Kotimaa

Kysely: Lähes puolet kuntapomoista pitää 18 maakuntaa yhä huonona ratkaisuna

Kotimaa 14.9.2016 3:00
Lauri Nurmi

Kunnanjohtajat arvioivat, että kuntien määrään on tulossa iso pienennys.

Asia selviää Lännen Median kyselystä, johon vastasi 59 kaupunginjohtajaa ja 111 kunnanjohtajaa eri puolilta Suomea.

LM-kyselyssä 11 kaupunginjohtajaa ja 14 kunnanjohtajaa uskoo, että heidän johtamansa kunta on mukana kuntaliitoksessa seuraavien viiden vuoden aikana eli vuosina 2017–2021.

– Kunnat huomaavat pian, että asiat, joihin ne voivat paikallisesti vaikuttaa, ovat aika rajallisia, epäilee Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

– Maakuntauudistus tekee nykyisen kuntarakenteen täysin tarpeettomaksi. Forssan seudun kunnat olisi pitänyt saattaa yhteen jo 10–15 vuotta sitten, toteaa Forssan kaupunginjohtaja Sami Sulkko, joka on seuraavaksi valittu Riihimäen johtoon.

Manner-Suomessa on 297 kuntaa. Kyselyn vastausprosentti oli 57,2 prosenttia, joten tuloksia voi pitää vahvasti suuntaa antavina. Hallituksen valmistelema sote- ja maakuntauudistus on vähentämässä merkittävästi kunnan vastuulla olevia tehtäviä vuodesta 2019 alkaen.

– Rautavaaran kunnan tuloveroprosentti on 21,0, josta valtio ottaa sote-rahoitukseen 12,3 prosenttiyksikköä. Kunnan kehittämiseen ja omaan palvelutuotantoon jää 8,7 prosenttiyksikköä. Kehitä siinä sitten kuntaa, kiteyttää Rautavaaran kunnanjohtaja Unto Murto.

Seinäjoen, Haminan, Pyhtään, Rautavaaran, Siikaisten, Mänttä-Vilppulan, Forssan ja Pelkosenniemen johtajat ennakoivat kuntansa olevan pian liitoksessa mukana. Samalla kannalla on anonyymisti 17 muuta kunnanjohtajaa.Peräti 45 prosenttia kunnanjohtajista arvioi, että 18 maakuntaa on Suomen kokoiseen maahan liikaa. Suuren määrän pelätään johtavan kansalaisten väliseen epätasa-arvoon.

Uudistusta valmisteleva alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti ennakoi aiheesta perustuslaillista keskustelua.

Uudeltamaalta kyselyyn vastasi 15 kunnanjohtajaa, joista 14 pitää maakuntien määrää liian suurena.

– Ottaen huomioon maakuntien suunnitellun vastuun myös erityistason palveluista, osa maakunnista on liian pieniä, kritisoi Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen.

Hienoinen yllätys on, että maakuntien suuren määrän kyseenalaistavat myös monet kunnanjohtajat Lapista, Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta.

LM-kyselyn avoimet vastaukset paljastavat, että jopa monet keskustaenemmistöisten kuntien johtajat pitävät 18 maakunnan mallia huonona.

– 12–15 olisi ollut sopiva maakuntien määrä uudistuksen alussa. Ajan myötä maakuntien määrä vähenee joka tapauksessa, arvioi Haapajärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta. Keskustalla on Haapajärven valtuustossa ehdoton enemmistö.

Nyt kokoomus vääntää hallituksessa erillisasemaa pääkaupunkiseudulle.

Samalla kokoomuslaiset ja keskustalaiset pelkäävät, että perussuomalaiset siirtyy jossain vaiheessa hallituskautta oppositioon nostamaan kannatustaan vaaleja varten. Sdp tietää asetelman ja pitää siksi yllä ajatusta kunnista sote-tuottajina.

Kunnatkin ovat vasta heräämässä siihen, kuinka suuri mullistus niitä odottaa, jos hallituksen valitsema sote-malli pysyy voimassa loppuun asti. Kävi niin tai näin yhdenvertaiset palvelut ovat pitkien etäisyyksien maassa utopiaa, mistä kymmenet kunnanjohtajat kyselyssä huomauttavat.

