Kotimaa

Asianajajat karsastavat tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den avus­ta­mis­jut­tu­ja – osa ei ota niitä enää lainkaan vastaan

Toivosta tulee entistä epätodennäköisemmin totta. Turvapaikanhakuprosessin oikeusapua on entistä huomattavasti vaikeampaa saada. KUVA: Katja Lehto
Kotimaa 22.2.2019 18:00
Ilari Tapio

Pääsyynä ovat alhaiset maksut. Turvapaikkajuttuja ei saa enää laskuttaa tuntikorvauksella. Tilalle tuli kiinteä palkkio, joka ei asianajajien mielestä riitä alkuunkaan.

Se joka ennusti turvapaikanhakijoiden asioiden ajamisesta miljoonabisnestä asianajajille, ennusti väärin.

Osa Suomen yksityisistä oikeusavustajista on luopunut niistä kokonaan. Asianajajaliiton mukaan jäljelle jääneet hoitavat niitä hyväntekeväisyystöinä.

Pääsyy ovat kehnot palkkiot. Ennen yksityiset avustajat saivat laskuttaa turvapaikka-asioista tuntikorvausta kuten muistakin jutuista. Syksyllä 2016 tuntikorvauksen tilalle tuli kiinteä palkkio.

– Samassa yhteydessä tehtiin useita muitakin turvapaikka-asioihin liittyviä lainmuutoksia, Asianajajaliiton oikeuspoliittinen juristi Elina Castrén muistuttaa.

– Tämä on kuitenkin ainoa jutturyhmä, jossa asiakohtaiset palkkiot ovat käytössä. Ne eivät kata työmäärää.

Osa tapauksista on todella vaikeita ja haastavia

Turvapaikanhakijoiden avustustehtäviä on hyvin monenlaisia.

Elina Castrénin mukaan osa niistä on siinä määrin helppoja, että kiinteä palkkio kutakuinkin riittää.

– Sitten on tapauksia, joissa avustajaa tarvitaan todella paljon. Kyse voi olla vaikkapa oikeudellisista näyttökysymyksistä tai asiakkaasta, joka on vaikeasti traumatisoitunut tai muutoin keskimääräistä ongelmallisempi, Castrén toteaa.

– Usein vaikeusastetta ja haastetta lisää asetelma, jossa asiakas ei ole saanut Maahanmuuttovirasto-vaiheessa lainkaan oikeusapua. Heitä on ollut paljon sen jälkeen, kun oikeusavun saamisen edellytyksiä tiukennettiin.

Korvaus on silti sama. Castrénin mukaan suuren työmäärän taksa on teoriassa olemassa, mutta sekin on asianajajille hyvin pulmallinen.

Asetusta muutettiin lokakuussa 2018 niin, että erityisistä syistä palkkio voi olla suurempi. Castrénin mielestä se saattaa auttaa yksittäistapauksissa, mutta se ei eliminoi asetuksen kaikkia epäkohtia. Se ei myöskään poista palkkioiden hyvin matalaa perustasoa.

Ennen oli useita alaan keskittyneitä asianajajia

Asianajajaliitto otti aiheeseen kantaa perjantaina julkaistussa Advokaatti-lehdessään. Siinä julkaistu juttu on tavallaan jatkoa valtioneuvoston joulukuussa julkaisemalle kyselyselvitykselle. Sen mukaan turvapaikanhakijoiden oikeusavun saamisessa on parannettavaa.

Selvityksen tekijä, Siirtolaisinstituutin erikoistutkija Outi Lepola pitää tilannetta ongelmallisena.

– Ennen oli asianajajia, jotka olivat keskittyneet turvapaikka-asioihin. Enää heitä ei ole samassa määrin. Ne jotka ottavat näitä juttuja vastaan, joutuvat nyt ikään kuin kompensoimaan saamatta jääviä tuloja paremmin tuottavilla tehtävillä, Lepola sanoo.

– Tämän seurauksena alalla on aikaisempaa vähemmän turvapaikka-asioiden kokemusta. Jos juttuja hoitaa vain silloin tällöin sivutoimisesti, kokemusta ei kerry samalla tavalla.

