Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa le­vin­nyt korona ei ollut vi­rus­muun­nos – OYSista Ka­jaa­niin siir­re­tyl­lä po­ti­laal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

Samoojan kuntoutuskotiin liittyvässä koronaryppäässä on todettu yli 20 koronavirustartuntaa.
Samoojan kuntoutuskotiin liittyvässä koronaryppäässä on todettu yli 20 koronavirustartuntaa.
Kuva: Taina Virolainen

Kajaanissa sijaitsevassa Samoojan kuntoutuskodissa levinnyt ärhäkkä koronavirus ei ollut muuntovirus, kertoo Kainuun sote tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tutkinut kuntoutuskodissa otetut virusnäytteet, eikä niiden joukossa ollut mitään tällä hetkellä tunnettua virusmuunnosta.

KAKSissa tartunta potilaalla

Samassa tiedotteessa Kainuun sote kertoo, että OYSista Kainuun keskussairaalaan siirretyllä potilaalla on todettu koronatartunta. Po­ti­las on ol­lut tiistaista al­kaen KAKSissa jat­ko­hoi­dos­sa vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­tol­la.

Oi­rei­den il­maan­tu­mi­sen jäl­keen potilaalle on tehty koronatesti, joka osoittautui positiiviseksi. Po­ti­las on eris­tyk­ses­sä omas­sa hoi­to­huo­nees­sa.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on par­hail­laan me­neil­lään. Va­ro­toi­me­na yk­si hoi­ta­ja ja kol­me po­ti­las­ta se­kä kak­si po­ti­las­kul­je­tuk­seen liit­ty­vää hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin, tiedotteessa kerrotaan.