HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­si jälleen puh­das­ta – Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi: Ui­ma­ve­den bak­tee­rit ovat vä­hen­ty­neet eikä si­ni­le­vää ole ha­vait­tu

Nallikarin uimaveden on todettu olevan puhdasta, selviää Oulun seudun ympäristötoimen uimavesinäytteistä. 19. heinäkuuta otettu mittaus liittyy 12.7. otettuun näytteeseen, jossa bakteerien määrä oli tulosten mukaan koholla.

Nallikarin uimaveden on todettu olevan puhdasta, selviää Oulun seudun ympäristötoimen uimavesinäytteistä. Näytteenotto suoritettiin 19. heinäkuuta. Uusi mittaus liittyi 12. heinäkuuta otettuun näytteeseen, jossa bakteerien määrä oli tulosten mukaan koholla.

Nyt mitattu vesi täyttää uimavedelle asetetut vaatimukset. Bakteerien määrä vedessä on vähentynyt, eikä rannalla ole havaittu sinilevää.

Lue myös: Ui­ma­ve­det todella läm­pi­miä ympäri Oulua – ­Ka­le­va mittasi Läm­sän­jär­ven, Val­kiais­jär­ven, Tuiran ja Nal­li­ka­rin ve­si­läm­pö­ti­lat

Lämsänjärven ja Muhoksen kunnan ylläpitämä Karho-ojan uimaranta ovat edelleen poissa käytöstä korkean vedenpinnan vuoksi. Rannoilla ei ole turvallista uida veden alla piilevien kantojen ja kivien vuoksi.

Uimarantojen mahdollisesti muuttuvasta tilanteesta ilmoitetaan kaupungin ja Muhoksen kunnan verkkosivuilla sekä uimarantojen verkkosivuilla.

Seuraavat uimavesimittaukset suoritetaan viikolla 30.