Kotimaa

Kari Mäkisen sa­teen­kaa­ri­kom­men­tit jakavat papistoa – ”Ei ole enää koko kirkon arkkipiispa”

Kotimaa 14.12.2014 6:00
Juha Vainio

Arkkipiispa Kari Mäkisen homomyönteiset kommentit jakavat selvästi evankelisluterilaista seurakuntaa. Lännen Median kyselyyn vastanneista 373 papista 60 katsoo, että arkkipiispan kannanotto on vahingoittanut kirkkoa, eikä Mäkisellä ole edellytyksiä jatkaa tehtävässään.

Kysymys oli muotoiltu näin: Arkkipiispa Kari Mäkinen otti Facebookissa (28.11.) kantaa eduskunnan päätökseen hyväksyä tasa-arvoinen avioliittolaki. Miten suhtaudutte arkkipiispan kannanottoon?

Kari Mäkisen kommentti Facebookissa:

 
 Vastanneista papeista 105 oli sitä mieltä, että arkkipiispan kannanotto oli harkitsematon, ja se on heikentänyt hänen asemaansa.

Suurin osa vastaajista, 125 pappia, päätyi vastausvaihtoehtoon: Yhdyn arkkipiispan ilmaisemaan iloon ja kannatan kirkon avioliittokäsityksen uudelleenarviointia.

83 pappia valitsi vastauksen: Tuen arkkipiispaa, mutta mielestäni kirkon nykyinen avioliittokäsitys on hyvä.
Vastaajista 55,8 prosenttia antaa siis tukensa Mäkiselle.

Papeista 145 halusi perustella tai kommentoida omaa vastausvalintaansa. Vapaissa vastauksissa annetaan Kari Mäkiselle sekä hyvin suoraa kritiikkiä että kiitosta. Poimimme vastauksista muutamia Mäkiselle annettuja palautteita.

Kehuja:

– Arkkipiispa astui esiin juuri oikealla hetkellä. Olen iloinen hänen kannanotoistaan ja yhdyn niihin täydestä sydämestäni.

– Jeesus Nasaretilainen (ei muuten ollut missään aviossa eikä lisääntynyt) asettui aikanaan selkeästi syrjittyjen puolelle. Arkkipiispa toimi Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Lisäksi piispat Jolkkonen ja Häkkinen olivat edellisellä viikolla innostaneet aivan turhaan ääriryhmiä kiihkoon, siis todella harkitsematonta heiltä. Hyvä, että arkkipiispa vähän tasapainotti tilannetta. Jolkkonen ja Häkkinen toimivat erittäin tyhmästi, kuten piispa Repo kuuluisassa TV2-homoillassa.

– Olen täysin samalla kannalla kuin arkkipiispa. Mielestäni kirkon tulee Jeesuksen antaman tehtävän perusteella olla aina heikomman puolella. Kirkon jäsenten eroaminen on ikävää, mutta kun Jeesuksen antaman tehtävän ottaa vakavasti, niin ei ole muuta mahdollisuutta. Näin myös täällä pohjoisessa, vaikka joutuu sen vuoksi papiston keskuudessa voimakkaan arvostelun kohteeksi ja esimerkiksi viroissa yleneminen varmasti vaikeutuu.

– Tuen arkkipiispaa täysin enkä ymmärrä häneen kohdistunutta hyökkäystä. Hän on aloittanut tästä aiheesta keskustelun niin kunnioittavasti ja asiallisesti kuin mahdollista eikä ole tuominnut toisinajattelijoitakaan.

– Arkkipiispa otti kantaa hyvin selvästi. Kirkon muodostavat siihen kuuluvat ihmiset. Heitä on todella monenlaisia ja muuttuvaisia. Siksi lause ”se tapahtuu kirkon omista perusteista käsin” on oikein hauska. Kirkon perusteet arvioida omaa avioliittokäsitystään eivät voi olla jokin muinoin keksitty jäykkä ja yksipuolinen oppirakennelma. Eihän koko nykyinen avioliittoinstituutiommekaan ole kovin vanha. Pidän avioliittoon vihkimistä ensisijaisesti yhteiskunnallisena ja juridisena toimenpiteenä. Pappi hoitaa siniä yhteiskunnan antamaa tehtävää, jonka tuloksena syntyy mitä syntyy, mutta ainakin kahden ihmisen välisen oikeudellisen suhteen muutos. Niin sanottu kirkollinen vihkiminen on oikeastaan aika hassu ilmaus. Vihkiminen on juridiikkaa. Kirkollista ja hengellistä toimituksessa ovat rukoukset, raamatunluvut, virret (jos niitä ylipäätään veisataan) ja siunaukset. No, onhan kysymyksessä se ”Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnäollessa”, mutta eivätkö ihmiset ole aina Jumalan edessä, myös maistraatissa naimisiin mennessä?

