Pääkirjoitukset

Ict-alan osaajapula käy kalliiksi – Oulun kehitettävä koko ajan globaalia osaa­mis­kes­kit­ty­mään­sä

Teknologia-alan osaajien ja ict-insinöörien koulutuspaikkojen volyymia on syytä kasvattaa. Ict-alan osaamista tarvitaan lähes kaikilla toimialoilla, ei pelkästään ict-alan yrityksissä. Eläköityminen uhkaa kiristää osaajapulaa. KUVA: Matti R‰ty
Pääkirjoitukset 8.11.2019 6:00
Pääkirjoitus

Oulun kannalta on huolestuttavaa, että teknologia-alaa uhkaa lähivuosina tuhansien työntekijöiden vaje. Oulu on globaalissa mittakaavassa harvinainen osaamiskeskittymä. Tästä on kaikin keinoin pidettävä kiinni myös jatkossa.

Pula osaavasta henkilöstöstä on lähivuosina todellisuutta useilla toimialoilla. Huolestuttavaa on se, että Oulussa teknologia-alaa uhkaa lähivuosina jopa tuhansien koulutettujen työntekijöiden vaje.

Oulussa tarvitaan vuosittain noin tuhat ict-alan osaajaa, mutta oppilaitoksista valmistuu vain noin kolmannes tarpeesta. Osaajavaje on siten jo nyt tuntuva ja uhkaa edelleen pahentua.

Oulu on globaalissa mittakaavassa harvinainen ict- ja radioteknologian osaamiskeskittymä, jolla on imua ja vetovoimaa. Tulevaisuuden kannalta olennaista on varmistaa se, että alueen korkeakoulujen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten opetuksesta, tutkimuksesta ja kehitystyöstä pidetään hyvää huolta.

Teknologialan insinöörivajeesta on puhuttu Suomessa vuosia. Silti arviot insinööripulan suuruudesta ovat vuosi vuodelta vain kasvaneet.

Myös Oulun seudulla tarvitaan jatkuvasti lisää teknologiaosaajia. Oulun kauppakamarin viime kesänä julkistaman seurantaselvityksen mukaan osalla yrityksistä ict-alan rekrytoinnit ovat todellisuudessa olleet jopa yli 50 prosenttia etukäteisarviointeja suuremmat. Ict-alan osaajaniukkuus uhkaakin jatkua ilman erityistoimia, ja pula korostuu erityisesti ohjelmointiosaamisessa.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies vaati Oulussa vieraillessaan aiheellisesti (Kaleva 7.11.), että insinöörikoulutuksen aloituspaikkoja pitäisi nostaa ripeään tahtiin. Muussa tapauksessa eläköitymisestä johtuvat ongelmat heijastuvat lähivuosina työmarkkinoilla kasvavana osaajapulana.

Jos osaamisesta ei pidetä huolta, vaarana on, että yritysten kasvu tyrehtyy, uudet innovaatiot jäävät tekemättä ja start-upit perustamatta. Kasvuvauhdin hiipuminen olisi tuhoisaa, jos osaajapulan takia ei pystyttäisi vastaamaan markkinoiden kysyntään. Seurauksena olisi yritysten kasvava kilpailu työntekijöistä, kustannusten kasvu ja kannattavuuden heikkeneminen.

Selvää on, että teknologia-alan osaajien ja ict-insinöörien koulutuspaikkoihin äskettäin tehdyt lisäykset eivät riitä vaan volyymia on kasvatettava. Opetus- ja kulttuuriministeriön pitääkin vastata tarpeeseen varmistamalla koulutusalan riittävä rahoitus. Ict-alan osaamista tarvitaan lähes kaikilla toimialoilla, ei pelkästään ict-alan yrityksissä.

Tuoreet koulutuspäätökset tuottavat tulosta vasta noin puolen vuosikymmenen kuluttua, kun opiskelijat valmistuvat ja siirtyvät työmarkkinoille. Kovan työvoimapulan oloissa on aina vaarana, että alan opiskelijat kiskotaan työpaikoille kesken opintojen.

Ict-alalla onkin syytä panostaa erityisesti muunto- ja täydennyskoulutuksen houkuttavuuteen. Kortistossa olevat insinöörit pitäisi saada nopeasti takaisin työmarkkinoille.

