Kotimaa

Fennovoima valitsi polt­toai­neek­si kierrätetyn uraanin - Stuk yllättyi

Kotimaa 27.1.2014 5:59
Raimo Pirttikoski

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan polttoaineena aiotaan ainakin aluksi käyttää kierrätettyä eli käytetystä ydinpolttoaineesta jälleenkäsiteltyä uraania.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan tämä olisi Suomessa ensimmäinen kerta ja maailmallakin varsin harvinainen ratkaisu.

”Lähinnä Sveitsissä ja Saksassa sitä on aina välillä jonkin verran käytetty, mutta sielläkin suurin osa ydinpolttoaineesta on luonnonuraanista valmistettua. Myös Ruotsissa kierrätettyä on kokeiltu”, toimistopäällikkö Risto Sairanen STUKin ydinvoimalaitosten valvontaosastolta kertoo.

”Suomen ydinvoimaloissa ei ole käytetty kierrätettyä ydinpolttoainetta. Onhan tämä Fennovoimalta vähän yllättävä ratkaisu ja hieman tavallista eksoottisempi tilaus.”

Kierrätetty ydinpolttoaine ei toistaiseksi ole tullut voimayhtiöille oleellisesti halvemmaksi kuin luonnonuraanista valmistettu.

Lue lisää 27.01.2014 Kalevasta.

Tiedätkö aiheesta enemmän?
Lähetä vinkki, kuva tai video!
13222
MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (113)

kävisikö se nyt tuo talvivaaran soilla ja vesistöissä kiertänyt uraani polttoaineeksi??

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

MOX-polttoaine eli Mixed oxide fuel (suom. sekaoksidipolttoaine) on ydinpolttoaine, jossa on sekoitettuna uraania ja plutoniumia.
Ja koska Rosatom on ydinaseyhtiö, olisi lapsellista kuvitelle, ettei ne käyttäisi myös ydinaseista poistettua plutoniumia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aika lapsellista on väittää, että ydinaseista purettu ja kierrätetty ydinraaka-aine olisi jotenkin huonompaa tai vaarallisempaa ydinpolttoainetta kuin suoraan maaperästä kaivettu neitseellinen uraani. Mikä siinä kierrätyksessä nyt tökkii, eikös teikäläisten pitäisi nimenomaan juhlia kun on kerrankin ekologista, uusiokäytettyä raaka-ainetta tarjolla? Ylipäätäänkin, ydinvoima on ympäristöystävällisin, luotettavin ja edullsin tapa tuottaa energiaa Suomen oloissa ja sitä tulisi lisätä vientiinkin asti (vesivoima ja turve on ehkä edullisempia mutta kumpaakaan ei nykyoloissa pysty lisäämään).
Kannattaisi ehkä ottaa asioista oikeasti selvää (lähdekritiikkiä noudattaen), eikä lukea kaikenlaisia höyrypäiden propagandakirjoituksia 'moxeista' ja ydinpommeista. Jo pelkästään nykyiset, hyvin palvelleet Olkiluodon ja Loviisan voimalat ovat hyvä esimerkki ydinvoiman soveltuvuudesta Suomen oloihin.
Ydinvoima on tulevaisuuden energianlähde. Seuraava kehitysvaihe on fuusiovoima, joka puhtaudessaan, edullisuudessaan ja turvallisuudessaan päihitttää jopa nykyisenkin fissioenergian.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aikaisemmassa kommentissani viittasin Stukin edustajan vastaukseen Mox-polttoaineeseen liittyvään kysymykseen toisessa yhteydessä..pistä Google-hakuun kysymys "Mikä vaikutus onnettomuuden seurauksiin oli Fukushima Dai-ichin kolmosyksiköllä käytetyllä MOX-polttoaineella?" Lue vastauksen loppuosasta lause "Koska MOX-polttoaineeseen liittyy useita edellä mainitun tyyppisiä lisähaasteita tavalliseen uraanipolttoaineeseen verrattuna, sen käyttö on luonnollisesti vaativampaa kuin uraanipolttoaineen, jotta sama turvallisuustaso voidaan säilyttää"...harjoita lähdekritiikkiä ottamalla huomioon, että tämä on ydinturvallisuusviranomaisen lausunto ydinvoima-alan käytännöstä(polttoaineen kierrätys/mox), jolla on poliittinen hyväksyntä ydinvoimaa käyttävissä maissa. Lauseesta voi tehdä myös sen päätelmän, että mox-polttoainetta käytettäessä luovutaan suurimman turvallisuustason tavoittelusta joidenkin muiden päämäärien hyväksi. Fennovoima ei siis pyri korkeimpaan mahdolliseen turvallisuustasoon valitessaan "haasteellisemman"polttoaineen...tästä valinnasta voidaan sitten päätellä mitkä ovat yrityksen arvot.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Niinpä niin. Juuri tällaiset esittämäsi kaltaiset, niin tyypilliset ei-asiantuntijan omat mileikuvauutisoinnit ja rivinvälien tulkinnat olisi syytä jättää tekemättä kokonaan. Menee nimittäin sen verran tyhjäksi pelotteluksi ilman minkäänlaista faktapohjaa (mikä on kyllä valitettavan yleistä näiden ydinvoimavastustajien propaganda'uutisoinneissa', kun katsoo esim. tätätkin ketjua).
Eihän tuo yo. 'uutisesi' tarkoita enempää eikä vähempää (ja yleisesti tiedossa olevaa asiaa) kuin että ko. kierrätetyn polttoaineen paitsi valmistus, myös käyttö (lähinnä asennusvaiheessa) on vaativampaa hieman korkeamman säteilytason takia.
Mietippä nyt uudestaan, olisiko tuo loppupäätelmäsi 'hieman' yliampuva alkuperäiseen 'lähdemateriaaliisi' suhteutettuna. Ehkä hieman tarkoitushakuinen? Myös aavistuksen propagandistinen?
Mutta myönnettäköön, kirjainyhdistelmä MOX kyllä KUULOSTAA pahalta :-)

