Kolumnit

Halonteossa ja rästihommissa mietittyä: "Olen tullut siihen tulokseen, että olemme maailman parhaita visaisten ongelmien käy­tän­nön­lä­hei­si­nä rat­kai­si­joi­na"

Kolumnit 18.7.2019 12:00 | Päivitetty 18.7.2019 13:17
Juha Sipilä
Juha Sipilä KUVA: Mauri Ratilainen Mauri Ratilainen

"Olen tullut siihen tulokseen, että olemme maailman parhaita visaisten ongelmien käytännönläheisinä ratkaisijoina."

Kesä on alkanut kylmänä ja tuulisena. Kylmällä kelillä on ollut hyvä tehdä kesän rästihommia. Nyt on halot pienitty sekä tilatut rengaskiikut tehty ja toimitettu. Näitä käytännönläheisiä hommia tehdessä olen pohtinut suomalaista osaamista ja sen kehittymistä.

Maailman parhaat opettajat ja parhaaksi noteerattu koulutusjärjestelmämme ovat suomalaisen osaamisen kivijalka ja kilpailutekijä numero yksi. Ulkomailla kiertäessäni tämä tuli usein vastaan. Meksikossa näin ”suomalaisia kouluja”, joilla ei tosin nimen lisäksi ollut mitään tekemistä Suomen kanssa.

Koulutuksemme maine on loistava, ja kollegat ottivat sen poikkeuksetta esille tapaamisissamme. Mutta paraskaan ei pysy parhaana ilman uusia panostuksia.

Työelämän muutokset haastavat koulutusjärjestelmäämme. Esimerkiksi tekoäly vaikuttaa lähes kaikkiin työtehtäviin. Yksinomaan sen on arvioitu aiheuttavan miljoonan suomalaisen uudelleenkouluttamisen tarpeen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Edessä on hurja urakka. Valtiovallan rahoitusrahkeet eivät tule yksin riittämään, vaan vastuuta osaamisen päivittämisestä joutuvat jatkossa ottamaan yhä enemmän myös työnantajat ja työntekijät itse.

Tekoäly vaikuttaa kaikkiin toimialoihin, mutta selvimmin koemme sen arjessamme jo nyt erilaisten sähköisten hakupalveluiden käyttäjinä. Minulle hakupalveluiden käyttö tuo esimerkiksi automaattisesti puun työstämiseen käytettävien työkalujen mainoksia. Jostain se Googlekin tietää harrastukseni. Tekoälyn hyödyntämisestä on kuitenkin tehtävissä yksi Suomen kilpailueduista.

Tekoälyn lisäksi koulutustamme haastavat maailmamme suuret ongelmat kuten ilmastonmuutos. Vaaditaan kulutustottumusten muutoksia, mutta myös teknologian avulla voimme tehdä paljon. Tässä Suomi voi olla kokoaan suurempi. Moni asia ratkeaa, jos saamme energiantuotannon uudelle, päästöttömälle tasolle.

Aurinko- ja tuulienergia ovat jo nyt paljon edullisempia kuin kymmenen vuotta sitten ja biokaasu ja biopolttoaineet kehittyvät.

Varsinaista läpimurtokeksintöä alalle ei ole kuitenkaan syntynyt. Jos sellainen syntyisi, se ratkaisisi monta ongelmaa. Albert Einsteinin lukion fysiikan kirjoissa esitetty kaava, jonka mukaan aine on energiaa, ei ole muuttunut vielä todeksi. Jos se osattaisiin hyödyntää, muutama kilo ainetta riittäisi koko Suomen vuotuiseen energiatarpeeseen. Paljon on siis vielä keksimättä. Olen sekä yrittäjänä että poliitikkona miettinyt, mikä meistä suomalaisista tekee ylivertaisia tämän tyyppisten ongelmien ratkaisijoina.

Olen tullut siihen tulokseen, että olemme maailman parhaita visaisten ongelmien käytännönläheisinä ratkaisijoina. Tämä kuulostaa suureelliselta, mutta lähes samaan lopputulokseen päätyi aikanaan myös Suomi-brändin edistämiseksi perustettu työryhmä.

Suomalaiset ovat edelleenkin käteviä käsistään ja tekevät käytännön töitä arjessaan. Kun tähän lisätään maailman paras koulutus, on menestyvä yhdistelmä valmis.

Meidän tulee yhdessä toimia koulutuksellisen kilpailukykymme eteen ja pitää kiinni matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden kiinnostavuudesta sekä käytännönläheisten aineiden pitämisestä opetusohjelmissa jatkossakin.