Oulussa suuret ict-yritykset työllistävät myös kansainvälisiä osaajia. Yritykset joutuvat enenevässä määrin kiinnittämään huomiota siihen, että kansainväliset osaajat perheineen tarvitsevat monenlaista tukea, jotta siirtymä oululaiseen elämäntapaan sujuu mutkattomasti.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (35)

Meiltä lähti kaksi huippusoftaria Ruotsiin kun eivät jaksaneet enää katsella ja kuunnella kaikenmaailman vihanlietsontaa kuten Li Anderssonia. Kyllä täytyy sanoa kuinka alas on ministeri aines valunut.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Varmaankin totta, mitä kirjoittaja mainitsee koskien ict-alaa. Mutta sitäkin suurempi ongelma - ja osittain juuri tähän ongelmaan keskittymisen aiheuttama johdannaisvaikutus on se, että meillä on unohdettu entistä enemmän tarve monipuolistaa Oulun seudun elinkeinorakennetta. Jatkuva ict-alaan keskittyminen on aiheuttanut sen, että esim. yliopistomme, joka on aikaisemmin ollut monialainen, ja siellä on tehty maailman huipputasolla tieteellistä työtä laaja-alaisesti eri tiedekunnissa, on tapahtunut yhä voimakkaammin voimavarojen ja fokuksen keskittyminen vain muutamaan alaan, lähinnä teknis-lääketieteelliselle puolelle. On totta, että näin voidaan taata näiden tiettyjen alojen pärjääminen jatkossakin maailman huipulla. Mutta uhkana on suhdannevaihtelu, joka iskee pahimmin alueille, joilla ei ole "puskuroivaa" elinkeinoelämää eli muidenkin alojen toimeliaisuutta. Yliopisto on kaventunut lähinnä teknistä korkeakoulua vastaavalle tasolle, jos puhutaan erikoistumisaloista. Oulun seudulla on kuitenkin valtava potentiaali liittyen ympäristöön ja luonnonvaroihin, niin raaka-aineiden, osaamisen kuin toimintaympäristön osalta. Aikasempina vuosina meillä oli myös huippututkimusta ja tuotekehittelyä mm. biologian alalla liittyen esim. luonnon- ja viljelytuotteiden jatkojalostusta ajatellen, mutta viimeaikaisten uutisten perusteella tämäkin toiminta on valunut Etelä-Suomeen. Nyt olisi viimeinen hetki nostaa Oulun seudun osaamisen ja elinkeinoelämän monimuotoisuuden astetta, ennen kuin tulee seuraava ict-alan sakkaus, ja viedään viimeisetkin tuhkat pesästä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kunpa nämä osaajapulaa valittelevat osaisivat edes määritellä osaamisen. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että samalla alalla toisessa firmassa voit olla arvostettu osaaja mutta toisessa osaamaton. Kyse on siitä miten työnantaja osaa määritellä ja johtaa osaamista. Fiksu firma tietää, että kaikki eivät voi osata kaikkea, ja erityisesti ns syväosaajien potentiaalin tehokas ulosmittaaminen vaati ihan organisaatiotason ajattelua. Mikä motivoi ja miksi? Pahimman luokan virheitä on alkaa suosia ns multitaskaajia ja jokapaikanhöyliä. Tämä voi tuntua helpolta tieltä, jos osaamisen arvottaminen on pielessä mutta tällä tiellä kehitys tyssää jossain vaiheessa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä liippaat oikeaa asiaa.

Eli kukaan ei juuri tiedä, mitä on se täsmäosaaminen mitä huomenna tarvitaan. Ei voi kouluttautua itse, kun ei tiedä, mitä pitää opiskella, jotta töitä saisi. Jos opiskelee väärää, se luetaan dismeriitiksi, ja aika pahaksikin.

Eli yritys, jolla on oikeasti työvoimapula, kerro
1) mitä täsmäosaajaa tarvitset,
2) missä sitä täsmäosaamista voi hankkia (olettaen, että taustalla on vahva yleisosaaminen) ja
3) paljonko siitä palkkaa maksetaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kannattaa miettiä missä ne virhepäätökset on isossa sinisessä firmassakin tehty ja kuka/ketkä niitä on ollut tekemässä? Niitä ovat valitettavasti tehneet mutu tuntumalla ei ICT alan koulutuksen saaneet henkilöt. Tuo lääkärit / ICT vertailu on ihan paikkansa pitävä. Kyllä sairaala puolella johtavat ylilääkärit ja hallintopuoli on yleensä lääketieteen koulutuksen saaneita. Isossa sinisessä firmassa saattaa olla pomona konetekniikan /kaupallisen tai vastaavan ei lähellekään ICT alan koulutuksen saanut. Jopa hyvinkin ylätasolla hallinnossa pitää olla tietämystä syvällistä ICT asioista. Kun pitää tehdä päätöksiä ICT teknologiavalinnoista, radioteknologia / ohjelmisto strategiasta ja esim vaikkapa mitä henkilöstöä irtisanotaan tms ei siinä kyllä ole päätöksillä paljon pohjaa jos ei ymmärrä tietoliikenne, ohjelmistoteknologiasta tai elektroniikasta mitään. Kalliita virheitä kansantaloudelle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

