Moottori

Saako sivullinen käyttää yk­si­tyis­tie­tä? Mikä on tiekunta? – Yhdeksän kysymystä ja vastausta yk­si­tyis­teis­tä

Suomessa on yksityisteitä on noin 360 000 kilometriä. Se pitää sisällään myös metsäautotiet. Arkistokuva. KUVA: Tapio Maikkola
Moottori 5.9.2016 7:30
Kari Pitkänen

Mikä on yksityistie?

Yksityistien omistavat tien varrella olevat kiinteistöt, ei siis kunta tai valtio. Yksityistien kunnossapito ja hoito kuuluvat sen yksityisille omistajille. Tie pituudesta riippuen omistajia on tyypillisesti muutamia tai useita kymmeniä.

Paljonko yksityisteitä on?

Yksityisteitä on noin 360 000 kilometriä (sis. metsäautotiet). Määrästä 90 000 kilometriä palvelee vakituista asutusta eli noin miljoonaa suomalaista. Yksityisteitä on 3,5 kertaa enemmän kuin valtion ja kuntien ylläpitämiä maanteitä ja katuja yhteensä.

Miten kunnossapito rahoitetaan?

Tienpidon kustannukset katetaan tiemaksuilla. Ne jaetaan kaikkien tieosakkaiden kesken kiinteistöjen liikennetarpeiden perusteella tieyksiköiden mukaan.

Yksikön hinta voi olla muutamasta sentistä yli euroon osakkaiden määrästä, tien pituudesta, käytöstä ja tien kunnossapidon tasosta riippuen. Vuosimaksut vaihtelevat yleensä kympeistä useaan sataan euroon.

Tuleeko rahaa mistään muualta?

Valtio tukee yksityisteitä tänä vuonna 8 miljoonalla eurolla. Vuodeksi 2017 ministeriö ehdottaa 13 miljoonaa euroa. Suomen Tieyhdistyksen mukaan rahoitustarve olisi 20 miljoonaa euroa. Kunnat tukevat omien yksityisteidensä ylläpitoa ja korjauksia. Tuloja saadaan lisäksi satunnaisista käyttömaksuista, joita voidaan periä tien ulkopuolisilta käyttäjiltä.

Mikä on tiekunta?

Tieosakkaat voivat toimia joko järjestäytymättä tai järjestäytyä tiekunnaksi. Tiekunta päättää tienpidosta säännöllisissä kokouksissa enemmistöpäätöksillä, jotka sitovat jokaista tieosakasta.

Tiekunnan (vuosi)kokoukseen saavat osallistua kaikki osakkaat. Heillä on käytössään omia tieyksiköitään vastaava määrä ääniä. Ulkopuolisilla on läsnäolo- ja puheoikeus vain heitä koskevissa asioissa.

Kuka päättää yksityistien liikennemerkeistä?

Pysyvästä liikennemerkistä päätetään tiekunnan kokouksessa. Ilman tiekuntaa merkkiin tarvitaan kaikkien osakkaiden lupa. Pysyvä merkki vaatii myös kunnan luvan.

Pysyvä liikennemerkki saa olla omatekoinenkin, jos se täyttää tieliikenneasetuksen määräykset muun muassa merkin koosta ja heijastavuudesta.

Saako sivullinen käyttää yksityistietä?

Yksityistien satunnainen käyttö, niin sanottu marjanpoimintaliikenne, on yleensä sallittu moottoriajoneuvolla, jos mitään kielto- tai rajoitusmerkkiä ei ole. Jos valtio tai kunta on tukenut yksityistien perusparannusta, ulkopuolista liikennettä ei saa kieltää 10 vuoteen. Jos kunta on myöntänyt kunnossapitoavustusta, liikennettä ei saa kieltää tuen saantivuoden aikana. Tällöinkin säännölliseen liikenteeseen tarvitaan lupa, ja siitä voidaan määrätä käyttömaksu.

Milloin yksityistien käyttämiseen tarvitaan lupa?

Jokamiehenoikeuksiin kuuluvat tilapäinen jalankulku, pyöräily, hiihtäminen ja ratsastus ovat yksityistiellä sallittuja, kunhan liikkuminen ei tuota vahinkoa, haittaa tai häiriötä.
Säännölliseen hevosliikenteeseen tarvitaan lupa ja siitä voidaan määrätä käyttömaksu.

Jos kyseessä on järjestetty tai ammattimainen toiminta – esimerkiksi juoksukilpailu, pyöräilytapahtuma tai vaellusratsastus – tarvitaan tieosakkaiden tai tiekunnan lupa.

Lupa vaaditaan myös muun kuin tieosakkaan hyväksi tapahtuviin tilapäisiin kuljetuksiin. Lupaa ei ole pakko myöntää. Tien käyttämisestä voidaan tällöinkin periä kohtuullinen käyttömaksu.

