Luonto

Teologit yh­teis­kun­tak­rii­tik­koi­na

Köyhiä auttamassa. Suomen Kirkon Ulkomaanapu rahoittaa El Salvadorissa ohjelmia, joilla koulutetaan maaseudun lukutaidottomia ihmisiä. Tällainen toiminta on keskeistä myös vapautuksen teologiassa. KUVA: Kirkon Ulkomaanapu/Tapio Leskinen
Luonto 17.9.2002 0:00
Päivi Parhi-Riikola
Vapautuksen teologian siemen kylvettiin 1500-luvulla, jolloin katolisella kirkolla oli keskeinen rooli eurooppalaisten julmassa Amerikan valloituksessa. Jotkut kirkon työntekijät, etenkin dominikaanit ja jesuiitat, asettuivat puolustamaan intiaanien oikeuksia.

1900-luvun katolisten yhteiskunnallista aktivoitumista Latinalaisessa Amerikassa edustivat aluksi Acción Católica -maallikkoliike ja kristillisdemokraattiset puolueet. Molemmat puuttuivat sosiaalisiin epäkohtiin. Samaan aikaan katolinen kirkko kuitenkin pönkitti eriarvoisuutta, sillä se oli ja on joissakin maissa yhä suurin maanomistaja.

Kun sotilasjuntat kaappasivat Yhdysvaltojen tukemana vallan monissa valtioissa, kristillisdemokraattiset puolueet kuihtuivat sortohallitusten näennäisdemokraattisiksi kulisseiksi.

Ihmisoikeuksien polkeminen, köyhtyminen ja väkivalta johtivat sissiliikkeiden syntyyn eri puolilla mannerta. Joukkoon liittyi paljon kristittyjä, myös pappeja. Sen seurauksena teologit alkoivat analysoida kristittyjen poliittista toimintaa.

Analyysin pohjalta syntyi vapautuksen teologia. Nimitystä käytti ensimmäisenä perulainen pappi Gustavo Gutiérrez latinalaisamerikkalaisten teologien kokouksessa vuonna 1968.Teot tärkeämpiä
kuin oppi


Vapautuksen teologian mukaan köyhien ja alistettujen puolustaminen on kristinuskon keskeinen vaatimus, joka kiteytyy Jeesuksen antamassa rakkauden kaksoiskäskyssä. Konkreettinen toiminta oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta nähdään kristittyjen ja koko kirkon velvollisuutena.

Vapautuksen teologian avainsanoja ovat kontekstuaalisuus eli tilannekohtaisuus ja praksis eli käytäntö. Kontekstuaalisuus tarkoittaa, että kaikki teologia on viime kädessä sidottu tiettyyn kulttuuriin, kieleen, aikaan ja inhimillisiin kokemuksiin. Sorrettujen ihmisryhmien on määriteltävä itse itsensä.

Keskeistä on myös ortopraksian (oikean käytännön) ensisijaisuus ja ortodoksian (oikean opin) toissijaisuus. Teot ratkaisevat. Useimmat vapautuksen teologit elävätkin pappeina tai maallikkoina kansan parissa ja työskentelevät perusyhteisöissä, jotka ovat keskeinen osa vapautuksen teologiaa.

Ensimmäiset perusyhteisöt perustettiin Pohjois-Brasiliaan 1960-luvulla. Ne koostuvat 10-20 perheestä, joiden jäsenet kuuluvat yleensä samaan yhteiskuntaluokkaan ja asuvat samalla seudulla. Perusyhteisön tärkein tehtävä on opettaa jäseniään lukemaan ja kirjoittamaan ja samalla tiedostamaan oma tilanne.

Toimintaan kuuluu myös yhteisön sosiaalinen tukeminen muun muassa terveydenhuoltoa kehittämällä sekä poliittinen aktiivisuus esimerkiksi maareformiliikkeen ja ammattiyhdistystoiminnan muodossa.

