THL: Ko­ro­na­vi­rus koet­te­li vau­va­per­hei­den välejä viime vuonna – pa­ri­suh­de­vä­ki­val­taa koki joka kym­me­nes ky­se­lyyn vas­tan­nut

-
Kuva: Vesa Joensuu

THL:n mukaan vanhemmille suunnatussa FinLapset-kyselyssä noin 12 prosenttia vastaajista kertoi kokeneensa jotain parisuhdeväkivallan muotoa 12 viime kuukauden aikana. Kyselyyn vastasi maalis-elokuussa kaikkiaan 8 169 vanhempaa.

Kyselyssä selvitettiin elokuusta alkaen myös koronan vaikutuksia parisuhteeseen. Vastaajia oli elokuussa 1 197.

Koronan vaikutukset jaksamiseen arjessa sekä läheisyyden tunteeseen ja erimielisyyksiin parisuhteessa olivat tulosten mukaan yhteydessä parisuhdeväkivallan suurempaan esiintymiseen.

– Tavallisimmin vastaajat kertoivat, että puoliso oli nimitellyt heitä lannistaakseen tai nöyryyttääkseen. Toiseksi yleisimpiä olivat fyysisen tai taloudellisen väkivallan kokemukset. Tutkimustulosten pohjalta ei voi kuitenkaan päätellä, onko väkivalta alkanut epidemian aikana vai sitä ennen, kertoo THL:n erikoistutkija Maaret Vuorenmaa tiedotteessa.

Lähisuhdeväkivallan auttavan puhelimen Nollalinjan puhelumäärät puolestaan nousivat ennätyskorkealle valmiuslain voimassaolon päättymisen jälkeen kesällä.

Tämä voi johtua keväällä kasautuneesta avun tarpeesta. Puheluiden määrä jatkoi kasvua loppuvuoden aikana. Nollalinjalle soitettiin viime vuonna yli 19 000 puhelua. Kasvua edellisvuodesta oli 31 prosenttia.

Puheluiden sisältöä seurataan anonyymeillä palvelunseurantalomakkeilla. Niistä selvisi myös, että valmiuslain voimassaolon aikana väkivallan tekijäksi ilmaistiin entistä useammin puoliso.