Kolumnit

Talvivaarassa näkyvät keskustan kädenjäljet

Kolumnit 13.11.2012 0:00
Liisa Jaakonsaari

Suomen ympäristöhallinto arvioitiin Maailman talousfoorumin vertailussa vain muutama vuosi sitten maailman tehokkaimmaksi. Suomi nousi myös kestävän kehityksen mallimaaksi. Sitten alkoi ympäristöhallinnon alasajo. Keskusta–kokoomus-hallitus siirsi ympäristökeskusten tehtävät useille viranomaisille. Tavoite vähentää ympäristökeskusten toimintakykyä onnistui. Samalla resursseja vähennettiin muun muassa valtion tuottavuusohjelman nimissä.

Talvivaaran megapäästöt nostavat Suomen uudelleen kartalle. Ei enää hyvässä, vaan pahassa. Pahinta kuitenkin on, että se on romahduttanut ihmisten uskon ja luottamuksen ympäristöviranomaisten toimintaan. Vaikka paikalliset ihmiset ovat vuosia valittaneet kaivosten päästöistä, lupaehdoista piittaamaton ympäristön pilaaminen on saanut jatkua.

Ympäristöhallinnon myllerrys alkoi Matti Vanhasen (kesk.) toisen hallituksen aikana, jolloin alueelliset ympäristökeskukset lakkautettiin. Hanketta ryhtyi kesällä 2007 lähes ensi töinään vetämään hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk.), joka kuvasi hanketta ”historialliseksi”. Ympäristöministerinä oli Paula Lehtomäki (kesk.).

”Uudistuksella” lakkautettiin ympäristöministeriön alueorganisaatiot ja ne sulautettiin maakunnallisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin eli ely-keskuksiin. Ympäristöasioita ohjaava ja rahoittava ministeriö vaihtui työ- ja elinkeinoministeriöksi, jota tuolloin johti elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.). Näin keskustapuolueen ikiaikainen unelma heikentää ympäristöministeriötä toteutui.

Suomen Luonnonsuojeluliitto varoitteli useaan otteeseen aluehallintouudistuksen olevan uhka ympäristölle. Liitto vetosi riippumattomuuden puolesta. Oppositiossa hallintouudistuksen aikoihin olleet sosialidemokraatit pelkäsivät, että ely-keskuksissa ympäristöasiat jäävät elinkeinoelämän vaatimusten jalkoihin. Vuosisadan laajin alueellisen hallinnon uudistus olisi demarien mielestä edellyttänyt monipuolisempaa valmistelua, jossa myös erilaiset vaikutusarviot olisi huomioitu.

Lakiuudistus runnattiin läpi. Vanhasen hallituksessa olivat tuolloin mukana myös Vihreät. Yhtyneen oikeiston mielessä jo pitkään muhinut ajatus toteutui: ympäristöministeriötä heikennettiin ”liian vihreänä” ja työministeriötä ”liian punaisena”.

Ely-keskukset aloittivat toimintansa vuoden 2010 alusta. Keskusten johtajanimitykset valmisteltiin Mauri Pekkarisen johtamassa uudessa mahtiministeriössä TEM:ssä. Kainuun ely-keskuksen johtoon tuli Kari Pääkkönen. Taustaltaan hän on geologi ja uraanitutkija. Pääkkönen johti aiemmin Geologisessa tutkimuskeskuksessa GTK:n tutkimuksia, jotka johtivat kaivoksen syntyyn. GTK:n sidosryhmälehti suitsutti uutta kaivosta vuonna 2007: ”Talvivaara – ympäristöä säästävä megahanke”.

Oikeuskansleri on keväästä saakka selvittänyt, tekevätkö nämä kytkökset Pääkkösestä esteellisen ely-keskuksen johtoon. Kainuun ely-keskus on vastuussa kaikkien muiden Suomen kaivosaltaiden valvonnasta. Ely-keskuksen patoylitarkastaja Timo Regina oli ennen virkamiesuraansa Destiassa suunnittelemassa ja rakentamassa Talvivaaran jätevesi- ja varoaltaita. Pyöröovi-ilmiö on siis totta.

Kaivostoiminta Talvivaarassa on muuttanut ympäristöä dramaattisesti. Vaikutukset tuntuvat jo yli sadan kilometrin päässä Savossa saakka, uhaten Vuoksen jopa Oulujoen vesistöä. Myös pohjavedet ovat vaarassa. Pohjavedet ovat luonnon muisti, mistä Talvivaaran tragedia tuskin koskaan häviää.