Tutkijan, teologian tohtori Elina Vuolan mukaan kontekstuaalisuus näkyy selkeästi siinä, että vapautuksen teologioiksi määritellään nykyisin useita teologioita, muun muassa Yhdysvaltojen ja Etelä-Amerikan musta teologia, feministinen teologia ja intialaisten kastittomien kristittyjen dalit-teologia. Niiden toimintaympäristöt ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää alistettujen puolustaminen.

Köyhien Jumala. Johdatus vapautuksen teologiaan"Vapautuksen teologien ja kirkkojen yhteisiä foorumeita ovat Kolmannen maailman teologien yhteistyöelin ja Kirkkojen maailmanneuvosto, johon katolinen kirkko ei tosin kuulu. Protestantit ja katoliset tekevät kuitenkin paljon yhteistyötä ruohonjuuritasolla", Vuola kertoo.Kirkko ihmisoikeuksien puolustajaksi


Vapautuksen teologien mukaan tietoinen sitoutuminen ihmisten arkeen estää kirkkoa joutumasta yhteiskunnallisen vallan välikappaleeksi. Tämä ajatus on vaikuttanut myös viralliseen kirkkoon.

"Katolinen kirkko on muuttunut yhdestä valtiomahdista kriitikoksi: kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja tavallisten kirkon jäsenten ääneksi. Muutos ei toki ole ollut täydellinen, mutta jos tarkastellaan aikaa ennen 1960-lukua, se on selvä ja lopullinen", Vuola toteaa.

1960-luku oli katoliselle kirkolle voimakasta kehityksen aikaa. Paavi Johannes XXIII asetti kirkon nykyaikaistamisen Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen tärkeimmäksi tehtäväksi. Köyhyys, työttömyys, nälkä ja ihmisoikeusloukkaukset alettiin nähdä kirkkoa koskevina kysymyksinä.

Latinalaisen Amerikan sotilasdiktatuurien aikana katolinen kirkko sitoutui useimmissa maissa ylintä johtoa myöten puolustamaan vainottuja. Näkyvin esimerkki oli El Salvadorin arkkipiispa Oscar Romero, joka vastusti äänekkäästi kotimaansa ja Nicaraguan sotilasdiktatuureja. Sen seurauksena Romero ammuttiin alttarille kesken messun vuonna 1977.Rikkaus nykypäivän epäjumala


Latinalaisen Amerikan diktatuurien kaaduttua ja sosialismin romahdettua katoliset vapautuksen teologit ovat joutuneet uudistamaan yhteiskunnallista ajatteluaan ja toimintaansa.

Monet vapautuksen teologit ovat pitäneet marxilaista yhteiskunta-analyysia käyttökelpoisena Latinalaisessa Amerikassa, sillä he pitävät maanosan köyhyyttä seurauksena maailman epäoikeudenmukaisesta talousrakenteesta. Vapautuksen teologit onkin usein leimattu kommunisteiksi, vaikka yhteiskuntatieteellinen analyysi on vain osa heidän työtään eikä marxilaisuus ole ainoa teoria, jota he ovat analyysissa käyttäneet.

Vuolan mukaan vapautuksen teologian keskeinen kysymys on nyt: "Onko kirkoilla ja kristillisellä teologialla mitään annettavaa maailmassa, jossa hiljaisesti ja passiivisesti hyväksytään kokonaisten ihmisryhmien ja kansojen näännyttäminen globaaleilla markkinoilla?"

Vapautuksen teologia onkin paitsi maallistanut, myös maailmallistanut kristillistä teologiaa: globaalin yhteistyön merkitys on korostunut. Teologit ovat muiden globalisaatiokriitikkojen tavoin kyseenalaistaneet uusliberalistisen talouspolitiikan. Rikkaus nähdään epäjumalana, ja epäjumalan palvontaan kuuluu aina viattoman veren vuodattaminen.

Teologien mukaan taloustieteestä on tullut globaali uskonto. Usko markkinoiden voimaan automaattisena hyvinvoinnin lisääjänä ja ihmisten uhraaminen markkinoiden alttarille korkeamman tulossaolevan nimissä perustuvat utooppiseen ajatukseen näkymättömästä kädestä.

