Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Sel­vi­tys: Ali­up­see­rit tekevät har­maa­ta työtä – lähes kol­man­nes ei ilmoita to­del­li­sia työ­tun­te­jaan kir­jan­pi­toon

Monet ammattisotilaat kokevat uupumusta työssään.

Ammattisotilaat ovat työssään kiinni pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti eivätkä pääse palautumaan riittävästi.
Ammattisotilaat ovat työssään kiinni pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti eivätkä pääse palautumaan riittävästi.
Kuva: Tapio Maikkola / arkisto

Lähes kolmannes ammattisotilaista ei ilmoita työtuntejaan työaikakirjanpitoon. Lisäksi monet heistä kokevat uupumusta työssään. Tämä käy ilmi Aliupseeriliiton kesän aikana tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin Puolustusvoimien palveluksessa olevien jäsenten työssä jaksamista.

Merkittävä harmaan työn määrä tuli yllätyksenä aliupseereiden edunvalvontaorganisaatiolle.

– Näinkin suuri harmaan työn määrä selittää osaltaan sitä, miksi jaksamisongelmien taustasyihin ei ole tähän asti päästy kiinni. Harmaan työn tekeminen ylläpitää nykyistä, henkilökuntaa kuormittavaa tilannetta eikä tuo todellista henkilöstötarvetta näkyville, kertoo Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka tiedotteessa.

Aliupseeriliiton johto ja luottamusmiehet ovat olleet jo pitkään huolissaan aliupseerien työssä jaksamisesta. Puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet ja erityisesti valmiuteen liittyviä tehtäviä on viime vuosina ollut yhä enemmän.

Surkan mukaan ammattisotilaat ovat työssään kiinni pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti eivätkä pääse riittävästi palautumaan.

Enimmillään yli 21 vuorokautta yhtäjaksoisesti oli työskennellyt 11 prosenttia vastaajista. Noin 30 prosenttia ilmoitti olleensa työtehtävissä kiinni yhtäjaksoisesti enimmillään 12–14 vuorokautta. Yli 20 prosenttia ilmoitti määrän olleen 15–21 vuorokautta.

Kyselyn tulokset ovat yhteneväisiä muiden sotilaita edustavien ammattiliittojen tekemien jäsentutkimusten tulosten kanssa.

– Puolustusvoimien työaikalakia tulisi päivittää 2020-luvulle. Puolustusvoimien virkamiehille tulisi taata lain tasoinen työaikasuojelu, kuten muillekin kansalaisille, Surkka sanoo.

Jaksamisen haasteet nousevat Surkan mukaan esille kaikissa hallintoyksiköissä. Vastaajista 65 prosenttia kokee työnsä aiheuttavan kuormitusta, joka heikentää fyysistä tai henkistä terveyttä. Kolmannes kokee uupumusta viikoittain.

Puolustusvoimien palveluksessa on noin 3 000 aliupseeria.