Pääkirjoitukset

Mie­li­pi­de­mit­taa­jien mahalasku

Pääkirjoitukset 11.11.2016 0:00
Pääkirjoitus

Jos mielipidemittauksiin olisi voinut luottaa, torstaina presidentti Barack Obaman luo Valkoiseen taloon olisi astellut tuleva presidentti Hillary Clinton. Se, miten äänestäjät päättivät, oli kuitenkin aivan muuta. Obama kättelikin Donald Trumpia.

Merkittäviä häviäjiä oli Hillary Clintonin ohella muitakin. Näyttävästi karille ajoivat myös mielipidemittaajat: suuri enemmistö niistä meni tuloksen ennakoinnissa tyystin harhaan. Vaalin voittaja olikin useimpien mittausten häviäjä.


Mielipidemittauksia pyritään tekemään tieteellisellä tarkkuudella, kehittynein otanta- ja analyysimenetelmin. Tutkimusten teko ei kuitenkaan ole vain matematiikkaa tai tilastotiedettä, vaan siihen liittyy aina myös psykologisia tekijöitä.

Nämä tulevat vastaan etenkin siinä hetkessä, kun kansalainen saa eteensä mielipidemittaajan kysymyksen. Vastaaja voi silloin kertoa yhden kannan mutta valita vaaliuurnalla toisen.

Tai hän saattaa jättää vastaamatta kokonaan. Näiden henkilöiden määrä voi olla hyvinkin suuri, useita kymmeniä prosentteja. Merkitystä on myös sillä, miten tutkimus käytännössä toteutetaan.

Nyt Yhdysvalloissa nähtyjä mittausten ankaria epäonnistumisia on selitetty nimenomaan sillä, että Trumpia äänesti iso joukko sellaisia ihmisiä, jotka eivät kyselyissä halunneet kertoa kantaansa. Trumpin äänestäjäksi ilmoittautuminen oli ehkä Clintoniin verrattuna sosiaalisesti vähemmän hyväksyttävää. Tämä saattoi vääristää ratkaisevasti kuvaa äänestäjien todellisista tunnoista.

Suomessa Veikko Vennamon SMP:n ja perussuomalaisten todellisen suosion mittaaminen on vuosien mittaan ollut mielipidetutkijoille vaikeaa. SMP:n puoluesihteeri Eino Poutiainen saattoi vuoden 1970 vaaleissa tunnetusti häpeään tieteellisten asiantuntijoiden ”roknoosit” tupakka-askin kanteen rustaamillaan omilla tulosarvioilla.


Perussuomalaisten ”jytkyn” rajuus vuonna 2011 tuli niin ikään yllätyksenä. Suomen puolueista vihreille mielipidemittaukset ovat usein vaalien alla luvanneet paljon enemmän mitä lopputulos on ollut.

Epäonnistumiset ovat johtaneet siihen, että mielipidemittauksia tekevät yritykset käyttävät tulosten luotettavuutta kohentaakseen erilaisia korjauskertoimia. Ne voivatkin lisätä mittausten osumatarkkuutta – elleivät satu viemään tulosta vielä pahemmin harhaan.


Tutkimuslaitokset ilmoittavat mittaustuloksilleen niin sanotun virhemarginaalin. Usein sen leveys on muutama prosenttiyksikkö suuntaansa esimerkiksi annettuun kannatuslukemaan verrattuna.

Viestinten toistuva synti mittaustuloksista kerrottaessa on kuitenkin se, että virhemarginaalista huolimatta jo muutaman kymmenyksen kannatusmuutoksista tehdään turhan dramaattisia päätelmiä puolueiden voimasuhteista.

Parhaimmillaan mielipidemit-taukset tuovat esiin päätöksenteon kannaltakin olennaista tietoa kansalaisten mielialoista. Usein niillä on kuitenkin enemmän viihdearvoa kuin tosiasiallista merkitystä.