Oikeusapua pitäisi saada heti hakemuksen jälkeen

Joulukuisessa selvityksessä ehdotettiin useita toimia turvapaikanhakijoiden oikeusavun parantamiseksi.

Yksi oli hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden valitusaikojen palauttaminen normaalipituisiksi.

Toinen oli oikeusavun saaminen heti turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen. Sen arveltiin tehostavan prosessia kokonaisuudessaan.

– Nykyisen tilanteen taustalla vaikuttavat tapausten määrän nousu sekä samanaikaisesti tehdyt heikennykset hakijoiden oikeusturvassa, Outi Lepola selittää.

– Esimerkiksi valitusaikojen lyhentäminen vaikeuttaa oikeusavustajien työtä. Aikaa on liian vähän.

Lepolan mukaan Maahanmuuttoviraston puhuttelut eivät ole kaikilta osin riittävän perusteellisia. Puutteet kasvattavat virheiden mahdollisuutta ja kuormittavat valitusprosessia.

– Nopeaa ja edullista olisi, jos asiat hoidettaisiin heti hyvin ja oikeusapu olisi mukana jo alkuvaiheessa. Tällöin myönteisiä turvapaikkapäätöksiä tulisi todennäköisesti enemmän ja kielteiset olisivat paremmin perusteltuja, Lepola arvelee.

– Tämä puolestaan helpottaisi ja nopeuttaisi hallinto-oikeuden päätöksentekoa. Asiat sujuisivat.

Selvityksen mukaan 70 prosenttia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista ei ollut hallintovaiheessa saanut lainkaan oikeusapua yksityiseltä eikä julkiselta puolelta.

Oikeusapua turvapaikkapuhutteluun saa vain, jos avustajan läsnäolo on erityisen painavista syistä tarpeen tai hakija on ilman huoltajaa maahan saapunut alaikäinen.

Yli puolet turvapaikka-asioita hoitavista asianajajaista kertoo, että myös esimerkiksi tulkkauskuluja on leikattu. Sen vuoksi niitä on jäänyt avustajien maksettaviksi.

Oikeusapu voi olla kirjaimellisesti elintärkeää

Myös Asianajajaliiton oikeuspoliittisella juristilla on parannusehdotuksia. Elina Castrénin mielestä turvapaikka-asioiden asiakohtainen palkkiojärjestelmä on syytä kumota.

– Tilalle pitää ottaa taas tuntiperusteinen järjestelmä, vaikka ei sekään ongelmaton ole, Castrén sanoo.

– Taloudellisesti se joka tapauksessa korvaisi eettisesti ja asianmukaisesti tehdyn työn.

Advokaatti-lehdessä korostetaan, että turvapaikkapäätöksissä oikeusapu on kirjaimellisesti elintärkeää.

Jos ihminen saa virheellisen kielteisen päätöksen, hän joutuu pahimmillaan käännytetyksi maahan, jossa hänen henkensä on vaarassa.

"Ennen oli asianajajia, jotka olivat keskittyneet turvapaikka-asioihin. Enää heitä ei ole samassa määrin. Ne jotka ottavat näitä juttuja vastaan, joutuvat nyt ikään kuin kompensoimaan saamatta jääviä tuloja paremmin tuottavilla tehtävillä."

Outi Lepola Siirtolaisinstituutin erikoistutkija
MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (41)

On se haastavaa ku turvis ei tiedä millä henkilöllisyydellä sattuu lakimeiehen palvelua tarvimaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä se palkion tulee olla hyvä jonka työnä on rikollisten auttaminen ja heidän tekemien rikosten vähättely.Veronmaksajien ei kuitenkaan pitäisi olla maksumiehenä/naisena tai moninaisena.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Asianajajat ovat muissa asianajotehtävissä tottuneet niin suuriin palkkioihin, ettei tällaiset valtiovallan säätelemät ohjeistetut palkkiosummat tyydytä heitä. Toisaalta melkoinen osa maahanmuuttajien oikeusasioista ovat periaatteessa yksinkertaisia, sillä melkein kaikki maahanmuuttajat valittavat kielteisestä turvapaikkapäätöksestä, joista pääosalla tähdätäänkin vain lisäaikaan maassa oleskeluun.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

