Kotimaa

Hii­li­nie­lu­kes­kus­te­lun poliittisuus ärsyttää Met­sä­hal­li­tuk­sen johtajaa – "Jos Suomessa ei hakata, hakataan siellä, missä metsätalous ei ole vastuullista"

Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha S. Niemelä katsoo, että metsien hiilinielukeskustelua leimaa poliittinen tarkoitushakuisuus. Valtion metsien avohakkuista luovutaan, jos eduskunta niin päättää.
Kotimaa 12.2.2020 19:56
Pekka Mauno

Juha S. Niemelän mielestä hiilinieluja käytetään kotimaisten ilmastotavoitteiden ajamiseen, vaikka kyse on globaalista kysymyksestä. Metsähallitusta koskeva omistajaohjaus linjataan piakkoin.

Metsähallituksessa odotellaan jännityksellä, miten hiilinielukeskustelu näkyy hallituksen omistajapoliittisessa linjauksessa. Metsähallituksen kohdalla siitä päätetään piakkoin.

Varmaa on, että linjassa tapahtuu aiempaan verrattuna käännös. Sen suuruudesta todennäköisesti riidellään, kun muistetaan miten keskusta ja vihreät ottivat yhteen asiasta hallitusohjelmaa kirjoitettaessa.

Linjausta valmistelevat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sekä ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.). Asia lyödään lukkoon talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Muutoksen taustalla ovat Sanna Marinin (sdp) hallitusohjelman kirjaukset. Metsähallituksen tuloutuksessa tulee nyt ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja ilmastopolitiikan tavoitteet. Metsähallitukselle asetetaan myös hiilinielutavoite.

Linja on liki päinvastainen kuin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tavoite pitää hakkuut korkealla tasolla. Metsähallitusta jopa patisteltiin parempaan pääoman tuottoon.

Metsähallitus laskee huolehtivansa hiilinieluvelvoitteesta

Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha S. Niemelä sanoo, että Metsähallitus on huolehtinut vastuullisesti valtion metsien hiilinieluista. Talousmetsissä hakataan vajaat puolet kasvusta.

– Nykyisellä hakkuutasolla kertyy sekä hiilinielua että hiilivarastoa, Niemelä sanoo.

Hiilinielulla tarkoitetaan metsien kykyä poistaa aktiivisesti hiilidioksidia ilmakehästä. Näin muodostuvasta hiilivarastosta hiili vapautuu esimerkiksi kun puu ja muu biomassa lahoaa tai sitä poltetaan.

Niemelää ärsyttää hiilinielukeskustelun poliittinen tarkoitushakuisuus.

– Se näkyy esimerkiksi somessa. Keskustelu rajataan Suomen rajojen sisälle silloin kun se palvelee omia tavoitteita. Kyse on kuitenkin globaalista ilmiöstä. Jos Suomessa ei hakata, hakataan siellä, missä metsätalous ei ole niin vastuullista.

Niemelä kiittelee hallituksen ilmastokokouksen päätöksiä. Hänestä keskustelun painopisteen siirtyminen hiilinieluista päästöjen vähentämiseen oli hyvä lisä. Myös hiilinielujen kasvattaminen metsien lannoituksen kautta on Niemelän mukaan oikea tie.

– Metsien hyvän hoidon ja lannoituksen vaikutukset tulevat näkymään metsien hiilinielussa vuoteen 2035 mennessä. Mutta tämä ei ole pikajuoksu vaan maratonlaji, jossa uusiutuva puuraaka-aine jalostuu fossiilisia korvaaviksi tuotteiksi.

Avohakkuiden kielto alentaa tuloutusta valtiolle

Toinen Metsähallituksen tulevaisuuteen vaikuttava asia on eduskuntaan edennyt kansalaisaloite lopettaa avohakkuut valtion metsissä.

Niemelä sanoo, että tässäkin asiassa Metsähallitus toimii niin kuin eduskunta päättää. Jos avohakkuista päätetään luopua, vaikutuksia kuitenkin tulee.

