Kotimaa

Ely-keskus: Talvivaaran Nuasjärven purkuputkeen ei yva-menettelyä

Talvivaara haluaa purkuputken Sotkamon Nuasjärveen. KUVA: Reijo Haukia
Kotimaa 2.9.2014 15:24
Kaleva

Kainuun ely-keskuksen mukaan Talvivaaran Nuasjärven purkuputkihankkeeseen ei sovelleta yva-menettelyä.

Nuasjärven rannalla on muun muassa Katinkullan lomakeskus ja Nuasjärven vedet yltävät Rehjan kautta Kajaanin kaupunkiin.

Talvivaara suunnittelee puhdistettujen vesien purkuputkilinjan rakentamista kaivosalueelta Sotkamon Tuhkakylästä Nuasjärveen Tikkalahden edustalle.

Ely-keskuksen mukaan Talvivaaran hankkeesta ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Päästöt kohdistuvat pääasiassa purkuputken välittömään läheisyyteen. Vesistöön kohdistuvilla päästöillä ei ole sellaista vaikutusta, joka kohdistuisi ihmisten fyysiseen terveydentilaan.

Purkuputken välittömässä läheisyydessä päästöillä voi olla vaikutusta kalojen käyttäytymiseen ja jääolosuhteisiin. Purkualueen ulkopuolella putkella ei ole ely-keskuksen mukaan sellaisia vaikutuksia, jotka vaikuttaisivat kalastukseen tai muihin virkistyskäyttömahdollisuuksiin.

Pelkoja ja epäluottamusta

Ely-keskus myöntää, että Talvivaaran aiemman toiminnan vuoksi yhtiöön ja sen esittämään purkuputkihankkeeseen kohdistuu pelkoja ja epäluottamusta, jotka saattavat alentaa alueen väestön kokemaa ympäristöturvallisuuden tunnetta.

Purkuputkihanke vaatii ympäristöluvan, josta päättää  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa putkihankkeesta ympäristölupamenettelyn yhteydessä.

Talvivaara on ilmoittanut perustavansa seurantaryhmän ja järjestävänsä hankkeeseen liittyviä infotilaisuuksia.

Tiedätkö aiheesta enemmän?
Lähetä vinkki, kuva tai video!
13222
MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (48)

Ely-keskuksen päättäjät ovat saaneet Talvivaralta ruskeita kirjekuoria jo vuosia niin ilmankos kaikki menee läpi!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

hyvä että Nuaksen mökkiläisetkin saa omansa tästä Kainuun kullasta!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

On se ollut ihmeellistä suunnittellua alunperin, kun kaivokselle pitäisi pumpata lisävettä ? Tämäkin todistaa sen, että on oletettu biokasojen rikkihapolla höystettynä lämpenevän niin, että se haihtuu ja tarvitaan lisävettä. Toiminta osoittaa, että on menty mönkään ja pahasti ? Tässä ote lupaehdoista:
Vedenotto Nuasjärvestä
Tavanomaisina vuosina Kolmisoppijärven säännöstely riittää hankkeen vedentarpeeseen, mikäli suunnittelussa onnistutaan ennakoimaan tulevan vuoden virtaamia ja vedenkulutusta. Hankkeessa on varauduttu kuitenkin siihen, että arviolta noin viidennes vesistä voidaan joutua ottamaan Nuasjärvestä.
Ottamorakenteet
Vedenottamo on alustavasti sijoitettu Nuasjärven etelärannalle Petäjäniemeen tilan RN:o 72:39 alueelle. Voimassa olevan kaavan mukaan vedenottamo sijaitsee maa- ja metsätalousalueeksi kaavoitetulla alueella.Vedenottamo sijoitetaan tontille siten, että se ei aiheuta ympäristövaikutuksia. Järveen tulevan imuputken pituus on noin 200 m. Imuputki johdetaan vedenottamon betoniseen allasäiliöön.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vuoksen suuntaan kuhat ovat lähteneet talvisyväteistä ainakin Nilsiään saakka yli 100 km matkalla.
Kemikaalit kerääntyvät syvänteisin. Veden maku on pilattu.
Niin että Hyvästi ihana Nuasjärvi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos Talvivaara olisi siitä purkuputkesta ympäristöselostuksen tehnyt, omasta asiastaan "puolueettomasti", niin faktat olisi Talvivaaralle myönteisiä. Siihen sitten olisi uskottava. Mutta siitä päästäisiin keskustelemaan.
Juuri ihmisten osallisuusoikeuden loukkaaminen on erityisen suurta Kainuun ELYn menettelyissä.

