Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Oulun kes­kus­tan alueel­la tie­dos­sa lii­ken­ne­hait­to­ja työ­maa­nos­tu­rin pys­ty­tyk­ses­tä Uu­del­la­ka­dul­le ja lyseon pe­rus­kor­jaus­työs­tä Lin­nan­ka­dul­le

Oulun keskustan alueella on tiedossa liikennehaittoja kahtena tulevana viikkona.

Uudenkadun ja Albertinkadun kulmauksessa sijaitsevalla rakennustyömaalla pystytetään työmaanosturia, ja tällä on vaikutusta Uudenkadun ajoneuvoliikenteeseen välillä Saaristonkatu-Sepänkatu.

Liikenne kavennetaan yhdelle kaistalle ja ohjataan yksisuuntaisena työkohteen ohi ajettaessa pohjoisesta etelään eli Myllytullista kohti Limingantullia.

Viitoitettu kiertotie etelästä pohjoiseen eli Limingantullista kohti Myllytullia kulkee Sepänkadun, Isokadun ja Saaristonkadun kautta takaisin Uudellekadulle. Albertinkadulle tulee pakollinen kääntösuunta kohti etelää eli Limingantullia.

Nostotyö tehdään yöaikaan 18.–19.10. sekä 19.–20.10. kello 22–06. Tarvittaessa työn vara-ajankohtana on yö välillä 20.–21.10. kello 22–06.

Uudenkadun ja Albertinkadun kulmauksen ajolinjat poikkeusjärjestelyn aikana.
Uudenkadun ja Albertinkadun kulmauksen ajolinjat poikkeusjärjestelyn aikana.
Kuva: Oulun kaupunki

Lyseon peruskorjaustyön vuoksi puolestaan Linnankatu kavennetaan yhdelle kaistalle rakennustelineiden pystyttämisen ajaksi 25.10.-29.10. lyseon kohdalla.

Kaista avataan ajoneuvoliikenteelle heti, kun pystytystyöt on saatu valmiiksi.

Saneeraustyö aiheuttaa muutoksia myös jalankulkuväyliin telineiden pystytyksen ja peruskorjauksen aikana. Kiertotie työkohteen ohitse kulkee kadun toisella reunalla olevaa väylää pitkin.