– Jos tarkoituksena on hankkia sama määrä puuta, se tarkoittaa, että hakkuita tehdään suuremmilla pinta-aloilla, joissa korjuutyö on kalliimpaa. Jatkuvaa kasvatusta harjoitetaan sopivilla kasvupaikoilla, kuten turvemailla, mikä on hiilensidonnankin kannalta järkevää.

Entisenkaltaisen tuloutuksen kanssa voi siis tulla vaikeuksia kahta kautta: hiilinielujen kasvattaminen voi vähentää hakkuita ja myytävän puun määrää, ja korjuutyö on aiempaa kalliimpaa jos avohakkuista luovutaan.

Valtion budjetin tulojen vähenemisen lisäksi hakkuiden aluetaloudelliset vaikutukset muuttuvat.

– Valtaosan Metsähallituksen puunkorjuusta tekevät urakoitsijat, Niemelä huomauttaa.

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (77)

Jos ärsyttää niin puolet metsähallituksen metsistä pitäisi siirtää luonnonsuojelualueiksi ja kansallispuistoksi. Tämän jälkeen ärsyttäisi puolet vähemmän.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

TJ puhuu jatkuvakasvatuksen mallin isommista korjuukuluista, mutta unohtaa avohakkuiden uudistuskustannukset.

Avohakattu metsä tarvitsee istutuksen, heinän polennan (käsittämätöntä, eihän metsässä pidä heinää kasvaa!), taimikon raivauksen ja harvennushakkuun ennen kuin päästään tekemään tili avohakkuulla. Harvennushakkuusta toki vähän euroja tipahtelee tilille, kun metsä kärrättään sellukattilaan.

Jatkuvakasvatuksen mallissa ei tarvitse istuttaa, polkea heiniä, raivata jne. 10-15 vuoden välein voidaan korjata yläharvennuksella rahakasta tukkipuuta. Joku voi kitistä korjuuvaurioista, mutta osaava motokuski sopivalla kalustolla pystyy yläharventamaan ilman merkittäviä vaurioita.

Luonto kiittää, luonnon ystävät kiittävät ja sahat kiittävät.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jatkuvassa kasvatuksessa ei tehdä yläharvennuksia. Yläharvennus tarkoittaa harvennushakkuumenetelmää, jolla ei pyritä kohti eri-ikäismetsää, sillä sen yhteydessä esimerkiksi jatkuvaan kasvatukseen olennaisena kuuluva alikasvos poistetaan. Tämä termi sekoittuu kuitenkin helposti jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin, joita ovat karkeasti jaettuna poiminta- ja pienaukkohakkuut :)

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Useimmat, jotka kirjoittavat puupelloista ja siitä että oikeaa metsää ei enää ole, eivät koskaan metsässä käy. Suomessa metsää riittää, hakkuista huolimatta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Metsässä kuljen jatkuvasti mutta oikeassa alkuperäisessä ihmisen koskemattomassa metsässä en ole koskaan käynyt. Ei niitä paikkoja ole Suomessa enää käytännössä jäljellä. Luonnonsuojelualueetkin ovat pääsääntöisesti joskus ihmisen käsittelemiä. Minun mielestä ihan kuvaava nimi puupelto on suomalaiselle talousmetsälle.

Terveisin,
Metsästäjä, marjastaja ja retkeilijä

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ihminenhän on muokannut ympäristöään ikiajat. Miksi minun tai sinun pitäisi päästä kulkemaan ihmisen koskemattomaan ympäristöön.
Metsä on hieno ympäristö eri muodoissaan. Samoin rakennettu ja hoidettu puisto tai asuinmiljöö.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä useimmilla on mielessään metsien suojelu, vaikka ilmastosta puhutaan.