Ympäristölainsäädäntö edellyttää, että ympäristövaikutukset on riittävästi arvioitu ennen lupapäätöksen tekemistä. Tätä PSAVI ei ole kertaakaan tehnyt "riittävästi" Talvivaaran suhteen. Eikä tällaisella menettelyllä nytkään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Talvivaara on senverran luotettava toimija ,jotta tulevaisuudessa kierrän mm. Katinkullan kaukaa .
Onhan noita muitakin lomakohteita.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kuinka täysin konkurssikypsä "yritys" voi saada luvan toimintaan joka lisää sen ennestään jo törkeää toimintaa.
Putken valmistuttua ei kukaan voi valvoa sitä pitkin purettuja saasteita.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Montako järveä tai jokea Talvivaaran kaivos on pilannut?
Onko mediassa annettu tieto ollut objektiivista vai vihreesti sävytettyä?
Ajattelin vain että jos kaikki tieto mediassa olisi edes puoliksi oikeata niin kaivos olisi otettu valtion haltuun ja alasajoa varten olisi perustettu joku kallispalkkainen konsultti ryhmä miettimään sulkemisen seurauksia.
En vastusta Talvivaaran toimintaa vaan luvan myöntäneitä tahoja jotka eivät edellyttäneet toimivien puhdistamojen rakennusta ensiksi ennen toiminnan aloittamista eivätkä arvioineet liuotusaltaiden rakenteiden heikkouksia.
Ymmärrän kyllä että kaivoksella oli kiire päästä tuottamaan jotain mutta infrastruktuuri pitäisi ensiksi olla kunnossa ettei isoja ikäviä yllätyksiä pääsisi tapahtumaan. Eli suoraan sanottuna rakennustoiminnan valvonta on pettänyt pahasti.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

miksi ylensäkään koskaan tehdä YVAa, jos se on yhtä irti todellisuudesta kuin Talvivaaran YVA. Tapaus Talvivaara osoittaa kuinka vähän merkitystä on näillä kanslaisten kuulemisilla ja muilla muodollisdemokraattisilla rituaaleilla, joilla siunataan joka ikinen ympäristöä ja ihmisten omaisuutta tuhoava suurhanke siinä muodossa kuin luvan hakija haluaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Taas kerran Oulussa pelätään Talvivaaran myrkkyjä, mutta kun Oulussa oli suuri lentonäytös missä järjästäjiekin mukaan paloi tuhansia litroja lento kerosiiniä niin ei näkynyt valittajia. Mutta eihän sitä omaa pesää saa arvostella.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Elikkä siis mokin akan ja ukon huussin päästöistä todennäköisesti aiheutuu Talvivaaraa enemmän merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Päästöt kohdistuvat pääasiassa purkuputken välittömään läheisyyteen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ymmärrättekö te ihmiset mitä YVA tarkoittaa? :D YVA=Ympäristövaikutusten arviointi. ELY-keskus on nyt ilmoittanut, että erikseen tätä arviointia ei tarvitse suorittaa (joka olisi vienyt paljon aikaa ja rahaa, myös veronmaksajien) ja Talvivaara pääsee purkamaan vesiään eteenpäin nopeammin. Lupa putkelle tulee erikseen Aluehallinnolta, joka siis päättää saako Talvivaara lupaa tälle putkelle vai ei. ELY-keskus on nyt vain päättänyt, että tätä lupaa varten ei tarvitse tehdä kallista selvitystä.

Sitten vielä lisää tietoa tyhmille suomalaisille: Talvivaaraa ei voida vain laittaa kiinni. Mikäli lafka laitetaan kiinni, ei sen ympäristökuormat katoa mihinkään. Kilometrien mittaiset bioliuotuskasat pysyvät aktiivisina ja käyttövedetkin pitäisi puhdistaa. Tämä jää sitten kaikki veronmaksajien kontolle. Paras skenario olisi, että Talvivaara saa uuden purkuluvan, jolloin se pääsee puhdistamaan jätevetensä ja juoksuttamaan hyväksyttyä puhdistettua vettä tänne uuteen vesistöön. Näin ollen se pääsee louhimaan lisää tavaraa bioliuotuskasoihin, jolloin yhtiö saa tuotettua jalometalleja MYYNTIIN. Erityisesti kun nikkelin hinta on noussut, saisi yhtiö rahaa ja se voisi korjata mahdollisia ympäristövahinkoja sekä tuoda alueelle TYÖPAIKKOJA.

Elkää jaksako aina pistää kaikkeen hanttiin ja esittää kaikkitietäviä kun selvästi suurimmalta osalta puuttuu ymmärrystä tälle alalle. Ja kaikista huvittavinta on ELY-keskuksen ja Talvivaaran työntekijöiden solvaus. He tekevät työtään lain puitteissa aika hankalissa olosuhteissa, jotka lähinnä media ja yhteiskunta on luonut. Jos sisälukutaitoa ympäristövahinkojen päästömääriin olisi, tajuaisi Suomen nero kansa, että Talvivaaran päästöt ja ympäristövahingot ovat aika pienessä mittakaavassa verrattuna esimerkiksi Harjavallassa tapahtuneisiin vahinkoihin.