– On selvää, että Lapissa ei voi olla Uudenmaan saavutettavuutta palveluissa, ei pelkästään koskien etäisyyksiä, vaan yksityisten palveluiden tuottajia ei voi olla samallalailla, eräs kunnanjohtaja toteaa.Yhteensä 15 prosenttia vastaajista ennakoi kuntansa olevan mukana liitoksessa lähivuosina. Jos LM-kyselyn tuloksen suhteuttaa Manner-Suomen kuntien kokonaismäärään, sote-uudistus saattaa johtaa heti liitokseen noin 45 kunnassa.

Kysymystä kommentoi sanallisesti 77 kunnanjohtajaa. Monet arvioivat, että 2020-luvulla yhdistymisiä tapahtuu paljon.

– Uskon, että sote- ja maakuntauudistuksen myötä 2020-luvulla tulee tapahtumaan paljon kuntaliitoksia ja kuntien lukumäärä vähenee merkittävästi. Ei kuitenkaan vielä 2021 mennessä, arvioi Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki.

– Halu säilyä itsenäisenä on kova, mutta en tiedä, kannattaako jäljelle jääviä kuntien tehtäviä varten pitää verovaroin yllä kovin monia hallintokoneistoja, huomauttaa uusmaalainen kaupunginjohtaja.

Vastaajista 76,5 prosenttia arvioi kuntansa jatkavan itsenäisenä.

– Esitetty malli betonoi kuntarakenteen. Lisäksi rahoitusmallilla pidetään elinkelvottomia kuntia pystyssä, sivaltaa kaupunginjohtaja Pirkanmaalta.Pohjois-Pohjanmaalla
sijaitsevan Pyhännän kunnanjohtaja Jouko Nissinen nostaa esille kiinnostavan näkökulman.

– Kunnat, joiden olemassaolo on perustunut lähinnä kunnallisten palvelujen tuottamiseen asukkailleen, ovat suurimmissa vaikeuksissa. Kunnat, joissa julkinen sektori ei ole suurin työnantaja, pärjäävät paremmin. Pyhännällä julkisen sektorin osuus työpaikoista on noin 20 prosenttia, joten elinvoima tulee muualta kuin palveluista ja on mahdollista, että kunta voi jatkaa itsenäisenä, Nissinen puolustaa 1 600 asukkaan kunnan olemassaoloa.

– On mielenkiintoista nähdä, miten erikokoiset kunnat sopeutuvat uuteen tilanteeseen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Varsinkin pienillä kunnilla toimiala jää varsin kapeaksi. Kaupungeilla, kuten Haminalla on iso konserni (mm. energia- ja satamaomistukset), elinvoimakysymykset nousevat entistä enemmän keskiöön, eli työtä riittää, Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen luottaa.

Ilman lapsia huomisen kunnalla ei ole paljonkaan tehtävää.

– Kunta, jossa syntyy kohtuullisen paljon lapsia ja jossa on vireä elinkeinoelämä, tulee pärjäämään jatkossakin, uskoo Kolarin kunnanjohtaja Antti Määttä.Kunnanjohtajien sanomaa Lännen Median suuressa kunnanjohtaja-kyselyssä:
”Perustuslain kannalta ongelmallisinta on maakunnan epäselvä asema. Kyse ei ole kuntien tapaan aidosta itsehallinnosta eikä toisaalta selvästi valtionhallinnostakaan. Maakunnasta on syntymässä vaaleilla valitun valtuuston ja ministeriöiden yhdessä johtama hallinnon taso. Itsehallinto on ratkaisussa paljon vähäisempää, kuin mitä sillä Suomessa on tähän asti ymmärretty. Ministeriöiden vahva ohjaus lisääntyy itsehallinnon kustannuksella. Kuntien pitäisi voida halutessaan jatkaa tuottajina. Väestöllä mitattuna vain seitsemässä maakunnassa väestömäärä on suurempi kuin yhdessäkään neljästä suurimmasta kaupungista. Kuntien tuotannon mahdollistaminen ratkaisisi uudistuksen keskeisen ongelman: maakunnan mahdollisuudet johtaa kokonaisuutta ovat ehdotetussa mallissa heikot.”
Kari Nenonen
Vantaa

”Sote-uudistus tapahtuu meillä Pohjois-Karjalassa jo 2017 kuntayhtymäpohjalta (Siun Sote). Vuonna 2019 tapahtuu maakuntauudistus, jonka merkitys kunnille on, että omistajaohjaus muuttuu edunvalvonnaksi.”
Asko Saatsi
Nurmes