– Kirkon tehtävänä on julistaa Jumalan rakkauden ja armon sanomaa, pitää heikompien puolta ja muistuttaa yksilöitä ja yhteiskuntaa Jeesuksen antamasta rakkauden käskystä. Se, minkä muotoisissa parisuhteissa eletään, on toissijainen kysymys sen rinnalla, miten me lähimmäisiämme kohtelemme. Maailmassa on muutenkin liian vähän rakkautta.

– Siellä, missä on rakkautta ja sitoutumisenpaloa, on jo siunaus. Olemassa olevalta todellisuudelta ei kannata sulkea silmiään. Historian saatossa on ollut paljon homoseksuaaleja ja sateenkaariperheitä, jotka ovat joutuneet elämään toisten ihmisten pelkojen vuoksi joutavan paineen alla. Toivon, että yhteiskuntamme olisi jo kypsä tekemään parannusta homoseksuaalien syrjimisestä ja demonisoinnista. Esimerkki historiasta: Keskiajalla kauppiaita inhottiin, koska heidän ajateltiin olevan lähtökohtaisesti ahneita, toisilta aina hyvän pois ottavia ja näin ollen demonien houkutuksiin sortuneita. Asenteet muuttuivat ja kauppiaista tuli vähitellen ”kunniallisia”. Sateenkaariperheiden onnen kunnioittaminen ei ole pois keneltäkään, vaikka niin vastustajat peloissaan argumentoivat kertoen enemmän itsestään kuin laajemmasta yhteisestä hyvästä.

Kritiikkiä:

– Arkkipiispa olisi halutessaan voinut profiloitua sillanrakentajaksi konservatiivien ja liberaalien välillä. Tällaista olisi kipeästi tarvittu. Sen sijaan arkkipiispa on toistuvasti ilmaissut varauksettoman tukensa homoseksuaalien avioitumiselle, myös kirkolliselle, ja avoimesti paheksunut toisensuuntaisia kannanottoja. Hän ei ole enää de facto koko kirkon arkkipiispa.

– Arkkipiispan kannanotto on varmasti iloinen asia toiselle puolelle jakautunutta kirkkoa, mutta tuntuu laskelmoidulta ja kylmältä toisella puolella. Tällainen käytös ei sovi piispalle ja heikentää tuntuvasti hänen uskottavuuttaan.

– Sukupuolineutraali avioliittolaki jakaa kirkkoa, joten viisas arkkipiispa ei olisi mennyt toisen kannan taakse toista vastaan. Ei ihmiset eronneet kirkosta eduskunnan äänestyksen takia, vaan koska kuvittelivat, että arkkipiispan kanta on koko kirkon kanta. Myötätuntoa hänen mokaansa kohtaa olisi tullut, jos hän olisi myöntänyt mokansa, mutta sen sijaan hän pahensi tilannetta kertoen kommenttiensa olevan harkittu. Hänen takiaan kymmenet tuhannet ihmiset erosivat kirkosta.

– Hän on luopunut kirkon avioliittokäsityksestä. Ja se myös ei vastaa raamatussa olevaa käsitystä avioliitosta.

– Arkkipiispa kirjoitti myös, että ”jos aloite hyväksytään, kenenkään avioliitto ei menetä yhtään arvostaan eikä yhdenkään lapsen asema vaarannu”. Tämä on tulkittavissa lupaukseksi. Mielestäni arkkipiispa ei voi luvata tällaista. Kanta on harkitsemattomasti muotoiltu. Kaiken kaikkiaan Mäkinen lähti kampanjoimaan poliittiselle kentälle, ohi oman virkansa ja se oli kokonaiskirkon kannalta tyhmästi tehty. Olisi piispan pitänyt ymmärtää, että hänen sanojaan käytetään mielipidevaikuttamisen ja poliittisen taivuttelun pönkkänä. Jää sellainen vaikutelma, että siihen hän pyrkikin.