Talvivaara on yksi harvoista suomalaisomistuksessa olevista kaivosyhtiöstä. Samaan aikaan suomalaiset parjaavat kun kaikki myydään ulkomaille, mutta sitten ei olla valmiita pitämään omasta kiinni? Haloo hei ihmiset.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ymmärretään!! Mutta ymmärrätkö sinä sitä, että Talvivaaralle annetaan lupa saastuttaa taas yksi uusi järvi?
Talvivaaran vedet kun eivät ole puhtaita, vaan vain neutralisoituja, eikä puhdistuslaitteita ole paskan vertaa puhdistamaan niitä vesimääriä mitä Talvivaarassa on. Toivattavasti AVI:sta löytyy enempi ammattitaitoa, sitä mitä ELY:llä ei ole (hehän ovat vain Talvivaaran nöyriä koiria) eivätkä myönnä lupaa Talvivaaralle. Ja vielä tuohon, että saatas Talvivaara toimimaan,kun saatas uusi purkuputki,älä viitsi naurattaa Talvivaarahan on tuottanut tappiota koko olemassaolonsa aikana, ei yksi uusi purkuputki asiaa tulisi muuttamaan eikä saisi ihmeitä aikaan. Talvivaarassa pitää siivota oikein isolla luudalla jos yhtiö saadaan toimimaan, yhtiön hallitukselle ja P.Perälle kenkää sekä valvova viranomainen vaihtoon,siitä voisi aloittaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Saa Katinkulta meidän perheen puolesta olla, vaihdetaan lomanviettopaikka muualle. 15 vuotta tuolla on kuljettukin mutta tuon Talvivaaran takia emme kulje enää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt sopisi vihreiden herätä pääkaupunkilaisesta unestaan ja tulla vastustamaan purkuputkea. Viimeksi vihreät nukkuivat, kun ydinvoiman rakentaminen meni läpi. Minulta meni silloin usko siihen, että Suomessa olisi puolue, joka haluaa edistää ympäristön ja ihmisen hyvinvointia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (48)

Uutisvirta

10:49
Kuusamolainen karhumies Sulo Karjalainen on vuoden matkailuhenkilö – "Olen karhujen kanssa niin kauan kuin voi sulaa suussani"
10:25
Syyttäjä: Albaniasta johdettu huumerinki toi maahan ja yritti kaupata Suomessa 70 kiloa amfetamiinia viime kesänä – oikeudenkäynti alkoi
10:09
Komeat keinovalopilarit loistivat Oulun Takalaanilassa – jääsumunäytelmiä luvassa pohjoisessa
10:08
Kokoomus vahvisti neljä uutta ehdokasta Oulun vaalipiirissä – katso lopullinen ehdokaslista
9:57
Elinkautista istunut kolmoismurhaaja ja rikollisjengin ex-johtaja pääsemässä ehdonalaiseen vapauteen – Hovioikeus hyväksyi hakemuksen
9:56
"Pieniä, muutaman minuutin myöhästymisiä" – junaliikenne sujunut ilman suurempia ongelmia etelän lumikaaoksesta huolimatta
9:55
Naista syytetään aikeista tappaa Oulun poliisilaitoksen poliisi – "Oletko valmis kuolemaan, ei haittaa vaikka olet kyttä", nainen kirjoitti uhkausviesteissään
60
Suolattujen teiden määrä kasvaa pohjoisessa – "Vuodenvaihteessa teille tuli aika paljon hoitoluokkakorotuksia"
53
Vilkut ja rekisterikilpi eivät vapauta rakennusluvan tarpeesta – Pyhäntäläisyrityksen liikkuva ja talviasuttava mökkivaunu esillä Helsingissä
27
Arina vaihtaa Otto-automaatteja Nosto-automaatteihin, Pohjois-Suomeen tulee viisi uutta rahannostopaikkaa
25
Fazerin Oulun leipomon työntekijöillä öinen ulosmarssi vastalauseena leipomon sulkemisaikeille – "Fazerilla ei rahasta ole pulaa"
13
Seksuaalirikoksia tehneitä ei voi palauttaa edes perustuslakia muuttamalla – palautukset tuskin edes toimisivat rikosten ehkäisyssä, asiantuntija sanoo
13
Kittilän kultakaivos täytti 10 vuotta, mutta tunnelma ei ole katossa – "Nykyinen keskustelu huonontaa Suomen kilpailua investointirahasta"
13
"Kansalla ei ole lähtenyt mopo keulimaan" – Tuoreet seksuaalirikosepäilyt eivät ole juurikaan koventaneet asenteita ulkomaalaisia kohtaan, kertoo IL:n kysely

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Tuntematon sotilas 3.0

108 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Keskustelu työttömyydestä on ala-arvoista

Aikuisella ihmisellä on ihmisvelvollisuus elättää itsensä ja hieman tukea yhteiskunnan toimintaa. Muutoin on lapsen tas... Lue lisää...
Kylmä totuus

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

17.1.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image