 

MAINOS

Kommentoi

Tarkemmin otettuna tämä oli median mahalasku. Kyllä valtamedia teki kaikkensa Clintonin voiton eteen. Trumppi leimattiin puolihulluksi pelleksi ainakin Suomessa. Suomalaiset ja muu eurooppa ei vain saanut äänestää. Eikä Euroopan median vaikutus ylettynyt amerikkaan asti.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pääkirjoitus on hieman epärelevantti, koska USAn presidentinvaalijärjestelmä on Michael Mooren sanojen mukaan mielipuolinen. Mikä älämolö Suomessa nousisi, jos presidentiksi valitulla olisi esim. 20 000 ääntä vähemmän kuin vastaehdokkaalla? Tosiasiksi jää, että Clinton sai 200 000 ääntä enemmän kuin Trump, mutta jäi soittelemaan rannalle. Missähän muualla vastaava on mahdollista? Tietysti Putinin Venäjällä, jonne Trump tuntuu olevan nyt kallellaan. Se siitä demokratiasta tai mielipuolisuudesta tai miten haluatte.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

USA:ssa presidentivaalissa on osavaltioittain menetelmä, voittaja saa kaiken. Enemmistö saa koko osavaltion valitsijamiehet. Kukin osavaltio tavallaan äänestää hallitsevaa puoluetta ja presidenttiä äänestämällä puolueen presidenttiehdokasta. Sitten enemmistön saanut puolue ja sen presidenttiehdokas saa osavaltion kokoa vastaavan määrän valitsijamiehiä.

Ihmisen poliittinen muisti on lyhyt. Suomen viime eduskuntavaaleissa vuonna 2015 tapahtui seuraavaa. Kokoomus sai annetuista äänistä 18,2 %, 540 212. Perussuomalaiset sai annetuista äänistä 17,7 %, 524 054. Kysymys kuuluu, kummasta tuli suurempi puolue. Perussuomalaisista. Myös Suomessa puolueiden suuruusjärjestyksellä on merkitystä hallitusta muodostettaessa. Jopa pääministeriin asti. Suomessa pääministerillä on sentään enemmän valtaa kuin presidentillä.

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa oli samankaltainen tilanne hyvin lähellä, alle 1500 äänen päässä. SDP sai 19,1 %, 561 558, annetuista äänistä. Perussuomalaiset sai 19,05%, 560 075. Kumpi olisi ollut suurempi puolue, jos perussuomalaisten kokonaisäänimäärä olisikin ollut nuo 1500 enemmän. SDP.

Myös suurimmaksi puolueeksi, siis jopa pääministeripuolueeksi voi samoin päästä pienemmällä valtakunnallisella äänimäärällä kuin toiseksi suurin puolue. Tähän vaikuttaa vaalipiirijako. Edes pienen pieni Suomikaan ei ole yhtenä vaalipiirinä valtakunnallisissa vaaleissa, ainoastaan presidentinvaalissa ja lisäksi europarlamenttivaaleissa. Silti valtakunnallisen vaalipiirin kokoa pidetään, ehdokkaiden kannalta, ongelmallisen suurena.

Yhdysvalloissa kukin osavaltio on oma vaalipiirinsä. Osavaltio, omine lakeineen, on paljon enemmän kuin suomalainen vaalipiiri. Yhdysvaltain liittovaltio on vähän niinkuin Euroopan Unioni, mutta EU ei ole liittovaltio. Oma lainsäädäntö, hallinto, omat virkamiehet, senaattorit, kuvernöörit jne.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Useissa kommenteissa kyseenalaistetaan tutkimuslaitosten tai tutkimusten puolueettomuus tai puhutaan tarkoitushakuisuudesta. Edellisten vaalien vastakkainen asetelma kuitenkin muistuttaa, että vinoutuma voi muodostua kumpaan suuntaan hyvänsä.

Edellisissäkin vaaleissa 2012 Romneytä pidettiin valtakunnallisten kyselyjen perusteella voittajasuosikkina aivan vaaliin asti, mutta vaali meni kuitenkin, valitsijamiesten määrän valossa, vielä hiukan selvemmin Obamalle kuin nyt Trumpille. Niissäkin vaaleissa, presidentinvaalin lopputuloksen kannalta, koko liittovaltion kattavilla kyselyillä oli vain kansalaisia ehkä harhaanjohtavakin viihdearvo.

Ongelma ei ole siis tutkimusten puolueettomuudessa, vaan siinä millainen kuva ennusteiden uutisoinnista tulee.

Mielipidetutkimuslaitosten tekemien mielipidemittauksien osuvuudesta tai osumattomuudesta on löydettävissä nyt ainakin yksi huomionarvoinen seikka. Tiedottajien ongelmaksi tuli nyt se, että vaaleissa oli vain yksi ainoa oikein hyvin onnistunut tutkimuslaitos ja sen tekemistä, ratkaisevien tasaväkisten osavaltioiden onnistuneista mittauksista ei tullut isoja otsikoita. Onnistuja ei ollut valtakunnallinen jätti, vaan, Yhdysvaltain mittakaavassa, suhteellisen pieni tutkimuslaitos, jonka mittauksiin ei uskottu.

