Yrityskaupat: Ou­lu­lai­nen oh­jel­mis­to­yri­tys Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

TERVA − poh­joi­sen<br>­mus­taa kultaa

Terva on ollut osa Suomen historiaa vuosisatojen ajan. Tällä sivustolla kerrotaan perusteellisesti tervanpolton historiasta ja merkityksesta Pohjois-Suomelle.

Vuosisatojen ajan terva oli tärkeä asia ihmisten jokapäiväisessä elämässä.Terva oli maamme ensimmäisiä kansainvälisiä vientiartikkeleita jo 1500-luvulla. Etenkin 1800-luvun kuluessa sen asema sekä Pohjois-Suomen talonpojille että Oulun kauppiaille oli taloudellisestikin merkittävä. 1800-luvun ja 1900-luvun alun  terva olikin kuin teknologia nyky-Oululle.

Kesällä 2003 Euroopan unioni päätti kieltää tervan käytön puunsuoja-aineena vuodesta 2006 alkaen. Tästä eteenpäin sen käyttö olisi ollut sallittua ainoastaan poikkeuslupien avulla lähinnä kulttuurihistoriallisissa kohteissa, kuten kotiseutumuseoiden yhteydessä.

Tervan pitkän historian vuoksi suomalaisten oli vaikea ymmärtää EU:n päätöstä, ja tervan puolesta noustiin taistelemaan.

Suomalaispoliitikkojen toimesta tervakysymys nostettiin uudelleen esille EU:ssa. Euroopan unionin komissio lupasikin valmistella muutosehdotuksen, jossa otettaisiin huomioon suomalaisten vuosisatainen tervanpolttoperinne ja sallittaisiin tervan käyttö myös tulevaisuudessa.