Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Suomen Aka­te­mial­ta Oulun yli­opis­ton kult­tuu­rin ja yh­teis­kun­nan tut­ki­muk­seen 1,2 mil­joo­naa euroa – ra­hoi­tus­ta muun muassa kol­tan­saa­men kie­li­opin laa­ti­mi­seen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi nelivuotisen rahoituksen kahdelle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle ja yhdelle tutkimuskonsortiolle.

Suomen Akatemian myöntämä rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin. Arkistokuva.
Suomen Akatemian myöntämä rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin. Arkistokuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt nelivuotisen rahoituksen kahdelle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle ja yhdelle tutkimuskonsortiolle. Rahoitusta myönnettiin Oululle yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Oulun yliopistossa saamen kielen professorina toimivan Jussi Ylikosken johtamassa tutkimushankkeessa tutkitaan koltansaamea, vakavasti uhanalaista Suomen alkuperäiskieltä. Hankkeen tärkeimpinä tavoitteena on kuvata nykykoltansaamen kielioppi, sen historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä sosiolingvistisen variaation pääpiirteet. Hankkeen tuloksena ilmestyy tieteellisten artikkeleiden, kokoelmien ja väitöskirjan lisäksi kattava deskriptiivinen referenssikielioppi. Hanke sai rahoitusta 491 453 euroa.

Hanna Järvenojan johtamassa MotoR-hankkeessa tutkitaan sitä, miten oppimisen säätely vaikuttaa yläkoulun oppilaiden motivaatioon lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hanke sai rahoitusta 499 745 euroa.

Opiskelijoiden kokemaa matematiikka-ahdistusta tutkiva iFeelMath-tutkimuskonsortio sai rahoitusta 279 917 euroa. Oulusta mukana on Oulun yliopistossa erityispedagogiikan yliopistonlehtorina työskentelevä Riikka Mononen.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta yhteensä 44 akatemiahankkeelle, jotka muodostuivat kaikkiaan 60 osahankkeesta. Rahoitusta myönnettiin lähes 24 miljoonaa euroa.

Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta painotti rahoituspäätöksissä erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tieteen uudistumiseen.

Akatemiahankkeen rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin.