Kolumnit

Kolumnit: Susilaumalta on vaikea välttyä somen aikana

Kolumnit 21.7.2019 9:00
Heikki Kuutti

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on kritisoinut suomalaista sananvapautta ”oikeusvarmuuden puuttumisesta”. Tämä johtaa hänen mukaansa itsesensuuriin, kun ei tiedetä missä menee laillisuuden ja laittomuuden raja ”vääränlaisten” mielipiteiden esittämisessä.

Sananvapaus on jokaisen perusoikeus, mutta vastaavantasoista suojaa nauttii myös ihmisten yksityisyys ja kunnia. Kenenkään ei tarvitse luopua niistä toisen mielipideilmaisuoikeuden kustannuksella. Toisaalta demokraattinen yhteiskunta edellyttää, että arvostelua ja mielipiteitä saa esittää vapaasti. Tasapainoilu näiden välillä on aina tapauskohtaista ja siksi myös vaikeaa.

Kun ennakkosensurointi on kiellettyä, kärkevänkin mielipiteen hyväksyttävyyttä voidaan arvioida vasta kun mielipide on ilmaistu. Sen esittäjälle ei voi syntyä varmuutta välttyä seuraamuksilta, jos hänen katsotaan loukanneen arvostelemansa henkilön yksityisyyttä tai kunniaa.

Asiaan vaikuttaa luonnollisesti myös kritisoinnin kohteen oma aktiivisuus. Suoja on vain luonnollisilla henkilöillä, mutta ei esimerkiksi viranomaisella tai yrityksellä. Suoja on esimerkiksi viranhaltijalla, poliitikolla ja yritysjohtajalla, mutta ei virastolla tai puolueella.

Toivottua tai ei-toivottua mielipidettä ei voida arvioida samoin perustein kuin hyväksyttävää ja ei-hyväksyttävää mielipidettä. Edellisen kohdalla rajanvedon tekee kritisoitu itse ja jälkimmäisessä ulkopuolinen taho kuten tuomioistuin. Jos kritiikkiä saisi esittää vain sen kohteen luvalla ja toivomalla tavalla, tälle jäisi yksinoikeus päättää mitä hänestä saa kertoa ja mitä ei. Keskustelu jäisi yksipuoliseksi sikäli mikäli sitä edes olisi.

Mielipiteiden lainmukaisuuden ratkaisevat viime kädessä tuomioistuimet. Kunnianloukkaustapauksissa ne joutuvat arvioimaan esitetyn mielipiteen ja asian yleistä merkitystä ja arvostelun kohteen julkista toimintaa sekä sitä, oliko mielipiteen ilmaiseminen ”hyväksyttävää”. Varsinkin viimeisen kohdan laillisuustulkinta on monitulkintaista. Mielipiteiden uskottavuuden kannalta niitä kannattaisi myös perustella, mutta arvostelussa ei aina välttämättä ole kysymys tosiasiapohjaisista väittämistä. Kenenkään ei tarvitse muuttaa mielipiteitään sen takia, että joku toinen on asiasta eri mieltä. Vielä taannoin suomalaiset tuomioistuimet edellyttivät julkisuudessa esitetyltä kriittiseltä arvostelulta tosiasiapohjaista näyttöä, minkä seurauksena suomalainen oikeuskäytäntö sai moitteita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta sananvapauden suitsimisesta.

Oikeudessa arvioidaan mielipiteen tai arvostelun loukkaamistarkoitusta. Asiaa tarkastellaan myös sananvapauden näkökulmasta kokonaisuutena. Laillisuuden tulkintaan vaikuttaa paitsi se, kuka arvostelee ja ketä myös itse mielipiteen esitystapa, esittämisen perusteet ja asiayhteydet. Sinällään mielipiteet saavat olla kärkeviä, provosoivia, liioiteltuja tai jopa järkyttäviä. Esimerkiksi henkilön nimittäminen ”surkeaksi tyypiksi” tuskin on henkilökohtainen hyökkäys häntä kohtaan, vaan hyväksyttävää arviointia tämän toiminnasta. ”Huorittelulla” olisi päinvastainen merkitys.

Yksittäisten kansalaisten sananvapaus on kohentunut internetin ja erityisesti sosiaalisen median seurauksena. Kuka tahansa voi vähällä vaivalla esittää valitsemastaan henkilöstä karkeitakin mielipiteitä myös nimettömästi. Ala-arvoisten viestien jatkolevittäminen internetissä on kuitenkin synnyttänyt uusia ongelmia. Merkitystä on myös sillä, että verkkokeskustelupalstojen ylläpitäjien ei tarvitse edes lukea julkaisemiaan toisten kommentteja puhumattakaan niiden poistamisesta ennakolta.

