Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Pu­heen­joh­ta­ja Antti Rinne: Sdp tukee USA-so­pi­mus­ta – se turvaa krii­si­olo­jen huol­to­var­muut­ta

Suomi on solmimassa syksyllä kahdenvälisen aiesopimuksen puolustusyhteistyön lisäämisestä Yhdysvaltain kanssa.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne. Arkistokuva.
Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne. Arkistokuva.
Kuva: Maiju Torvinen

Suomi on solmimassa syksyllä kahdenvälisen aiesopimuksen puolustusyhteistyön lisäämisestä Yhdysvaltain kanssa. Asiaa valmistellaan puolustusministeriössä.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo Lännen Median haastattelussa, että suurin oppositiopuolue kannattaa Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisen puolustusyhteistyösopimuksen solmimista.

– Keskeistä on varmistaa USA-sopimuksella, että puolustusvoimien suorituskyky on turvattu kaluston osalta kaikissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa amerikkalaisen kaluston huoltoa ja hankintoja Amerikasta. Kun asiakirjalla varmistetaan tämä, pidän sitä hyödyllisenä Suomelle, Rinne sanoo.

Rinne huomauttaa, että Yhdysvallat on Suomen puolustusvoimien kriisiajan huoltovarmuuden takaamisessa tärkeä kumppani.

– Erityisesti, jos ajattelee meidän puolustusvälineitämme ja niiden huoltoa ja ylläpitoa, on suhde Yhdysvaltoihin keskeinen. Sitä ei saa vähätellä eikä ylikorostaa, mutta Yhdysvallat on Suomelle tärkeä yhteistyökumppani, Rinne arvioi.

Rinne aikoo tutustua aiesopimukseen, jonka hän saa luettavakseen syksyllä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa.

– Ulkoasiainvaliokunta ei ole vielä käsitellyt asiakirjaa, joten en ole nähnyt, mitä sopimus pitää sisällään. Se täytyy tarkkaan lukea, mutta en näe pahana asiana sitä, että erityisesti puolustusvoimien suorituskyvyn, huoltovarmuuden ja kalustoyhteistyön kannalta USA-yhteistyötä vahvistetaan kahdenvälisellä asiakirjalla, Sdp:n puheenjohtaja sanoo.

Rinne: Brexit ei vähennä EU:n tärkeyttä Suomelle

Oppositiojohtaja Rinteen mielestä länsiyhteistyö palvelee Suomen omaa uskottavaa puolustusta.

– EU-yhteistyö on Ranskan avunantolausekkeen käytön seurauksena saanut konkretiaa, ja on osoittautunut, että EU on Suomelle ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta tärkeä yhteisö. EU:n tärkeyttä ei vähennä, että Britannia on eroamassa EU:sta. Brexitistä tulee lommo, mutta kolhu ei Suomen näkökulmasta poista EU:n turvallisuuspoliittista ulottuvuutta, Rinne painottaa.

Rinteen mukaan Sdp suhtautuu Suomen Nato-rauhankumppanuuteen käytännönläheisesti.

– Nato-suhde on erityisen tärkeä puolustusvoimillemme oman puolustuskykymme kehittämisen ja ylläpitämisen näkökulmasta. Toisaalta se mahdollistaa Suomen osallistumisen laajemmin kriisinhallintaan, kuin mitä olisi mahdollista ilman rauhankumppanuutta Naton kanssa. Suomi on Ruotsin tavoin arvostettu rauhankumppani, minkä Naton huippukokous kesällä osoitti, Rinne toteaa.

Sdp haluaa Rinteen mukaan syventää Ruotsin kanssa rauhan oloissa tehtävää puolustusyhteistyötä.

– Ehkä tärkein yhteistyökumppani yksittäisistä valtioista on Ruotsi. Meillä on paljon puolustusvoimiemme valmiutta ylläpitävää yhteistyötä Ruotsin kanssa, mutta myös konkreettisia mahdollisuuksia auttaa toinen toistamme rauhan aikana.