– Koen arkkipiispan aika lailla omalta osaltaan tällä lausunnolla jo irtisanoutuneen kirkon virallisesta avioliittokäsityksestä, avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona – siitä käsityksestä, jota hän on ollut yhdessä muiden piispojen kanssa linjaamassa. Tällaisia omia kannanottoja uudelleenarvioinnin tarpeesta olisi ollut parempi esittää piispainkokouksessa ja kirkolliskokouksessa, kun kirkolliskokous siitä kuitenkin meidän kirkkomme osalta viime kädessä päättää.

– Mielestäni arkkipiispan olisi ollut tärkeää olla hiljaa eduskunnan päätöksen jälkeen. Kyllä olen kuullut seurakunnan jäseniltä, että arkkipiispan luottamus on kärsinyt. Hänen olisi hyvä tehdä omat johtopäätöksensä ja luopua. Itse olen perinteisellä avioliittokannalla, se on miehen ja naisen välinen liitto. Raamattu ei anna muuta vastausta.

– Kirkkojärjestyksen ensimmäisen luvun ensimmäisestä momentista: ”Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan”. Koko Raamattu ilmaisee hyvin yksiselitteisesti sen, että Jumala asetti avioliiton jo luomisen aamussa miestä ja naista varten. Uudessa Testamentissa Jeesus opetuksellaan vahvisti tämän ymmärryksen oikeaksi. Homoseksuaalisuuden harjoittamisen Raamattu toteaa Jumalan tahdon vastaiseksi asiaksi, synniksi. Ellei arkkipiispa kykene sitoutumaan kristilliseen avioliittokäsitykseen, joka Jumalan pyhästä sanasta kumpuaa, uudelleenarvioinnin paikka olisi siinä, onko arkkipiispalla edellytyksiä hoitaa nykyistä tehtäväänsä kirkossa.

Katso kaikki avoimet vastaukset täältä (pdf)

Tiedätkö aiheesta enemmän?
Lähetä vinkki, kuva tai video!
13222
MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (108)

Harkitsematonta ajattelin heti
Ei ole arkkipiispalle sopivaa käytöstä ja hyvin kaukana diplomatiasta

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos kysymykseen vastanneista papeista yli puolet hyväksyy Mäkisen asettumisen syrjittyjen puolelle, niin miksi uutisen otsikkoon nostetaan kielteisesti tasa-arvon kannattamiseen suhtautuvan henkilön näkemys?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Saattaa olla hyväkin, että kirkon johtaja tulee esiin oman sosiaalisen ohjelmansa kanssa.
Sosiaalista puolta kaiken muun kustannuksella korostava kirkkoyhteisö ei maailmalla ole saanut kaikkien hyväksyntää siksi, etteivät monet enää löydä sellaisesta yhteisöstä sitä, miksi he kirkon luonteen ymmärtävät. Kun tällaisia eroja korostetaan riittävän kulmikkaalla tavalla, seurakuntalaiset huomaavat tulevansa entistä selvelmmin valintatilaanteeseen, jatkaako mukana vai lähteä pois. Jäsenten kannalta epäselvällä linjalla toimiva kirkko saattaa käyttääkin vaikutusvaltaansa väärin varsinkin Suomessa, jossa yhdelle suurelle yhteisölle ei ole tasapainottavaa suurta vaihtoehtoa. Yliopistopiireistä tiedetään, että monet pitävät kirkkoa enemmänkin vallankäyttäjänä yhteiskunnassa kuin pelastuksen yhteisönä. Ajallisen vallan käyttöähän on helpompi tutkia järjen kehittämillä välineillä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pohtii, kun nyt todennäköisesti kirkko jakautuu, miten jakautuu mm kirkon omaisuus? Maksanko veroja nyt jotka hyödyttävätkin konservatiivista osaa?