Ehkä juuri tällä hetkellä koulureppua sovittaa ekaluokkalainen, joka koulutaipaleensa innostamana keksii sen mullistavan energiateknologian.

Kommentoi

Nimenomaan Sipilä on niitä harvoja eduskunnassa, joilla on tietoa puhua koulutuksesta. Valitettavasti ei puhuta hallituksen 2011 - 2015 leikkauksista, vaikka esimerkiksi googlettamalla löytyisi tietoa, muun muassa:

"Akava: Hallitus leikannut koulutuksesta lähes 1,5 miljardia" (Turun Sanomat 14.3.2014)
"Sixpackin syntilista" (Tiedonantaja 12.3.2015)
"Rakennepaketti: Vanhustenhoidosta lähtee 300 miljoonaa" (Yle 29.11.2013)
"16-vuotiaiden pakkosiirtoja odotellessa" (Kaleva 8.11.2014)
"Ministeri räväytti pöytäkirjalla: SDP olisi leikannut enemän kuin hallitus" (Verkkouutiset 20.9.2018)

Laitan vain otsikot, koska ilmeisesti en saa laittaa linkkejä. Artikkelit löytyvät myös Facebookin ryhmästä "Poliitikot matematiikan puolesta".

Sen lisäksi, että hallitus 2011 - 2015 leikkasi, se otti valtavasti velkaa ja valmisteli kalliita koulutusratkaisuja, joiden rahoittamiseen (opettajien koulutus, uudet oppimisympäristöt, digitaalisuus) on uponnut rahaa valtavasti. Ja uppoaa, kun paikataan eriarvoistumista ja syrjäytymistä aiheuttavien uusien tuulien jäljet.

Kuulostaa, että nyt on taas mielettömästi rahaa pumpata, esimerkkinä oppivelvollisuusiän korotus. Etsikääpä Kalevan nettisivulta artikkeli "Hallituksen muodostaja Antti Rinne op­pi­vel­vol­li­suusiän nostosta: "En vahvista enkä kiellä"" (Kaleva 14.5.2019) ja lukekaa kommentit sieltä. Ymmärrys siitä, mitä pitäisi tehdä ennen oppivelvollisuusiän nostoa, kasvaisi ehkä. Peruskoulu pitää saada ensin kuntoon karsimalla kalliit ratkaisut. Kynä&paperi-menetelmä käyttöön.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

On Sipilällä otsaa tulla puhumaan koulutuksesta, kun ukko otti ja leikkasi 600 miljoonaa euroa. Tällä tempulla aiheutettiin vuosikymmeniin kestävät vahingot maan kilpailukukyvylle. Kokonainen sukupolvi korkeakoulutettuja menetettiin edellisen neljän vuoden aikana.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Löysin kouluvierailukansiostani Kalevan lehtileikkeestä otetun kalvon.

Tiedätkö, kenen kirjoittamasta tekstistä on kyse? Lehtileike on parikymmentä vuotta vanha - arvioni. Päivämäärä oli jäänyt panematta.

"Korjatkaa, mikäli olen väärässä, mutta mielestäni raja
opiskelualoituspaikkojen lisäämiselle esimerkiksi Oulun yliopiston
sähköosastolla on tullut vastaan. Sisään pääsee saamalla muutaman pisteen matematiikan pääsykokeessa!?

Jos tavoitteena on lähes kaikkien opiskelijoiden valmistuminen, lopputuloksena on väistämättä riman laskeminen opetuksen ja vaatimusten tasossa myös opintojen aikana. Onko lopputuloksena siis suuri määrä vähemmän kilpailukykyisiä osaajia?"

Juha Sipilää kannattaa kuunnella.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Avaatko vähän tarkemmin miksi poliitikkoa, joka leikkasi koulutuksesta 600 miljoona euroa, kannattaa kuunnella?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

"Meidän tulee yhdessä toimia koulutuksellisen kilpailukykymme eteen ja pitää kiinni matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden kiinnostavuudesta sekä käytännönläheisten aineiden pitämisestä opetusohjelmissa jatkossakin.

Ehkä juuri tällä hetkellä koulureppua sovittaa ekaluokkalainen, joka koulutaipaleensa innostamana keksii sen mullistavan energiateknologian."

