Entiset liigamiehet veivät voiton - pelissä mukana viiletti Oulun entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Pennanen

Raahen Kanuunat ja Oulun Nitro-Kärpät pelaavat ystävyysotteluita säännöllisin väliajoin. Tällä kertaa oululaiset veivät voiton. KUVA: Vesa Joensuu
Urheilu 8.2.2018 14:48
Toni Länkinen

Raahen ja Oulun ikämiesjoukkueet kohtasivat leikkimielisessä ottelussa. Jäällä nähtiin tukku tuttuja pelimiehiä menneiltä vuosilta. Mukana oli myös entisiä liigapelaajia.

Kes­ki­viik­ko­na aa­mu­päi­väl­lä Raa­hen jää­hal­lin pa­ris­sa pu­ku­ko­pis­sa on var­sin let­keä tun­nel­ma. Ikä­mies­kiek­koi­li­jat ovat val­mis­tau­tu­mas­sa tär­ke­ään har­joi­tu­sot­te­luun, jos­ta voit­to ei ole pää­a­sia. Mut­ta meis­sä suo­ma­lai­sis­sa on sen ver­ran kil­pai­lu­hen­ki­syyt­tä, et­tei kau­ka­los­sa ha­lu­ta va­paa­eh­toi­ses­ti ai­na­kaan hä­vi­tä.

Raa­he­lais­jouk­kue Ka­nuu­nat isän­nöi ra­kas­ta vi­hol­lis­taan Nit­ro-Kärp­piä yli 65-vuo­ti­ai­den har­joi­tu­sot­te­lus­sa. Ken­täl­tä löy­tyi toki myös ”alai­käi­siä” pe­laa­jia, mut­ta täl­lai­ses­sa ys­tä­vyy­sot­te­lus­sa se sal­lit­ta­koon.

Vie­ras­jouk­kue oli saa­pu­nut Raa­heen vain kym­me­nel­lä pe­laa­jal­la. Moni oli sai­raa­na, jo­ten yk­si tal­ven ko­ho­koh­dis­ta jäi vä­liin. Tämä tar­koit­ti sitä, et­tä pe­li­ai­kaa tuli jääl­lä ol­leil­le ai­na­kin riit­tä­väs­ti.

Nit­ro-Kärp­pien ri­veis­tä löy­tyi muun mu­as­sa Kärp­pien en­sim­mäis­tä Suo­men mes­ta­ruut­ta vuon­na 1981 voit­ta­mas­sa ol­lut Jor­ma Tork­ke­li sekä Tam­pe­reen Koo­vees­sa ja Il­vek­ses­sä liki 250 lii­ga­ot­te­lua pe­lan­nut Sep­po Se­von. Nu­me­rol­la 68 se­läs­sään kau­ka­los­sa vii­let­ti Ou­lun kau­pun­gin­joh­ta­jan vi­ras­ta vas­ta eläk­keel­le jää­nyt Mat­ti Pen­na­nen.

Li­säk­si kärp­pä­pai­dan oli pu­ke­nut yl­leen raa­he­lai­sil­le var­sin tut­tu Han­nu Salo. Hä­nel­lä on pit­kä ko­ke­mus myös raa­he­lai­ses­ta jää­kie­kos­ta.

– On mu­ka­vaa ol­la tääl­lä. Tu­lee muis­to­ja mie­leen.

En­nen ot­te­lua raa­he­lais­jouk­ku­een Kari Kär­sä­mä­no­ja va­kuut­ti, et­tä ko­ti­jouk­kue pois­tuu kau­ka­los­ta voit­ta­ja­na.

– Ei siel­lä ken­täl­lä ol­la ham­paat ir­ves­sä, mut­ta voit­ta­maan läh­de­tään ai­na, ei­kä pe­rik­si an­ne­ta.

– Me­nee meil­le 9-7, Paa­vo Jyr­ki­lä huik­kaa vie­res­tä.

