SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Tilaajille

Ro­ko­tuk­set aut­tai­si­vat nuorten tar­tun­ta­ti­lan­net­ta – "Ta­voit­tee­na on palata nor­maa­liin elämään syk­syl­lä"

Nuorten keskuudessa virus pääsee kiertämään matalan rokottautumisaktiivisuuden sekä kokoontumisten tuloksena. Kaupungin rokotuspiste siirtyy pienempiin tiloihin Limingantulliin.

Emmi Hyvärinen, 26, otti koronarokotteen heti kun pystyi. Osa hänen kavereistaan on ollut epäileväisiä rokotetta kohtaan netistä saadun tiedon takia ja he luottavat että pärjäävät ilmankin. Anton Lehtolalle, 26, rokotteen ottaminen ei aiheuttanut pelkoja, ja hän otti rokotteen mielellään.
Emmi Hyvärinen, 26, otti koronarokotteen heti kun pystyi. Osa hänen kavereistaan on ollut epäileväisiä rokotetta kohtaan netistä saadun tiedon takia ja he luottavat että pärjäävät ilmankin. Anton Lehtolalle, 26, rokotteen ottaminen ei aiheuttanut pelkoja, ja hän otti rokotteen mielellään.
Kuva: Tiina Wallin

Nuoret ovat rokottautuneet vanhempia ikäryhmiä vähemmän koko maassa. Oululaisten 12–19 -vuotiaiden rokottautumisprosentti on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 27,6, 20–24 -vuotiaiden 63,1 ja 25–29 -vuotiaiden 64,6 prosenttia.

Nuorten matalan rokottautumisaktiivisuuden syyksi tartuntataudeista vastaava lääkäri Liisa Rytkönen arvelee nuorten kokevan, etteivät he hyödy rokotuksesta siitä syystä, että se aiheuttaa nuorilla vakavampaa tautimuotoa harvemmin, ja heillä on matalampi riski joutua esimerkiksi sairaalahoitoon.