Monet lehdet eivät kirjoittaneet tämän tutkimuslaitoksen kyseisistä mittauksista mitään. Niitä pidettiin mahdottomina ja metsään menneinä. Kun oli valittu ensin trendi, mihin uskotaan, niin nähtiin vain se mitä toivottiin ja kirjoitettiin vain siitä.

Yhdysvaltain mittakaava on kuitenkin syytä pitää mielessä. Sitä kuvastaa se, että tämän "pienen" tutkimuslaitoksen kyselyissä, soitettiin kotitalouksiin yhdessä päivässäkin, kymmenen tunnin aikana, yhden osavaltion kyselyyn, 40 000 - 50 000 puhelua. Koska vastausprosentti oli 3,3 - 3,6 %:n välillä, puheluita tarvittiin noin paljon edustavan otoksen, kooltaan noin 1100 - 1300 aikaansaamiseksi.

Tämä pieni tutkimuslaitos, Trafalgar Group, oli oikeassa, lopputuloksen suhteen, kaikissa julkaisemissaan osavaltioiden mielipidetiedusteluissa, kun taas kaikki isommat kansalliset yritykset olivat joissakin osavaltioissa yleensä enemmän kuin vähemmän väärässä.

Trafalgar Group tiedotti, että se oli tarkin Floridassa, Pennsylvaniassa, Michiganissa, Pohjois-Carolinassa, Ohiossa, Coloradossa ja Georgiassa. Nämä olivat niitä vaa'ankieliosavaltioita, joissa se teki mielipidetiedustelun. Jopa Trafalgar Groupin lopullinen ennustama valitsijamiesjakauma 306 - 232 voi pitää lopputuloksena paikkansa.

Floridassa, sen lisäksi, että se ennusti oikean voittajan, se pääsi lähimmäs Floridan tuloksessa. Siellä muutama muukin pääsi melko lähelle sitä.

Se osui ainoana oikeaan ja oli tarkin Michiganissa ja Pennsylvaniassa. Se osui oikeaan ja onnistui parhaiten Pohjois-Carolinassa. Se osui oikeaan Coloradon tiukassa vaalissa ja ennusti Remington Researchin kanssa tarkimmin lopputuloksen siellä. Se onnistui myös Ohiossa ja Georgiassa parhaiten.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Asia on yleensä juuri niinkuin pääkirjoituksessa kerrotaan. Perustellusti voidaan siis väittää, että Yhdysvaltain presidentinvaaleista tuli mielipi­de­mit­taa­jien mahalasku. Mutta, kuten yleensä, asiassa on tietysti muttia.

Pääkirjoituksessa sanotaankin, ensimmäinen ja kaikkein tärkein, "suuri enemmistö meni tuloksen ennakoinnissa tyystin harhaan." Näin se vain oli.

Nyt kuitenkin esitetään ensimmäinen mutta. Ensin kannattaa kuitenkin täysin erottaa toisistaan viihteelliset valtakunnalliset kyselyt ja vaaleja todella ennakoivat osavaltiokohtaiset kyselyt.

Valtakunnallisilla kyselyillä on, presidentinvaalin lopputuloksen kannalta Yhdysvalloissa, vain pääkirjoituksen mainitsema viihdearvo, koska niissä mitataan presidenttiehdokkaiden valtakunnallista suosituimmuutta. Koko liittovaltio ei ole kuitenkaan yhtenä vaalipiirinä, joten valtakunnallisella suosituimmuudella ei ratkaista vaaleja. Presidentinvaalin ratkaisee Yhdysvalloissa osavaltiokohtaisista vaaleista saatu valitsijamiesmäärä.

Valtakunnalliset kannatuskyselyt ovat siis kyselyjä "huvin vuoksi". Niiden pitäisi olla viihteellisiä uutisia, mutta monet ottavat ne tosissaan. Valtakunnallinen kannatuksen Yhdysvalloissa voidaan sanoa olevan tietoa ihan vain "huvin vuoksi", niinkuin Suomen eduskuntavaaleissa.

Tätä huvia harrastettiin Yhdysvalloissa runsaasti. Liittovaltiokohtaisia kyselyjä tehtiin kolmisensataa, kyseltäessä yleensä monia muita asioita siinä ohessa. Lähes kaikki valtakunnalliset kyselyt ennustivat Clintonin voittoa vaaleihin asti.

