Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Kolumni

Poh­jois-Poh­jan­maa uskoo väes­tön­kas­vuun

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 Pohjois-Pohjanmaalla olisi 416 214 asukasta.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 Pohjois-Pohjanmaalla olisi 416 214 asukasta. Maakunnan väkiluku kasvaisi 2 384 henkilöllä seuraavan kahden vuosikymmenen aikana.

Kirjoittaja Ari Näpänkangas on eriytyisasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan liitossa.
Kirjoittaja Ari Näpänkangas on eriytyisasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan liitossa.

Valmisteilla olevassa maakuntaohjelmassa maakunnan väestötavoite on 435 000 asukasta vuonna 2040, mikä tarkoittaa maakunnan asukasluvun kasvua yli 21 000 henkilöllä kahden kymmenen vuoden aikana. Keskimäärin asukasluku kasvaisi reilulla tuhannella henkilöllä joka vuosi.

Mistä suuri ero Tilastokeskuksen väestöennusteen ja maakunnan väestötavoitteen välillä sitten syntyy?

Tilastokeskuksen ennuste kuvaa alueen väestönkehitystä olettaen sen jatkuvan samanlaisena kuin viime vuosina.

2010-luvulla koko maan syntyvyys on ollut ennätyksellisen alhaalla jopa eurooppalaisittain tarkastel­tuna.

Myös Pohjois-Pohjanmaan syntyvyys on laskenut suuresti.

Vielä vuosikymmenen alkupuolella maakuntaan syntyi jopa 5 800 lasta, kun viime vuosina määrä on ollut noin 4 000.

Tilastokeskuksen ennusteessa lapsia syntyy keskimäärin 4 200, kun maakunnan omassa väestötavoitteessa syntyneiden lasten määrä on keskimäärin 4 450.

Maan sisäinen muutto oli vuosina 2015–2018 Pohjois-Pohjanmaan osalta negatiivinen yli 1 000 muuttajalla.

Tähän vaikutti merkittävästi Microsoftin ja Broadcomin kehitysyksikköjen lakkauttamiset sekä Anttilan ja Stockmannin tavaratalojen sulkemiset.

ICT-ala on toipunut useiden uusien yritysten sijoituttua Ouluun. Nokia suunnittelee rakennusinvestointia Linnanmaalle, mikä viestii Oulun painoarvon kasvavan yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Nyt puhutaankin työvoimapulasta kasvua rajoittavana tekijänä.

Pohjois-Pohjanmaan nettomaahanmuutto on ollut koko 2010-luvun positiivinen. Sen ansiosta Pohjois-Pohjanmaan kokonaisnettomuutto, koti- ja ulkomaan muutot, on ollut useampana vuonna voitollinen. Vuonna 2020 jäätiin 400 henkilöllä plussalle.

Tilastokeskus ennustaa, että maakunnan kokonaisnettomuutto kääntyy negatiiviseksi vuonna 2023 ja on sen jälkeen negatiivinen seuraavat 18 vuotta.

Maakunnan oman väestötavoitteen mukaan kokonaisnettomuutto on 2020-luvulla positiivinen 400 muuttajalla vuosittain ja myönteinen kehitys jatkuu 2030-luvulla maahanmuuton lisääntyessä.

Tilastokeskuksen ennuste ei huomioi kehityksen taustalla olleita tapahtumia. Koronaepidemia on jo muuttanut maan sisäistä muuttoliikettä.

Maakuntaohjelman väestötavoitteessa on ennakoitu trendien tulevaa kehitystä sekä huomioitu muun muassa biotalouden ja energia-alan tiedossa olevat merkittävät investoinnit.

Maakunnan vetovoimatekijöiden edistäminen ja väestötavoitteen toteutuminen on yhteinen ponnistus.