Saako yksityistiellä ajaa moottorikelkalla tai mönkijällä?

Moottorikelkka on maastoajoneuvo, jolla ei yleensä saa ajaa yksityis- tai maantiellä.
Tien tilapäinen käyttö on sallittu, jos kuljetustehtävä tai maasto ovat poikkeuksellisen hankalat tai jos kelkalla ylitetään tietä tai siltaa. Maastomönkijää koskevat samat pelisäännöt. Jos mönkijä on rekisteröity tiekäyttöön, sillä saa ajaa satunnaisesti yksityistielläkin ilman lupaa.

Lähteet: Suomen Tieyhdistys, Kangasalan kunta, Tero Laurila, www.tiekunta.fi

Yksityistie-sanastoa

Tiekunta
Tieosakkaiden muodostama elin, joka vastaa yksityistien tienpidosta.

Hoitokunta
Tiekunnan valitsema yleensä kolmijäseninen toimielin, joka huolehtii juoksevista asioista. Valitaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Toinen vaihtoehto on valita tehtävä hoitamaan toimitsijamies.

Tieisännöitsijä
Suomen Tieyhdistyksen kouluttama ja valtuuttama asiantuntija, joka vastaa esimerkiksi tiekunnan juoksevista asioista tai toimii sen apuna.

Tieosakas
Henkilö, jonka omistamalla kiinteistöllä on tieoikeus yksityistiehen tai elinkeinonharjoittaja, jolle on myönnetty tienkäyttöoikeus.

Tiemaksu
Kullekin osakkaalle laskettujen tieyksiköiden perusteella määräytyvä maksu yksityistien käytöstä.

Perusmaksu
Hallintokulujen kattamiseen tieosakkailta perittävä maksu, joka on yhtä suuri kaikille tieosakkaille. Hallintokulut voidaan kattaa myös tiemaksuilla.

Tiekunnan kokous

Tiekunnan on pidettävä vuosikokous normaalisti ennen kesäkuun loppua vähintään joka neljäs vuosi sekä muita kokouksia tarpeen mukaan.

Yksiköinti
Tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakaminen tieosakkaille.

Lisätietoja: Tieyhdistys.fi Finlex.fi: Yksityistielaki (1962/358) ja yksityistieasetus (2000/1267)Esko Hämäläinen: Tiekunta ja tieosakas (Suomen Tieyhdistys, 2015) Maanmittauslaitos: Käsikirja yksityistien tienpidon

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (88)

Meullä pidetään avoin puutarha päivä viiden(5) tunnin ajan. Ollaan hiukan syrjässä 4,5km maalla. Tienhoitokunta aikoo laskuttaa "ylimääräisestä" liikenteestä tuosta tapahtumasta. On kyseessä yksittäinen tapahtuma.
Tulukihan niillä kassavajetta?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ottaisiko Kaleva ystävälliseati selvää, onko laillista periä tiekunnan osakkaalta ,hänen ollessaan ulkopaikkakuntalainen ainakin kymmenkertainen tieosuusmaksu. Olen ulkopaikkakunnalla asuva metsätilan omistaja-ja kaupunki katsoo voivansa pistää tieosakkaat niin eriarvoiseen asemaan. Lisäksi tie on läpiajettava,joten kuka tahansa thaipoimija liikkuu siellä ilmaiseksi !!?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Yksityistien varrella olevan kiinteistön asukkaat ovat omavaltaisesti ottaneet maanmittaustoimituksessa yksityistieksi määrätyn alueen huomattavalta osin piha-alueekseen. Olenko oikeassa, että ilman mitään kyselyjä ja ilmoituksia saa tien rakentaa sille määrättyyn paikkaan? Mainittakoon, että nuo asukkaat tietää alueen olevan tieksi määrättyä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaikki yksityistiet ja metsäautotiet pitäisi puomittaa ja ilmanaikuinen rällääminen lopettaa kokonaan. On outoa että metsästyksessä saa käyttää autoa apuna.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Väite, että tienpidon kustannukset jaetaan kaikkien tieosakkaiden kesken kiinteistöjen liikennetarpeiden perusteella tieyksiköiden mukaan , on harhaanjohtavaa tietoa. Yksiköinti on kovasti epäoikeudenmukaista, koska se ei todellakaan ota huomioon sitä todellista tien käyttöä. Tiedän pienituloisia eläkeläisiä, joilla ei välttämättä ole autoa ollenkaan ja jos onkin, niin autolla asiointia saattaa parhaimmassakin tapauksessa olla yksi kerta viikossa. Vastaavasti on talouksia , joissa autot menevät ja tulevat jatkuvana virtana. Nämä kaksi esimerkkitapausta maksavat tismalleen saman suuruista tiemaksua tieyksiköinnin mukaan , vaikka liikennetarpeet eivät täsmää alkuunkaan.

