Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Kolumni

Otet­tai­siin­ko Oulussa ta­voit­teek­si Suomen ve­to­voi­mai­sin kau­pun­ki­kes­kus­ta?

Kaupunkikeskustojen kehityksessä huolestuttaa vuosia jatkunut yleismaailmallinen kaupunkikeskustojen elinvoiman ja vetovoiman heikkeneminen. Sille pitää saada stoppi, ainakin Oulussa.

Jarmo Hagelberg on Oulun Liikekeskus ry:n toiminnanjohtaja.
Jarmo Hagelberg on Oulun Liikekeskus ry:n toiminnanjohtaja.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Syitä heikkenemiseen on lukuisia, kuten ostokäyttäytymisen muutokset, verkkokaupan kasvu, sen saavutettavuuden ja helppouden korostuminen sekä kaupungin lähialueiden kaupallisten palvelujen kasvu.

Kaupungissa toimivien yritysten ja asiakkaiden palautteet korostavat usein liikenteen kehittämistarpeita, pysäköinnin ja joukkoliikenteen hinnoittelua ja asioinnin helppoutta. Asiointikohde valitaan usein sen mukaan mikä on helpoimmin saavutettavissa.

Korona aika on osoittanut ihmisten kokoontumistarpeen ja tapahtumien merkityksen. Näihin tarpeisiin ja palautteisiin on vastattava ja toimittava. Entiseen ei ole paluuta.

Kasvava huolto- ja pakettiliikenne sekä ruokalähettitoiminta on koettu ongelmallisena ehkä siksi, ettei niitä ole aiemmin huomioitu kaupunkisuunnittelussa. Asukasmäärän kasvu lisää myös kuljetuspalvelujen tarvetta.

Muutos pitäisi nähdä mahdollisuutena. Luomalla tälle kasvavalle toiminnalle edellytyksiä pysymme mukana vilkkaana palvelujen ja tuotteiden tarjontapaikkana. Huonoin vaihtoehto on säännellä tämä liikenne kaupungin keskustan ulkopuolelle.


Kuntavaaleissa tärkeänä teemana oli talous. Leikkauslistat, säästöt sekä harkittu verotulojen käyttö korostunee. Säästöt ja leikkaukset harvoin lisäävät verotuloja, pahimmillaan ne vähentävät niitä. Uusilla investoinneilla luodaan pohjaa uusille työpaikoille. Monelle asuinpaikkakunnan valinnan ratkaisee työpaikka. Verotulojen kasvulle on tarvetta. Kilpailemme tyytyväisistä veronmaksajista. Toivon mukaan saamme päätettyä kunnan omia investointeja sekä mahdollistettua yksityisiä ja yhteisiä investointeja.

Emme ole Oulussa yksin pyrkimässä lisäämään kaupunkimme haluttavuutta. Muuallakin tehdään koko ajan toimenpiteitä vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. Turussa on käynnissä keskustan kehittämisen kärkihanke, Tampereella viiden tähden keskusta ja Helsingissä maailman toimivin kaupunki. Otettaisiinko Oulussa tavoitteeksi ”Suomen vetovoimaisin kaupunkikeskusta”? Kulttuuripääkaupunki antaa sille uusia mahdollisuuksia.


Olen nyt jäämässä pois työelämästä, mikä on uusi tilanne minulle. Enää ei tarvitse kalenteria eikä aamuherätystä. Rutiinit varmaan muuttuvat, aika näyttää sitten millaiseksi. Olen syntynyt Oulussa ja asunutkin suurimman osan elämästäni täällä. Kaupungin kehityksessä olen nähnyt monia vaiheita, nousuja ja laskuja. Aina Oulu on kuitenkin löytänyt uuden tien, joka on nostanut meidät menestymään. Uskon niin käyvän nytkin, merkkejä siitä on runsaasti ilmassa.