudesta langetettavaa korvausarvoa on nostettu ja vankeusrangaistusten asteikkoa pidennetty. Törkeissä tapauksissa vankeutta voi tulla jopa neljä vuotta.

Muutokset tehtiin jo vuosina 2010-2011, mutta susiin liittyvä rikollisuus ei ole vähentynyt.

Pelotevaikutus ei pure, jos todennäköisyys kiinnijäämiseen on pieni.

– Salametsästyksestä on vaikea saada otetta. Valvonta on hankalaa suomalaisissa olosuhteissa, joissa metsätieverkko mahdollistaa pääsyn syvällekin metsään, sanoo neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Sudelle on turvallisempaa pysyä kylillä

Johanna Suutarisen keväällä Oulun yliopistossa julkaistussa väitöskirjassa analysoitiin tekijöitä, jotka lisäävät suden riskiä tulla laittomasti tapetuksi.

Todennäköisimmin susi jää rikollisen tähtäimeen silloin, kun laillisia metsästyslupia ei ole ollut jaossa. Riski kasvaa myös susikannan kasvun mukana.

Eniten susia tapetaan laittomasti kevättalvella, harvan asutuksen alueella mutta siellä, missä susien liikkeiden seuraamisen mahdollistavia metsäteitä on runsaasti.

Niin sanottujen pihakäyntien määrä tai kotieläinvahingot eivät sen sijaan lisää riskiä joutua rikollisesti ammutuksi.

Kylän liepeillä pysyttelevä susi on toisin sanoen paremmassa turvassa salametsästäjiltä kuin "korpisusi".

Salatapot kohdistuvat aikuisiin

Erityisesti aikuisilla susilla on suuri riski joutua laittomasti ammutuiksi. Kun salatapot keskittyvät susien lisääntymisen kannalta oleelliseen kevättalveen ja omalla reviirillään eläviin susiin, on vaikutus susikantaan hyvin merkittävä.

Tämä tekee vaikeaksi sekä suden suojelun että kannan säätelyn vahinkojen välttämiseksi, sillä EU:n luontodirektiivi velvoittaa pitämään huolta suden suotuisan suojelun tasosta.

Niinpä salatappojen hillinnässä ei ole kyse vain rikollisuuden torjunnasta.

Laittomuuksia onkin pohdittu päivitettävänä olevassa susikannan hoitosuunnitelmassa, jonka luonnos on ollut jo lausuntokierroksella.

Järjestö: Uhkailua ja kiusaamista

Luonnoksessa susien laittomaan tappamiseen esitetään niin asennekampanjoita kuin lisävalvontaakin.

Pallo heitetään muun muassa metsästysseuroille.

– Metsästysseurojen aktiiviset jäsenet tuntevat hyvin toisensa ja alueella harjoitetun toiminnan. Heillä on parhaat edellytykset tunnistaa laiton toiminta ja tekijät, luonnoksessa todetaan.

Sen mukaan Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto aloittavat yhteisen, susialueille kohdistetun kampanjan. Sen viesti on, ettei susien laitonta tappamista hyväksytä ja että epäillyistä laittomuuksista ilmoitetaan viranomaisille.

Salatapoista vaikenevissa kyläyhteisöissä tai metsästysporukoissa ongelman ydin ei silti välttämättä ole tiedon puute tai asenneongelma.

– Salametsästystä vastustavia henkilöitä on avoimesti uhkailtu, tehty kiusaa tai ääritapauksissa myös koiria on tapettu, väittää Luonto-Liitto kannanhoitosuunnitelmaan jättämässään lausunnossa.

Järjestön mukaan laittomuuksista kertoville olisikin saatava todistajansuoja.

Lisäresurssit valvontaan ovat vähissä

Luonnoksen mukaan jokaiselle poliisilaitokselle nimetään päällystötasoinen eräyhdyshenkilö. Heidän tehtävänään olisi koordinoida valvonnan suunnittelua ja toimeenpanoa omalla alueellaan.

– Tällä hetkellä poliisin toteuttama metsästyksen valvonta on joidenkin poliisilaitosten alueilla varsin vähäistä, ja puuttumisessa epäilyihin susien laittomasta tappamisesta on poliisilaitoskohtaisia eroja, luonnos toteaa.

Sisäministeriön poliisiosaston pitäisi myös lisätä taloudellisia panoksia erityisesti susialueiden metsästyksenvalvontaan.