Oikeudenmukaisempaa laskutusta sen todellisen tienkäytön mukaan tähän systeemiin tarvitaan!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Meillä on tismalleen sama juttu. Me käytetään tietä paljon vähemmän kuin naapurimäkkiläinen jolla on 10 lasta ja 48 lastenlasta. Ja toistasataa sukulaista ajelemassa viikottain.
Mutta. Miten määrittelet "oikeudenmukaisen laskutuksen"? Menetkö sinne teinposkeen istumaan ja laskemaan autoja?
Tuommoiset ehdotukset ovat naurettavia ja järkevintä on vain jyvittää maksut tieosuuden mukaan. Tai sitten pitää myydä paikka pois jos alkaa ahistamaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä tien tarve pystytään määrittämään myös käytön mukaan mikäli vain halua riittää. Ei tietenkään lähdetä hiuksia halkomaan eikä todellakaan tien poskeen kyttäämään toisten ajoja. Ihan vaan järkevä laskutoimitus, jonka jokainen omista tarpeistaan "rehellisesti" tekee ja antaa tieisännöitsijälle.

Nyt näen tilanteen niin että ne, jotka tietä käyttävät kohtuullisen vähän, maksavat myös niiden ajoja, jotka ovat tien päällä jatkuvasti. Enkä näe tätä laisinkaan oikeudenmukaisena käytäntönä. Samoin pienet metsäpalstat, joissa ei vuosiin käydä, pitäisi poistaa maksulistalta. Metsäpalstan haltija osallistuu tiemaksuun sitten, kun palstalla tehdään metsätöitä enemmälti ja aiheutetaan tierasitusta. Tietenkin, jos palsta on vaikkapa virkistyskäytössä ja siellä retkeillään moottoriajoneuvoa hyväksi käyttäen tuon tuostaki, niin silloin on syytä osallistua myös tiemaksuun.

En todellakaan puhu omasta tilanteestani, sillä meidän ajot tieosuuskunta määrittää ihan autokohtaisesti ja raskaasta ajoneuvoliikenteestä laskutetaan vielä erikseen. Mutta sen verran olen maksuosuuksia lueskellut, että käytön mukaan laskutus ei todellakaan mene, joten siltä osin koko lehtijutussa on suurehko virhe.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tämähän on mielenkiintoinen aihe. Piti ihan googlata "yksityistielaki" ja löytyi tuommoinen Suomen tieyhdistyksen julkaisu, kuin "Yksityisteiden tienkäytön pelisäännöt". Siellä tästä marjanpoiminnasta sanottiin, ettei satunnainen marjanpoimijan tienkäyttö yleensä ole ongelma, mutta "Jos toiminta on muulla järjestettyä esimerkiksi sillä tavoin, että poimijoita tai
muita osallistujia kuljetetaan tai ohjataan paikalle, voidaan mahdollinen käyttömaksu periä toiminnan järjestäjältä. "

Voisko tuon tulkita siis niin että kun yksityistien varteen pölähtää lauma thaimaalaisia marjanpoimijoita, niin tienkäytöstä voi lähettää laskun sille, joka nämä poimijat on tänne hommannut?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomessa maanomistaja on heikossa asemassa. Ei ole oikeutta omiin maihin. Maattomat valittajat tärvelevät tiet joka kevät.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä metsäyhtiöt korjaa jälkensä, kunhan ne vain ilmoittaa, sillä huonolla korjausmaineella alkaa kaupat lipsua kilpailijalle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä pitäisi näillä isonjaosta peräisissä maa-alueissa kulkea rasite määräämättömiä aikoja. Jos noita valtion maita on aikoinaan ilmaiseksi jaettu, niin kyllä kansalaisilla pitää nämä liikkumisoikeudet olla. Ja jos maa-alueen nykyinen omistaja/t ovat tien taloudellisen hyödyn takia tuonne tehneet, niin silloin sitä saa vapaasti käyttää. Tosin pyrittävä olemaan rikkomatta sitä.

IMO, laki ei välttämättä ole samaa mieltä ajatuksieni kanssa :-D

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tämä kirjoittelu taas näyttää että todellakaan mikään muu kuin tie ei aiheuta suomessa enempää kateutta ja kaunaa toisia kohtaan. Vaikkei se tie mitenkään siitä kärsisi mutta kun joku muu käyttää sitä. Naurettavaa. Ja itselläni on ainaki sellainen kalusto että ajelen polkua kuin polkua pitkin eikä sille muut mitään voi. Tulkoot kateelliset sakottamaan jos kiinni saa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Meneekö tien hoitokuntakin uusiksi jos puheen- rahastohoitaja sekä osa luopuu tehtävistään henkilökohtaisista syistä tien hoitokunnalla jossa on n 20 tie osakasta
Tie hoitokunnalla on ulkopuolinen isännöitsijä