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

kun otetaan käyttöön Mox polttoaine, menetetään negatiivinen takaisinkytkentä jäähdytteen lämpötilan noustessa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kirjoitit hyvin tästä asiasta. Mox-polttoaineen valinta todella tarkoittaa monitasoisestikin ja lähtökohdallisesti turvatavoitteiden tason madaltamista.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Alaa läheltä tuntevana: Plutonium pitoinen Mox-polttoaine on todellinen turvallisuusriski.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuota noin, mistä tämä MOX-juttu oikein tulee? Ei ainakaan alkuperäisestä uutisesta. MOX ei ole sama kuin kierrätetty uraani.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jälleenkäsittely mahdollistaa käytetyn ydinpolttoaineen 95-prosenttisen kierrätyksen. Siksi polttoainetta kierrätetään Britanniassa, Ranskassa, Venäjällä ja Japanissa, jotka jälleenkäsittelevät myös ulkomailta, muun muassa Saksasta, tuotua polttoainetta. Jälleenkäsittely tuottaa sekaoksidipolttoainetta (MOX), jossa osa polttoaineen uraanioksidista on korvattu plutoniumilla. Sekaoksidipolttoaineen käyttö on myös tärkeä osa aseistariisuntaa. MOX-polttoaineessa voidaan käyttää myös ydinaseista peräisin olevaa plutoniumia, jolloin siitä voidaan ydinpolttoaineena hävittää noin 30 % ja muuttaa loput ydinaseisiin sellaisenaan kelpaamattomaan muotoon.[16]. Ilman asemateriaalien tuhoamista on ydinaseriisuntaa on hankala varmentaa, joten aseistariisunnan osapuolet yleensä hävittävät ydinaseita nimenomaan muuttamalla niitä polttoaineeksi. Sekaoksidipolttoaineen raaka-aineet tulevat siis joko kierrätyksestä tai aseistariisunnasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tässä ei nyt ole edelleenkään kyse MOX-polttoaineesta vaan käytetystä ydinpolttoaineesta josta on poistettu uraanin halkeamistuotteet sekä plutonium ja sen jälkeen kyseinen uraani on uudelleenrikastettu reaktorikelpoiseksi. Kaikentietävä (englanninkielinen) wikipedia olisi tämänkin kertonut. Stuk vahvistaa tämän:
"Fennovoiman esitys kierrätetystä polttoaineesta koskee käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyssä erotetun uraanin uudelleen käyttöä. Kyseessä ei ole MOX-polttoaineen (mixed oxide fuel) käyttö, jossa käytetään uudelleen myös jälleenkäsittelyssä erotettu plutonium.

Ennen ydinpolttoaineen valmistamisen aloittamista STUKin on hyväksyttävä polttoaineen suunnittelua ja laadunhallintaa koskevat selvitykset. Polttoaineen valmistus alkaa tyypillisesti 2-3 vuotta ennen sen lataamista reaktoriin. Fennovoiman tapauksessa valmistus alkanee vasta 2020-luvulla. STUK hyväksyy erikseen tuoreen polttoaineen kuljetuksen Suomeen. Fennovoiman esittämän polttoaineen kuljetuksen turvallisuus ei poikkea luonnonuraanista valmistetun polttoaineen kuljetuksesta.