"Oikeudella ei ole hintaa"ja Suomi on sitoutunut ihmisoikeus-ja muihin oikeusvaltioperiaatteita sääteleviin sopimuksiin.Miksi kaikilla ei olisi mahdollisuus saada oikeudellista apua?Tyhmiä kommentteja.Nykyinen Oulun oikapupäällikkö on valittu vuoden oikeusavustajaksi,koska hänen kauttaan eivät edes työteliäätlue:tarkat ja luotettavat)asianajajatkaan saa lainmukaisia korvauksiaan. Eikö säästöleikkauksia ole koko linjan ja nyt sitten oikeudesta olla asianomainen oikeushenkilö ihmisoikeuksineen?Juuri tällaiset valittajatyhmentyjät vievät Suomen ja Oulun perikatoon kun taidot eivät riitä."Suutari pysykööt lestissään".

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Raharaharaha, ilmainen raha...
Melkoista tiliä tekivät näillä jutuilla ennen. Mitätön työmäärä, jutut samanlaisia. Samalla työllä pystyi hoitamaan useamman tapauksen kerralla. Se oli semmosta 25h laskutusta per työpäivä

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä se taitaa tuon asetuksen mukaan korvauksen määrä olla tavallisessa jutussa 900 euroa. Eli normaalin oikeusavun mukaan, tuo tarkoittaisi sitä, että juttuun saa kokonaisuudessaan käyttää yhdeksän tuntia. Tuossapa asetusteksti:

Avustajalle maksetaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tehtävään käytetyn ajan
perusteella maksettavan palkkion sijasta asiakohtainen palkkio, ellei erityisistä syistä muuta
johdu, seuraavasti:
1) hallintomenettelyssä käsiteltävässä asiassa 600 euroa ja, jos asiassa on ollut erityisen painavia syitä avustajan läsnäoloon turvapaikkapuhuttelussa, 900 euroa;
2) hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa 800 euroa ja, jos asia on laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativa, 1 300 euroa;
3) korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä valituslupa-asiassa 400 euroa ja, jos asia
on laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativa, 1 000 euroa.
Palkkio on kuitenkin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, 300 euroa hallintomenettelyssä käsiteltävässä asiassa, 400 euroa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa ja 200 euroa korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa, jos kyse on ulkomaalaislain (301/2004)
101 §:ssä tarkoitetusta ilmeisen perusteettomasta hakemuksesta, 102 §:ssä tarkoitetusta uusintahakemuksesta tai 103 §:ssä tarkoitetusta asian tutkimatta jättämisestä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Näyttää halukkaita löytyvän, kun syksyllä -15 tulleista ovat parhaimmat viidennellä valituskierroksella. Olkoon palkkio "pieni", mutta automaatio näyttää pyörivän. Sama vanha valitus vain pari sanaa muuttamalla homma jatkuu ja jatkuu...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

mainittu tämän "riittämättömän" palkkion suuruutta, mutta veikkaan, että se on kuitenkin suurempi kuin peruspäiväraha tai jopa suomalaisen keskivertotyöntekijän palkka kuukaudessa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Asianajajien ainoa tehtävähän on vain rahastaa eikä ne ota vastuuta mistään vaan vastuun kantaa vain ja ainoastaan asiakas.Valtion varoja ei tulisi käyttää muiden maiden kansalaisiin vaan kulut tulee periä asiakkaalta vaikka siihen menisi 100vuotta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No paljonko palkkio on? Eikö asianajajat tule toimeen palkkioillaan? Hyvä että tämäkin rahastuskeino on tukittu osittain.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ratkaisu voisi olla, että kielletään asianajajien voiton tavoittelu. Vihreät ja Li asialle. Tämän jälkeen Suomi olisi parempi paikka elää,

