Pak­ka­huo­neen­ka­dul­le asen­net­tiin pyö­rä­ka­tua il­mai­se­vat lii­ken­ne­mer­kit

Pakkahuoneenkadulle asennettiin perjantaina uuden tieliikennelain mukaiset pyöräkatua ilmaisevat liikennemerkit. Pyöräkatu alkaa Rantakadulta ja jatkuu Uudellekadulle asti.

Uudessa tieliikennelaissa virallistettiin uusi katutyyppi, pyöräkatu. Pyöräkadulle tuli uuden lain myötä myös uusi liikennemerkki.

Pyöräkatu on tarkoitettu ensisijaisesti pyöräilyyn, mutta siellä saa liikkua myös autolla. Autoilijan tulee kuitenkin sovittaa nopeutensa pyöräilijän mukaan ja autoilijan on annettava pyöräilijälle esteetön kulku.

Pyöräkatu alkaa.
Pyöräkatu alkaa.

Käytännössä autoilija ei saa pyöräkadulla ajaessaan ohittaa pyöräilijää ja autoilijan on väistettävä pyöräilijää.

Pyöräkatu ei ole koko matkaltaan yhtenäinen, vaan Aleksanterinkadun ja Torikadun ylityksissä Pakkahuoneenkatua kulkeva joutuu väistämään muuta liikennettä.

Pyöräkadulla pysäköinti on sallittu vain erikseen merkityillä paikoilla. Pakkahuoneenkadun pyöräkadulla pysäköintipaikkoja on ainoastaan Aleksanterinkadun ja Torikadun välisellä katuosuudella.

Pyöräkatu päättyy.
Pyöräkatu päättyy.

Jutusta poistettu kello 13.48 kartta, josta saattoi saada väärän käsityksen ja lisätty tieto siitä, ettei pyöräkatu ole koko matkaltaan yhtenäinen.