Tu­le­vai­suus­sa­fa­ri vie ou­lu­lai­set työt­tö­mät nuoret työ­pa­jaan, jossa tu­le­vai­suu­den teemoja kä­si­tel­lään teat­te­rin keinoin

Lasten ja nuorten säätiö kertoo mediatiedotteessaan, että muun muassa Ouluun on tulossa Tulevaisuussafari-hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat oululaiset nuoret, jotka eivät tällä hetkellä opiskele tai ole työelämässä. Oulun lisäksi toimintaa järjestetään Kajaanissa ja Kemissä.

Tulevaisuussafari-hankkeessa nuoret osallistuvat kolmen kuukauden työpajatyöskentelyyn, jossa he käsittelevät tulevaisuuden teemoja teatteritaiteen keinoin yhdessä Kulttuuriosuuskunta ILMEen ammattitaiteilijoiden kanssa.

Kolmen kuukauden aikana nuoret valmistavat esityksen tulevaisuuden työelämästä. Esitys voi olla esimerkiksi näytelmä tai videoteos. Jos nuoret haluavat, esitys on avoin myös yleisölle.

Työpajatyöskentelyyn kuuluu myös nuorten vierailu paikalliseen yritykseen sekä käänteinen mentorointitilaisuus, jossa nuoret pääsevät toimimaan tulevaisuuden työelämän asiantuntijoina yrityksen edustajille.

– Mukaan voi tulla, vaikka takana ei olisi lainkaan kokemusta teatterista. Työpajajakson aikana nuoret harjoittelevat itsetuntemusta ja -ilmaisua sekä vuorovaikutusta. Ne ovat taitoja, jotka auttavat myöhemmin työelämään siirryttäessä. Tärkeiden taitojen karttumisen lisäksi nuoret saavat mielekästä tekemistä arkeen kolme kertaa viikossa kolmen kuukauden ajan, hankkeen projektipäällikkönä työskentelevä, Lasten ja nuorten säätiön asiantuntija Sofia-Charlotta Kakko sanoo tiedotteessa.

Tulevaisuussafarin tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteensa työelämän murroksissa sekä helpottaa nuorten kykyä siirtyä jatkopoluille opintoihin ja työelämään.

Koronatilanne tuo haasteita toiminnan järjestämiseen ja alueelliset suositukset otetaan vakavasti. Yhden ryhmän koko on toistaiseksi rajattu kahdeksaan osallistujaan.

Nuoret tulevat mukaan Tulevaisuussafarin toimintaan esimerkiksi paikallisen Ohjaamon kautta. Nuoren on mahdollista osallistua työpajatoimintaan työkokeiluna, jos se sopii hänen työllistymissuunnitelmaansa.

Hanketta toteutetaan vuosina 2021–2022 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Myös osallistuvat kunnat ja taidetoimijat sekä yrityskumppanit Valmet Automation Oy ja Osuuskauppa Maakunta osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Hankkeen kansallinen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.