Poliisin niukoilla resursseilla lisävalvonta voi kuitenkin osoittautua mahdottomaksi.

– Valvonta on iso pullonkaula, Niemi sanoo.

Itä-Suomessa perustetaan eräpartio pääasiassa metsästysrikosten estämiseen. Poliisista ja erätarkastajasta muodostuvan partion rahoitus tulee viisivuotisesta Susi-Life -hankkeesta, jota koordinoi Luke.

Eräpartion tehtävät keskittyvät kuitenkin Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Muualle maahan partiosta ei todennäköisesti ole paljoa apua.

– Onneksi Life-hankkeen mukana saadaan edes tämä lisäresurssi.

Erävalvojille lisävaltuuksia myös yksityismaille?

Resurssipulaa voisi ehkä helpottaa viranomaisten yhteistyöllä myös nykyisillä virkamäärillä.

Erityisesti Pohjois-Suomessa poliisi ja metsähallituksen erävalvonta sekä muut viranomaiset ovat valvoneet metsästysrikollisuutta yhdessä. Malli halutaan tuoda nyt laajentaa koko maahan.

Metsästysrikollisuuteen liittyviä tutkimuksia on tarkoitus käyttää tässä hyväksi.

Luonnoksen mukaan poliisi, rajavartiolaitos ja metsähallituksen erätarkastajat tekevät jatkossa yhteisiä valvontaprojekteja. Ne kohdennetaan Luken skenaarioiden perusteella sellaisille alueille ja ajankohtiin, jolloin salatapot ovat todennäköisimpiä.

Lisäksi esitetään metsähallituksen erätarkastajien toimivaltuuksien laajentamista valtion mailta yksityismaille.

– Se ulottaisi valvontaa laajemmalle alueelle, perustelee hoitosuunnitelman ohjausryhmän asiantuntijana toiminut Niemi.

Haaskojen käyttö kuriin

Valmisteille on myös tulossa asetusmuutos, jolla rajoitetaan suurpetojen houkuttelua haaskoilla. Lainsäädännöllinen pohja tälle tuli jo pari vuotta sitten metsästyslaissa, joskin se koskee karhunmetsästyksen valvontaa.

Todisteita susien ampumisesta haaskoilta ei Niemen mukaan ole. Karhu- tai petolintuhaaskoille asennetut riistakamerat antavat kuitenkin tietoa myös alueella liikkuvista susista.

Siksi haaskanpitoa halutaan tiukentaa.

– Vaikka suoraa linkkiä salametsästykseen ei ole, niin oma vaikutuksensa tällä vaikutuksia varmasti on, Niemi toteaa.

Oikeuden päätös tulee lokakuussa

Suutarisen tutkimuksen mukaan laillisten sudenmetsästyslupien määrä vähentää salatappoja.

Niin sanottua kannanhoidollista metsästystä kokeiltiin vuosina 2015-2016. Sen mahdollinen jatko on oikeusistuimien käsissä.

Luontodirektiivin tulkinnasta tehtyä kantelua käsittelee korkein hallinto-oikeus. Se pyysi asiasta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisua, joka on luvassa lokakuussa.

On mahdollista, että jatkossakin susia voi ampua laillisesti vain yksittäistapauksina käsiteltävillä poikkeusluvilla. Tekisikö se laittomien tappojen ehkäisystä entistä vaikeampaa?

– Kyllä se näin on, Niemi sanoo.

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (66)

jos sudet aiheuttavat vahinkoa ja tappavat koiria, eikä kaatoluåpaa saada, niin otetaan laki omiin käsiin omaisuuden jaitsepuolustukseksi. suomessa laki sinnäyttää olevan rosvojen puolella, itsepuolustuksesta rangaistaan