Vapautuksen teologiaan perehtynyt taloustieteilijä Franz Hinkelammert toteaa, että utooppisuus ja usko kehityksen automaattisuuteen yhdistävät klassista kapitalismia ja sosialismia, eikä kumpikaan ole pystynyt ratkaisemaan maailman kriisejä.

Vapautuksen teologeilla on konkreettisia neuvoja rahan palvonnan hillitsemiseksi. He vaativat talouselämän asettamista tiukemmin poliittiseen valvontaan - aihe, joka puhuttaa tällä hetkellä niin amerikkalaisia kuin suomalaisiakin.

He myös vaativat länsimaita lopettamaan talouspoliittisen sanelun kolmannen maailman maihin, joissa länsimainen markkinatalous ei toimi sellaisenaan.

Globalisaatiokritiikki yhdistää monia kristittyjä. Englannin kristillisten kirkkojen aloitteesta syntyi maailmanlaajuinen Jubilee 2000 -kampanja, joka pyrkii köyhimpien maiden suunnattomien velkojen anteeksiantamiseen.

Lähtökohtana on Vanhan testamentin ajatus 50 vuoden välein vietettävästä riemuvuodesta, jolloin maata palautetaan alkuperäisille omistajilleen, velkoja annetaan anteeksi ja orjia vapautetaan.

Kampanjan seurauksena muun muassa Englannin ja Yhdysvaltojen hallitukset ovat päättäneet antaa velkoja anteeksi.Paavin ristiriitainen asenne


Johannes XXIII:n seuraaja Johannes Paavali II on vaikeuttanut katolisten vapautuksen teologien toimintaa. Konservatiivisen paavin aikana vapautuksen teologialla ei ole enää ollut vahvaa kirkon tukea.

"Toisaalta paavin toiminta on ollut ristiriitaista. Hän on tuominnut uusliberalistisen talouspolitiikan vaikutukset köyhiin ihmisiin, mutta samaan aikaan hän on vakiinnuttanut keskusjohtoista kirkkomallia ja vaientanut teologeja, jotka ovat yrittäneet tehdä kirkosta merkittävämpää yhteiskunnallista vaikuttajaa", Vuola huomauttaa.

Valitettavasti vapautuksen teologit ovat pääsääntöisesti myötäilleet katolisen kirkon johtoa yhdessä merkittävässä asiassa. Molemmat suhtautuvat konservatiivisesti seksuaalieettisiin kysymyksiin, kuten ehkäisyyn ja aborttiin.

Tiedätkö aiheesta enemmän?
Lähetä vinkki, kuva tai video!
13222
MAINOS

Kommentoi

Uutisvirta

100
Vihreät vaatii kunnianhimoista ilmastobudjettia - lentovero käyttöön, eläintuotteiden verotus selvitettävä
70
Sipilä torjui irtisanomislain vaihtoehdoksi tarjotun mallin: "Ei alenna riittävästi työllistämiskynnystä"
54
Pitkät sairaanhoitomatkat kismittävät Ylikiimingissä ja sen kuuli myös kaupunginjohtaja – "Eikö sillä summalla muka saisi lääkäriä käymään paikan päällä"
53
Hallitus ei vielä voi juhlia työllisyystavoitteen täyttymisellä – työllisyysaste jämähtänyt kuukausiksi 71,7 prosenttiin
44
Luvassa lisää lakkoja ja mielenilmauksia – PAM päätti useista toimista irtisanomiskiistassa, koskee yli 50 000 suomalaista
39
OSAOn rehtori ja sairaanhoitopiirin ylihoitaja kannattavat testien palauttamista hoitoalalle – "Potilasturvallisuus on ennen kaikkea tärkeintä"
35
Teillä siirrytään talviajan nopeusrajoituksiin – rajoitukset tulevat voimaan loppuviikosta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on paikoin huono Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa sohjoisten teiden vuoksi. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa tienpintojen jäätymisen vuoksi.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Kuten aloituksen kysymys kuului, mistä yhteiskunnan kasvavien menojen maksajia oikeasti löytyy? Työelämää tutkinut Antti... Lue lisää...
y

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

23.10.

Fingerpori

23.10.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image