Opetus alkaa Oulun pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa 12. elo­kuu­ta, koulua käydään pääosin lä­hi­ope­tuk­ses­sa – Tietoa suo­ja­mas­kien käyt­tä­mi­ses­tä kou­luis­sa odo­te­taan sitä ennen

Lähi- ja etäopetuksen yhdistäminen sekä opetuksen porrastaminen voivat olla keinoja, joilla tiloihin saadaan riittävästi väljyyttä. Rehtorit ja opettajat pohtivat nyt erilaisia vaihtoehtoja.

Peruskoulut ja lukiot alkavat Oulussa ensi viikolla. Keväältä tutut koronarajoitukset ovat voimassa. Tietoa kasvomaskien käyttämisestä vielä odotetaan. Arkistokuva.
Peruskoulut ja lukiot alkavat Oulussa ensi viikolla. Keväältä tutut koronarajoitukset ovat voimassa. Tietoa kasvomaskien käyttämisestä vielä odotetaan. Arkistokuva.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Opetushallitus piti koulunkäynnin aloittamista koskevan tiedotustilaisuutensa tiistaina. Sen ja kuntiin jo aiemmin toimitettujen ohjeiden perusteella syksyn toimintasuunnitelmaa on nyt lähdetty tekemään, kertoo Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.

Syyslukukausi aloitetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksessa. Jo kevätlukukauden kahden viimeisen viikon aikana tutuksi tulleet käytännöt jatkuvat, mitä tulee esimerkiksi etäisyyksien pitämiseen, käsien pesuun ja muuhun hygieniaan sekä ruokailujen järjestämiseen.

– Oppilaiden oppimisen tasosta saimme sen kahden viikon aikana jonkunlaisen käsityksen. Oppilaiden hyvinvoinnin tila tsekataan ja heitä ohjataan tarvittaessa oppilashuoltoon ja kouluterveydenhuoltoon, Penttilä kertoo.

Tilanteet perheissä ovat vaihtelevia: osalla lapsista kevät meni varsin mallikkaasti, osa tarvitsee enemmän tukea ja kiinni kuromista.

Koronavaikutusten korjaamiseen perusopetuksessa Oulu sai 1,6 miljoonan euron tuen. Sitä on tarkoitus käyttää erityisopettajien ja opettajien palkkaamiseen. Varhaiskasvatus sai oman tukisummansa.

Tilaa voidaan väljentää hybridimalleilla ja porrastamisella

Kun peruskoulut palasivat lähiopetukseen keväällä, ne pystyivät jossain määrin hyödyntämään etäopetusta jatkaneiden lukioiden tiloja. Näin tapahtui esimerkiksi Laanilassa, Kastellissa ja Haukiputaalla.

Nyt oppilaitoksiinsa ovat palaamassa myös lukiolaiset ja muut toisen asteen opiskelijat. Miten peruskoululaiset mahtuvat omiin kouluihinsa?

Lähtökohta on, että ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppilaat ovat kaikki lähiopetuksessa.

Yksi ratkaisu väljyyden takaamiseksi voivat Mika Penttilän mukaan olla erilaiset hybridimallit, joissa osa neljännen luokan ja sitä vanhemmista lapsista opiskelee läsnä ja osa etänä. Vuoroja vaihdettaisiin esimerkiksi kahden viikon välein.

Koulupäivien porrastaminen voi olla toinen vaihtoehto.

– Näitä lähdetään nyt miettimään rehtoreiden ja opettajien kanssa, Penttilä sanoo.

Muutoin etäopiskelua on syksyllä mahdollista jatkaa vain, jos sellainen arvio tulee tartuntataudeista vastaavan terveysviranomaisen puolelta.

Maskien käytöstä ei vielä tietoa

Tietoa siitä, pitääkö kouluissa käyttää kasvomaskeja, joudutaan vielä odottamaan. Kaupunki noudattaa viranomaisen linjausta, jonka arvioidaan tulevan lähipäivinä.

Jos peruskouluihin tulee velvoite käyttää suojamaskeja, ne tulevat Penttilän mukaan koulun hankittaviksi ja kustannettaviksi. Suositus käyttää maskeja on eri asia.

Lisäksi tarkastellaan erikseen koulukuljetukset sekä joukkoliikennettä koulumatkoihinsa käyttävät.

Todennäköisesti lukiolaiset ja toisen asteen opiskelijat joutuvat hankkimaan maskinsa itse.

Tämän hetken ohjeistuksen mukaan lakkiaiset pystytään edelleen järjestämään elokuun lopulla.

Lue myös: Kou­lun­käyn­ti alkaa ensi vii­kol­la nor­maa­liin tapaan – vai ryh­ty­vät­kö op­pi­laat ja opet­ta­jat käyt­tä­mään mas­ke­ja?