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kuka tosissaan uskoo tuohon huttuun, ei Sami Niemellä ole sellaisia valtuuksia että meidän maaseudulla pitää susiaitojen sisällä opetella elämään. Kotieläimet täytyisi panssariaitojen sisässä petovaaran vuoksi pitää ja samalla kun eu vaatii ni laidunnuskaitta juuri jatkettiin kuukaudella, no miten susista sitten pääsemme eroon. Kuitenkin minun ymmärrykseni mukaaan saan puolustaa eläimiäni susia vastaan aina niin sattuessa, eikä minulla ole mitään erityistä syytä näin sattuessa sitä salata van siitä viranomaisille ilmoitus ja näin toivon muidenkin tekevän, kyllä meillä on oikeus puolustaa omia kotieläimiämme susien raatelulta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Resurssien lisääminen salametsästykseen ei ole järkevää. On paljon tärkeämpiä ongelmia etusijalla. Petoja on ehdottomasti liikaa. Sano mitä sano kaupunkilaisvihreät.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uskomatonta kuinka lehdistö voi julkaista tämmöistä puhdasta valeuutista.
Kannattaisi uutisen tekiän ottaa selvää poliisilta montako epäiltyä ja montako todettua suden salametsästys tapausta on ollut tutkittavana viimeisen 10v aikana.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuon jutun kun lukee, niin voi vain todta kotimaisten aseenkantajien olevan epärehellistä kansaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Metsästysseurojen aktiiviset jäsenet tuntevat hyvin toisensa ja alueella harjoitetun toiminnan. Heillä on parhaat edellytykset tunnistaa laiton toiminta ja tekijät, luonnoksessa todetaan.
Miten se nyt näin voi olla, susikannan arvioimiseen ei metsästysseuroilla ole mitään tietoa eikä taitoa, tutkijat tietävät kannan koon parhaiten....luulisi siis tutkijoilla olevan tieto myös salametsästyksestä, vai onko se vain luulo?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vai poliisiresursseja lisää susihukkien vahtimiseen. Hah hah! On paljon tärkeämpää selvittää raiskauksia, seksuaalisia hyväksikäyttöjä ja esim. omaisuusrikoksia (kuten pyörävarkauksia) kuin vahtia metsänelukoitten kohtaloita.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olen täysin samaa mieltä tästä järjestyksestä! Kuitenkin metsäneläimiäkin täytyy suojella - pedoilta - susia on aivan liikaa! Ja koska "järjestyksen" on säilyttävä, joutuu kansalainen ottamaan välillä "ohjat omiin käsiinsä".

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nämä kommentit kertovat kaiken tarvittavan.

Ankara petoviha jyllää verenhimoisten ihmisapinoiden keskuudessa edelleen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kummallista laskutapaa, luken mukaan pohjois-pohjanmaalla ei ole yhtään susilaumaa, mutta susien tekemät porovahingot ovat suuria. Kuka valehtelee. Kun sudet kesyyntyy kuvaushaaskojen takia ja tulevat asuntojen ympäristöön kotieläimiä jahtaamaan ja apua niiden poistamiseen ei saa, ei ole ihme et omat toimet otetaan käyttöön. Pienen lapsen koulutie on turvattava, kaupunkikolhoosissa asuva ituja syövä viherpiiperö huutelee vain harhoissaan mitä sattuu. On muitakin elämisenmuotoja kuin syödä geenimuunneltua teollisesti tuotettua vihermössöä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuota tarinaa soppii eppäillä. Suurin tappaja on toiset sudet, sitten hirvi sorkkineen, liikenne ja sitten vasta me.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Valvontaa lisää. Käräyttäjille kunnon palkinto, vaikka 10000€. Kunnon sakot ja aina linna tuomio kaikille jotka mukana tappamisessa. Tuolla mettissä ammutaan paljon eläimiä jotka on rauhoitettu, tiedän kun liikun metillä paljon. Susia pyydetään yleisesti, Jos hirvimiesten Whatsapp ryhmiä vähänkään pääsee lukemaan saa tähän vahvistuksen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Juurikin toin. Loppus se iliman aikanen vouhotus ja sudet sais rauhassa elää. Ja jokaisesta selvinneestä salakaadosta ampujalle 50 000 e sakko ja kaikki torrakakot valtiolle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos tuhoeläinten tappo on laitonta, on laki väärä ja se pitää oikaista. Väärän lain säätäneet on saatava henkilökohtaiseen vastuuseen. Sekä rahalliseen että fyysiseen.
1800-luvulla Suomen sudet tapettiin sukupuuttoon niitten syötyä pahimapana vuotena jopa yli 60 lasta. Nämä nykyiset sudet ovat vieraslajia kuten Sipilän haalimat tuholaisetkin. Nämä vieraslajit on ehdottomasti hävitettävä kokonaan ennen esimerkiksi lupiinin, kurttulehtiruusun ja jättiputken hävitystä. Näistä kolmesta viimeksimainitusta kun ei ole harmia toisin kuin useista muista vieraslajeista. Joistakin on suoranaista hyötyä kuten esimerkiksi perunasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei sitten voitu kertoa paljonko salakaatoja tulee ilmi tai paljonko niitä arvioidaan olevan. Surkeaa uutisointia mielestäni.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onkohan tuo susien suojelu mennyt överiksi? Eikö ne city-vihreät suojelijat ollenkaan sääli lampaita tai koiria, jotka joutuvat susien suuhun?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksi yleisesti luullaan että susien suojeliat on jotain city ihmisiä.Ite asun ihan pienessä kylässä ,jossa susiakin nähty usein eikä aina vahingoiltakaan vältytä ja silti puolustan susien oikeutta elää rauhassa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Missä on todisteet salakaadoista? Miksi kaatajia ei ole tuomioistuimissa? Voisikohan olla niin että koko yllä oleva tarina on ihan täyttä soopaa? Muutamassa vuodessa susikanta on kasvanut pohjois-pohjanmaalla räjähdysmäisesti. Viisi vuotta sitten susista ei juuri havaintoja ollut ja nyt jälkiä on siellä täällä. Ja susia jää autojen sekä rekkojen alle tuon tuosta. Valviran kanta-arvio on vuodesta toiseen sama. Jokin ei täsmää faktoissa ja se lienee poliittisesti päätetty tarkoituskin. Ihmisten syyllistäminen kuulunee työkaluvalikoimaan, hävetkää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (66)