Tavanomaista, Suomessakin käytettävää, uraanipolttoainetta voidaan valmiista uraanikaivoksista saatavasta luonnonuraanista tai Fennovoiman esittämän vaihtoehdon mukaisesti käyttämällä hyödyksi reaktorista poistettuun polttoaineeseen jäänyt U-235-isotooppi. Molemmissa valmistusreiteissä uraani pitää väkevöidä niin, että halkeamiskelpoista U-235-isotooppia on noin neljä prosenttia. Luonnonuraanin U-235 pitoisuus on 0,711 prosenttia ja jälleenkäsitellyn uraanin U-235 jäännöspitoisuus riippuu alkuperäisestä väkevöintiasteesta ja käyttöjaksosta reaktorissa (riippuen lähteestä 0,4-1,1 prosenttia). Polttoaineen valmistusketju on molemmissa vaihtoehdoissa samanlainen, mutta jälleenkäsitellyn uraanin tapauksessa kaivostoiminta ja uraanimalmin rikastusvaihe jäävät pois. Ydinreaktorissa molemman tyyppiset polttoaineet käyttäytyvät samalla tavalla."

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

MOX-polttoaineella nyt sattuu olemaan arvelluttavia mieleyhtymiä luova maine samoin kuin plutoniumilla, joka on paljon radiotoksisempaa kuin uraani. Siksi näiden sanojen käyttämistä vältetään. Ydinvoiman yhteydessä puhuttaessa sana uraani on neutraali ja sana kierrätys herättää positiivisia ympäristömielikuvia. Käytännössä polttoaine voidaan käyttää vain kerran uudelleen, koska siihen kertyy liikaa plutoniumin ei-fissilejä isotooppeja, joita ei ole taloudellista erottaa pu-239:sta, joka on kierrätyspolttoaineen ydinreaktion aikaansaava isotooppi.Itseasiassa kierrätys ei vähennä ydinjätteen määrää, vaan prosessin lopputuloksena syntyvä käytetty mox, joka suomeen jäisi, on kuumempaa ja sisältää enemmän plutoniumia, joten loppusijoitus vaikeutuu.Kierrätyslaitokset ovat kaikki aiheuttaneet ympäristön saastumista ja työntekijöiden altistumisia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Keskiviikkona joku Rosatomin tyyppi on Pyhäjoella (Lukion sali klo. 17:30 alkaen) Fennovoiman tyyppien kanssa kertomassa kansalaisille miten hyvin kaikki sujuu, on turvallista ja elintärkeää.
Tuollahan vois joku, joka uskaltaa, niin kysellä näistä MOXeista ja muista jutuista.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kierrätyspolttoaine nimitys kuulostaa aika ympäristöystävälliseltä, jos ei ole asiaan perehtynyt.Jos haluaa tietää mitä STUK on muussa yhteydessä sanonut tästä MOX-polttoaineesta voi pistää googlehakuun kysymyksen:"Mikä vaikutus onnettomuuden seurauksiin oli Fukushima Dai-ichin kolmosyksiköllä käytetyllä MOX-polttoaineella?"
Vastauksensa lopussa stukin edustaja toteaa mm."Koska MOX-polttoaineeseen liittyy useita edellä mainitun tyyppisiä lisähaasteita tavalliseen uraanipolttoaineeseen verrattuna, sen käyttö on luonnollisesti vaativampaa kuin uraanipolttoaineen, jotta sama turvallisuustaso voidaan säilyttää"

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tätähän elämä on: kohta ollaan kaulaa myöden merivedessä, fossiiliset polttoaineet hiipuvat. Ydinmateriaalia on jo kyllin jotta elämä voidaan tuhota sataan kertaan koko pallolta. Siinä on rikka rokassa jokainen pieni lisäys kauniiseen kokonaisuuteen. Kuka siellä huolestuu tulevaisuudesta niin paljon että kukkaronsa nyörejä hellittää ? Ei meistä kukaan. Resurssit on rajalliset ja niistä käydään veristä kamppailua. Vrt. kehitysmaat, joissa moni kuolee jotta meillä olisi halpaa banaania ja läppäreitä. Kuka muka tinkii elintasostaan puhtaan ympäristön, tulevaisuuden tai kehitysmaiden hyväksi?
Ei kukaan ! Läppä läppä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Einstein sen sanoi