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Menee uusiksi valitaan uusi tiehoitokunta puheenjohtaja sihteeri rahastonhoitaja ja niin edelleen
Kokous kutsun lähettää isännöitsijä kaikille osakkaile

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Useassa paikassa näkee itsetehtyjä liikennemerkkejä, esim. tarra liimattuna vaneriin. Niillä ei ole mitään merkitystä, joten ei tarvitse noudattaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Entäs liikennemerkit, jotka on asennettu määräysten vastaisesti, kuten väärälle puolen tietä, tai ripustettu puhun.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minä aikanaan pidin siirettävää puomia yksityisen mökki/metsätieni alussa. Silloin tietä käytti jatkuvasti joku. Enpä kerran päässyt mökille autolla kun hirviporukka (minun maat ei kuulu hirviporukalle) oli parkkerannut koko kalustonsa pitkin mökkitien vartta ja mökkitielle. Puomi oli siiretty sivuun. Päätin myöhemmin hävittää puomin, nyt tiellä ei ole minkäänlaista liikennettä itseni lisäksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Itse olisin vetänyt traktorilla koko tämän kaluston jonnekin muualle, siinäpähän olisivat ihmetelleet.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos ois ajanu oman auton siihen viimeiseksi tulpaksi , ja mennyt pariksi päivää mökkeileen

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nostanpa kauhakuormurilla pari isompaa kiveä tilustielle, loppuu jokasyksyinen ökymaasturien ralli tilustiellämme. Ajakoot lahtipaikalleen helikopterilla ym. Metsästyksen johtaja on itseään täynnä oleva nousukas, joka ei menneinä vuosina ole puheisiin ryhtynyt tilustien luvattomasta käytöstä. Nyt loppui hiljainen vuosia kestänyt hyväntahtoisuutemme.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (88)

Uutisvirta

8:52
Nyt se on tutkittu – moni pitää vihreään kuluttamiseen kannustamista vastenmielisenä tuputtamisena
7:35
Ainakin 11 ihmistä kuoli asehyökkäyksissä vesipiippubaareihin Saksassa – myös epäilty löytyi kuolleena
7:00
Päivän leffapoiminnat: Alakuloinen jännäri varoittelee tulevaisuudesta – populistinen presidenttiehdokas on kuin nykypäivän hahmo
7:00
Älä tyydy tavanomaisiin laskiaispulliin – kokeile aivan uusia täytteitä tai yhdistele perinteisiä omaperäisesti Tilaajille
6:54
Pikaluottoja tyrkytetään myös firmoille – "Se on äärimmäisen kallista rahaa" Tilaajille
6:33
Tuulilasit ottavat taas osumia irtokivistä – oululaisyrittäjällä poikkeuksellisen kiireinen alkuvuosi: "Etenkin Pohjantiellä napsuu kuulemma ihan jatkuvasti" Tilaajille
6:30
Mies ajoi rajua ylinopeutta Iissä – alkometri näytti törkeitä lukemia
13
Uudet liikennemerkit tulevat Suomen teille – keltainen viiva vaihtuu valkoiseen
13
Kärpät säilytti sarjataulukon piikkipaikkansa nihkeähköllä voitolla sarjajumbosta – Sportin Dufva: ”Paras tänään näkemäni maalintekijä oli Hannu Hilli Oulun Värisilmästä”
11
Karjasilta on kaikesta huolimatta vielä yksi maamme yhtenäisemmistä jälleenrakennusalueista – joitain käsittämättömiä kötöstyksiä löytyy Lukijalta
6
Perhe jäi kahden tulen väliin: Oulun kaupunki vaatii Karjasillan suojeltuun hometaloon korjausta, 50 neliön talolle kustannusarvio jopa 365 000 euroa – purkulupa ei hevillä heltiä kulttuurisesti arvokkaalla alueella Tilaajille
5
Kysyimme, miten opettajien kohtaamista vaaratilanteista ilmoitetaan – "Suurin osa ilmoituksista on oppilaiden aiheuttamista väkivaltatilanteista"
5
Koppikorvausten jyrkkä kasvu tyssäsi viime vuonna – syyttömänä vangituille maksettu korvaussumma romahti 1,3 miljoonalla eurolla
5
Äänestysinto on nousussa Yhdysvaltojen demokraattimielisillä alueilla – lupaa hyvää Trumpin kaatoa yrittäville

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi aamulla Etelä-Lapissa lumipyryn vuoksi.
Ajokeli muuttuu huonoksi aamulla maan itäosassa, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Miksi Perussuomalaisia pelätään?

264 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

ministerien virka autot

Onnellinen ihminen ei kadehdi. Ei ketään, ei mitään, ei missään. :) Lue lisää...
VELATON VARALLISUUTE...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

20.2.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image