Moottori

Näin kilpa-auton ja henkilöauton huoltovälit eroavat toisistaan

Juha Salo on rallin 10-kertainen suomenmestari. Vuodesta 2015 alkaen miehen ajokkina on ollut Peugeot 208. KUVA: Auto Bild
Moottori 30.7.2017 8:30
Markus Markkanen

Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

Tuntuuko oman autosi huolto turhan kalliilta ja huoltoväli liian tiheältä? Kävimme Juha Salon tallilla kyselemässä ralliautojen huoltoväleistä. 

Henkilöautojen huoltovä­lit pitenevät pitenemis­tään. Vielä 90-luvulla moottoriöljyn ja öljyn­suodattimen vaihto piti tehdä jopa alle 10 000 kilometrin välein. Ny­kyisin huoltovälit ovat merkittä­västi pidempiä – esimerkiksi moot­toriöljyillä voidaan ajaa aiempaan verrattuna 3–4-kertainen kilomet­rimäärä.

Joitakin huoltokohteita on myös poistunut. Monissa automalleissa vaihteistoöljyn oletetaan kestävän koko auton eliniän ajan.

Mutta miten käy huoltovälin, jos auton rasitus ja viritysaste viedään äärimmilleen? Selvitimme, miten katukäytössä olevan henkilöauton huoltoväli vertautuu tavalliseen autoon pohjautuvaan kilpa-autoon.

Kilpa-automaailma

Uusimaalaisen teollisuushallin si­sältä löytyy sinioranssiin värityk­seen verhoiltu Peugeot 208 TI16 R5. Tämä joukosta erottuva ranska­lainen on rallin 10-kertaisen suo­menmestarin Juha Salon nykyinen kilpa-auto. Ulkoapäin 208 näyttää etäisesti esikuvanaan toimivalta katumallilta – ralliversioon on kui­tenkin kiinnitetty erilaisia spoi­lereita ja levityksiä – sekä tietysti suuri määrä sponsoreiden mainos­teippejä.

Itse autolla on hyvin vähän yh­teistä katumallin kanssa. Sisätilat täyttyvät turvakaarista, ja iskun­vaimentimien tornit ovat täyn­nä vahvikkeita ja hitsaussaumo­ja. Öhlinsin iskunvaimentimet ja Alconin jarrut näyttävät hurjan kokoisilta – molemmat saisivat ka­tuauton vastaavat osat näyttämään lähinnä leluilta.

Moottori on katumallin tapaan 1,6-litrainen, mutta se on kallistet­tu lähes kiinni tulipeltiin, ja väri­nöitä vaimentavien kumipuslien sijaan moottori on suoraan kiinni auton korissa. Ajon aikana esiinty­vä tärinä ja meteli ovatkin kaukana katuversion sivistyneisyydestä.

Huoltojen nopeuteen on panostettu. Kilpa-auton voimalinjan irrottamiseen ja kasaamiseen kuluu noin puolet tavanomaisesta ajasta. KUVA: Auto Bild

Toki myös huollon nopeuteen ja sujuvuuteen on panostettu. Taval­lisen nelivetoisen auton moottorin ja voimalinjan irrottamiseen kuluu herkästi työpäivän verran aikaa, kun liittimiä ja letkuja poistetaan ja merkitään.

R5-luokitellun ralliauton moot­tori on kiinnitetty koriin vain kol­mesta kohtaa, ja siinä on vain kaksi sähköliitintä. Kahvitauon aikana koko moottori löytääkin tiensä ta­kaisin konehuoneeseen kahden mekaanikon voimin. Koko voima­linjan irrotus ja kasaus vie noin puolet tavanomaisesta ajasta.

Vilskettä konehuoneessa

Kilpa-auton konehuoneen puolella työskennellään usein ja ahkerasti. Normaalin vuosihuollon sijaan ral­liauton moottoriin tehdään huol­toja ja tarkistuksia joka kilpailun jälkeen eli muutaman sadan eri­koiskokeella ajetun kilometrin vä­lein. Tieliikenteessä ajetuilla erikoiskokeiden välisillä siir­tymäkilometreillä ei ole merkitystä huoltovälin kannalta.

