Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Mistä alue­vaa­leis­sa on kysymys

Mistä vaaleissa on kysymys. Maakuntavaaleilla haetaan henkilöitä päättämään terveys-, hoiva- ja turvallisuusasioista.

Ikäihmisille tärkeitä asioita ovat terveydenhoito ja pääsy nopeasti hyvään hoitoon. Meidän tulee muistaa ikäihmisten määrän nopea lisääntyminen. Tämä vaatii asioiden muutosta.

Tämän takia alueella tulee olla hyvä palveluverkosto tai palvelupiste. Näiden sijanneista päättää valittava maakunta valtuusto. Näitä pitää olla riittävästi.

Palveluiden tulee olla lähellä tai helpon kulkuyhteyden päässä. Palveluiden järjestäjänä pitää olla julkinen toimija.


Tuleva muoto terveyden ja hyvinvoinnin hoitamiseen ja hyvään sujumiseen on todella iso haaste, joka ei saa epäonnistua. Tätä toimintaa on suunniteltu usean vuoden ajan ja näistä on tehty erilaisia mallinnuksia miten asiat saadaan hyvin hoidettua.

Itse olen toiminut ikäihmisten järjestöverkoston toisena vetäjänä. Verkostossa on mietitty esimerkiksi, miten kotihoito saataisiin entistä toimivammaksi ja samalla hoito hyväksi ja riittäväksi jotta ikäihmiset voisivat hyvin ja turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Heillä pitää olla mahdollisuus ympärivuorokautiseen hoitoon. Mahdollisuus saada kuntoutusta myös kotona.

Kotisairaala on yksi mahdollisuus parantaa kotona saatavaa hoitoa.


Erittäin tärkeä ryhmä on kotona toimivat omaishoitajat. Heidän tekemää työtä tulee keventää saatavalla avulla ja mahdollisuudella vapaa päivien saannilla. Myös työstä saatavaa palkkiota on tarkistettava. Muistisairautta tulee erityisesti hoitaa ja omaishoitajaa tukea erilaisilla muodoilla.

Hoitotarpeen kasvaessa, hoito paikkojen on oltava riittävän lähellä, jotta sidettä kotiin ei katkasta.

Vapaaehtoistyötä tulee arvostaa ja tukea. Tämä työ en ensiarvoisen tärkeä yksinäisyyden poistossa ja näin annetaan mahdollisuus ulkoiluun ja jopa harrastuksiin. Vapaaehtoistyötä tulee tukea yhdessä kuntien ja maakunnan kanssa. Järjestöt ovat tärkeitä tässä työssä.


Risto Örling,

Oulun vanhusneuvoston vpj,

ikäihmisten järjestöverkosto EKL:n Oulun piirin pj.,

aluevaaliehdokas (sd.)