Näinhän se on! Matematiikka on mielettömän mukavaa! On hyvä, että edes pääministeri ymmärtää matematiikan merkityksen ja tykkääkin siitä:

– Ma­te­ma­tiik­ka­han on mie­let­tö­män mu­ka­vaa. Jo vuo­si­kym­me­niä olen pu­hu­nut ma­te­ma­tii­kan op­pi­ai­neen tär­key­des­tä ja kan­ta­nut huol­ta ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lun suo­si­os­ta, pää­mi­nis­te­ri Juha Si­pi­lä (kesk.) heh­kut­ti ava­tes­saan Ma­te­maat­tis­ten Ai­nei­den Opet­ta­jien Lii­ton syys­kou­lu­tus­päi­vät syksyllä 2016 Ou­lus­sa.

– Ma­te­ma­tiik­ka on ää­ret­tö­män tär­ke­ää ja mu­ka­vaa. Se oli it­sel­le­ni fy­sii­kan ja ke­mi­an ohel­la eh­do­ton yk­kö­sai­nee­ni lu­ki­os­sa. Si­pi­lä ker­toi.

Si­pi­län mu­kaan käy­tän­nön­lä­hei­nen on­gel­man­rat­kai­su­ky­ky on pi­tä­nyt Suo­men pin­nal­la ja sii­nä ma­te­ma­tii­kan mer­ki­tys on kes­ki­ös­sä.

OU­LUS­SA TEH­DÄÄN Si­pi­län mu­kaan maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa uraa­uur­ta­vaa työ­tä jo vii­den­nen su­ku­pol­ven eli 5G:n pa­ris­sa.

– Meil­le kai­kil­le on tär­ke­ää, et­tä Suo­mi on jat­kos­sa­kin mu­ka­na rat­kai­se­mas­sa – muun mu­as­sa di­gi­ta­li­saa­ti­on kei­noin – glo­baa­lin yh­tei­söm­me kan­nal­ta kes­kei­siä on­gel­mia. ICT-alan ke­hi­tys edel­lyt­tää riit­tä­vää mää­rää ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den opis­ke­li­joi­ta ja hei­dän riit­tä­vää osaa­mis­ta­soa, Si­pi­lä to­te­si.

Täs­tä­kin syys­tä maam­me tar­vit­see run­saas­ti asi­an­tun­ti­joi­ta ja osaa­jia ma­te­ma­tiik­kaa ja luon­non­tie­tei­tä so­vel­ta­vil­le aloil­le, sik­si näi­den alo­jen ve­to­voi­mai­suu­den eteen on teh­tä­vä jat­ku­vas­ti töi­tä."

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lapissako Sipilä on tehnyt halkoja kun valittaa kylmyyttä? Kylläkin keliä ei säätä! Kylmyys ja keli ovat talven asiaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kovin oksaisia taisivat olla kolumnistin halkopölkyt ennen edellisen hallituskauden alkua ainakin hallituksen toiminnan sisältöön suhteutettuna. Sipilän hallitushan kunnostautui varsinaisena kansalaisten kahtiajakajana hyväosaisiin ja huono-osaisiin. Huono-osaisille tarjottiin leikkauksia leikkausten perään ja omavastuiden ja hintojen korotuksia. Samanaikaisesti hyväosaisille ja hyvätuloisille samainen hallitus tarjosi perintö- ja lahjaverojen alennuksia. Hyväosaisille annettiin myös mahdollisuus itse päättää osallistuvatko he koko kansan yhteisiin talkoisiin maan talouden nostamiseksi. Tietenkään he eivät osallistuneet. Maamme vähävaraisiin suunnatun äärimmäisen oikeistolaisen ja epäoikeudenmukaisen politiikan traumoista yrittää kansa selvitä vähitellen, mutta keskustakin saa nyt ansaitsemaansa palautetta hallitustaipaleensa toteutuksesta jatkuvasti hupenevan kannatuksen myötä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pitäisi kaivaa Sipilän hallituksen teot - hyvätkin! Valitettavasti ainakaan Ylen anti ei päästä kaikkea julkisuuteen. Se on nähty myös´p

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kommenttini lähti vahingossa liian aikaisin, joten jatkan. Yritän kaivaa listan, jossa kerrottiin Sipilän hallituksen hyviä tekoja. Palaan ehkä asiaan.

Kukaan ei ole halunnut muistella Krista Kiurun opetusministerikautta ja sen aikaisia leikkauksia. Varsin vähälle huomiolle jäi sekin, että Antti Rinteellä oli vuonna 2015 tarkoitus leikata koulutuksesta enemmän kuin Sipilän hallitus leikkasi. Tasapuolisuuden vuoksi pitäisi kaivella myös hallituksen 2011 - 2015 virheet. Vähäisimpiä niistä ei ole kallis uusi opetussuunnitelma ilmiöoppimisineen ja digihypetyksineen. Ylellä olisi rutkasti tietoa tästäkin - Ylen Suuri koulukysely.