Kaivosbuumi sokaisi kaikki: kaivosyrittäjät, lupa- ja valvontaviranomaiset sekä poliitikot. Kaikilta puuttui riittävä asiantuntemus. Sitä ei ollut kaivosyrittäjillä, sakka-altaiden rakentajilla eikä muilla alihankkijoilla enempää kuin alan viranomaisillakaan. Viranomaisavuttomuutta lisäsi mainittu ympäristökeskusten tehtävien hajauttaminen.

Tällaisen jättikaivoksen suunnittelu oli uutta ja puutteellista ja kun viranomaisvalvontaan ei annettu lisäresursseja, valvojat joutuivat lähinnä luottamaan kaivoksen antamiin tietoihin, että kaikki on ok ja hallinnassa.

Ehkä surullisinta Talvivaaran toiminnassa on, että sen virheet, laiminlyönnit ja osaamattomuus uhkaa viedä maineen kymmeniltä muilta kaivosyrityksiltä, joissa asiat on hoidettu asiallisesti. Tosin Raahen kultakaivoksella on jo ilmennyt Talvivaaran kaltaisia virheitä ja myös siellä valvojan ja valvottavan roolit ovat saattaneet välillä yhtyä.

Pohjois-Suomen tulevaisuudelle virhetoiminnan yleistäminen kaikkia kaivoksia koskevaksi olisi erityisen haitallista, sillä kaivokset ovat antaneet elämänuskoa sadoille ja sadoille perheille Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Jotta koko kaivosalan maine ei ”talvivaarantuisi”, kaivosalan on nöyrryttävä, tehtävä asennemuutos ja ryhdyttävä kunnioittamaan ihmisten mielipiteitä ja ympäristöä. Kaikkien osapuolten olisi hyvä käydä opintomatkalla vaikkapa Ruotsissa. Siellä ympäristöviranomaiset eivät ole elinkeinoelämän talutusnuorassa ja kaivosalan ammattilaistenkin asenteet ovat 2000-luvulla.

Kuusamon Juomasuon kultakaivokselle on syytä jo nyt sanoa Ei, vaikka sen uraanipitoisuudet ovat suuremmat kuin Talvivaarassa. Hanke on kaiken lisäksi Natura-alueella. Matkailua ja kaivostoimintaa on vaikea sovittaa yhteen ainakaan Kuusamossa. Lapissa se on mahdollista suurten erämaiden takia. Jokaisen ihmisen oikeus terveelliseen ympäristöön on kirjattu Suomen peruslakiin. Julkisen vallan on pidettävä tästä huoli.

Kirjoittaja on oululainen europarlamentaarikko (sd.).

Tiedätkö aiheesta enemmän?
Lähetä vinkki, kuva tai video!
13222
MAINOS

Kommentoi

Kaivosteollisuus on ajamassa Keskustan, SDP ja Kokoomuksen hyvällä avustuksella Suomen maatalouden alas.
Jos katsomme maailman geologisiakarttoja on Suomi kaivosteollisuuden onnela. Maatalous ajetaan pois tuhoamalla luonto ja saastuttamalla vedet kelvottomiksi. Katsokaa Stop Talvivaaran sivuilta miten Youtube videossa STUK valvoo.
Hirvittää!
Tämän on loputtava ja virkamiesten on jäävättävä myös itsensä ottamaan virkoja vastaan lobbausmielessä!!!!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aika taas muistuttaa, mikä puolue pettää aina...?

Otsikon tosiasiasta huolimatta olen hämmästyneenä seurannut Keskustan käyttäytymistä eduskunnassa Talvivaara-asian yhteydessä. Tämä puolue, joka on pääsyyllinen ympäristön valvonnan alasajoon, hyökkää jatkuvasti istuvan hallituksen kimppuun siirtäen omat töppäyspäätökset ja niiden seuraukset nykyisen hallituksen niskaan. Näin on helppo toimia, sillä kansan poliittinen muisti on todella lyhyt. Onneksi hyvä journalismi silloin tällöin muistuttaa tosiasioista.

Keskusta, on kotiin menon aika ja pysyä siellä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