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaikkeen ne "as.ajajat sormensa tukkivat". Asuntoni ryösti 2 huumehörhöä. Ne sai valita as.ajajaksi kenet tahtoivat.
Istunnossa oli käydä niin että "minä olin liki syyllinen" kun väitun asuntoani vakinaiseksi = törkeä varkaus vastoin heidän as.ajajan väitettä autiotalosta.
Asialle piti liki nauraa koska osoite oli asuntoon ym. Työ oli toisella alueella ja olin just ehtinyt lähteä kun nuo kyttäsivät lähtöäni ja iskivät. Jäivät kiinni rysän päältä häl.järj. takia.
Tuomio tekijöille tuli, vaan n e as.ajajat laskuttivat valtiota roistojen puolustamisesta. Nuo jopa valittivat tuomiosta - ,,kukahan niille sitä esitti että "kannattaa valittaa".
Itse jouduin omat kuluni maksamaan - ei tullut "valtion apuja".
Ulosotossa ovat vaan niin se huume näyttää noilla yhä olevan nro 1. - eikä mitään vastuuta mistään.
Kämppä tulee, kassasta kuppirahaa ja loput varastetaan.
Työssäkäyvä sitävastoin on koko ajan tiukilla eri maksujen / velvoitteiden takia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

i think u should know that living is not easy. there are different reasons and need lawyer to help. There are times than only way is to escape of own country because have done bad things in own country and its not safe place live anymore. So only place is to come different place like finland.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pari kertaa olen tarvinnut asianajajan "apua", kummallakin kerralla on sattunut normaalia ongelmallisempi asianajaja , eivät tehneet jutun eteen juuri mitään , oikeussalissa ei menestystä , lopputuloksena jumalaton lasku. Nämä palvelut saavat riittää . Muutan Irakiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Luin miten näitä hommia tehtiin aikaisemmin maahantulijoille. "Asianajaja" kopioi jostain ulkomaisesta lehdestä jutun miten vaarallinen maa on ja lähetti sen kymmennennen anomuksen liitteenä sinisilmäisille viranomaisille. Lasku vaativasta työstä lävähti "asianajajan" tilille ja tuloksena kielteinen päätös ja sitten uutta putkeen jne.. Sairasta hommaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hetken olin jo toiveikas, että ammattikunta on löytänyt selkärangan ja kohtuuden mutta sitten selvisi, että liian pienet palkkiot oli syynä....:-\

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Luin aikoinani lukemattoman määrän asianajajien ja lupalakimiesten laatimia turvapaikkavalituksia. Laatu oli sellainen, että asiakohtainen palkkiokin oli aivan liikaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (41)

Uutisvirta

177
"Sotkun munkkeja" myynyt yrittäjä Vesa Mustakangas: "Tavoitteena oli myydä puhdasta lähiruokaa" – Savilaakson leipomo lopetti munkkien toimituksen
45
Puola ja Unkari pääsivät Suomen EU-kokouksessa helpolla – Suomi ja EU-komissio haluavat tulevaisuudessa sulkea demokratiaa halveksivien maiden rahahanat
36
Sarjakärki oli liian kova Lipolle – pesisleiri ja ilmaiskampanja täyttivät Raksilan lehterit
30
Liikenneministeri Sanna Marin Helsingin Sanomissa: "Tampereen ja Turun tunnin juniin on suhtauduttu aivan liian optimistisesti"
23
Kaakkurissa juostaan portaita ja poljetaan maastossa – Liikuntamaassa riittää treenaajia, vaikka alue ei ole vielä läheskään valmis
20
Qstockin rakentaminen alkaa viikonloppuna – katso kartasta, miten festivaali muuttaa liikennejärjestelyjä
19
The Guardian: Persianlahden tilanne kiristyi dramaattisesti – Pidätetyn brittitankkerin miehistö on nyt Iranissa satamassa ja yhä laivassa

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Metsäpalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Koillismaata sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Vihaan juttutupaa, tai sitten en

87 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Hakkaraisen Teuvo on kyllä aika äijä sanon minä

Pienellä paikkakunnalla kykenee toimia vaikka sahayrityksessä ym. ammateissa, mutta miten on toiminta hieman laajemmin k... Lue lisää...
Hakkarainen on äijä,...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

20.7.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image