HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Oulun yli­opis­to aloit­taa ra­ken­nus­ter­veys- ja si­sä­il­ma-asian­tun­ti­joi­den kou­lu­tuk­set

Oulun yliopistossa voi jatkossa valita terveellisen rakentamiseen ja sisäilma-asioihin keskittyviä opintoja. Arkistokuva.
Oulun yliopistossa voi jatkossa valita terveellisen rakentamiseen ja sisäilma-asioihin keskittyviä opintoja. Arkistokuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörikoulutuksessa voi jatkossa valita rakennusterveyden opintosuunnan, kerrotaan tiedotteessa. Rakennusterveyteen liittyviä kursseja on alan opiskelijoiden valittavissa jo tämän syksyn aikana.

Uuden rakennusterveys-opintosuunnan kokonaislaajuus perustutkintokoulutuksessa on yhteensä 120 opintopistettä. Vähintään 45 opintopisteen laajuista rakennusterveysasiantuntijan koulutusta tullaan jatkossa tarjoamaan myös täydennyskoulutuksena. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita vähintään 25 opintopisteen laajuisen sisäilma-asiantuntijan täydennyskoulutuksen.

Opintosuunnan kurssit toteutetaan yli tiedekuntarajojen. Esimerkiksi biologian tutkinto-ohjelma vastaa biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö -kurssista ja rakennusmateriaalit ja sisäilma -kurssista vastaa prosessitekniikka. Vastaavaa monitieteellistä opintokokonaisuutta ei ole tällä hetkellä muissa Suomen yliopistoissa.

Tiedotteen mukaan Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry on nostanut esiin tarpeen edistää rakennusterveys- ja sisäilmaosaamista alueella. Oulun yliopistoon perustettiin vuonna 2020 uusi professuuri, jonka alana on hyvä sisäilma ja rakennusterveys.

– Uusi koulutus perustuu jatkuvasti kehittyvään tutkimustietoon, jonka sovelluksilla nostamme rakennusterveys- ja sisäilmaosaamistasoa yhä korkeammalle. Kansainvälisesti verrattuna suomalainen osaaminen on vahvaa, ja pyrkimyksenä on kehittää ratkaisukeskeistä ajattelutapaa ja edelleen lisätä monitieteistä ymmärrystä rakennusten terveellisyydestä, sanoo professuuria hoitava Ulla Haverinen-Shaughnessy tiedotteessa.