”Lapsille annetaan päiväkodeissa hoivaa, kouluissa opetusta, rakennukset, kadut ja putkistot suunnitellaan, rakennetaan ja pidetään kunnossa, koteihin tulee vettä ja sähköä, jätevedet siirretään puhdistamoille, kirjastoista löytyy luettavaa, uimahallissa vesi on lämmintä, kentät ja leikkipaikat ovat kunnossa, kaupungin hallintoa ja taloutta hoidetaan lakien ja asetusten määräämällä tavalla, palkat sekä laskut maksetaan, kaupungille tulevat maksut peritään – ja lisäksi kaikki aikanaan ja ajoissa. Kyllä siinä tehtäviä on edelleenkin.”
Jukka Moilanen
Ulvila

”Suomalainen kansanvalta murskataan näissä kekkereissä kuin tyhjää vaan. Emme tiedä, mitä siitä seuraa.”
Risto Niemelä
Rautalampi

”Selkeämpää olisi ollut mennä 12 maakunnan malliin. Esimerkiksi laajan päivystyksen sairaaloita tulee olemaan juuri tuo 12 kappaletta.”
Mauno Ranto
Reisjärvi

”Ei maakuntien määrä sinällään johda epätasa-arvoon, vaan se, että Suomi on suuri ja osin harvaan asuttu maa, jossa yhden- ja tasavertaiset palvelut kaikille kansalaisille on perusporvarin märkä päivä unelma.”
Esa Sirviö
Mänttä-Vilppula

MAINOS

Kommentoi

Kaikki mielipiteet eivät päässeet taaskaan keskusteluun. Vain ne jotka arvostelevat hallituksen päätöksiä, näyttävät saavan palstatilaa.....

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Verotus kiristyy, tulot pienenevät ja palvelut heikkenevät. Samalla byrokratia ja virkamieskoneisto kasvaa. Joka aamu yhä useampi ihminen nousee töihin vain pitääkseen tyhjäkäyntiä käyvän koneiston pyörimässä.

Ongelmaksi tulee se, että monella veronmaksajalla on jatkossa vaihtoehtona maksaa veronsa johonkin toiseen maahan. Koulutetut ja osaavat ihmiset alkavat pian kohdella yhteiskuntaa siten, kun pikavoittoja tavoittelevat yritykset ovat kohdelleet työntekijöitään. Otetaan ensin parhaat tehot pihalle ja potkaistaan sitten ulos. Kansalaisen ja yhteiskunnan välillä tämä toimii siten että otetaan koulutus, ilmainen asuminen ja terveydenhuolto suomesta. Sen jälkeen muutetaan maasta ulos ja siirrytään tienaamaan jonnekin, missä siitä on itselle eniten hyötyä.

Globalisaation jatkuessa osaava työvoima tulee kilpailuttamaan yhteiskunnat missä he haluavat asua. Sitä tapahtuu jo nyt, mutta vielä kohtalaisen pienessä mittakaavassa. Kun tuottavuudesta ja tehokkuudesta on puhuttu vuosikymmeniä, ymmärtää myös tavallinen kansalainen laskea, missä yhteiskunnassa palveluiden tuottavuus suhteessa verotukseen on hänelle paras mahdollinen.

