Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen si­don­nai­suus­il­moi­tuk­sis­sa puut­tei­ta, osin tek­ni­sis­tä syistä – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan joh­ta­ja: "Il­moi­tuk­siin pyy­de­tään tar­ken­nuk­sia"

Hyvinvointilaueen ilmoitusvelvollisten sidonnaisuusilmoituksissa on ilmennyt puutteita muun muassa teknisten ongelmien takia.
Hyvinvointilaueen ilmoitusvelvollisten sidonnaisuusilmoituksissa on ilmennyt puutteita muun muassa teknisten ongelmien takia.
Kuva: Mirja Niemitalo

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoituksissa on ilmennyt puutteita. Vaillinaisissa ilmoituksissa saattaa olla tieto vain hyvinvointialueen luottamustehtävistä.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Pentin mukaan vaillinaisten ilmoitusten taustalla on kaksi tekijää. Osa ilmoitusvelvollisista ei yksinkertaisesti ole ilmoittanut kaikkia sidonnaisuuksiaan ja osassa on ilmennyt teknisiä ongelmia.