– Ja Yhdysvallat on sitten toinen tärkeä yhteistyökumppani kahdenkeskisessä yhteistyössä, Rinne lisää.

Rinne korostaa, että kahdenvälisten yhteistyösopimusten on vahvistettava Suomen puolustusvoimien suorituskykyä.

– Tasavallan presidentti sanoi mielestäni hyvin Suurlähettiläspäivillä, että oma uskottava puolustus ei ole pelkästään kynnys astua Suomen rajan ylitse, vaan siinä on kyse myös siitä, että jos tilanne kriisiytyisi, me olisimme myös haluttu kumppani eri toimijoille oman uskottavan puolustuksemme ansiosta, Rinne toteaa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kertoo, että valmisteilla on samankaltainen aiesopimus, kuin mitä Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist (sd.) ja Yhdysvaltain puolustusministeri Ashton Carter allekirjoittivat 8. kesäkuuta Pentagonissa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö kutsuu Ruotsin kanssa allekirjoitettua asiakirjaa aiesopimukseksi (eng. statement of intent).

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi Lännen Medialle maanantaina, että Suomi haluaa pysyä USA-suhteissa samalla tasolla kuin Ruotsi. Käytännössä Suomi ja Yhdysvallat sopivat, että ne luovat joukkojensa välille lisää yhteistä taistelukykyä, jakavat tiedustelutietoa ja harjoittelevat nykyistä enemmän yhdessä.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven (sd.) ja puolustusministeri Hultqvist ovat antaneet julkisesti paljon painoarvoa maansa syventyvälle USA-suhteelle.

Rinne muistuttaa Ruotsin erilaisesta lähihistoriasta

Suomen demarijohtaja Rinne kehottaa suomalaisia muistamaan, että Ruotsin suhde Yhdysvaltoihin oli kylmän sodan vuosikymmeninä paljon tiiviimpi kuin Neuvostoliiton painostuksen alaisena eläneen Suomen suhde läntiseen supervaltaan.

– Täytyy muistaa Ruotsin historiallinen perinne: maan suhteet Yhdysvaltoihin ovat olleet vuosikymmenien mittaan huomattavasti läheisemmät kuin muilla Pohjoismailla. Ruotsalaisen keskustelun sävyä on katsottava myös historiallista taustaa vasten. Oikopäätä ei voi vetää johtopäätöstä, että Suomen ja Ruotsin pitää olla samalla viivalla tai tasolla, vaan kyllä Suomi ja Ruotsi arvioivat omista lähtökohdistaan sopimuksia, joita kumpikin maa tekee, Rinne toteaa.

Jussi Niinistön mukaan on tärkeätä, että aiesopimus allekirjoitetaan ennen Yhdysvaltain marraskuussa pidettäviä presidentinvaaleja.

– Yhdysvalloissa virkakoneisto usein vaihtuu vaalien jälkeen. Asiakirja turvaa yhteistyön jatkuvuutta, mikä on etujemme mukaista, Niinistö painotti LM:lle lauantaina Pirkanmaalla.

Edes Trump ei saa torpata Suomen ja Yhdysvaltojen kalustoyhteistyötä

Vaikka sitä ei ääneen sanota, hallitus haluaa edetä nopeasti siltä varalta, että Donald Trumpista tulisi Yhdysvaltain presidentti. Trump on antanut lausuntoja, joissa hän on suhtautunut varauksellisesti maansa sotilaalliseen läsnäoloon Euroopassa.

Jos Suomen ja Yhdysvaltain välillä on aiesopimus puolustusyhteistyön syventämisestä, Trumpin hallinto todennäköisesti toimisi asiakirjan hengessä.

– Jos on epäilyksiä Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksen vaikutuksista Yhdysvaltain suhteeseen Eurooppaan, EU:hun ja sen yksittäiseen jäsenmaahan Suomeen, niin silloin painavin asia on kalustoyhteistyö ja siihen kokonaisuuteen liittyvän toiminnan varmistaminen, Antti Rinne toteaa Lännen Medialle.