On siellä perustuslaissa myös 18§ Oikeus työhön ja elinkeinovapaus. Mitä sitä sanotaan "lukee kuin piru raamattua". Ei asiat ole koskaan yhden perustuslain varassa, pykäliä on 131.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Terminologia ja pelottelu ovat kuin "vihreästä raamatusta". Vastuutonta puhetta "päättäjältä". Mikä instanssi on esim. luonnonsuojeluliitto, voiko sitä verrata vaikka ammattiliittoihin ? Ei yhteiskunnalla ole muuta mahdollisuutta kasvattaa jaettavaa kakkua muuten kuin raaka-aineitten hyödyntäminen energian ja työn avalla. Muut ovat vain kakun jakoa. Kaivosten ja jalostuksen seurauksilla pelottelun on loputtava. Haittoihin pitää puuttua ja ne on hoidettava ja korvattava mutta työntekoa ja positiivistä kehitystä tulee kannustaa ja kehittää, tähän on aina pystytty ja pystytään. Ei tällaista mailmanlopun mainostamista.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Yrittäjä kirjoittaa asiaa. Kyllä se kakku on ensin leivottava, ennekuin voidaan mitään jakaa. Viherpelottelu menee yli kaikkien äyräiden, ei Talvivaaran vedet.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Haittojen ja vahinkojen aiheuttamiselle ei ole mitään lupaa kenelläkään. Luvat ja valvonta on senhetkisen voimassa olevan lain mukaista. Ympäristöluvan saaneella tulee olla ympöristövahinkovakuutus ja myös muu vakuus, jiosta aiheutetut vahingot niiden sattuessa korvataan, kukaan ei tee niitä tahallaan. DDR:n stasi loi ja rahoitti aikanaan Länsi- Saksaan Vihreän liikkeen sen talouselämän tuhoamiseksi. Näköjään se aate tunkeutuu kuten "virus tietokoneessa" ja tuhoaa terveen järjen. Politikkojen asema- kun jollekin kumartaa, toiselle pyllistää- on avainasemassa "viruksen" levityksessä, vähän asiaa paljon tunteita ja olettamuksia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Emme ehkä kuitenkaan voi hypätä yhdestä ääripäästä toiseen ääripäähän. Suomi tarvitsee sekä aktiviteettejä että ympäristön huomioimista. Eivät nämä toisiaan täysin poissulje.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kolumni on muuten avartava ja mielestäni hyvin kirjoitettu. Opintomatkasta Ruotsiin olen ehkä hieman eri mieltä. Siellä kun harrastetaan samantyyppisiä kuvioita. Pohjois-Gotlannissa Suomalainen Nordkalk pelaa likaista peliä. Lisätietoa allla olevasta linkistä.

http://fifi.voima.fi/artikkeli/2012/marraskuu/nakokulma-kalkkitehdas-pilaa-luonnon

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Niin, kyllä Fir2 hyvä Kepu ajoi nimenomaan ideaa "Luonnonvaraministeriöstä" tämähän on Tsoukki Mauri sittemin vahistanutkin haastattelussa. Käsittääkseni vihreiden kovasta vastustuksesta saadaan kiittää, että Ympäristöhallintoa ei lopetettu kokonaan ja korvattu sitä Venäjän malliin luonnonvaraministeriöllä. Jotta kyllä se Jaakonsaari täti tiätää mistä kirjoittaa.

Kepulle oli jo aikanaan kaaaaua sitten vaikea hyväksyä se, että YM ylipäätään syntyi. Sitä Kepu vastusti viimeiseen saakka, kas kun se puuttuu Iliaikseen maanomistajan oikeuteen tehdä maillaan mitä huvittaa.

Tsoukki Mauri, Pallas Paula ja Kunta Mari onnistuivat hienosti Kepun tavoitteissa ajaa ympäristöhallinto alas.. ainakin käytännön tasolla, vaikka nimi ympäristöministeriö säilykin...