Presidentinvaalissa äänimäärät osavaltioittain siis ratkaisevat osavaltiokohtaiset valitsijamiesten määrät. Kunkin osavaltion voittaja saa, lähes poikkeuksetta (oliko Mainea lukuunottamatta), kaikki osavaltion valitsijamiehet.

Esimerkiksi, vaikka Clinton olisi saanut kaikista voittamistaan osavaltioista kaikki äänet, hän ei olisi saanut yhtään valitsijamiestä enempää. Ei, vaikka näiden osavaltioiden äänestysprosenttikin olisi ollut 100%.

Kaikilla suurilla kansallisilla tutkimuslaitoksilla, joiden mielipidetiedusteluista uutisoitiin, oli merkittäviä, vaa'ankieliosavaltioiden osavaltiokohtaisia ennusteita pielessä vaaliin asti.

Vähälle uutisoinnille, valtamedian ulkopuolelle, jääneet, vaalien lopputuloksen kannalta merkittävät osavaltiokohtaiset, ennusteet "tiesivät" tilanteen kuitenkin täsmällisesti, mutta niiden antama oikea kuva ei ollut lehdistön esittämä julkinen kanta. Näissä kyselyissä oli saatu oikein esille juuri pääkirjoituksen mainitsema Trumpin piilevä kannatus, sopivalla lisäkysymyksellä.

Pääpuolueissa oltiin kyllä tietoisia muhivista yllätyksistä ja ne kyllä otettiin huomioon, sillä kampanjojen loppuvierailuja tehtiin juuri yllätyksiä muhiville alueille. Poikkeavan, mutta onnistuneen ennustajan, kertomista tiukoista tilanteista oltiin tietoisia, vaikka lehdet eivät yleensä ottaneet mittauksia kuuleviin korviinsa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä sitä Persuillekin nyt luvataan vain liukasta alamäkeä ja haukutaan kaikesta, mutta mikä olisi Suomen tilanne pakolais asiassa jos Persut eivät olisi olleet hallituksessa. Sanon suoraan HIRVITTÄVÄ ja siksi gallubit ovat täyttä puppua

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mielipidemittaukset menivät oikein, Clinton sai enemmän ääniä kuin Trump. Sitävastoin media epäonnistui täysin analysoinnissa. Käsittämätöntä, että media ei ollut perehtynyt vaalitapaan eikä tehnyt kunnon analyyseja. Otsikon pitäisi olla Median mahalasku.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Luulenpa, että pieleen menneet "ennustukset" eivät tulleet tutkimuslaitoksille ja medialle mitenkään yllätyksenä. Yllätyksenä sen sijaan molemmille on tullut se, että suurin osa kansoista ei ole tyhmää. Tutkimuslaitokset ja media eivät ole pitkään aikaan kertoneet totuutta vaan pyrkineet tuloksillaan ja uutisoinnillaan vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin.
Toivoa sopii, että niin galluppien tekijät kuin mediakin alkavat kertoa totuuksia eikä omiin tarkoitusperiinsä sopivia haavekuvia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minusta gallupit näyttivät oikein: Clinton sai vaaliääniä enemmän, mutta valitsijamiehiä vähemmän. Kyseessä on vaalitekniikka, jossa on mahdollisuus tehdä lehmänkauppoja, Suomessa hyvin tiedetään. Kukapa noista amerikkalaisten vaalikoneista tietää, hakkeroituja voivat hyvinkin olla. Kuka noita vaalikoneita tekee ja ohjelmoi, miltä vuosisadalta ovat. Jos olisin vaalitarkkailija, kysyisin vaalikoneiden speksit ja miten on turvattu vaalisalaisuus. Montako vaalikonetta Yhdysvalloissa on, onko laitteista rekisteriä ja miten säilytetään. Tekevätkö joka vaaleihin uudet koneet. On ihme maa, Yhdysvallat. Meillä sentään on umpinaiset vaneriset vaaliuurnat, paperin palat ja lyijykynät. Eikä koskaan täsmää äänestäjien ja laskettujen äänien määrä, se on viranomaisten mukaan normaalin virhemarginaalin rajoissa. Vaalitulos hyväksytään Suomessa rutiinilla, hyvä Suomi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mielipidemittauksilla yritetään vaikuttaa kansalaisten äänestämiskäyttäytymiseen. Ne jotka politiikkaa seuraavat tämän kyllä ovat havainneet. Valitettavasti puolueetonta gallupin tekijää ei Suomesta oikein löydy eikä kyllä ole olemassa puolueetonta mediaakaan, sen saimme taas konkreettisesti USA:n vaaliuutisoinnissa havaita.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt on enää turha spekuloida jälkikäteen näillä Amerikan presidenttin vaaleilla ja niiden ennusteilla ja sitä kuka mitäkin ennusti.

