Kolumnit

Oulu kasvaa hallitusti väestönkasvun mukana

Kolumnit 2.12.2018 12:00
Päivi Laajala
Päivi Laajala KUVA: Juha Sarkkinen

Oulu on kaupan, koulutuksen, kulttuurin, liikenteen ja työssäkäynnin keskus. Oulun väestö kasvoi kuntaliitoksen myötä, ja sen jälkeen viiden viimeisen vuoden aikana asukasmäärä on lisääntynyt 10 000 henkilöllä. Tällä hetkellä oululaisia on yli 203 000.

Tänä vuonna Oulun väkiluku on kasvanut yli 1600 asukkaalla, ja kasvu on ollut edellisvuotta nopeampaa. Syntyvyys on edelleen korkea, mutta kaupunki kasvaa myös muuttoliikkeen ansiosta. Eniten muuttovoittoa tulee pohjoisen muista kunnista, mutta oululaisia muuttaa erityisesti pääkaupunkiseudulle. Seudun kunnista kasvavat myös Kempele ja Liminka.

Muuttoliike on merkittävää myös Oulun sisällä. Kaupungissa muutetaan muun muassa opiskelun, perheen perustamisen ja ikääntymisen vuoksi. Keskimäärin Oulun sisällä muuttaa vuosittain noin 30 000 henkilöä.

Tämä kaikki tarkoittaa, että Oulun pitää pystyä vastaamaan asukkaiden tarpeisiin niin asumisessa kuin palveluissa.

Oulun kotitalouksista jo 43 000 on yksinasuvien talouksia. Se on 45 prosenttia kaupungin kotitalouksista. Lapsiperheissä asuvia oululaisia on yli 86 000. Ikääntymisen myötä vanhemman väestön määrä Oulussa kasvaa. Tarvitsemmekin monipuolista asuntotarjontaa, erilaisia talotyyppejä ja monimuotoisia asuinalueita eri väestöryhmien tarpeisiin. Viime aikoina on keskusteltu Oulun kyvystä vastata tonttikysyntään ja palvella rakentamista suunnittelevia asukkaita ja yrityksiä. Näitä palveluita Oulu kehittää edelleen, koska palvelutarve ja asiakkaiden määrä sitä edellyttävät.

Oulussa on käytössä sähköiset tontinluovutusmenetelmät, joiden kautta asiakkaat pystyvät asioimaan omakotitonttiasioissa viikon jokaisena päivänä vuorokauden ja vuoden ympäri. Tontin saadakseen ei tarvitse jonottaa Oulun Ympäristötalolla vaan asiointi onnistuu vaikka kotisohvalta.

Ouluun valmistuu joka vuosi noin 300 uutta omakotitaloa, joista noin puolet tulee kaupungin luovuttamille tonteille. Omakotitonttien kysyntä on kasvanut voimakkaasti parin viime vuoden aikana.

Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä Ouluun oli valmistunut jo 281 uutta omakotitaloa. Samaan aikaan rakennuslupia oli myönnetty 315 uudelle omakotitalolle, mikä tarkoittaa vähintään yhtä lupaa jokaista päivää kohti. Rakentaminen Ouluun kiinnostaa nyt ja tulevaisuudessa.

Monet yritykset myös haluavat investoida Ouluun ja etsivät optimaalista sijaintia ja sopivia tontteja. Erityisen kiinnostava on moottoritien varsi, ja tähän kysyntään kaupunki on vastannut muun muassa Oulunportin alueella. Sen lisäksi uusia yritysalueita asemakaavoitetaan parhaillaan Ruskonniittyyn, Taka-Laanilaan ja Ritaharjuun, joihin kaikkiin kohdistuu jo ennakolta runsaasti kiinnostusta.

Tämän vuoden aikana yhdyskuntalautakunta on tehnyt lokakuun loppuun mennessä jo 27 tonttivarauspäätöstä erilaisista yritystonteista. Vuosittain Oulun kaupunki palvelee keskimäärin 50:tä yritystä erilaisissa tila-, sijoittumis- ja rakentamisratkaisuissa. Toimintaa kehitetään koko ajan, jotta yritysten tarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa yritys on yhteydessä Oulun Ympäristötalon asiantuntijoihin, sitä paremmin yleensä pystymme toiveisiin vastaamaan.

Kaupungin keskusta vaatii erityistä huomiota omakotitonttialueiden sekä yritystonttien lisäksi. Elävä kaupunkikeskusta on kaupungin vetovoimatekijä, eikä ole samantekevää mihin suuntaan keskustan kehitystä viedään. Rakennuskannan ja logististen ratkaisujen tulee tukea sitä, että keskustasta löytyy palveluita, tapahtumia ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka viihtyvät ja haluavat viettää aikaansa keskustassa.

Koska ydinkeskustan tontit ovat jo rakennettuja, täytyy keskustan kehittämiseen ja asukasmäärän lisäämiseen etsiä erilaisia ratkaisuja kuin muualla kaupungissa.

