Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Po­lii­sin te­ho­val­von­nan karu tulos: Ilman tur­va­vöi­tä mat­kus­ti yli 800 ihmistä – mak­su­seu­raa­muk­sen sai yli 1400 hen­ki­löä

Poliisi kirjoitti maksuseuraamuksia reilusti yli tuhannelle henkilölle.
Poliisi kirjoitti maksuseuraamuksia reilusti yli tuhannelle henkilölle.
Kuva: Heikki Uusitalo

Poliisi tavoitti keskiviikkona päättyneessä ja viikon kestäneessä valtakunnallisessa teemavalvonnassa runsaasti henkilöitä, jotka matkustivat ajoneuvoissa ilman turvavöitä. Poliisin haaviin jäi myös runsaasti ajon aikana viestintävälineitä käyttäneitä kuljettajia. Virkavalta kertoo asiasta tiedotteessaan.

Poliisi antoi 838 liikennevirhemaksua turvavyörikkomuksista ja 601 liikennevirhemaksua pääasiassa matkapuhelimen käytöstä ajon aikana.  Ilman turvavyötä matkustaneista etupenkillä oli 803 ja takapenkillä 35 henkilöä.

Lisäksi suojatiesääntöjen laiminlyönneistä annettiin yhteensä 18 sakkoa ja stop-merkin sekä punaisen liikennevalon noudattamatta jättämisistä 35 sakkoa. Suojakypärärikkomuksista annettiin 15 liikennevirhemaksua. Liikenteeseen soveltumattomia ajoneuvoja tavattiin 77.

Poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta korostaa turvavöiden käytön merkitystä.

– Turvavyön käyttö pelastaa ihmishenkiä kolaritilanteessa, eikä kukaan meistä voi olla varma, ettei siihen tilanteeseen joutuisi joko omasta syystään tai toisten virhearvioinneista johtuen, Kallio sanoo tiedotteessa.

Hän myös muistuttaa, että viestintävälineen käyttö liikenteessä ajon aikana aiheuttaa tarkkaamattomuutta ja usein vaaraa muulle liikenteelle.

– Jos puhelinta käytetään ajon aikana, sitä saa käyttää vain hands free -laitteilla eikä viestintälaitetta saa pitää kädessään.

Poliisi käytti viikon teemavalvontaan 2 690 työtuntia.

Kuluvan viikon tiistaina oli Euroopan liikennepoliisiverkoston teemapäivä, jolloin tavoitteena oli päivä, jolloin Euroopan teillä ei tapahtuisi lainkaan liikennekuolemia. Suomi saavutti oman tavoitteensa kymmenen muun maan kanssa.