Puupelloiksi muuttuvat metsät eivät ole kaikkien ihanne. Suomessa on maan keski- ja eteläosissa liian vähän suojeltuja, puulajeiltaan ja iältään monipuolisia vanhoja metsiä. Niitä pitäisi olla sellaiset 10% - 20% metsäpinta-alasta. Loput saisivat olla viljeltyjä, yhden ikäisiä ja yhden lajin puupeltoja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä vähänkin ajatteleva kansalainen tajuaa, ettei Suomen hiilinieluilla hoideta koko maailman ilmastoasioihin liittyviä asioita ja ongelmia. Vihreiden ajattelussa askarruttaa alinomaa ristiriita : He vaativat jatkuvasti erilaisia ilmastotoimia, jotka vähentävät teollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa. Sen sijaan he eivät koskaan kanna huolta, mistä löytyy lisää työpaikkoja ja mistä ihmiset saavat toimeentulonsa. Sisäistävätköhän vihreiden kannattajat ollenkaan vihreiden talouspolitiikkaa, jossa ei juurikaan ole konkretiaa, täysin utopistisia ajattelumalleja sen sijaan riittää loputtomasti. Samoin vihreiltä näyttää unohtuvan varsin usein, että meitä suomalaisia on vain 5,5 miljoonaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eli tarkoitat luonnon olevan täysin alisteinen taloudelle ja että vain 5,5 miljoonan ihmisen toimet ovat turhia. Todellinen ongelma ei ole vihreiden politiikka vaan elinympäristömme tuhoutuminen, väestön liikakasvu ja välinpitämättömyys tästä. Pitäisi pystyä ajattelemaan laajemmin kuin yhden ihmisryhmän taloudellisten etujen näkökulmasta ja kauaskantoisemmin kuin yhden tai kahden sukupolven päähän.

Talous on väline, ei itsetarkoitus.

Yhden suomalaisten vaikutus ilmastonmuutokseen on 20-kertainen verrattuna kehitysmaan ihmiseen.

Ja jonkun on pakko olla esikuvana. Muutenhan mikään ei koskaan kehittyisi tai parantuisi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Väitätkö, että Suomen vihreät ovat esikuva koko maailmalle? Nyt taitaa olla pikkusen turhat luulot, huh huh.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Moni kansalainen on kommentoijan kanssa samaa mieltä vihreistä. Ei meidän suomalaisten tarvitse kantaa koko maailman murheita, riittää, kun asiallisesti huolehdimme omasta ympäristöstämme. Moni vihreitäkin kannattava nuori haluaa hyvät ja helpot oltavat, johon taloutemme antaa mahdollisuuden. Valitettavasti vihreät eivät juurikaan kanna huolta kansalaisten peruspärjäämisestä, lähes ainoana ajettavan asiana on ympäristöasiat ja peruspalkka. Eri asia taas on, mihin heidän ohjelmillaan eurot riittävät. Esikuvina olo ei juuri kansalaisten hyvinvointia edistä, toki ympäristöaktiivina on aina kiva poseerata ja toistella maailmaa syleileviä fraaseja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mitenkä ne hiilinielut ja - varastot lisääntyvät kun jo 60 vuotiaat männiköt hakataan taas avohakkuulla. Kertymä pelkästään sellupuuta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onpa huonosti kasvanutta puuta.
1980-luvulla talorakennus puut ostettiin Muhokselta,
Oli etelärinteessä kasvanutta, 40v mäntyä. Vähäoksaista ja solakkaa.
Ja panelit ei ole vieläkään vääntyilleet.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Metsä uudistuu myös Pohjois-Suomessa ja Lapissa ihan entiseen tahtiin. Sodan jälkeen 1950 luvun alkupuolella avohakatut Osaran aukiot ja Itä-Lapin kangasmaisemat kasvavat komeaa tukkipuuta. Niiltä alueilta on otettu vuosien varrella kuitupuuta miljoonia kuutiota kymmenien miljoonien markkojen edestä. Ja otetaan tulevaisuudessakin, koska vihervasemmiston sekohallitus ei ole vallassa maailman tappiin asti. Hyvä jos vielä 3 vuotta. Saattaa keskustan kenttä nimitäin valita Saarikon johtoon ja se on punavihreän hallituksen loppu, slut adjö. Toki seuraavilla porvari hallituksilla on edessä vuosien työ jotta Sipilän-Rinteen- Marinin hölmöilyt saadaan osapuilleen korjattua. Toivottavasti Kulmuntilta löytyy sen verran vastuullisuutta että hän lopettaa heti alkuunsa Ohisalon & kumppaneiden uusimmat järjettömät kaavailut. Välimeren alueelle patoutuvan pakolaisasian järjestäminen on YK:n ja EU:n Merkel-Macron vastuulla, ei Suomen ja Viron kaltaisten pienten maiden.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lueppas, mitä professorit asiasta todistavat.
Ei sieltä juurikaan oikeaa tukkipuuta löydy, osaran aukeilta. Selluksi menee.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Voi tätä vastuullisuuden määrää, miten se kaikki Suomeen edes mahtuu?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vasemmistoglobalistit ovat tuomassa yhteiskuntaamme radikaalisti muuttavia uusia sääntöjä, mutta kieltäytyvät esittämästä sitä tiedettä, mihin tämä kaikki perustuu. Ilmastonmuutos on totista totta ja sitä tuskin monikaan kiistää. Ihmisellä tosin ei ole mitään tekemistä ilmastonmutoksen kanssa. Väitteet hiilidioksidin osuudesta ilmastonmuutokseen ovat pelkkään vallanhimosta sokeutuneen eliitin puhetta. Missä ovat ne eliitin tiedemiehet jotka moista väitettä tukevat? Onko niillä nimiä? Eipä ole kuulunut ja taitaa olla hienoinen tabu perään kysellä?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (77)

