Kolumni

Oulun poliisi lähtee teh­tä­väl­le viiden mi­nuu­tin välein

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle sisäisen turvallisuuden selonteon, jossa kuvataan Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja siihen kohdistuvia muutosvoimia. Suomi on maailman turvallisin maa. Selonteon tavoitteena on varmistaa sisäisen turvallisuuden kehittyminen edelleen niin, että Suomi on tulevaisuudessa entistä turvallisempi maa kaikille. Sisäisen ja myös ulkoisen turvallisuuden toimien keskeisenä tavoitteena on perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen.

Kirjoittaja on Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkö.
Kirjoittaja on Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkö.
Kuva: Pekka Kallasaari

On huomattava, että myös viranomaisten turvallinen työympäristö on varmistettava. Suomalaisten viranomaisten nauttima luottamus perustuu vahvaan ammattitaitoon, avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun.

Turvallisuusviranomaisten tehtäväkenttä on viimeisen viiden vuoden aikana pysyvästi monimutkaistunut ja laajentunut. Samalla osaamisen vaatimustaso on moninkertaistunut. Viranomaisten välinen yhteistyö on palvelujen voimavara.

Poliisin vuosittaisten hälytystehtävien määrä koko maassa on jo pidemmän aikaa kasvanut, ja vuonna 2020 niitä oli yhteensä noin miljoona.

Oulun poliisilaitoksen alueella, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, hälytystehtäviä on noin 100 000, mikä tarkoittaa sitä, että poliisi lähtee tehtävälle noin viiden minuutin välein. Oulussa poliisin toimintavalmiusajat ovat hyvät ja ne ovat alle tulostavoitteen.

Oulun poliisilaitoksessa myös paljastamme ja selvitämme rikoksia tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tutkinta-ajat saattavat venyä, mutta nekin ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna keskitasoa.

Poliisilaitoksessamme toi­minnalliset tunnusluvut ovat perinteisesti olleet hyviä. Täytyy kuitenkin muistaa, että laadukkaat palvelut edellyttävät riittäviä voimavaroja.

Oulussa poliisi näkyy usealla eri tavalla. Alkuvuodesta poliisin asiakaspalvelut muuttivat aivan kaupungin ydinkeskustaan, Rotuaarille. Painotamme kuitenkin palveluissamme sähköistä asiointia. Kesän kynnyksellä voi passien ja muiden lupa-asioiden hoitaminen ruuhkaantua. Varaa aika ajoissa.

Polkupyöräpoliisit aloittivat vappuna partioinnin Oulun keskustassa. Tavoitteena on lisätä näkyvyyttä ja turvallisuutta.

Oulu on tunnettu pyöräilykaupunki, valitettavasti myös pyörävarkauksia tapahtuu paljon. Muista lukita pyörä huolellisesti ja ota varkauksien varalta talteen pyöräsi tunnisteet.

Keskustan alueen turvallisuuteen poliisi on panostanut kevään aikana yhteistyössä Oulun kaupungin ja eri järjestöjen jalkautuvien työntekijöiden kanssa. Yhdessä on turvattu Oulun keskustan alue paikaksi, jossa jokaisen on turvallista liikkua jokaisena viikonpäivänä ja mihin kellonaikaan hyvänsä.