Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Kolumni

Opis­ke­li­ja – ter­ve­tu­loa nuorten maa­kun­taan!

Koulut ja opiskelu ovat tuoneet runsaasti uusia kasvoja Oulun katukuvaan. Olette tervetullut piristys koronan riivaamaan etäilyyn ja maskeiluun.

Koulut ja opiskelu ovat tuoneet runsaasti uusia kasvoja Oulun katukuvaan. Olette tervetullut piristys koronan riivaamaan etäilyyn ja maskeiluun. Toivottavasti uusi elämänvaiheenne pääsee käyntiin mahdollisimman normaalisti.

Pauli Harju on Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja.
Pauli Harju on Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja.

Pandemian leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat jättäneet väliin lähes kahden vuodenkierron mahdollistamat kohtaamiset ihmisten kesken. Patoutunutta kohtaamistarvetta on purettavaksi myös teitä vanhemmilla.

Rokotusten mahdollistama paluu normaaliin on aivan kohta käsillä. Maailmanlaajuinen kulkutauti on pysäyttänyt ihmiskunnan perimmäisten kysymysten äärelle. Mitä yhteiselämä tarkoittaa? Olenko vastuussa muista vai vain itsestäni?

Kun otan rokotteen, suojaan itseni ja muut. Riskinottoni on vaaraksi itselleni ja myös muille. Tämän olemme saaneet tartuntaketjuja seuratessa selkeästi havaita.

Länsimaisen elämänmuodon mukaan valinta on meidän jokaisen oma. Laumassa olen suojassa, vaikka kuinka eläisin kuolemattomuuteni aikakautta. On vain erotettava laumaelämän hyvät puolet ja elettävä siitä huolimatta rohkeasti omaa elämää. Elämänkirjo on moninainen ja kirjon hyödyntäminen on elämisen taitoa.

Koronan piti syöstä talous lamaan ja työttömyys nousuun. Kävikin niin, että kasvu on käynnissä ja pula osaajista on noussut aivan uudella tavalla esille.

Vauhti kiihtyy ja kelkasta pudonneet jäävät yhä pidemmälle takamatkalle. Eriarvoisuus kasvaa vaikka suurella enemmistöllä menee entistäkin paremmin. Kohtaamisten ja tapaamisten toimialat uivat edelleen syvällä ja ovat vaarassa menettää tekijänsä nopeammin elpyville.

Ennätyksellinen määrä avoimia työpaikkoja avaa uutta näkökulmaa tulevaisuuteen. Toisille ne merkitsevät uskoa omaan paikkaan yhteiskunnassa ja luottamusta, jonka varaan voi elämäänsä rakentaa. Yrityksille ja osaajapulasta kärsiville työnantajille taas näköalan kapeutumista ja mahdollisuuksien jättämistä käyttämättä. Nyt on ponnisteltava sen eteen, että työ löytää tekijänsä.

Oman elämän rakentaminen pohjoisessa on entistäkin helpompaa ja mielenkiintoisempaa. Kulttuuri-ilmaston muutos antaa tilaa tehdä omia valintoja, niitä ihan omia. Se mahdollistaa osallistumisen ja osallisuuden, kun into ja uskallus sitä vaatii.

Pohjoinen vieraanvaraisuus pitää huolta läheisistä oltiin sitten pienellä kylällä tai kaupungissa. Luonnon ja modernin elämän yhteensovittaminen alkaa jo kotiovelta.

Tästä huolimatta tuntuu siltä, että isosta laumasta tässä asiassa ei ole johdattajaksi. Tarvitaan vain hiukkasen uskallusta tehdä omat valintansa.