Päädyin eroamaan kirkosta siihen saakka kun tilanne on rauhoittunut. En halua tukea omaakantasni vastakkaista kantaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kuulun kirkkoon aina ja ikuisesti, nyt kirjoitetaan ja huudetaan että kirkko ei kuulu kaikille! Nythän se vasta kuuluukin kun möykkäri-konservatiivit häippäsevät sieltä. Kirkko kuuluu juuri nyt kaikille, kirkko tekee hyväntekeväisyystyötä ja lähimmäistyötä juuri meille kaikille, lapsille, vanhuksille, vähävaraisille ja heikoille ihmisille. Kirkko ei s a a syrjiä ketään. Olisiko se hyvä jos näinä huonoina aikoina ei olisi muuta kirkolla kuin kirkko keskellä kylää ja pastorit saarnaamassa synnistä! Katsokaa ja kuunnelkaa ympärillenne miten paljon kirkko työllistää ja palvelee!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksi konservatiivit yrittävät estää keskustelun tuomitsemalla Mäkisen näkemyksen? Olkoon kirkolliskokous mitä mieltä tahansa, mutta jokainen piispa, pappi ja seurakuntalainen saa esittää näkemyksensä, vaikka se poikkeaisi kirkon tämänhetkisistä päätöksistä. Vaikuttaminen suuntaan jos toiseen on luvallista ja demokraattista.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuolla perusteellahan kukaan ei voi olla koko kirkon arkkipiispa. Aika onneton väite. Ainoa ratkaisuhan tähän on se että kirkko jaetaan tuon kysymyksen pohjalta kahtia. Miten järkevää se sitten olisi?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

En maksa enää ensi vuonna kirkollisveroa, annan rahani kristilliseen lähetystyöhön. Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta on tullut yksi avustusjärjestö muiden joukossa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Se on totta Jumala rakastaa jokaista ihmistä, jokaista. Mutta Jumala vihaa syntiä ja tämä unohtuu, kun tätä keskustelua käydään. Jumala ei missään muodossa hyväksy syntiä ja siinä vaiheessa, kun samaa sukupuolta olevat henkilöt päättävät tietoisesti jatkaa omaa suhdettaan, he tietoisesti hylkäävät Jumalan. Ihminen joka päättää pidättäytyä tällaisesti suhteesta ja haluaa elää elämää, jonka Jumala tarjoaa, saa varmasti kokea Hänen rakkautensa. Onko se helppoa, ei varmasti ja toivonkin, ettei ovia suljeta ihmisiltä, vaan synniltä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kirkonkin pitäisi suunnata ulkomaan avustaan kotimaan lapsiperheitten avustamiseen. Itse erosin kirkosta kun kirkkokaan ei ole avustanut mitenkään suomessa asuvia yksinäisiä ja syrjäytyneitä miehiä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mäkinen on tainnut huonosti lukea raamattunsa, koska siellä sateenkaariliitto tarkoittaa Nooan kanssa tehtyä liittoa, että vedenpaisumusta ei enää tule. Homoilun takia Sodoma ja Gomorrakin hävitettiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt kirkon tulee päättää, että mennäänkö Raamatun ohjeiden mukaan vai eikö. Sitten siinä päätöksessä tulee pysyä. Ne, jotka vielä ovat kirkossa, voivat sitten valita, että haluavatko vielä pysyä tässä kirkossa vai etsivätkö jostakin muualta uuden hengellisen kodin. Eihän tällaisella sekamelskalla ole mitään järkeä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mäkisen motto on elämäni lotto. Onneksi erosin jo keväällä kirkosta! Olin kaukaa viisas.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Siinä vaiheessa, kun ensimmäinen homopari vihitään avioliittoon kirkossa, niin tapahtuu todellinen joukkopako kirkosta. Ainakin itse lähden silloin. En ole vielä itse eronnut kirkosta, vaikka lähellä se jo oli, kiitos arkkipiispan lausuntojen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ihminen joka kuvittelee että hänellä on oikeus sanoa miten toisen ihmisen pitää elää, olla ja käsitellä seksuaalisuuttaan kuvittelee itsestään liikoja. Sellaista ihmistä jolla siihen on oikeus ei ole syntynyt koskaan eikä tule koskaan syntymäänkään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kenellä vaan ihmisellä on oikeus kertoa, mitä Raamattu opettaa seksuaalisuudesta samaa sukupuolta olevien kesken. Se on sitten jokaisen oma asia, haluaako tehdä niin kuin Raamattu opettaa vai ei. Valinnanvapaus on jokaiselle ihmiselle suotu oikeus ja myös vastuu teoistaan kuuluu ihmisen perusoikeuksiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomessa on uskonnonvapaus ja siihen sisältyy oikeus olla uskomatta ja oikeus olla joutumatta alttiiksi uskonnon vaikutteille.