Uutisvirta

12:33
Liigan ärsyttävimmäksi äänestetty ketju jälleen kasassa – ainoastaan ykkösnyrkki säilyi ennallaan Mannerin muokatessa hyökkäysvitjoja JYP-peliin
12:28
Maustetytöt saivat kultalevynsä Tavastialla – vaalalaistaustaisen kaksikon debyyttilevy ylitti kultalevyrajan
12:11
Yhdysvallat kirjoittamassa sopimusta Afganistanin sodan lopettamiseksi – Ulkoministeri Pompeo saapui Qatariin, jossa ovat myös Talebanin edustajat
12:11
Näyttelijä Timo Reinikan Andrén herkkä kaari isä pieneksi – Oulun teatteri tarttui tärkeään ja hienoon näytelmään, joka puhuttelee ympäri maailmaa Tilaajille
11:34
Ostitko tältä mieheltä television, pyykkikoneen tai puhelimen? Lauri Ylipaavalniemi on tehnyt kauppaa lähes 60 vuotta ja innostuu yhä asiakkaasta, joka sanoo ei Tilaajille
11:18
PS-nuoret kaatoivat emopuolueen ajaman sääntömuutoksen – Halla-aho: Puoluehallitus ratkaisee, mitä tehdään
10:22
Koronavirus leviää uusiin maihin – epidemiapesäkkeet kasvavat Kiinan ulkopuolella ja talouselämä kärsii
64
Minua hävettää tunnustaa olevani oululainen eli kaupungista, jossa puistometsästä tehdään peltoa, jonka tarve on kyseenalainen Lukijalta
52
Sisäministeri Maria Ohisalo: Suomi on nyt varautunut paremmin turvapaikanhakijoihin kuin vuonna 2015
25
Selvitys: 90 prosenttia Kiinassa toimivista eurooppalaisyrityksestä kärsinyt merkittävästi koronaviruksesta – Suomen talous erittäin riippuvainen Kiinasta
15
Selvitys ehdottaa Suomeen vesiveroja, tavoitteena käytön tehostaminen – suurimpia maksajia olisivat metsäteollisuus ja ydinvoimalat
9
Vanhoista käsityötaidoista on hyötyä vielä tänäkin päivänä – "Käsityöihminen ei ole koskaan työtön"
8
Koirien kiinnipitoaika alkaa sunnuntaina – lailla taataan rauha luonnoneläimille pesiä ja kasvattaa poikasia
8
HUSissa on varmistunut toinen koronavirustartunta – työikäinen nainen sai tartunnan Pohjois-Italiasta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Oletko kylmäpäinen sijoittaja?🤧🤒🥵

Ei näytä ainakaan puunkasvu hidastuvan coronataudista... Lue lisää...
Puu kasvaa

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

29.2.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image