Tavallisessa perheautossa öljyn­vaihtoväli voi olla nykyisin 40 000 kilometriä. Ralliautossa öljyn ja suodattimen vaihto tehdään jokai­sen rallin jälkeen, jolloin mittaris­sa on 100–150 erikoiskoekilomet­riä. Tavallisella Peugeot 208 GTI:llä pääsee hieman kilpa-autoa pidem­mälle, sillä sen öljynvaihtoväli on noin 300-kertainen.

Entä millainen on kilpamoot­torin kesto? Osa lukijoista saattaa muistaa, että esimerkiksi legen­daarisen kuplavolkkarin mootto­rit kestivät vuosimallista riippuen noin 150 000 kilometrin ajomatkan. Nykyautojen moottorit kestävät useita satojatuhansia kilometrejä – yleensä siis auton koko käyttöiän. Hurjimmat dieselkuskit ylittävät autoillaan jopa miljoonan kilomet­rin rajan.

Kilpa-autojen maailmassa on jälleen hieman toisenlaista. Vaik­ka Peugeotin 280-hevosvoimaisen moottorin litrateho on ”vain” 175 hv/litra, tehtaan suositeltu huol­toväli moottorille on 4 000 kilo­metriä. Juha Salon mukaan aivan parhaan suorituskyvyn saavut­tamiseksi huolto tulisi kuitenkin tehdä noin 2 000 kilometrin välein.Kunnostushuoltoa varten moot­tori lähetetään Italiaan, jossa ko­neen tiiviys ja toiminta tarkis­tetaan. Tilalle saapuu valmiiksi huollettu moottori. Hintaa mootto­rin ”perushuollolle” kertyy noin 10 000 euroa.

Turboahdin kuluu hurjasta pyö­rimisnopeudesta huolimatta katu­ajossa hyvin vähän ainakin silloin, jos laakereille tärkeästä öljynvaih­doista huolehtii ajoissa. Kestoikä on usein ainakin muutama sata­tuhatta kilometriä. Ralliautossa ahtimen rasitus on merkittävästi suurempi – sopivaksi huoltoväliksi Salo sanoo noin 2 000 kilometriä.

Kuten oheisesta taulukosta ilmenee, ralliauton huoltovälit ovat ”hieman” lyhempiä kuin katumalleissa. Ralliauton kilometrilukemat ovat erikoiskokeella ajettuja kilometrejä.

  PEUGEOT 208 GTI  PEUGEOT 208 TI16 R5
Öljyn ja suodattimen vaihto 30 000 km/1 vuosi  100–150 km (rallin jälkeen)
Voimansiirron öljyjen vaihto 60 000 km  200 km
Ilmansuodattimen vaihto  60 000 km / 4 vuotta  150–200 km
Sytytystulppien vaihto 30 000 km / 4 vuotta  n. 1 500 km (myös puolat)
Jarrunesteen vaihto  2 vuoden välein  300–350 km (2–3 rallia)
Matkustamon suodattimen vaihto  30 000 km / 2 vuotta  -
Vaihteiston huolto   -                                                  500 km
Moottorin kunnostus  - 4 000 km (maksimitehot 2 000 km)
Turboahtimen huolto   - 2 000 km

  
Voimalinja kovilla

Vaihteistoöljyjen vaihto ei edes kuulu kaikkien nykyautojen huol­to-ohjelmaan. Vanhemmissa au­toissa vaihtovälinä saattoi olla ta­vallisessa käytössä esimerkiksi 80 000 kilometriä.

Ralliauto on jälleen omassa luo­kassaan – toki niin on myös auton synkronoimaton sekventaalivaih­teisto. Jämerästä rakenteesta huo­limatta meno on rankkaa. Kaikki voimansiirron öljyt – vaihteisto, kulmavaihde ja vetopyörästö mu­kaan lukien – vaihdetaan 200 kilo­metrin välein.