ICT-ala on nuori ja siksi sen kulttuuri on vielä kehittymättä. Jatkossa olisi tärkeää suunnata ICT-ammattilaisten työ nimenomaan ICT-aiheisiin, eikä heitä ole syytä laittaa myyntihenkilöiksi tai taloushenkilöiksi. Niihin puuhiin on järjestettävä ihan oma koulutuksensa. Alan resurssitarve saadaan näin kuntoon teettämällä ei-ICT-spesifiset työtehtävät muun koulutuksen saaneilla henkilöillä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lääkäreistä on kuulemma kova pula. Mutta ei siellä puhuta pikakouluttamisesta rakennusinsinööristä lääkäriksi eikä kokeneimpia irtisanota ? Ja lääkäripuolella osataan arvostaa nimenomaan kokemusta ja osaamista, eikä siellä hyväksytä muita kun alan koulutettuja töihin, virhe nimittäin tulee kalliiksi. Sama totuus pätee ICT tekniikassakin ja ICT alan johtamisessa, ICT alan koulutus ja nimenomaan alan kokemus ja tietämys on kaiken A ja O. Nyt on käynyt niin että ICT alan hyvinä vuosina näihin ICT alan firmoihin pesiytyi alalle kouluttamaton/kuulumaton "pikakoulutettu" optiometsästäjä aines ja useimmat vielä kiipesivät johtajapositioihin. Nyt näistä hedelmistä on jouduttu kärsimään, matkapuhelinpuolen virheet ja nyt verkkopuoli. Huonot päätökset kriittisissä teknologia asioissa on valitettava tosiasia ja trendi näyttää jatkuvan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei se niin oo aina että kokemusta arvostetaan on ne lääkäritkin ihmisiä henkilökemiat ratkaisee ei kannata olettaa mitään kun ei tiedä..

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

TE-toimisto pullollaan 50v + IT insinöörejä, nämä jos palkattas niin kummasti helpottuisi työvoimapula :). Ikärasismia harrastetaan ainoastaan Suomessa. Olen jutellut ulkomaisten insinöörien kanssa aiheesta ja heillä ei ole tämän kaltaista ongelmaa, johtuisiko meidän eläkemaksu järjestelmästä ko. rasismi...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei se johdu kuin hyvästä työttömyysturvajärjestelmästä. Töihin kun pitää ensin hakea ennen kuin voidaan palkata.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ja höpsistä. Kokeilepa itse työttömänä oloa, niin jo kummasti viimeistään puolen vuoden kuluttua alkaa kaivata työelämään. Ja lisäksi: peruspäivärahoilla ei paljon juhlita.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

"Ei se johdu kuin hyvästä työttömyysturvajärjestelmästä. Töihin kun pitää ensin hakea ennen kuin voidaan palkata."

-Olen lähettänyt yli 80 huolellisesti laadittua työhakemusta, päässyt kolmeen haastatteluun mutta en tullut valituksi.
-Kaikkiin paikkoihin ollut 20 - 95 hakijaa, viimeksi Bittiumilla kävin haastattelussa ja kertoi että tuohon poikkeuksellisen vaativaan paikkaan oli tullut 24 hakemusta, muihin tulee yleensä paljon enemmän, hakijoista 7 oli hänen mukaandsa täysin sopivia tuohon hyvin vaativaan tehtävään, joista sitten valitsivat yhden mutta ei minua.