Kun atomivoima otetaan käyttöön se on ihmiskunnan menoa. Ei varmaan niinkin viisas mies kuin oli tuollaisia perhosia päästäisi suustaan vain huvin vuoksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei Albert Einstein ole tuollaista sanonut. Tarkista vaikka, et löydä luotettavaa sitaattia mistään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Fukushiman pommit olivat kierrätettyä plutoniumia käyttäviä laitoksia. Ongelma tässä on se, että MOX-polttoaine on erittäin epävakaa pienillekkin häiriöille. Jos viitsii etsiä ulkomaalaisista lehdistä niin huomaa millainen tuho oikeasti Japanissa on käynnissä.

Fukushiman säteily on kulkeutunut ilmavirtojen mukana Yhdysvaltoihin ja useat arviot ovat antaneet ymmärtää, että koko Yhdysvaltojen länsirannikko on potentiaalisen jatkokatastrofin laskeumakohteena, mikäli tilanne Fukushimassa riistäytyy hallinnasta. Tällöin uhka nähdään koko pohjoiselle ilmavirtaukselle, johon Suomikin kuuluu.

Global Research kirjoittaa, että cesium-137 isotooppien määrät ovat nousseet maailman merissä 10 000 - 100 000-kertaisiksi verrattuna aikaan ennen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuutta.

Ydinvoimateknologian tiedemies David Suzuki kertoi muutama kuukausi sitten Albertan yliopistolla pitämässään puheessa nähneensä "paperin jossa sanotaan, että jos tosiasiassa nelosreaktori joutuu maanjäristyksen kohteeksi ja polttoainesauvat paljastuvat, se tarkoittaa hyvästit Japanille ja Yhdysvaltojen länsirannikolle, jotka pitää evakuoida."

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Global Research ei ole luotettava sivusto ja tuo väite meriveden cesium-137-pitoisuuden 10 000-100 000-kertaistumisesta maailman merissä on puppua.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (113)

Uutisvirta

15:00
Suomessa vieraileva Iranin ulkoministeri kritisoi USA:ta ja kutsui ydinsopimusta täydelliseksi
14:52
Gran Canarialla evakuoitu jo noin 8 000 ihmistä maastopalon tieltä
14:27
Oulussa löydetyn hylyn tutkimukset etenevät, mutta ongelmana on miten jäännös säilytetään – "Hylky tuhoutuu helposti nostettaessa kuiville"
14:08
Ylinopeuksia, suojatierikkeitä ja kiinnittämättömiä turvavöitä – poliisin valvonta koulujen lähistöllä johti muun muassa 900 rikesakkoon ja 123 väliaikaiseen ajokieltoon
13:36
Katri Kulmuni saa Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten tuen puolueen puheenjohtajakisassa
12:45
Iranin ulkoministeri Zarif aloitti neuvottelut ulkoministeri Haaviston kanssa – "Dialogin ylläpitäminen on tärkeää", Haavisto sanoi ennakkoon
12:40
Syöpään sairastunut Sari Essayah sai helpottavia uutisia – hakee jatkokautta tulevana viikonloppuna Oulussa
94
SDP:n Marin puolustaa avaustaan lyhyemmästä työajasta – "Tänään ehkä utopiaa, mutta voi olla tulevaisuudessa totta"
70
Työttömyys ei alene haastattelemalla Lukijalta
64
Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät ole mielissään puoluetuen miljoonakorotuksista – Kysyimme puolueilta, miten lisäraha aiotaan käyttää
46
Pappi, toimittaja ja kansanedustaja – kotihoidon tuen puolustaminen sai Pekka Aittakummun toimimaan
45
Ministeri Kiuru torjuu lääkäreiden pakkotyön – kunnille luvassa lisää rahaa hoitojonojen purkuun
42
Lapsen ei tarvitse opettaa itseään, muistuttaa Opetushallitus – opetusneuvos teroittaa opettajien roolia: "Kaiken pitää olla suunniteltua"
24
Vuokrasopimus päättyy: Areena Oulu voi joutua lopettamaan toimintansa nykymuodossa

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun maakunnissa kehittyy aamulla ja aamupäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, yli 15 m/s.
Tuulivaroitus maa-alueille: Maan pohjoisosassa etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Hoitajien palkkoja pitää leikata

No samaa mieltä aloittajan kanssa! Työpaikan vaihdos on käynyt monta kertaa mielessä. 4 vuotta AMK-koulutusta, 3 vuotta ... Lue lisää...
PiiPaa

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

19.8.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image