Kuvittelet itsestäsi liikoja, jos luulet voivasi jaella vapaasti raamatun sanomaa kaikellle kansalle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eihän tässä ole kyse arvostelusta, tuomitsemisesta tai tasa-arvoisuudesta. Nyt on kyse siitä että Mäkinen on saarnannut vastoin kirkon tunnustuksia ja raamattua, joita on luvannut vihkivalassaan pitää ylimpänä ohjeenaan. Luvannut ettei saarnaa sitä sanomaa vastaan ja velvoittanut muutkin papit lupaamaa niin. Tämä on täysin teologinen ongelma jota ei varmasti ymmärrä ihminen jolle uskonto tai raamattu ei merkitse mitään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (108)

Uutisvirta

9:45
Taalakaukaloissa vain kolme Sebastian Ahoa kovempaa maalinsylkijää – Oululainen viimeisteli kauden 34. maalinsa viime yönä Leena-äitinsä silmien edessä
9:04
Suomen Yrittäjien puheenjohtajakisa käyntiin – Petri Salminen Jyväskylästä ilmoittautui ehdokkaaksi
8:31
Oulussa opiskellut Ville Sarkkinen laittoi opinnot tauolle ja alkoi panostaa täysillä moottorikelkkailuun – "Opiskelu ja jatkuva matkustusrumba verottivat aivan liikaa ajohommia" Tilaajille
8:00
Jäteauto kiertää taloyhtiössä jopa viidesti, sillä kaikkia jätteitä ei voi kipata samaan kuormaan – "Ihmiset osaavat kierrättää, mutta on eri asia, viitsivätkö he tehdä sitä" Tilaajille
7:11
Asenteet "kolhooseja" kohtaan muuttuneet – yhteismetsien suosio kovassa kasvussa Tilaajille
7:00
Vielä löytyy matkailun laji, joka sitoo kaikenlaisia ihmisiä yhteen – "Ei ole väliä, onko siivooja vai johtaja" Tilaajille
7:00
Ei sittenkään niin epämukavaa matkailua – lupsakka brittikoomikko vie katsojan matkakohteisiin, jonne keskivertoturisti ei tohtisi mennä
72
Vaaranpihan kortteli nostaa uudet talot uusiin huikeisiin korkeuksiin – rakentaminen alkanee jo kesän jälkeen Tilaajille
18
Suomalaisten velkataakkaa suitsitaan lähivuosina – Eduskunta evästää keskiviikkona hallitusta, joka miettii vielä keinoja ylivelkaantumisen estämiseksi
9
Oulunsalon Salonpään kouluhankkeessa päästiin eteenpäin – Uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen voi alkaa kesällä, ja valmista voisi olla tammikuussa 2022
7
Lapinpöllöt liikkeellä Oulun seudulla, saapuneet ehkä Savosta – lukijat ovat kuvanneet suurikokoisia pöllöjä
7
Lidl testaa parhaillaan omaa etukorttiaan – puhelimella käytettävä sovellus tulee ladattavaksi kevään 2020 aikana
5
Oulun kauppakamari: Työvoimapulasta voi tulla matkailualan kehityksen este, oman auton käyttöä työmatkoihin pitäisi syrjäseudulla tukea
5
Nainen huijasi chat-palvelussa seuraa hakeneita miehiä – Siirsi miesten tileiltä rahaa tuhansia euroja Raahessa

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on huono aluksi Etelä-Lapissa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lumisateen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Miksi Perussuomalaisia pelätään?

360 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Tekeekö juttutuvan keskustelu hyvää sinulle?

Tämä ei ole elämäni. Pelkkä huvittelupalsta aina silloin tällöin. Härnään pääosin vain silloin tällöin kateellisia ammat... Lue lisää...
ÄLYKÄSKIN NAUTISKELI...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

19.2.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image