Rajanveto sille, liittyykö henkilön arvostelu hänen persoonaansa vai julkisen toiminnan arviointiin on hämärtynyt. Esimerkiksi monet somevaikuttajat eivät välttämättä ymmärrä altistuneensa julkisuuspelille. Selviäminen virtuaalimaailmassa saattaakin edellyttää monelle heistä vähintäänkin jonkinasteista ”julkisuusrokotetta”. Puuttumalla liian herkästi saamaansa kritiikkiin somevaikuttaja kaivaa itselleen kuoppaa, kun muiden somekäyttäjien mielenkiinto vatvottavaa asiaa kohtaan kasvaa ja kommentointi asiassa ryöstäytyy valloilleen.

Maalittaminen eli laajojen käyttäjäkuntien avustuksella masinoitu vihaposti sosiaalisessa mediassa on noussut yksittäisiä arvosteluja ongelmallisemmaksi ilmiöksi. Tällöin esimerkiksi tutkijoita, toimittajia tai viranhaltijoita vainotaan järjestelmällisesti heidän julkisuudessa esittämiensä kriittisten näkemysten seurauksena.

Tämäntapaiseen ”noitavainoon” osallistuvat nettikäyttäjät eivät keskinäisen kiihottamisen huumassaan usein itsekään tunnista kritiikin kohdetta tai tiedä tarpeeksi mistä häntä kritisoidaan. Vuorovaikutteista asiakeskustelua ei synny, kun susilauman yksilöt jäävät vieraiksi myös kohteelle itselleen. Kritisoitu uhri pääsee helpommalla kun vaientaa itsensä.

Heikki Kuutti on journalistiikan oppiaineen tutkimuskoordinaattori Jyväskylän yliopistossa.

MAINOS

Kommentoi

Suuresti arvostamani Halla-aho on analysoinut tämänkin vaikean asian hienosti. Tämä oikeusvarmuuden puuttuminen antaa kuitenkin varmuutta kriittisesti kirjoittavalle satunnaiselle kommentaattorille. Totuuksia pitää sietää, jopa henkilöön käyviäkin. Halla-aho on itse oiva esimerkki hämmästyttävästä itsehillinnästä riepottelijoitten pyörityksessä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Yli käsityskävyn käy, jos joku pariskunta alkaa värvätä, rekrytoida, ja manipuloida ihmisiä maalitustarkoituksessa vihaamaan ja haitantekoon omakotialueella, ja ihmiset osallistuvat koska siitä on hyötyä tai saa hyväksyntää tai vain ilkeyttään tai koska laumaeläimenä on parasta kuulua laumaan. Ym (teko)syistä.

Jos eri ihmiset ovat 10 vuotta porukassa nauttineet jonkun elämän tuhoamisesta, vahtimisesta ja sadistisesta melukampanjasta.

Lapsiperheet ovat hirveitä. Mitä vain, jotta pääsee porukkaan. yhteinen vihollinen -halvinta ja helpointa ja raukkamaisinta yhteisöllisyyttä.

Flying monkeys
Mobbing
Hidden evil noise campaign
Small toen terrorism,krlich
Organised stalking

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tämä yleinen räyhääminen, maalittamiset ja mediakäyttäytymisen muutokset aiheuttavat myös sen jo nyt näkymättömän ilmiön, etteivät fiksut ja viisaat ihmiset viitsi enää ilmaista mielipidettään asioista vaan vaikenevat, koska näin saa olla rauhassa.
Tämä on vakava asia ja johtaa entistä voimakkaampaan median pinnallistumiseen. Modeiksikkin pitäisi valita viisaita, älykkäitä ja tietäviä ihmisiä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Maalittamisen kriminalisoinnissa on se ongelma, että miten estetään lain lopulta kääntymästä sitä ajaneita vastaan. Poliittinen ohjaus, jota nähtiin, kun vihanlietsonta yksittäisen puolueen kannattajia kohtaan rajattiin kriminalisoidun vihapuheen ulkopuolelle, ei tule nyt kysymykseen. Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyvä oikeusvaltioperiaatteen korostaminen tukkii tämän tien.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kolumnistin mukaan yksityisen kansalaisen sananvapaus on kohentunut internetin myötä. Laajasti yleistäen tuo ei pidä paikkaansa, sillä meillä on asia-alueita, joista ainakin kriittinen keskustelu moderoidaan kylmästi pois. Ensimmäisenä esimerkkinä tällaisesta tulee mieleeen maahanmuutto, josta jo maahanmuuton toteutukseen liittyvä kritiikki katsotaan moderoinnin arvoiseksi. Sananvapautta mahdollisuutena ilmaista mielipiteensä on rajoitettu ainakin maahanmuuttoa käsittelevissä keskusteluissa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Joillekin tulee aina ensimmäisenä mieleen maahanmuutto, vaikka se ei alkuperäiseen keskusteluun mitenkään liittyisikään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Riippuu ihan keskustelufoorumista. Suomessa onneksi vielä on palstoja, joskin harvoja, joita ulkomaalaispelkoiset eivät ole täysin sabotoineet, mutta useimmissa foorumeissa maahanmuutto-, pakolais- ja ulkomaalaiskeskustelu trollataan joka ikiseen aiheeseen. Esimerkiksi Kalevan kommenteissa maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja turvapaikanhakuun liittyviä asioita ja henkilöitä saa kritisoida hyvin vapaasti, mutta jos yritän sanoa vastakkaisia (siis ei-rasistisia) mielipiteitä, minut sensuroidaan heti.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksi valtamedia saa julkaista henkilön huumetaustasta tai rikoksesta. Mutta jos yksityishenkilö tekee saman niin saa tuomion. Millä keinolla asia muuttuu normaaliksi uutisoinniksi. Unkari on Oikeassa arvostellessa Suomen Oikeusjärjestelmää ja poliisien toimintaa. Oikeuteen päättyy pääsääntöisesti vain ääriliberaaliutta arvostelevia juttuja. Perustuslaki selkeästi kieltää poliittisen toiminnan estämisen. Eikä sitä voida verhota niskoitteluksi tahi kiihottamiseksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aika erikoista, että yliopistossa journalistiikan parissa työkentelevällä on asiat noin hukassa. Henkilön nimittäminen surkeaksi tyypiksi ilman perusteluja ei kerro mitään ko. henkilön toiminnasta eli se on ihan yhtä lailla henkilöön perusteettomasti käyvää kuin huorittelukin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Juuri näin ja susi laumana voi toimia myös media ja ns. virallisen mielipiteen edustajat. Mielestäni tästä on paljon enemmän esimerkkejä kuin toisinpäin tapahtuvasta vainoamisesta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mediassa vallitsee kyllä hyvin usein se kuuluisa "sopuli-ilmiö".