eläköön aluepolitiikka ja "realistinen luontosuhde".. go Kepu

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Loistava kirjoitus. Kun yhteen hallintokuntaan sotketaan ihmisen aivojen käsittelykykyyn nähden liian monta asiaa - kuten ELY keskukseen - sotku on valmis. Taivalvaaran krediitit menevät tosiaankin kepulaisille.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Europarlamentaarikko Jaakonsaaren kirjoitus sisältää hyvin raskaita väitteitä, joista osa on toki luokiteltava tavanomaiseksi poliittiseksi sanailuksi erinäisine höysteineen. Jaakonsaari väittää, että Talvivaaran onnettomuus on Vanhasen hallituksen aikana tehtyjen hallinnollisten muutosten seuraus. Uskaliain väite on, että Vanhasen kabinetti pyrki tietoisesti heikentämään ympäristö- ja työministeriön asemia myötäilläkseen elinkeinoelämän ahnaita ja luontoarvoja halventavia vaatimuksia. Ikään kuin ely-uudistus ja siihen liittyvät virkanimitykset olisivat antaneet kaivosyrityksille vapaat kädet mellastaa mm. Sotkamon saloilla ja vasiten vaarantaa vesistöjen turvallisuuden. Todennäköisesti tapaus Talvivaara on niin kompleksinen, että pelkällä poliitikon ymmärryksellä, joka sisältää yleensä enemmän tunteiden kautta jäsentyviä näkemyksiä kuin tosiasioihin tukeutuvia arvioita, ei kannattaisi kovin syvällisesti yrittää ruotia tapahtunutta. Niin kuin tämän lehden pääkirjoituksessa todettiin, nyt on suunnattava kaikki energia Talvivaaran vuotojen tukkimiseen. Kun tilanne on rauhoittunut, on kaikki asiat käytävä läpi, ja jos siltä näyttää, Talvivaara on suljettava ympäristölle vaarallisena teollisena kohteena. Saahan sitä loihe lausumaan, mutta Jaakonsaaren kirjoitus kuuluu enemmän 1970-luvun poliittiseen ilmastoon, jossa syylliset tiedettiin aina ennakkoon, kuin 2010-luvulle, jolloin maailman monimutkaisuus ja logiikan sumeus jo uskalletaan sentään tunnustaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Liisa Jaakonsaari tekee saman emämunauksen kuin cityvihreä ympäristöministeri Ville Niinistö eli yrittää sotkea puoluepolitiikkaa ja yksipuolista propagandaa Talvivaara- onnettomuuteen. Siinähän puoluepolitiikalla ei ole sinänsä mitään tekemistä. Näköjään demareilla ja vihreillä on keskenään kova kilpailu cityvihreiden ja luonnonsuojeluvouhottajien äänistä. Talvivaara-vuotojen yms. epäonnistumisten syitä ei voida selittää millään hallintomalleilla tai ideologioilla. Tapahtunut mikä tapahtunut ; "aina roiskuu, kun rapataan". Tärkeintä on nyt pysyä asiassa ja asiallisesti korjata vahingot ja turvata tuhansien ihmisten toimeentulo.
Tunnetaan vanhastaan kyllä vasemmiston, demareiden ja vihreiden keskittämisvimma myös ympäristöhallinnon alalla. Mutta Suomeen ei kyllä todellakaan tarvita sellaista kehityksen jarrua, minkä " yliministeriöksi" on pyrkinyt jo nyt cityvihreiden miehittämä ympäristöministeriö. Ainoa oikea tapa hallinoida monimutkaisia ympäristökysymyksiä riittävin resurssein on sovittaa ne yhteen taloudellisten, sosiaalisten yms. asioiden kanssa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Maalämpöpumppu asennuksineen maksaa n. 8000e omakotitaloon.

Eli uuden ydinvoimalan (tähän mennessä maksetulla) hinnalla olisi saatu puhdas ja kaikin tavoin turvallinen maalämpö reilusti yli miljoonaan omakotitaloon. Puhumattakaan siitä, montako kaupunkikotia samalla hintaa olisi lämmennyt.

Ydinvoima on paitsi kaikkein vaarallisin, myös kaikkein kallein energiamuoto.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei lämpöpumppu ilman sähköä toimi!
Maalämpöpumppuun sähkö saadaan luotettavimmin ja pienimmillä päästöillä ydinvoimalla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

48
Kalen! kalluppi: Onko Oulusa toimiva joukkoliikenne?
42
Kivisydämen kausipaikoille olisi tunkua – joka viides paikka on vuokrattu pitkäaikaispysäköintiin
39
Kaatumisesta virisi keskustelu punaisen Baanan liukkaudesta – Kysyimme aiheesta liikenneinsinööriltä: ”Uusi asfaltti tuppaa aina olemaan liukkaampaa”
33
Korkeassa rakentamisessa nähdään peikkoja – Oulun keskustan asukkaat pelkäävät viihtyisyyden heikkenevän ja vanhojen asuntojen arvon laskevan
26
Selvitys: Sisäilmaongelmia esiintyy eniten peruskouluissa ja lukioissa, syynä useimmin kiinteistöjen ikä ja investointien puute – Ilmanvaihto yleisin ongelma
24
Kärppien pelaajabudjetti ylittyi Junttilan hankinnan myötä, liikennettä luvassa toiseenkin suuntaan – Toimitusjohtaja Virkkunen: ”Haluamme tällaisilla hankinnoilla antaa faneille lisäarvoa”
21
"Minulle on ehdotettu monta kertaa seksiä vaihtokaupaksi yöpaikasta" – Koditon on entistä useammin nainen, mikä tuo uhan väkivallasta ja hyväksikäytöstä

Etusivulla nyt

Paikallissää

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.

Naapurit

17.10.

Fingerpori

17.10.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan kokonaistavoittavuus on 86 % Oulun markkina-alueen kuluttajista viikossa.

Kaleva Media Yrityspalvelut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityspalvelut/


stats-image