Kytkinlevy kuluu kilpa-autossa yllättävän vähän, sillä sitä ei juu­rikaan luistateta. Salo vitsaileekin, että suurin osa kytkimen kulumi­sesta aiheutuu lähinnä autoa las­tattaessa. Toki sintterilevyillä va­rustettu monilevykytkin kestää luistattamista huomattavasti taval­lisen auton massalevyä vähemmän.

Voimalinjaan kuuluvat myös ve­toakselit. Tavallisen auton tapauk­sessa kuluneesta vetonivelestä ai­heutuvaa kolinaa saattaa esiintyä muutaman sadantuhannen kilo­metrin jälkeen. Usein tämä johtuu nivelen vikaantumisen sijaan ha­pertuneesta ja hajonneesta suo­jakumista, jonka jälkeen niveleen eksyvä lika aiheuttaa voimakasta kulumista.

Peugeotin kilpa-autossa vetoak­selien vaihtoväliksi on määritelty 2 000 kilometriä. Vetoakseli ei vält­tämättä hajoa näin nopeasti, mutta sopivalla vaihtovälillä keskeytyk­sen todennäköisyys jää tarpeeksi matalaksi.

Kestävä jousitus

Tavalliseen autoon tehdään alusta­huoltoja lähinnä silloin, kun osia vaurioituu. Esimerkiksi tukivarsien ja alustan osien kumista valmiste­tut puslat hapertuvat iän myötä, ja iskunvaimentimet saattavat vuotaa elinkaarensa ehtoopuolella.

Ralliautolla on kuitenkin tärkeää päästä pahasta röykytyksestä huo­limatta maaliin. Suuresta koostaan huolimatta iskunvaimentimet ovat todella kovilla, kun puut vilisevät ohi nopeuden ollessa hiekkatiellä yli 150 km/h. Iskunvaimenninhuol­to onkin ajoitettu 4–500 erikois­koekilometrin välein. Tukivarsien nivelet käydään läpi jokaisen kil­pailun jälkeen.

Katuautoon verrattuna moottori on voimakkaasti kallistettu. KUVA: Auto Bild

Hyvä jousitus ja iskunvaimen­nus huolehtivat siitä, että ralliau­ton rengas viettää mahdollisim­man suuren osan ajastaan kiinni tien pinnassa. Renkaat ovatkin yksi auton tärkeimmistä osista. SM-ral­leissa renkaiden määrä on rajoi­tettu 12 kappaleeseen eli kolmeen sarjaan per kilpailu. Erityisesti tal­viralleissa huonokuntoiset ja jää­tyneet tiet aiheuttavat piikkiren­kaiden voimakasta kulumista. Juha Salon mukaan renkaita käytetään poikkeuksetta täysi määrä jokai­sessa rallissa.

Tavallisilla katurenkailla voidaan ajaa 20–30 000 kilometriä – toki ajon sporttisuus vaikuttaa merkit­tävästi renkaiden kulumiseen.

Kilpa-autoissa käytetyn tek­nologian mainostaminen voikin kuulostaa tämän jälkeen lähinnä huvittavalta: todellinen haaste val­mistajille on katuauton kestävyys. Esimerkiksi eri öljyjen tulee kestää vuosien ajan kylmäkäynnistyksiä, sekaan eksyvää kosteutta ja erilai­sia epäpuhtauksia.

Jos seuraavaa öljynvaihtohuoltoa maksaessa päässä tuntuu pientä ki­reyttä, niin kannattaa muistella sitä, että joillakin autoilla kilometrit ovat vielä huomattavasti kalliimpia.

Tilaa Auto Bild täältä!

Kalevan digitilaajana voit tutustua Auto Bildin lehtiin uudessa eKalevassa!