Tunteet kuumentuivat

Ot­te­lu al­koi Nit­ro-Kärp­pien ko­men­nos­sa. Tork­ke­li is­ki ot­te­lun kak­si en­sim­mäis­tä maa­lia ja näyt­ti pe­laa­mi­sen mal­lia. Ka­nuu­nat kui­ten­kin tais­te­li ja pää­si het­kek­si jopa rin­nal­le, mut­ta sen jäl­keen ou­lu­lai­set vei­vät pe­liä.

Ot­te­lus­sa näh­tiin run­saas­ti niin sa­not­tu­ja vii­ve­läh­tö­jä. Vaih­to­pen­kil­tä kuu­lui vä­lil­lä jopa pien­tä tur­hau­tu­mis­ta lii­an hi­taas­ta liik­keel­le­läh­dös­tä.

– Jos lai­dal­la vain sei­so­taan, ei peli läh­de liik­keel­le, eräs Nit­ro-Kärp­pien pe­laa­ja har­mit­te­li vaih­to­ai­ti­os­sa.

Yk­si ken­tän nä­ky­vim­mis­tä pe­laa­jis­ta oli Sep­po Ten­hu­nen. Moni raa­he­lai­nen jää­kie­kon ys­tä­vä muis­taa, kuin­ka Ten­hu­nen kiu­sa­si mo­lem­pia raa­he­lais­jouk­ku­ei­ta ai­ka­naan II-di­va­ris­sa. Mie­hel­lä on myös run­saas­ti lii­ga- ja I-di­va­ri­ko­ke­mus­ta.

– Tääl­tä on mu­ka­via muis­to­ja. On pe­lat­tu pal­jon tiuk­ko­ja pe­le­jä Kiek­ko-Ve­saa ja Te­räs-Kiek­koa vas­taan, 37 vuo­den ta­kai­nen Suo­men mes­ta­ri muis­te­lee.

Ot­te­lun lop­pu­het­kil­lä tun­teet mei­na­si­vat hie­man kuu­men­tua.

– Me­ni­kö tämä vie­lä tap­pe­luk­si, kuu­luu ky­sy­mys Ka­nuu­noi­den vaih­to­pen­kil­tä.

Mut­ta mis­tään sen suu­rem­mas­ta ei ol­lut kyse.

Lop­pu­vi­hel­lyk­sen jäl­keen raa­he­lais­jouk­ku­een Sep­po Vi­kiö läh­ti kui­ten­kin pu­ku­kop­pe­ja koh­ti en­nen kät­te­lyi­tä.

– Läh­den pois, kun käy­vät noin kuu­ma­na, Vi­kiö kuit­taa.

Hän kui­ten­kin tu­lee vie­lä toi­siin aja­tuk­siin ja hyp­pää ta­kai­sin kau­ka­loon kät­te­le­mään vas­tus­ta­jan pe­laa­jat. Näin leik­ki­mie­li­sel­le ot­te­lul­le saa­daan her­ras­mies­mäi­nen lo­pe­tus.

Ai niin, ot­te­lu päät­tyi lo­pul­ta Nit­ro-Kärp­pien suht sel­vään voit­toon. Maa­le­ja teh­tiin 17, ja ne ja­kaan­tui­vat ou­lu­lais­ten hy­väk­si 5-12.

– Ai­na on ki­vem­pi voit­taa kuin hä­vi­tä. Nyt kun oli­si vaan vie­lä sau­nail­ta. Siel­lä voi­tai­siin pe­la­ta kol­mas erä, Ten­hu­nen huik­kaa ja pai­nuu pu­ku­kop­piin.

MAINOS

Kommentoi

Uutisvirta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa kehittyy illalla tai yöllä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy paikoin voimakkaita ukkospuuskia, yli 15 m/s. Tuulivaroitus maa-alueille: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa etelätuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa kehittyy illalla tai yöllä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy paikoin voimakkaita ukkospuuskia, yli 15 m/s. Tuulivaroitus maa-alueille: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa etelätuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. Metsäpalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Millainen auto pitäisi laittaa ettet olisi kateellinen?

Laita sellanen auto jonka haluat ja johon sinulla on varaa ilman rahoitusta. Rekisteritiedon perusteella näkee kuitenkin... Lue lisää...
käteisostaja

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.

Naapurit

17.8.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image