Sipilän hallitus: "Tasavallan presidentti vahvisti joulukuussa 2015 väliaikaisen lakimuutoksen, jolla kaikkien Sipilän hallituksen ministereiden palkkioita alennettiin viidellä prosentilla.

Lisäksi Sipilän hallituksen ministerit sitoutuivat tekemään vuodessa viikon ajan töitä ilman palkkaa koko hallituskauden ajan, mikä tarkoitti seitsemän prosentin leikkausta palkkioihin.

Pääministerin palkkio oli ennen alennusta 11 742 euroa ja alennuksen jälkeen 10 920 euroa kuukaudessa. Ministerin palkkiota alennettiin 9 788 eurosta 9 102 euroon."

Lisäksi Sipilä teki myös virkamatkoja omalla kustannuksellaan ja mukana oli myös muita, joiden matka ei maksanut valtiolle.

"Rinteen hallituksen nimittämisen myötä pääministerin palkkio nousi 12 173 eurosta 13 390 euroon ja ministerin palkkio 10 147 eurosta 10 441 euroon. Korotukset ovat 10 prosenttia ja kolme prosenttia." - Iltalehti 7.6.2019

"Pääministeri Juha Sipilä olisi toivonut yritysjohtajien osallistuvan kansallisiin talkoisiin myös henkilökohtaisesti, kirjoittaa Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola Huomioita-palstallaan. (...)
Sipilä muistutti tilaisuudessa, että ministerit laskivat palkkojaan ja työssäkäyvät osallistuivat omalta osaltaan kilpailukyvyn parantamiseen. Yritysjohtajat eivät silti ole henkilökohtaisesti ryhtyneet talkoisiin.

– Yritysjohtajien osallistumattomuus kansallisiin talkoisiin korpeaa silmin nähden Sipilää, Mervola arvioi." -Keskisuomalainen 1.9.2017

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaikista eniten tekoälyä kaipaa Suomen valtio, eduskunta ja hallitus - että saatais muutama älyTeko aikaan. Loppuis tämäm asioiden riepottelu hallituksesta toiseen. Sotea ja maakuntauudistusta on tehty vuosikaudet ja tuskin valmistuvat nykyiselläkään hallituksella. Ilmastonmuutoksesta vouhkataan milloin mihinkin suuntaan, aktiivimalli roskiin, taksiuudistus uudelleen tarkasteluun jne. Ja nyt sitten taas Juhakin paasaa koulutuksen tarpeesta kun on ensin leikannu sieltä kaiken minkä irti sai. Mikään tekoäly ei näitä asioita ratkaise. Tekoäly ei luo tekoälyä, äly pitää olla ensin meissä itsessä ja viimeaikojen politiikassa se on ollu täysin hukassa. Aine ei muutu energiaksi puhumalla, vaikka pa...kaa puhuisikin. Tekoäly perustuu aineettomaan tietoon, algoritmeihin, analyyseihin ja tulkintaan, toteutukseen joka syö energiaa. Kuvittelemme että mitä enemmän meillä on tietoa käytettävissä ja mitä paremmat algoritmit niin sitä parempia päätöksiä syntyy. Ehkä niin, mutta riippuu kuka ne lähtötiedot antaa - ja näinhän se on politiikassakin. Mutta kun se oma lehmä pitää ensin saada ojasta. Neljä vuotta ei aina siihen riitä. Joo... minua ei enää huvita kulkea äänestämässä vaaleissa, ihan turhaa touhua. Juhan touhut on sen lopultakin opettaneet.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eiköhän Juha ohjeista nykyisiäkin johtajia miten yrityksiä kannattaisi tukea ja työllisyyttä hoitaa ! Juha on vaarallisimmillaan kun höylää jotain lankkua, se laittaa ajattelemaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

mitenkähän meni juhan mielestä oma puheenjohtajakausi kepussa? kannatus on nyt n. 11%, ei tainnut ihan mennä putkeen, sataan vuoteen heikoin tulos. ei oltu aivan maailman parhaita visaisten ongelmien ratkaisijoita, ei hallitus eikä edes suomi brändi työryhmä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No ei ollut Sipilän syytä kannatuksen lasku. "Korkeammat voimat", valtava ajojahti, olivat asialla. Sipilää tulee vielä ikävä.