Suomessa tilanne on tällä hetkellä huono. Palveluita ja sosiaaliturvaa on kyllä tarjolla, mutta niiden hinta verotuksen kautta on aivan pilvissä. Duunari ei enää tienaa elääkseen, vaan maksaakseen 70% kokonaisveroastetta. Syy on se, että suomalaisen yhteiskunnan varoja käytetään valtavia määriä aivan muuhun kuin omien kansalaisten elinolojen kohentamiseen. Maksetut verot eivät enää palaudu hyvinvointina takaisin veronmaksajille.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei näiltä johtajilta kannate kysyä. Sehän oli vasta tutkimuskin että johtopaikoilla pärjää ne joilla ei lanttu leikkaa kaikkein parhaiten. Sitten sielä on paljon kaavoihin kangistuneita oman paikan turvaajia, jotka välttelee uudistuksia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt kun tiedetään, että kuntaliitoksia tulee niin 5v irtisanomissuoja äkkiä pois ja rahaa säästyy rutkasti. Jostain syystä asiasta puhuttiin ennen vaaleja mutta haudattu vaalien jälkeen!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tässä olisi Sipilän kannattanut luottaa asiantuntijoihin näihin "kaiken maailman dosentteihin" eikä ajaa Keskustalaisten etua. Tämä 18 maakunnan malli ei vaan toimi ja sen aikaa minkä toimii, niin lisää vain eriarvoisuutta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Maakuntaratkaisussaan Sipilän hallitus ja aivan erityisesti keskustapuolue ei perustanut päätöstään asiantuntijalausuntoihin tai mahdollisuimman tehokkaan sote-ratkaisun saamiseksi. Keskustapuolueen maakuntaratkaisulla haluttiin varmistaa puolueen valtapoliittinen asema maakuntatasolla. Konseksukseen koko kansan kannalta parhaan tuloksen saamiseksi ei päästy tai haluttu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaikki yli 4000 euroa ylittävät kuntapuolen palkat joutaa leikkuriin. Yli 8000 euron palkoista 50% pois.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vastustus johtuu siitä, että kunnanjohtaja saanee kenkää muutoksen jälkeen. Niinpä ollen näillä mielipiteillä ei ole mitään käyttöä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

15:20
Putin saapui Berliiniin Libya-huippukokukseen – Suurvallat yrittävät ratkoa Libyan pitkittynyttä sisällissotaa, joka uhkaa maan öljynvientiä
15:17
Arvio: Dream Theaterille enemmän on aina enemmän – fanit ottivat progressiivisen metallin suurnimen vastaan avosylin Oulussa, mutta yhtyeen maratonmittaisessa keikassa oli paljon parantamisen varaa Tilaajille
15:12
Kuvagalleria: Progressiivisen metallin suurnimi Dream Theater vieraili ensimmäistä kertaa Oulussa
14:57
Mitä ihmettä – Suomessa rekisteröitiin joulukuussa uusia henkilöautoja 33,2 prosenttia edellisvuotta enemmän
14:29
Vegaaniruuan tarjoamisessa päiväkodeissa suuria vaihteluita Suomen sisällä – Helsingissä perheet voivat ilmoittaa syövänsä vain vegaaniruokaa, Oulussa tällaista vaihtoehtoa ei ole
14:03
Johaug tuplasi etumatkansa ja juhli voittoa – Pärmäkoski ei pysynyt Östbergin kyydissä
12:19
Mies laittoi toisen miehen kuvan Facebook-ryhmään ja väitti sarjakuristajaksi – Rovaniemen hovioikeus tuomitsi maksamaan sakkoja ja korvauksia
135
Kysyimme, onko työaika Suomessa liian lyhyt – "Vastaus riippuu paljon siitä, minkälaisesta työstä puhutaan"
55
Pimeät katuvalot ovat kulkijoiden riesana Oulussa – ledeissä ongelmia aiheuttaa lamppujen huolto
25
Mikko Rautalin opettaa nuoria sairaalakoulussa – Aknestikin ex-rumpali antaa kaikille perheille yhden vinkin: "Voisi olla ihan hyvä, että kotona keitetään pottuja neljän aikaan"
24
Oululaiset eivät ole ottaneet kultuuripääkaupunkihanketta omakseen Lukijalta
20
Harry ja Meghan menettävät kuninkaalliset tittelinsä eivätkä saa enää valtion varoja – Kuningatar Elisabet: "Tuen heidän toivettaan itsenäisemmästä elämästä"
17
Kärpät palasi voittojen tielle, mutta Ässät järjesti Porissa hikisen ja stressitasoja nostaneen puhteen – ykkösnyrkki piti vieraat pelissä mukana, Kristof ja Koblizek voittolaukauskilpailun sankarit
14
IS: Elisan pu­he­lin­myy­jät va­leh­te­li­vat asiak­kail­le – Yhtiön kä­si­tyk­sen mukaan käy­tän­tö oli pe­siy­ty­nyt ty­tär­yh­tiön Enia Oy:n Poh­jois-Suo­men myyn­ti­yk­sik­köön

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Hallitus suunnittelee uutta aktiivimallia

138 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Ei ihan normaali nainen, enkä sellaista kaipaa

Tuskin susta on miehetkään kiinnostuneet. Lue lisää...
Late vanahana

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

18.1.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image