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

20:21
Yhdysvaltain sotilaskone putosi Afganistanissa – Taliban väittää ampuneensa koneen alas, USA:n viranomaisten mukaan mikään ei viittaa alasampumiseen
20:15
Kolumni: Kobe Bryantin äärimmäinen kilpailuvietti on koripallolegendan perintö nuoremmille sukupolville
20:11
Tukkirekasta irtosi puita, perässä ajanut henkilöauto vahingoittui – Viitostien liikenne poikki raivaustöiden vuoksi Kemijärvellä
20:01
Peliaikaa hakeva lainapelaaja Kärpistä on nykyään harvinainen vieras Mestis-peleissä – Harri Aho vastaa, voisiko yhteistyökuvioita pohtiva Kärpät pyörittää Oulussa omaa Mestis-joukkuetta Tilaajille
19:53
Asuinrakennus uhkasi syttyä palamaan Simossa – asukas sai hillittyä palonalkua letkulla
19:35
Aloite haluaa lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia – Oulun nuorten edustajistolle esitetään suoraa aloiteoikeutta kaupunginvaltuustoon
19:00
JoJon residenssissä vierailleet tanssitaiteilijat Taneli Törmä ja Hilde I. Sandvold ovat tyytyväisiä "oman" asunnon rauhaan: "Paljon parempi kuin hotellihuone" Tilaajille
138
Metsäteollisuuden laaja kolmeviikkoinen lakko alkoi – alan tuotanto pysähtyy lähes kokonaan Suomessa
83
Lakko pysäyttää työt mekaanisessa metsäteollisuudessa, pelkästään Pyhännällä lakon piirissä on noin 140 työntekijää
79
Kohdeltiinko Kemissä pidetyn pilkkikisan saaliskaloja väärin? SEY kanteli oikeusasiamiehelle Lapin poliisin päätöksestä
36
Yli 600 Stora Enson Oulun tehtaalla työskentelevää henkilöä osallistuu lakkoon – "Me olemme sitä mieltä, että talkootyön pitää nyt loppua"
24
Ylen MOT-ohjelma: Veikkaus jätti kilpailuttamatta kymmenien miljoonien sopimuksen – lakitoimiston arvio sopimusmuutoksen laittomuudesta ohitettiin
20
Pelastuslaitos sai kiinni loukkaantuneen joutsenen – lintu napattiin haavin avulla roikkumalla köyden varassa Merikosken sillalta
19
Jalkansa loukannut joutsen huolettaa oululaisia – lintu kököttänyt Raatissa jään päällä pakkasessa

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on huono maan keski- ja itäosassa lukuunottamatta Pohjois-Karjalan maakuntaa, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kuntia sekä Enontekiön kunnassa jäätävän tihkusateen ja lumisateen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Keskusta korottamassa lapsilisiä!

204 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Hinnoittelevatko selluköpit itsensä työttömäksi?

Oulu oyn aikaan sinne pääsivät kaikki kun tehtaalle ei kukaan halunnut. Oli valtion laitos. Sitten se laitettiin kuntoon... Lue lisää...
Miksi et aikanaan me...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

27.1.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image