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Itse olen onnistunut viemään tuunauksen optimiin sillä minulla on myös spoilerita, levityksiä ja tarroja. Lisäksi tärinä ja meteli on sivistymätön. Silti olen onnistunut ajamaan samoilla renkailla jo monta kesää eikä ole tarvinnut ikinä huoltaa. Olenkin huolehtinut jousituksen kestävyydestä lyhentämällä jousi niin puslat eivät niin kulu eikä mahdu roskia renkaan ja lokasuojan väliin. Samalla alusta pysyy puhtaampana ja kotipiha lumettomana.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ralliautoilu onkin rahamiesten hommaa.Ihmettelin silloin nuorempana,mistä rahat tulevat kilpailijoille.Sponsorirahoja piti olla keräämässä yrityksiltä,ainakin se porukka missä minä pyörin.En silloin tiennyt,että pääosa harrastajista on yrittäjiä(menestyviä),sitä kautta osalla rahaa riitti.Kaverini,joka ajoi,oli myös yrittäjä,pienyrittäjä,ei rahaa valtavasti.Ei normaali palkansaaja pysty kunnolla harrastamaan rallia,jos isukilla ei ole pörssi kunnossa.Tänä päivänä rahaa pitää olla vielä enemmän,eli veikkaisin palkansaajien olevan vähemmistönä lajissa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Huolto on tärkeä. Yhtä tärkeäää on myös se, että huoltomiehet pysyvät samoina, eivätkä vaihdu. Pysyy tietotaito mukana ja homma toimii.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

13:30
Oulun Hiukkavaarassa alkaa Family Fortnite -pelikurssi varhaisnuorille ja heidän vanhemmilleen
13:05
Yhdysvalloissa esivaalikisa virkistyy miljardööristä – Michael Bloomberg mukaan demokraattien vaaliväittelyihin
12:37
KRP: Suomalaisyhtiö Cargotecin esimiesten epäillään huijanneen yhtiöltä 14 miljoonaa – tapaus siirtyy syyttäjän harkittavaksi
12:36
Arvio: Nykysirkuksen selfie ihmistä ajavasta kisavietistä – Nilas Kronlid ja Manel Rosés lentävät vipulaudalla nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin Tilaajille
12:04
Tuore tutkimus: Joka kolmas koira kärsii ääniarkuudesta, ei-toivotussa käyttäytymisessä eroja rotujen välillä – "Yksi suurimpia eroja löytyi vieraiden ihmisten pelossa"
11:59
Poliisilta lisätietoa Raitotien neljän auton kolarista: Kuorma-auto tönäisi henkilöauton vastaantulevien kaistalle, vastaan tullut auto törmäsi rajusti keulaan
11:58
Kuopion koulusurman syytteennosto lykkääntyi puolella vuodella – Krp on yhä vaitonainen miekkamiehen motiiveista
38
Oulun kauppakamari: Työvoimapulasta voi tulla matkailualan kehityksen este, oman auton käyttöä työmatkoihin pitäisi syrjäseudulla tukea
20
Suomi on menettämässä yli 300 miljoonaa EU:n maataloustukia – Hallitusohjelman ylimalkainen kirjaus lupaa korvata leikkaukset, mutta hallitus ole vielä käsitellyt linjausta
19
Ulosottovelallinen voi saada puoli vuotta aikaa, jolloin palkkaa ei ulosmitata – Lykkäystä pitää hakea, ja viime vuonna puolelle hakijoista sanottiin "ei"
18
Kaupunki perustaa säätiön Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen toteuttamista varten – Kulttuurille myös oma pitchauskisa
14
Lehti: Suomalaiset innostuivat muovinkierrätyksestä niin, että muovipakkausjätettä joudutaan pian viemään ulkomaille kapasiteetin loppuessa
10
Perhe jäi kahden tulen väliin: Oulun kaupunki vaatii Karjasillan suojeltuun hometaloon korjausta, 50 neliön talolle kustannusarvio jopa 365 000 euroa – purkulupa ei hevillä heltiä kulttuurisesti arvokkaalla alueella Tilaajille
10
Jokien vedenpinnat ovat korkealla ja hyydepadot uhkaavat Pohjois-Pohjanmaalla – "Ei tämä ole normaali helmikuun tilanne"

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli muuttuu huonoksi keskiyöstä alkaen Etelä-Lapissa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lumisateen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Miksi Perussuomalaisia pelätään?

357 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Karjasillan hometalo

Nimenomaan. Purkuun vain. Ja voihan siitä uudesta tehdä saman näköisen. Mitään spesiaalia ei noissa karjasillan mörskiss... Lue lisää...
Kopio.

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

18.2.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image