Nyt pitää olla tarkkana ja herkällä korvalla mitä tuleman pitää. Erityisen tarkkana pitää olla, että ei tule enää "Jalta II:sta", jossa kolme voittajavaltiomaata ( Venäjä, Brexit UK ja USA ) jakavat Euroopan etupiireihin. Paras lääke tähän on , että EU ryhdistäytyy ja laittaa hallintonsa toimintakuntoon ml. kovan puolusuksensa. Mikään ei estä sitä, että EU:n puolustus on osa Natoa.

Ja jos jotkut maat EU:ssa eivät tähän taivu, varsinkin entisissä Itä-Euroopan maissa, niin kääntyköön Venäjän puoleen, mutta takaisin ei ole sitten tulemista. Ovi on avoin. Brexit Englanti voi hakeutua taas kerran entisen alusmaansa helmoihin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

"ruvetaan hommiin". Teidän haaveilijoiden juna meni jo. Olisitte ryhtyneet hommiin silloin kun teidän pitkääkin pitempi etsikkoaika oli. Nyt se on myöhäistä ja tilalle on tullut ja tulossa lisää toisenlaisia tekijöitä.
Kuvastaa hyvin omassa kuplassanne eläjiä, että te vielä yritätte ulostaa eri tavalla ajattelevat pois hiekkalaatikoltanne, jotta saisitte jatkaa iki-ihania leikkejänne. Valitettavaa teille, mutta se hiekkalaatikko kuuluu kaikille.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olisiko Clintonin vaalimenestys ollut vieläkin huonompi, jos mielipidemittaukset olisivat antaneet totuuden mukaisen kuvan vaalituloksesta? Sama kysymys Brexitistä?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

19:11
Talousviisaiden ryhmän puheenjohtajan neuvo yritysten pelastamisessa: Ostakaa edes silloin tällöin take away -ruokaa tai vaikka suomalainen kiuas
19:00
Näin oululaisyrittäjät ovat reagoineet koronaan: asuntoesittelyitä etänä, verkkokauppojen perustamista ja laajentuneita kotitoimituksia Tilaajille
18:31
Kotipuoti on Inarin Kaamasessa koko kylän keskus – puodinpitäjä Sonja Loponen jututtaa kävijöitä pidempään vähintään kerran viikossa Tilaajille
18:24
Kempeleen kunnanvaltuusto siirtyy etäkokouksiin
18:00
Pandemia teki Andrew Cuomosta poliittisen sankarin – rohkeimmat ehdottavat demokraattien presidenttiehdokkaan vaihtamista
16:38
Henkilöauto törmäsi valopylvääseen Pohjankartanon koulun edustalla, kyydissä olleet pääsivät ulos omin avuin
16:33
Suojavarusteiden väitetään jumittavan sairaanhoitopiireissä – "Yhdenvertainen kohtelu on turvattava kaikin keinoin"
66
Kerro meille: Millä keinoilla kuka tahansa meistä voisi nyt tukea yrityksiä?
31
Asiantuntijat: Sosiaali- ja terveysministeriön käsitys koronan tarttuvuudesta taksissa on virheellinen
24
Oululaisfirman pikatestiä voidaan käyttää myös koronan löytämiseen – testitulos luetaan älypuhelimen ruudulta
20
Stockmann hakeutuu yrityssaneeraukseen – koronaepidemia katkaisi uudistusohjelman aloittaman nousun
17
THL:n maanantain luvut: Suomessa pian 2 200 varmistettua tartuntaa, kasvua eilisestä peräti 249 tapausta – PPSHP:n alueella kahdeksan lisää
15
Sikainfluenssan aikaan kriisikokouksissa istunut ex-kansliapäällikkö ihmettelee keskustelua "nyrkistä", koska sellainen on jo olemassa
14
Koitelissa viikonloppuna hirmuisesti väkeä ja parkkipaikat täynnä - Oululaiset nauttivat täysin rinnoin aurinkoisesta kevätsäästä

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Ville Tavion näkemykset

322 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Amerikkalainen miljardööri lahjoittajana

Tämä uutinen on kyllä monella juttutupalaisella erittäin hankalasti uskottavissa, kun täällä on vuosikaudet tiedetty, et... Lue lisää...
Tuntematon

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

6.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image