"Osaaminen on se, millä me Suomessa pärjätään." - Juha Sipilä 1996

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minulla on ollut jo kauan Sipilää ikävä. Oli ihana lukea hänen kuulumisiaan ja tietää että hän voi hyvin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Keskustan kannatuksen lasku ei kerro Juha Sipilän hallituksen huonoudesta, vaan äänestäjien tyhmyydestä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

'' ... vastuuta osaamisen päivittämisestä joutuvat jatkossa ottamaan yhä enemmän myös työnantajat ja työntekijät itse. ''

Pitihän se tämäkin vielä nähdä. Juha se meille kertoilee että köyhillä ei ole jatkossa asiaa näihinkään koulutuksiin.

Sivistysvaltiossa asia on juuri päinvastoin. Koko kansan kouluttautumiseen kerätään riittävät varat sieltä missä sitä on ylenmäärin - jaettavaksi miljardeittain jopa vahingollisiin yritystukiin suurille pörssiyhtiöille riippumatta niiden omistuspohjasta - ja siten varmistetaan valtion ehdottomaan vastuuseen toteuttaa kaikkien kansalaisten yhdenvertainen mahdollisuus myös kehittää itseään kykyjensä ja halujensa mukaisesti ja siten hyödyttää myös isänmaataan.

Markkinafundamentalismi on tuhoisa ideologia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Höpö ja höpö! Suomessa jos missään on mahdollista esimerkiksi aikuisen saada vaikka minkälaista oppia, eikä tarvitsee maksaa montaa kymppiä ja jos sitäkään ei ole, voi sen hakea sossusta. Itse olen opiskellut viimeiset 55 vuotta mentyäni 6-vuotiaana kouluun uusia asioita ja useamman tutkinnon tänä aikana ja nykyään opiskelen yliopistossa ja ei maksa kuin lukukausimaksun. Materiaalitkin ovat ilmaisia ja ruoka ei periaatteessa maksa mitään. Mistä tämä asenne tulee, että oppikin tulisi yhteiskunnan "kaataa päähän" ja itsellä ei saisi olla mitään osaa tähän asiaan. Päinvastoin, minä itse ainakin haluan opiskella sellaisia aloja, jotka kiinnostavat minua. Tulevaisuus on suomalaisella todella hienolla mallilla, kunhan itsestä löytyy edes vähän ASENNETTA olla aktiivinen ja oppia uusia asioita. Hyvä Suomi!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

HYVÄ SUOMI Millon aiot alkaa oikeisiin töihin, olet vain ikuinen opiskelija? :O

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ilmaiset kurssit ja opiskelu, niitä ei ole. Jonkun ne pitää maksaa. Työnantaja tai valtio.
Sipilän hallitus leikkasi koulutuksesta, jota silloinkin piti Suomen selkärankana, miljoonia. Opetushenkilökuntaa työttömäksi, nuoria ilman opiskelupaikkaa.
Samalla otetaan rikollisia maahan ja höpötellään työvoimapulasta.
Kuka tätä valehtelijaa enää uskoo, kaipaa ?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

77
Liikkuvan poliisin perinneyhdistys: peltipoliisien sijoittelulle ei suurelta osin järkeviä perusteita – "Kansan silmissä kameratolpista tullut sakotusautomaatteja"
70
Vaalivoittaja Boris Johnson: Saamme vihdoin brexitin tehdyksi
49
Britanniassa Boris Johnsonin konservatiiveille suuri vaalivoitto – tie aukeamassa brexitin nopealle toteuttamiselle
43
Lapsiasiavaltuutettu: Lasten erottaminen huoltajistaan ulkomailla on mahdollista kiireellisellä sijoituksella
42
Näkökulma: Al-Holin leirin lapset kelpaavat nyt kaikille – pelko oppositioon valuvasta kannatuksesta on hidastanut poliittista päätöstä, jolla on jo kiire
18
Hiilellä lämmittävää Puolaa ei saatu ainakaan vielä EU:n ilmastoruotuun
16
Foodora-kuljetuspalvelu kannustaa kilpailulla ruokalähettejään pitämään kuukaudessa alle 20 minuuttia taukoja – IL: "Moni joutuu ketjuttamaan vuoroja jopa 12-tuntisiksi"

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Kerrostalo

Kyllä siinä tuntee ittesä ahdistuneeksi kun joutuu noissa lokeroissa asumaan mutta pakkohan se jossain on asua. Täytyy ... Lue lisää...
Metsä mökin Tonttu

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

13.12.

Fingerpori

13.12.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image