Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mitä terva on?

Terva on ruskea tai melkein musta, voimakkaan tuoksuinen jäykkä neste.Sitä saadaan kivihiiltä, ruskohiiltä, turvetta, puuta ym.kuivatislaamalla.

Terva on ruskea tai melkein musta, voimakkaan tuoksuinen jäykkä neste. Sitä saadaan kivihiiltä, ruskohiiltä, turvetta, puuta ym. kuivatislaamalla. Tuotantoprosessia nimitetään myös pyrolyysiksi. Esimerkiksi puuta kuumennetaan suljetussa, ilmattomassa tilassa.

Tuotantomenetelmät ovat pysyneet Suomessa sen vuosisataisen historiansa ajan pääpiirteiltään samanlaisena. Tervan tuotantoa kutsutaan Suomessa yleensä tervanpoltoksi.

Maassamme tervanpoltolla tarkoitetaan pihkaisen havupuun, kuten männyn, kytemällä tapahtuvaa palamista maahan kaivetussa tervahaudassa. Prosessissa puuaines hiiltyy ja pihka valuu haudan pohjalle, kypsyen siellä valmiiksi tervaksi.

Mitä pihkaisempi puu, sitä enemmän tervaa saadaan. Juuri tästä johtuu se, että pihkainen mänty on ollut tervantuotannon kannalta kiinnostavampi kuin pihkattomat lehtipuut.

Suomessa tervaa onkin poltettu pääasiassa männystä. Toki myös koivusta on poltettu ns. tököttiä, jota on käytetty muun muassa voiteluaineena. Mäntytervaa on kuitenkin aina pidetty "oikeana tervana". Myöskin ulkomaille viety terva oli pääasiassa mäntytervaa.