Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tekijät

Verkkoartikkelit on kirjoittanut opinnäytetyönä filosofian maisteri Sami Rontti, joka on opiskellut historiaa ja verkkoviestintää.

Verkkoartikkelit on kirjoittanut opinnäytetyönä filosofian maisteri Sami Rontti, joka on opiskellut historiaa ja verkkoviestintää.

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Kaleva.plus:ssa työharjoittelijana toiminut mediatekniikan insinööriopiskelija Sonja Palosaari.