-Voisitko hiukan enemmän avata miten työttömyysturvani 480e/kk on olut syynä siihen etten ole tullut valituksi?
Kiitokset etukäteen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksikähän koko aja on yt-neuvotteluita ja irtisanomisia ja irtisanotaan koneneita alan ammattilaisia jos on pula ict insinööreistä? Lääkäreistä on pula mutta onko siellä ollut yt neuvotteluita ja irtisanomisia ? Ei ole.
Sekä ict-työ että lääkärin vaatii alan huippukoulutuksen . Mitä kokeneempi ja vanhempi lääkäri sitä enemmän arvostetaan mutta entä ict ala? Siellä irtisanotaan kokeneimmat ? (=kärasismia) Aika kummallista. Sitten ihmetellään kun 5G ei suju ja tehdään virheitä. Oisko vika ymmärtämättömässä johtamisessa. Järjetön yt politiikka vie kaiken.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kommnentoija osui oikeaan.
Nykyisin firmat etsivät uusimman uusimman huipputeknologiansa täsmäosaajia pätkätöihin, eikä sellaisa yleensä kortistojen kautta löydy, vaan ne revitään naapurifirmasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Silloin kuin lehtien pääkirjoituksessa ja elinkeinoelämän julkaisuissa ja yritysten johdon lausunnoissa aletaan voimakkaasti puhumaan voimakkaasta työvoimapulasta ja esim. koulutuksen suuntaamisesta jollekin alalle, on vuoden sisällä tulossa taantuma tai jopa orastava lama. Näin se on ja sitä kohti ollaan menossa. Miksi yritykset eivät kouluta olemassa olevaa resurssia uusiin tehtäviin - siksi, koska koulutus on liian kallista ja nyt saa nuoria halvalla töihin. Lisäksi nuoret alalle tulevat eivät ymmärrä tai halua ymmärtää työehdoista mitään. Seurauksena uupumus ja alan vaihto.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Että oikein pääkirjoituksena tällaista höttöä? Käykääs ensin selvittämässä kortistosta, montako ICT 50+ moni- tai syväosaajaa löytyy. Sen jälkeen voi sitten kirjoitella hiukka enemmän faktapitoisempaa pääkirjoitusta...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei siellä kortistossa syväosaavia huippuja juuri ole. Jos on, ovat omasta halustaan. Huippuosaajat saavat töitä ja voivat jopa määrätä palkkansa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuo nyt on tuota samaa markkinaliberalistista höttöä, jota saa kuulla juuri niiden suusta, joilla ei asiasta ole mitään omakohtaista kokemusta. Jos nyt olet töissä, niin muista iltarukouksissa pyytää, että säästyisit yt:ltä ja irtisanomisilta. Nimittäin kun se kohdalle kolahtaa, niin saattaa sinunkin idealismi saada siinä samassa kolauksen - murskatun egon lisäksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (35)

Uutisvirta

22:09
Laskeminen vaarantaisi muut Isokurussa liikkuvat Pyhätunturilla – Metsähallitus perustelee turvallisuudella rajoituksia, jotka kieltävät liikkumisen Isokurun rinteillä Tilaajille
21:04
Seurasimme lumensyöjäjunan ensimmäistä testiä Suomessa – Monsteri saapui Venäjältä Kainuun korpeen ja pani raiteet kuntoon, katso video
21:00
Suomi kokeili kaikkea, mutta hävisi koripalloilun EM-karsinta-avauksen Serbialle
20:54
Suomi hakee EU:lta tukea viidelle ratahankkeelle – päätökset luvassa ensi kesänä
20:47
Mirja Vehkaperä hyppää innoissaan liikkuvaan junaan Oulun kaupungihallituksen puheenjohtajaksi – "Oulun päätöksentekoon pitää saada entinen Oulu-henki takaisin" Tilaajille
20:46
Keskustan kunnallisjärjestö esittää yksimielisesti Mirja Vehkaperää Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
20:19
Tällainen on venäläinen lumensyöjä – katso video monsteriveturista
45
Nyt se on tutkittu – moni pitää vihreään kuluttamiseen kannustamista vastenmielisenä tuputtamisena
41
Karjasilta on kaikesta huolimatta vielä yksi maamme yhtenäisemmistä jälleenrakennusalueista – joitain käsittämättömiä kötöstyksiä löytyy Lukijalta
33
Lehto Group aloittaa yt-neuvottelut, yhtiön koko vuoden tulos reilusti tappiolla – neuvottelujen piirissä 400 ihmistä, yli sadan työt vaakalaudalla
30
Keskustan puheenjohtaja Kulmuni Mikko Kärnän seksiviesteistä: "Kaikille sattuu välillä myös tyhmyyksiä"
28
Kärpät säilytti sarjataulukon piikkipaikkansa nihkeähköllä voitolla sarjajumbosta – Sportin Dufva: ”Paras tänään näkemäni maalintekijä oli Hannu Hilli Oulun Värisilmästä”
28
Oulun joukkoliikenteen lippuja voi pian ostaa automaateista seitsemästä eri paikasta – Lentokentälle tulossa kaivattu yhden bussimatkan ostomahdollisuus
25
Uudet liikennemerkit tulevat Suomen teille – keltainen viiva vaihtuu valkoiseen

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi aamusta alkaen Etelä-Lapissa lumipyryn vuoksi.
Ajokeli on huono Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Ajokeli muuttuu huonoksi aamusta alkaen maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Miksi Perussuomalaisia pelätään?

171 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

perussuomalaiset vastasivat ”hoitajakeskustelun komeimmasta voltista”

Marinin hallitus toimii aivan toisella tasolla verrattaessa sitä Sipilän oikeistohallituksen leikkauspolitiikkaan ja tod... Lue lisää...
persuilla huono muis...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

20.2.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image