Oulussa tuodaan entistä enemmän asumista keskustaan, ja ratkaisuja haetaan korkeasta rakentamisesta. Se on täydennysrakentamisen tapa, jolla maankäyttöä voidaan tehostaa jo valmiiksi tiiviisti rakennetuilla alueilla. Samalla luodaan edellytyksiä sille, että asuminen, palvelut ja kauppa voivat sijoittua toistensa välittömään läheisyyteen.

Korkealla rakentamisella on väistämättä vaikutuksensa kaupunkikuvaan, ja siksi sen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Merkitystä on arkkitehtuurilla ja sillä, miten katutaso pidetään aktiivisena. Myös yhteisten kaupunkitilojen viihtyisyydestä on huolehdittava. Kun laatu pidetään korkeana, voi Oulu kasvaa myös ylöspäin.

Suomi kaupungistuu ja kaupunkien vetovoima lisääntyy. Oulu kasvaa hallitusti. Meidän on huolehdittava siitä, että pysymme kasvussa ja kehityksessä mukana. Siksi kaupungin palveluja kehitetään edelleen ja tarjotaan monipuolisia asuinalueita ja yritystontteja meille muuttaville ja tänne rakentaville.

Päivi Laajala on Oulun kaupunginjohtaja.

"Oulussa tuodaan entistä enemmän asumista keskustaan, ja ratkaisuja haetaan korkeasta rakentamisesta."

MAINOS

Kommentoi

Kohta kukaan ei enää halua asua omistamassaan asunnossa keskustassa, kun koska tahansa viereen voi nousta sijoittajan ja grynderin korkea unelma, joka pilaa ympäristön. Vakaus häviää tästä kaupungista. Jää vain vuokralais- ja sijoittajamarkkinoita. Tätäkö haluamme?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei sinne päinkään,kun Ohitustiellä pukkuu viikottain,koska asiaa(liikenneteen kasvua) ei otettu "huumassa" huomioon!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pohjoisena kuntana Oulun on huomioitava talvi. Sulat jalkakäytävät ovat osa talvikaupunkia. Aseman ja Rotuaarin väli lienee ajankohtaisin ja onnistuu asematunnelin uusimisen yhteydessä. Samoin korttelien sisäiset diagonaalikäytävät kaipaavat kehittämistä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No ei tuo visio oikein kuullosta pitkäjänteisestä ja hyvältä kehitykseltä vaan päin vastoin. Ihmiset ja ikäihmiset tulee käytännössä hinnolteltua ulos asunnoistaan. Perikunnat hieroo käsiään kun mummo sijoitti metsät ja pellot kalliiseen yksilöön. Helppo nakki. Siihen loppui omat huolet. Muori on nyt palveluiden lähellä, muttei välttämättä niiden hyötyjä. Kiitos kaupungin kaavoittajat, jotka ihmettelee miksi koulussa ei ole tarpeeksi lapsia ja miksi päiväkoti on tarpeeton. Tuliko Toppila taas käteen keskustassa. Slummia pukkaa ja ihmiset voi pahoin. Siis mitä eroa on kasvulla ja kasvamiselle. Mistä tämä hyvinvoinnin korko mitataan. Kuka rahastaa ketä ja kuinka nopeaa tuo verho vedetään esiin, jotta ei näkisi taantumaa ja sosiaalikulujen hurjaa nousua. Kuka maksaa virheet kaupunkilaiset vai kaikki veron maksajat. Missä on verottamiseen raja, kun koko ajan pitää juosta kilpaa omien menojen kanssa muiden niitä maksuja lisätessä. Sosialismi on oven takana. Avaatko oven. Onko Oululainen tahto tämän kaltainen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oulu on ja Oulussa on myös:
- maan korkeimpiin kuuluva - tahallisesti ylläpidetty - pysyvä työttömyys
- maksaa valtiolle 20 000 000 € vuosittain sakkoja työllistämisen laiminlöynneistä = kurjistavista tahallisista virkavirheistä
- käytetään ja jopa nostetaan palvelumaksuja, jotka estävät käyhimpiä niitä käyttämästä - mm. terveydenhoito ja hammashuolto
- kaupungin omin taloudellisin toimenpitein kolminkertaistettu asunnottomuus - mikä on erityisen sikamaista
- keskustan kaavoitus on aivan käsittämätöntä räiskimistä - varsinkin torialueen toistuvat katastrofit ( Kiikeli, hotellit, Kauppahalli, ... )

Oulu on esimerkki siitä miten ei missään tapauksessa tule menetellä kuntalaisten olohuoneen ja varsinkin omaisuuden suhteen.
_

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kiimingissäkin on joku yrityskylä. Iso mainos Kuusamontien varressa. Niitä vapaita tontteja on mainostettu vuosi tolkulla. Lieneekö montakaan mennyt kaupaksi?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

