Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Mitä terva on?

Terva on ruskea tai melkein musta, voimakkaan tuoksuinen jäykkä neste.Sitä saadaan kivihiiltä, ruskohiiltä, turvetta, puuta ym.kuivatislaamalla.

Terva on ruskea tai melkein musta, voimakkaan tuoksuinen jäykkä neste. Sitä saadaan kivihiiltä, ruskohiiltä, turvetta, puuta ym. kuivatislaamalla. Tuotantoprosessia nimitetään myös pyrolyysiksi. Esimerkiksi puuta kuumennetaan suljetussa, ilmattomassa tilassa.

Tuotantomenetelmät ovat pysyneet Suomessa sen vuosisataisen historiansa ajan pääpiirteiltään samanlaisena. Tervan tuotantoa kutsutaan Suomessa yleensä tervanpoltoksi.

Maassamme tervanpoltolla tarkoitetaan pihkaisen havupuun, kuten männyn, kytemällä tapahtuvaa palamista maahan kaivetussa tervahaudassa. Prosessissa puuaines hiiltyy ja pihka valuu haudan pohjalle, kypsyen siellä valmiiksi tervaksi.

Mitä pihkaisempi puu, sitä enemmän tervaa saadaan. Juuri tästä johtuu se, että pihkainen mänty on ollut tervantuotannon kannalta kiinnostavampi kuin pihkattomat lehtipuut.

Suomessa tervaa onkin poltettu pääasiassa männystä. Toki myös koivusta on poltettu ns. tököttiä, jota on käytetty muun muassa voiteluaineena. Mäntytervaa on kuitenkin aina pidetty "oikeana tervana". Myöskin ulkomaille viety terva oli pääasiassa mäntytervaa.