Uutisvirta

15:02
"Minun pelkoni, kipuni ja toiveeni ohitettiin täysin", sanoo rovaniemeläinen Sanna – Osalle naisista synnytys on katkera kokemus, joka jättää mielen haavoille jopa vuosiksi Tilaajille
14:26
Kuninkaita kaatui shakkiturnauksessa Oulun pääkirjastossa – nopea shakkipeli kestää kymmenestä minuutista alle tuntiin
14:21
Auto törmäsi hitaassa vauhdissa rakennuksen seinään Tornion keskustassa, vahingot jäivät pieniksi
14:00
Pompeiji on yhä tutkijoiden aarreaitta, joka välittää tietoa modernista ja naisia arvostavasta yhteiskunnasta – Ria Berg löysi muinaisesta lyhdystä tekstiviestin menneisyydestä Tilaajille
13:47
Ilmatieteen laitos varoittaa: Ajokeli muuttuu iltapäivällä huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – taivaalta tulee lunta ja räntää
12:57
Nuoria houkutellaan suomalais-ugrilaisten kielten pariin somessa – 22-vuotias udmurtti Anastasiya Ivanova laulaa Instagramissa omalla kielellään
12:56
Kaupunginojan pinnalta löytyi öljyä Raksilassa, pelastuslaitos selvittää tilannetta ja aineen alkuperää
31
Analyysi: Anne Berner-shown jälkeen uusi hallitus painoi junaliikenteen kilpailukuvioissa jarrua – yltiövapaa markkinatalous on vasemmistolle kauhistus
30
Y-sukupolvi odottaa esimieheltä kahdenkeskisiä keskusteluja – "Milleniaalit haluavat mennä eteenpäin osaamisessaan, tavoitteet ovat heille tärkeitä"
25
Erilliset tuvat voivat vaikeuttaa naisten aselajin valintaa ja katkaista tiedonkulun – Varusmiehet kannattavat yhteistupia, koska nyt tutustuminen on hankalaa
25
Omistaja yllätti autoonsa murtautuneen miehen ja huitoi tätä kepillä Rovaniemellä – murtautuja ja auton omistaja otettiin kiinni
18
Korkein oikeus kumosi Pelson vartijan murhanneen vangin vapauttamispäätöksen – Vanki oli liittynyt United Brotherhoodin jäseneksi
15
Suomi valmistautuu pienydinreaktorien luvitukseen
10
Poliisi: Kuljetusyritykset varoittavat toisiaan liikennevalvonnasta Kainuussa – vaikeuttaa ylikuormien kontrollointia ja vaarantaa turvallisuutta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli muuttuu huonoksi iltapäivästä alkaen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Ranuan ja Posion kunnissa lumisateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Pelottava ihminen?

Joidenkin mielestä ihminen, jota ei voi höynäyttää ja sanoo suoraan, kuin asiat on, ovat pelottavia, minusta loistavia i... Lue lisää...
tuntematon

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.

Naapurit

19.10.

Fingerpori

19.10.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan kokonaistavoittavuus on 86 % Oulun markkina-alueen kuluttajista viikossa.

Kaleva Media Yrityspalvelut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityspalvelut/


stats-image