"Oulun pitää pystyä vastaamaan asukkaiden tarpeisiin niin asumisessa kuin palveluissa." Näin kirjoittaa kaupunkimme johtaja. Hän kuitenkin on lopettamassa Myllyojan terveysasemaa. Ko. terveysaseman alueella on monta vanhaa ja uutta asutusaluetta. Alueelle on rakennettu ja rakennetaan koko ajan kovalla vauhdilla uudisrakennuksia. Miten tämä alueemme koko ajan lisääntyvä väestö; nuoret ja vanhat, mahtuu johonkin jo olemassa olevaan hyvinvointikeskukseen? Onko tarkoitus, että asukkaat alkavat käyttää yksityisen sektorin palveluita? Eikö Myllyojan terveysasemaa pitäisi ennemminkin laajentaa kuin lopettaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oulun "vetovoima" perustuu pakkoon eli muun Pohjois-Suomen tietoiseen kurjistamiseen koulutus- ja terveydenhoitopalveluissa. Siitä kertoo kiistattomasti oikeasti korkeakoulutettujen ja yliopistolta valmistuvien muuttovirta etelään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hyvä näkökanta. Tätä pitäisi selvittää tarkemmin. Vuosi pari sitten oli Kalevassa juttua aiheesta, mutta silloin se ei aiheuttanut näkyviä pohdintoja. Nuorten lähtö etelään näyttää vievän myös vanhemmat perässä. Halutaan olla lähellä lapsia ja lastenlapsia. Näin Oulu menettää hyviä veronmaksajia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Voiko Oulusta saada tonttia? Tai mistään muustakaan kaupungista?

Kymmenkunta vuotta sitten etsiskelin tonttia rakentaakseni omakotitalon. Eipä löytynyt. Oululla oli käytössään äärimmäisen byrokraattinen keino, jossa käytännössä kerran vuodessa arvottiin tontit hakijoiden kesken, sikäli mikäli niitä ei kähmitty jäsenkirjalla.

Tontteja pitäisi olla jatkuvasti tarjolla markkinahintaan eri puolilta kaupunkia. Tontin luovutus alle markkinahintaan olipa myymällä tai vuokraamalla on perusteetonta tukea yhdelle taholle toisten - usein paljon köyhempien - kuntalaisten kustannuksella.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

21:18
Senior Advisor, herra Jalonen – Heinäpään haukka Kari Jalonen on Saksan maajoukkueen valmennuksen neuvonantaja Tilaajille
21:13
Tie 27 suljetaan liikenteeltä Haapajärvellä tiistaiksi rummunvaihdon vuoksi
20:49
Vincentilta lopetettiin elämää ylläpitävä hoito – Ranska on seurannut Lambertin perheen kiistelyä vegetatiivisessa tilassa olevan miehen kohtalosta
19:38
Suomalaisravintola joutui äärivasemmistolaisten ilkivallan kohteeksi Berliinissä – SS-muistoyhdistystä johtaneen osaomistajan eroilmoitus ei lopettanut iskuja Tilaajille
19:37
Kolumni: Sukellus MM-kisakaupungin sykkeeseen –  "Kosicen MM-isännillä on oudon kiero huumorintaju"
19:24
USA:n yleisesikunnan edustaja kehuu vuolaasti Rovajärven ampuma-aluetta – kansainvälisessä harjoituksessa ammuttiin maanantaina kovapanoksilla
19:11
Jukka Jalonen Leijonien pelitavasta: "Meillä on joka pelissä sauma voittaa"
124
Google asettaa Huaweille Android-käyttöjärjestelmän päivityskiellon – Petteri Järvinen: "Tämä on suomalaisille terve muistutus"
91
Vasemmistoliitolla vaikea hyväksyä talouden reunaehtoja: Hallitusneuvottelut keskeytyivät aamulla puoleen päivään saakka
63
Moni nuori pilaa elämänsä, kun luottotiedot menevät – Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Sara Mella: ”Pikavippimaailma saatava valvonnan alle”
40
Oulun yliopisto: Ilmastonmuutos aiheuttanut jo huomattavia vaikutuksia makean veden kiertokulussa arktisilla alueilla
30
Kuitukaapelin katkeaminen vaikeutti kaupankäyntiä Kaakkurissa, kun maksupäätteet eivät toimineet – ongelma jatkui useita tunteja
25
Päivi Räsänen tyrmää myöhäiset abortit – "Näissä on kyse lapsensurmasta"
20
Poliisilla harjoitusoperaatio Patelan omakotitaloalueella – mukana myös Hevi-panssariauto

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Miksi moottoritiellä ei noudateta nopeusrajoituksia

Siksi koska keskikaiteella erotetulla moottoritiellä kuoleman tai vakavan loukkaantumisen todennäköisyys lähentelee noll... Lue lisää...
Homtom

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

20.5.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image