Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suo­je­lu­aluei­ta on Suo­mes­sa riit­tä­väs­ti

Edelleen tuodaan voimakkaasti esille Suomen hallituksen ja EU-jäsenten ajatuksena, että Suomen metsiä pitää suojella lisää. Muun muassa televisiohaastattelussa vihreiden kansanedustaja toi esille, että Suomen metsistä pitää suojella 30 prosenttia. Tämä kannanotto oli jyrkempi mitä EU:n suunnasta esitetään. Samoja voimakkaita kannanottoja esittävät muutkin vihreiden kansanedustajat ja EU-parlamentaarikot.

Ei voi metsäammattimiehenä, eläkeläisnenä ymmärtää, että suojelemalla lisää metsiä saadaan aikaan paremmat hiilinielut ja huolehditaan paremmin metsien monimuotoisuudesta. Suomen metsät on noin vuosisadan aikana saatu hyvään kuntoon, ja hiilinielut ja monimuotoisuus on kunnossa, mutta tilanne huononee liian innokkaalla suojelulla.