Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Poh­jois-Poh­jan­maan Siniset ry ke­hot­taa kaikkia ot­ta­maan ko­ro­na­ro­kot­teen – Pirinen jatkaa pu­heen­joh­ta­ja­na

Pohjois-Pohjanmaan Siniset ry sekä Oulun Siniset ry kokoustivat sunnuntaina Oulussa. Siniset esittää julkilausumassaan huolensa Pohjois-Pohjanmaan heikentyneestä koronatilanteesta.

Maakunnallinen yhdistys kannustaa kaikkia ikäluokkia, joille rokotus on tarjolla, ottamaan koronarokotteet. Sinisten mukaan koronapassia tulisi käyttää Pohjois-Pohjanmaan tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.

Pohjois-Pohjanmaan Siniset järjestäytyivät vuodelle 2022. Puheenjohtajana jatkaa Jari Pirinen Oulusta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jarmo Viinala Haapavedeltä. Piirisihteerinä aloittaa Anne Snellman Oulusta.

Oulun Sinisten puheenjohtajana jatkaa Jari Pirinen vuonna ja varapuheenjohtajana Anne Snellman.